Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203
+421 37 641 4612rudolf.abraham [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
EM_0_2+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
Ing. Zuzana Ácsová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a
+421 37 641 4809
zuzana.acsova [at] uniag.sk
Andrea Áčová
administratíva -ŠD
+421 37 641 5704andrea.acova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823andrea.acova1 [at] uniag.sk
Gabriela ÁčováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
prevádzková zamestnankyňa ŠD
kristina.adamcikova [at] uniag.sk
odborný asistentAE_5_505
+421 37 641 4517
milan.adamec [at] uniag.sk
Jozef Adámekremeselník+421 37 641 5760jozef.adamek [at] uniag.sk
upratovačka
1.06
+421 37 641 5234
DFEM FEM, KE FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581izabela.adamickova [at] uniag.sk
KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.MF-A_2_Vu305+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_30+421 37 641 5804
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.KŠCH FAPZ, FAPZodborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrumAT_2_11
+421 37 641 4700
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.KZ FZKIdocentka CSc./PhD.
Bz_0_14
+421 37 641 4247
Mgr. Ingrid AndrisováŠD Prib. SDaJadministratíva -ŠD
+421 37 641 5752
docent CSc./PhD.
AC_0_14
+421 37 641 4363
marek.angelovic [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_16
+421 37 641 4795
KHaBP FBPprofesorka CSc./PhD.BA_1_103
+421 37 641 5805
maria.angelovicova [at] uniag.sk
Marcela Antalováupratovačka
Milan ArpášUA UPr Kves RremeselníkKotolňa_0_117
+421 37 641 5771
docentka CSc./PhD.
AT_2_14+421 37 641 4314
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
upratovačka
AZ_3_57+421 37 641 4408
KCH FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497
julius.arvay [at] uniag.sk
KBaH FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZB_2_201
+421 37 641 5250
elena.aydin [at] uniag.sk
Ing. Mária Babošová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_6+421 37 641 4315maria.babosova [at] uniag.sk
Zuzana Babulícovástrážnik / vrátnikVS_0_9
+421 37 641 4003
dekanát - centrum
MF-B_4_Fa511+421 37 641 5484jana.bacskorova [at] uniag.sk
Alena Bačinskáremeselník
+421 37 641 4780alena.bacinska [at] uniag.sk
Jana Bačová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
KCH FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13
+421 37 641 4369
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_8_22+421 37 641 4527
Ing. Ladislav Bakay, PhD.KBZ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131+421 37 641 5445ladislav.bakay [at] uniag.sk
Ing. Adriána Bakošová, MBADFEM FEMvŠ II.stupeňAS_1_101
+421 37 641 5897
adriana.bakosova [at] uniag.sk
DFEM FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
Mgr. Mária Baková
rektorát - adm.centrum
AE_3_309
+421 37 641 5550
maria.bakova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AT_0_2
+421 37 641 4184
Ing. Juraj Baláži, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690
juraj.balazi [at] uniag.sk
Ing. Janka BalážiováDFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
docentka CSc./PhD.
ARI_1_12
+421 37 641 4327
Igor Balko
remeselník
+421 37 641 5848
remeselník
SI134, SI126
+421 37 641 5682, +421 37 641 5683juraj.balko [at] uniag.sk
Agneša Balkovárektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
Barbora Balková
upratovačka
AC_3_5
+421 37 641 4498barbora.balkova [at] uniag.sk
Ing. Milada Balková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_104
+421 37 641 5778
remeselník
+421 37 641 5459
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEŠRR, KPr FEŠRR
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
janka.banska [at] uniag.sk
Regina Bányiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
profesor CSc./PhD.AZ_4_22+421 37 641 4450tibor.baranec [at] uniag.sk
KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
KSV FEModborný asistentSlPK_0_12
+421 37 641 4753
pavol.barat [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.KMi FBPodborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47
+421 37 641 4494
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
Ing. Anna Báreková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
ZP_0_1.25
+421 37 641 5222
anna.barekova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.08+421 37 641 5236viliam.barek [at] uniag.sk
Ing. Helena Barošková
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_411
+421 37 641 4400
profesorka CSc./PhD.AS_1_127+421 37 641 4147lubica.bartova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AE_0_2
+421 37 641 5729
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_131
+421 37 641 5036
sandra.baumanova [at] uniag.sk
Zuzana BéderováKVD FAPZ
upratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_0_4
+421 37 641 5078
monika.bediova [at] uniag.sk
Zdenka Bednárovárektorát - adm.centrum
AE_1_106
+421 37 641 5525
Erika Bekéniováodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_11+421 37 641 5042erika.bekeniova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bélaiová
rektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5539
zuzana.belaiova [at] uniag.sk
VYD UPremeselník
AC_-1_34
+421 37 641 5347
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_116
+421 37 641 5824
SlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_2
+421 37 641 5037, +421 376 517 743
beata.bellerova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502
+421 37 641 4556
KSaVB TFupratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356etela.bencova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_224
+421 37 641 4155
tatiana.bencova [at] uniag.sk
Andrea BenczováKŠZ FAPZupratovačka
+421 376 414 774
Alžbeta Beneová
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 4163
US UPr Kves R
upratovačka
Ing. Katarína Benková
rektorát - adm.centrum
AE_1_113
+421 37 641 5503
katarina.benkova [at] uniag.sk
Juraj Beňostrážnik / vrátnik
juraj.beno [at] uniag.sk
SR R Rvodič
AE_0_10
+421 37 641 5564peter.beno [at] uniag.sk
KE FEM
docent CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4583
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309+421 376 414 145jakub.bercik [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AE_6_601
+421 37 641 4566
prevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 5705marta.berkyova [at] uniag.sk
Gabriela BernáthováDFEM FEM
remeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155
gabriela.bernathova [at] uniag.sk
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.Bz_1_18
+421 37 641 5801
KKaST TF, ODVaS TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.VS_0_10, MF-B_3_Sa418+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
Anna BetákováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Peter BezákKRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_11+421 376 414 267peter.bezak [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 4780
KHP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5891
eva.bielekova [at] uniag.sk
KEM FEŠRRprofesor DrSc.EM_2_18+421 37 641 5625pavol.bielek [at] uniag.sk
DFEM FEM, KZVMP R R, KE FEM
rektorát - adm.centrum, odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumTD_0_121
+421 37 641 5425
Mgr. Jana BilčíkováVCABT UP
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.08
+421 37 641 4913
jana.bilcikova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
profesor CSc./PhD.
AT_4_12
+421 37 641 4328
daniel.biro [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katerina.birova [at] uniag.sk
Zita Bírovádekanát - centrumAS_1_108a+421 37 641 5125
so SŠ vzdelaním
AZ_3_48
+421 37 641 4430
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.KTKŽP FBPdocent CSc./PhD.
AT_3_13
+421 37 641 4113marek.bobko [at] uniag.sk
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.KHaBP FBP, FBP
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118+421 37 641 4603, +421 37 641 5388alica.bobkova [at] uniag.sk
Ing. Eva BocánováKTKŽP FBPupratovačkaAT_3_7b+421 37 641 4023eva.bocanova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001ivan.bohat [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
Ing. Helena Bojdová
dekanát - centrum
AE_0_6+421 37 641 5543
KTKRP FBP
docentka CSc./PhD.
AT_4_19+421 37 641 4703
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_219
+421 37 641 4199
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.KOR FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_5_15+421 37 641 4256
Ivan Bomberovičremeselník
+421 37 641 5763
remeselník
+421 37 641 5760
juraj.bomberovic [at] uniag.sk
Ing. Mária Borbélyová, PhD.DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
maria.borbelyova [at] uniag.sk
VCABT UPvŠ II.stupeňABT_1_2.04+421 37 641 4915
upratovačka
klaudia.bosakova [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
roman.bosak [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
lenka.botyanszka [at] uniag.sk
Ing. Anna Božiková
rektorát - adm.centrum
AE_2_202+421 37 641 5504
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.KF TFdocentka CSc./PhD.MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
monika.bozikova [at] uniag.sk
upratovačka
AZ_4_28
+421 37 641 4452
olga.bradacova [at] uniag.sk
KFR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_5_4
+421 37 641 4448
DTF TF
remeselník
Mu206+421 37 641 5487
Eva BrezovanováCUŠ UPupratovačka
SD-ML-L_0_24
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
docent CSc./PhD.
BG_1_115+421 37 641 4787
rektorát - adm.ost.pracoviskáAZ_2_4
+421 37 641 4420
martina.brstiakova [at] uniag.sk
Marta BryndzováODVaS TFupratovačka31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
Mária Bublováremeselník
+421 37 641 4780
maria.bublova [at] uniag.sk
Ing. Ondřej Bučko, PhD.KŠZ FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_9
+421 37 641 4802
ondrej.bucko [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Buday, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12
+421 37 641 4219
Henrieta BudayováUFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505henrieta.budayova [at] uniag.sk
Marcela BudayováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
docent CSc./PhD.EM_0_4
+421 37 641 5609
prevádzkový zamestnanec ŠD
Ing. Jozef Bujko, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
Ing. Martina Bujková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7
+421 37 641 4741
martina.bujkova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
margita.bujna [at] uniag.sk
Ing. Marián Bujna, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762marian.bujna [at] uniag.sk
Ing. Mária BumbalováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130/1
+421 37 641 5033
Ing. Monika Bumbalová, PhD.CIP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_1_38
+421 37 641 5656
monika.bumbalova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír BurešlektorVS_0_30
+421 37 641 5795
Marta BystrickáKAVR FAPZ
remeselník
marta.bystricka [at] uniag.sk
KOR FAPZprofesor CSc./PhD.
AA_5_16
+421 37 641 4253
ludovit.cagan [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
docent CSc./PhD.
AT_1_11
+421 37 641 4297
juraj.candrak [at] uniag.sk
Alžbeta CandrákováŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5707alzbeta.candrakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.KRVaTE FAPZ
docentka CSc./PhD.
AA_2_28
+421 37 641 4224
DFZKI FZKIdekanát - centrum
TD_1_215
+421 37 641 5406
SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4794
lucia.candrakova [at] uniag.sk
Ing. Mária CandrákováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_107
+421 37 641 5570
Tatiana Candráková
remeselník
AA_1_13
+421 376 414 860
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.KFŽ FBPprofesorka CSc./PhD.
AT_0_4F
+421 37 641 4343
Ing. Michal Cifranič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_4
+421 37 641 5657
UOaVO R Rrektorát - adm.centrumSD-ML-L_0_29
+421 37 641 5743
Ludvík CirokBZ UP
remeselník
+421 37 641 5771
ludvik.cirok [at] uniag.sk
remeselníkAC_0_42+421 37 641 4227
Ing. Ľubica Civáňová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617
lubica.civanova [at] uniag.sk
Mgr. Lucia Civáňová
lektor
SD-ML-L_0_32b
+421 37 641 5470
lucia.civanova [at] uniag.sk
Ing. Ján Csillag, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
Vu314
+421 37 641 4722
František CupákSE UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5340
remeselníkAC_-1_32+421 37 641 4347
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.KEAaI TFdocent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
Ing. Peter Czako, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777peter.czako [at] uniag.sk
Vavrinec Czakostrážnik / vrátnik
0.17
+421 37 641 5257
vavrinec.czako [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_2_205
+421 37 641 5553barbora.cakovska [at] uniag.sk
Mgr. Petra Čančová
asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.docentka CSc./PhD.AT_3_11+421 37 641 4310margita.canigova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
FF_1_39
+421 37 641 5075kristian.cechmanek [at] uniag.sk
Jozef ČentéšSE UPr Kves R
remeselník
KU_0_7+421 37 641 5740
Ing. Peter Čepček
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_8
+421 37 641 4729
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21
+421 376 414 564
KBZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_132
+421 37 641 5437jana.cerna [at] uniag.sk
Štefan ČernákŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5711
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 376 415 705maria.cernicka [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ, FAPZ
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_1_5
+421 37 641 4231
Ing. Dominika Čeryová, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_23
+421 37 641 4607silvia.ceryova [at] uniag.sk
KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
docent CSc./PhD.
ZP_1_2.10
+421 37 641 5224jan.cimo [at] uniag.sk
DFZKI FZKIdekanát - centrum
TD_0_116
+421 37 641 5417
lenka.cimova [at] uniag.sk
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.
TD_0_120
+421 37 641 5427ivan.citary [at] uniag.sk
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_108c+421 37 641 5177dagmar.citaryova [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.profesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709
upratovačka
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
rektorát - adm.ost.pracoviskáARI_0_8+421 37 641 4273
remeselník
FF_0_18+421 37 641 5732
KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.
BA_1_117
+421 37 641 5825
dekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757
veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Sa409
+421 37 641 4406marian.danis [at] uniag.sk
Ing. Renáta Daňováodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_102+421 37 641 5044renata.danova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_0_8
+421 37 641 4805
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_1_10
+421 37 641 5860eva.demjanova [at] uniag.sk
Ing. Ivana DemováKFR FAPZvŠ II.stupeňAA_5_19+421 37 641 4851
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBA_1_105+421 37 641 5826jela.denkerova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Depešová
dekanát - centrum
AE_0_34+421 37 641 5496
Ing. Dušan DobákDFEM FEMvŠ II.stupeň
AS_1_105
+421 37 641 4187
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_2_17+421 37 641 4745milan.dobias [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584
Miriam DolešováUFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
Gabriela DomastováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
SR R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_313
+421 37 641 5754karin.domianova [at] uniag.sk
Milan DorušinecCUŠ UP
remeselník
+421 37 641 5472milan.dorusinec [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843
RNDr. Janka Drábeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633janka.drabekova [at] uniag.sk
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21
+421 37 641 4560
katarina.drabikova [at] uniag.sk
CUŠ UPstrážnik / vrátnik
maria.drabikova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18+421 37 641 4421stefan.drab [at] uniag.sk
KBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_1_2.23+421 37 641 5252katarina.drgonova [at] uniag.sk
Ing. Róbert Drlička, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
Energetik UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5111, +421 37 641 4111
Štefan DubnickýUOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001stefan.dubnicky [at] uniag.sk
Ing. Viera Ducková, PhD.KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1
+421 37 641 4710viera.duckova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AC_2_16
+421 37 641 4385
ladislav.ducsay [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
docent CSc./PhD.
AC_0_13+421 37 641 4357
Ing. Ľubica ĎuďákováVYD UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_19
+421 37 641 4561lubica.dudakova [at] uniag.sk
Viera Duchoňováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_34
+421 37 641 4880viera.duchonova [at] uniag.sk
RNDr. Hana Ďúranová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.33
+421 37 641 4929, +421 37 641 4975
Jana ĎurickáBZ UP
remeselník
VS_0_26
+421 37 641 4748
rektorát - adm.centrum
AE_2_207
+421 37 641 5520
Eva Ďurišováupratovačka
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_4_30+421 37 641 4453
DFAPZ FAPZdekanát - centrumAE_0_34+421 37 641 5496zuzana.durkova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Ďurkovičodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_3_313
+421 37 641 5569
juraj.durkovic [at] uniag.sk
KPr FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
FF_1_45/2
+421 37 641 5071
dekanát - centrum
AE_0_7
+421 37 641 5485renata.dvoncova [at] uniag.sk
Zuzana Dzíbelová
so SŠ vzdelaním
57
+421 37 641 4694
odborná asistentka CSc./PhD.EM_1_15+421 37 641 5614mariana.eliasova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AZ_4_31+421 37 641 4444
Ing. Dávid Ernst, PhD.KRVaTE FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AA_1_8
+421 376 414 217david.ernst [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
Skolka_0_1, VS_0_11
+421 37 641 4733, +421 37 641 4740
upratovačka
janka.fancovicova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
RNDr. Mária Farkašová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631maria.farkasova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
Ing. Dagmar FarmanováUMU Kves Rrektorát - adm.centrumAE_3_316+421 37 641 5540
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AA_2_33+421 37 641 4324katarina.sramkova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AP_0_16Az
+421 37 641 4601
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
docentka CSc./PhD.
AE_6_603+421 37 641 4563maria.fazikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.KEM FEŠRRdocent CSc./PhD.EM_2_23+421 37 641 5626alexander.feher [at] uniag.sk
PaedDr. Irena Felixováodborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
irena.felixova [at] uniag.sk
KMi FBP
docentka CSc./PhD.
AZ_3_41
+421 37 641 5813
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Bz_0_2
+421 37 641 4262
andrej.ferenc [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_5_521
+421 37 641 4851
jana.ferencova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_222
+421 37 641 4157
Veronika Ferenczyováprevádzková zamestnankyňa ŠD
KZaKA FZKI
profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426
VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.08+421 37 641 4926, +421 37 641 4971veronika.fialkova [at] uniag.sk
Ing. Martin Fik, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_2_7
+421 37 641 4717
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
docentka CSc./PhD.
BA_1_119
+421 37 641 5827
Marián FilipčíkSZam UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5348marian.filipcik [at] uniag.sk
Patrik Filipčíkremeselník+421 37 641 5763
Ing. Alexandra Filová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AC_0_9+421 37 641 4350
Ing. Norbert FlorišCIP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviskáFF_2_30+421 37 641 5081norbert.floris [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_122
+421 37 641 5428
roman.floris [at] uniag.sk
KPTC R Rrektorát - adm.centrum
ABT_1_2.21
+421 37 641 4966
Mgr. Mária Fördösová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543
Bc. Michaela FrankováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_102+421 37 641 5155michaela.frankova [at] uniag.sk
Jozefa FrantišováCIKT UPupratovačka
A_0_34
+421 37 641 4260
jozefa.frantisova [at] uniag.sk
Ing. Ján Fráter
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315c
+421 37 641 4118jan.frater1 [at] uniag.sk
KZ FZKIupratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229
Klaudia FurárováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Mgr. Mária FusatáUP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_316+421 37 641 5534maria.fusata [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
ZM_0_1.13
+421 37 641 5218jakub.fuska [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD
Alena GabalcováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
AE_0_30a
+421 37 641 4495
KGPB FAPZodborný asistent CSc./PhD.AT_1_16
+421 37 641 4295
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_0_1.49
+421 37 641 4902
lucia.gabriny [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRR
profesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620
rektorát - adm.centrumAE_6_606+421 37 641 5725
upratovačka
dekanát - centrum
AE_0_26+421 37 641 5757
Daniela Galbaváodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336daniela.galbava [at] uniag.sk
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_4_7
+421 37 641 4331
KZSBT TF, TFprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumMF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220+421 37 641 5400, +421 37 641 4307roman.galik [at] uniag.sk
Ľuboš GaloSE UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5340
lubos.galo [at] uniag.sk
KEAaI TFupratovačkaMF-B_2_Va331+421 37 641 4750dana.galova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542
stanislava.galova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.KBaB FBPprofesorka CSc./PhD.ARI_1_13+421 37 641 4596, +421 37 641 5517zdenka.galova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana GálováKves R
rektorát - adm.centrum
AE_2_206
+421 37 641 5521
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.KŠCH FAPZdocent CSc./PhD.
AT_2_12
+421 37 641 4701
Pavol Gašparíkprevádzkový zamestnanecAP_0_24A+421 37 641 4500
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_10
+421 37 641 4255
Dana Gašparovičováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210dana.gasparovicova [at] uniag.sk
lektor
SD-ML-L_0_30a+421 37 641 5460
odborná asistentka CSc./PhD.AA_2_40+421 37 641 4210martina.gazarova [at] uniag.sk
FAPZ, KGŠR FAPZ
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_4_7
+421 37 641 4245jan.gazo [at] uniag.sk
KHaBP FBPupratovačka
marcela.gazova [at] uniag.sk
vodič
+421 37 641 5468
ludovit.gerhat [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAS_2_212+421 37 641 4143
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_1_6
+421 37 641 4213
Ing. Tomáš Giertl, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
tomas.giertl [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5548
profesor CSc./PhD.
BA_1_109
+421 37 641 4325
jozef.golian [at] uniag.sk
KZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.
Bz_0_4
+421 37 641 4322marcel.golian [at] uniag.sk
KVSZK R R
rektorát - adm.centrum
AE_2_208
+421 37 641 5516margita.granatova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_5_11
+421 37 641 4254romana.greguskova [at] uniag.sk
CIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1+421 37 641 4890
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_3_32+421 37 641 5610
upratovačka
renata.gubanova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17+421 37 641 4377
Ilda Gulková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_10
+421 37 641 4414
ilda.gulkova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.profesor CSc./PhD.AE_8_19
+421 37 641 4595
lubomir.gurcik [at] uniag.sk
DFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5384
katarina.gurcikova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5041
Ing. Ľubica GuzmickáSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5044
Mgr. Michaela GuzmickáIKCV DTF TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
Ing. Zlatica GuzmickáUVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_114+421 37 641 5507
Jozef Guzmický
prevádzkový zamestnanec ŠD
jozef.guzmicky [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ľudovít Gyuricaodb. zamestnanec 3 - okrem ITSI129, SI134+421 37 641 5683, +421 37 641 5680ludovit.gyurica [at] uniag.sk
KUPH FAPZdocent CSc./PhD.AA_0_19
+421 37 641 4204
miroslav.haban [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AA_2_31
+421 37 641 4467
marta.habanova [at] uniag.sk
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
sidonia.habanova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
anna.habinakova [at] uniag.sk
Ing. Štefan HajduKGŠR FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
RNDr. Daniela Haladová
vŠ II.stupeň
AT_5_32+421 37 641 4333
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422
denisa.halajova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
ZM_1_2.06+421 37 641 5232peter.halaj [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
klaudia.halaszova [at] uniag.sk
upratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
eva.halenarova [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_12
+421 37 641 4298
friderika.hallova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_215
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Halmová, PhD.KEM FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_2_25
+421 37 641 5631
prof. Ing. Marko Halo, PhD.KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_1_10+421 37 641 4279marko.halo [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.31+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
Zuzana HamarováKJ FEM
upratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
KVS FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_0_1
+421 37 641 5656
denisa.hanackova [at] uniag.sk
KTKRP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a
+421 37 641 4809, +421 37 641 5816
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_125
+421 37 641 4158
KŠCH FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AT_2_4+421 37 641 4704
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_4_10
+421 37 641 4320
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_14+421 37 641 4376lubos.harangozo [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511
Ing. Marta Harničárová, PhD.KEAaI TFvŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
KTKŽP FBPprofesor CSc./PhD.AT_3_10
+421 37 641 4708
Ing. Ľuboš Határodb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112
+421 37 641 4864
lubos.hatar [at] uniag.sk
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.EM_3_33+421 37 641 5627
Ing. Anton HaverBZ UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BB2_0_1
+421 37 641 4772, +421 37 641 4737
anton.haver [at] uniag.sk
Mária HazdováKFR FAPZ
upratovačka
Ing. Eva HečkováKPTC R R
rektorát - adm.centrum
ABT_1_2.22
+421 37 641 4956
eva.heckova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.profesorka CSc./PhD.Bz_1_24
+421 37 641 4712
Veronika HegedüšováŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.hegedusova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198
Renáta Hercová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005renata.hercova [at] uniag.sk
Mária HerudováSlPK UP
upratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032
maria.herudova [at] uniag.sk
KBZ FZKI
docentka CSc./PhD.
TD_1_210
+421 37 641 5432
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_11+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
peter.hlavac [at] uniag.sk
Ing. Adriana Hlavinová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_524+421 37 641 4041
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2+421 37 641 5811lukas.hleba [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190
Milada HlinkováKMan FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_2_200+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
remeselník
1P4
+421 37 641 5787
rudolf.hluch [at] uniag.sk
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
profesor CSc./PhD.
AP_0_14A
+421 37 641 4469svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_4_4
+421 37 641 4429
Jaroslava HoláDFEŠRR FEŠRRupratovačka
jaroslava.hola [at] uniag.sk
Mgr. Barbora Holládekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5385
odb. zamestnanec 3 - IT
BA_0_12
+421 37 641 4869
dominik.holly [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Holota, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
tomas.holota [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_3_318+421 37 641 4126maria.holotova [at] uniag.sk
Ing. Mária Holovičová, PhD.
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_115
+421 37 641 4874
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_226+421 37 641 4146ivan.holubek [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557
Ing. Jozef Homola
vŠ II.stupeň
AT_5_6
+421 37 641 4506
jozef.homola [at] uniag.sk
KBaH FZKI, FZKIdocent CSc./PhD., dekanát - centrum
ZP_1_2.04
+421 37 641 5244
Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_110
+421 376 414 779vladimira.sedlackova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AZ_1_3
+421 376 414 872
Dušan Horník
vodič
+421 37 641 5468
ŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
darina.hornikova [at] uniag.sk
Iveta HorníkováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
iveta.hornikova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180
radomira.greganova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáFEM, KMO FEMprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_3_304, AS_1_106+421 37 641 5179, +421 37 641 4167elena.horska [at] uniag.sk
Ing. František HorvátBZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem ITAP_0_31A
+421 37 641 4791
Iveta HorváthováupratovačkaAS_2_220
+421 37 641 4194
odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405
+421 37 641 4544
dekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218+421 37 641 5177, +421 376 414 854
Silvester Horváthstrážnik / vrátnikAE_0_47+421 37 641 4001silvester.horvath [at] uniag.sk
Ing. Mária HorvátováKPG FAPZvŠ II.stupeň
AC_3_22
+421 37 641 4498
Ing. Elena Hošková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
Jozefína Hozáková
remeselník
AC_-1_32+421 37 641 5267jozefina.hozakova [at] uniag.sk
Helena HraškováDTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
helena.hraskova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Hrdá, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
veronika.hrda [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310
+421 37 641 4265
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
UA UPr Kves Rtechnický zamestnanec prevádzky+421 37 641 5728roman.hrmo [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_5
+421 37 641 4744
Mgr. Roman Hrnčár, PhD.CUŠ UP
lektor
SD-ML-L_0_26
+421 37 641 5467
JUDr. Helena Hromádková, PhD.
rektorát - adm.centrum
AE_3_306
+421 37 641 5536
KCH FBPvŠ II.stupeň
AC_1_23
+421 376 414 607
miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
Ing. Mária HrubáKRVaTE FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_24
+421 37 641 4215
profesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
dusan.hruby [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_113
+421 37 641 5563
docentka CSc./PhD.
AS_2_205
+421 376 414 135
prevádzkový zamestnanecVI119
+421 37 641 5675
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.profesor CSc./PhD.
AE_0_5, AA_5_13
+421 37 641 4250
DFEM FEM
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19+421 37 641 4755emilia.hudecova [at] uniag.sk
Ing. Vlasta Hudecováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
vlasta.hudecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_213
+421 37 641 4530
Roman Hulanodb. zamestnanec 3 - okrem IT
SD-ND-B_1_150
+421 37 641 4885, +421 37 641 4884
roman.hulan [at] uniag.sk
KE FEM
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
daniela.hupkova [at] uniag.sk
Gabriela Hvizdováodb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_408
+421 37 641 4483
UVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_108+421 37 641 5529eva.hyckova [at] uniag.sk
Marián Chira
remeselník
VS_0_11
+421 37 641 4729
upratovačka
daniela.chlebcova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZupratovačkaAT_2_16
+421 37 641 4707
stefania.chlebecova [at] uniag.sk
MUDr. Peter Chlebo, PhD.KVĽ FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AA_2_35
+421 37 641 4883peter.chlebo [at] uniag.sk
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.docent CSc./PhD.AT_2_1+421 37 641 4318
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.docent CSc./PhD.AC_3_13
+421 37 641 4397
Martina ChmelkováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_0_8
+421 37 641 5547martina.chmelkova [at] uniag.sk
Ing. Milan Chňapek, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101+421 37 641 4277
Peter Chňapek
remeselník
+421 37 641 5771peter.chnapek [at] uniag.sk
Jozefína Chňapková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_1
+421 37 641 4413
jozefina.chnapkova [at] uniag.sk
KKPV R Rrektorát - adm.centrumAE_6_605
+421 37 641 5538
renata.chosraviova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BG_0_005
+421 37 641 4775
eva.chovancova [at] uniag.sk
Ing. Emília Chovanová, PhD.administratíva -ŠD+421 37 641 5822emilia.chovanova [at] uniag.sk
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562
marcela.chrenekova [at] uniag.sk
profesor DrSc.ARI_1_14+421 37 641 4274peter.chrenek [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
dagmar.chrenkova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviskáAT_3_8
+421 37 641 4312
helena.chrenkova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_218, ZP_1_2.03+421 37 641 5410, +421 37 641 5245
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_4_24
+421 37 641 4449ivan.ikrenyi [at] uniag.sk
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.docentka CSc./PhD.
FF_1_49
+421 37 641 5073
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931jana.illesova [at] uniag.sk
remeselník
SlPK_0_18
+421 37 641 5491
Ing. Ivan Imrich, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_5_5
+421 37 641 4505
Dana InoveckáKEAaI TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_2_Va304
+421 37 641 4750
dana.inovecka [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AZ_2_1
+421 37 641 4470
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421eva.ivanisova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana IvankováKM FEMvŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163
tatiana.ivankova [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_216
+421 37 641 4611
rektorát - adm.centrum
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
BA_1_105
+421 37 641 5826
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405+421 37 641 4545
Mgr. Slavomíra Jakubcová
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11+421 37 641 5042slavomira.jakubcova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_6_604
+421 37 641 4568
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_9
+421 37 641 5043
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.31
+421 37 641 4925
tomas.jambor [at] uniag.sk
Ing. Ján JančiBZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem ITVS_0_25
+421 37 641 4739
BZ UPremeselník
Mária JančiováDTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_204+421 37 641 5489
KF TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
maria.janciova1 [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AE_1_104
+421 37 641 5532, +421 37 641 5530
Ing. Alena Jančušková
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493
alena.jancuskova [at] uniag.sk
Ing. Martin Janíček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_7
+421 376 414 417martin.janicek [at] uniag.sk
Emil JánošíkAUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468
emil.janosik [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
KDaM TFdocent CSc./PhD.
MQ_2_215
+421 37 641 4114
ivan.janosko [at] uniag.sk
Oľga Janovičováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_5_12
+421 37 641 4043
KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.
AE_6_612
+421 37 641 4567jana.jarabkova [at] uniag.sk
Mgr. Mária JašíkováŠD Ml. SDaJ
administratíva -ŠD
+421 376 415 703
Pavol JavorčíkBZ UP
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771pavol.javorcik [at] uniag.sk
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.KMi FBP
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_42
+421 37 641 4431
sona.javorekova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4SlPK_1_130
+421 37 641 5038
romana.javornicka [at] uniag.sk
KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 4713, +421 37 641 4718jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
upratovačkaAA_5_521
iveta.jedlickova [at] uniag.sk
Mgr. Nikola JedličkováUS UPr Kves Rupratovačka
Eva JenisováKZaKA FZKIupratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 37 641 4569
Ing. Ingrid JiráskováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101+421 37 641 5050ingrid.jiraskova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.KSaVB TF
docent CSc./PhD.
AC_0_1+421 37 641 4796
CIT FEMrektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
Lýdia JuhásováKRVaTE FAPZupratovačka
AA_3_312
+421 37 641 4237
KŠZ FAPZdocent CSc./PhD.
AZ_0_11
+421 37 641 4807
peter.juhas [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AT_4_9+421 37 641 4332miroslav.juracek [at] uniag.sk
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209+421 376 414 169
VCABT UPremeselník
1.40
KKI FZKIdocent CSc./PhD.ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
lubos.jurik [at] uniag.sk
KOVV FZKI
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715
miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
KKS TFdocent CSc./PhD.MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107
docentka CSc./PhD.AT_0_8F
+421 37 641 4258
KKI FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_109
+421 37 641 5172
Ing. Karol Kaniaodb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315b
+421 37 641 4173
KZ FZKIrektorát - adm.ost.pracoviskáBz_0_12
+421 37 641 4229
anna.kanianska [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Kanka, PhD.KVD FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_5_7+421 37 641 4504tomas.kanka [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEM
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
KZSBT TFdocentka CSc./PhD.
MQ_1_102
+421 37 641 5694
Natália KarapinováKTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
natalia.karapinova [at] uniag.sk
DTF TFdekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
KEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_4_20
+421 37 641 4452
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_1_3
+421 37 641 4292radovan.kasarda [at] uniag.sk
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
docentka CSc./PhD.
MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110+421 37 641 4634norbert.kecskes [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_3_315+421 37 641 5755alzbeta.kentosova [at] uniag.sk
Ing. Róbert KirchnerBZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AP_0_31A
+421 37 641 4791
robert.kirchner [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
ZM_0_1.07
+421 37 641 5247vladimir.kiss [at] uniag.sk
František KlačkoUPr Kves R
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
KU_1_19
+421 37 641 5726
Ing. Dana KlačkováKVSZK R Rrektorát - adm.centrumAE_0_45b+421 37 641 4892dana.klackova [at] uniag.sk
Juraj KlemanUOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47
+421 37 641 4001
Ing. Marcel Kliment, PhD.KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
katarina.klimentova [at] uniag.sk
Tatiana KlimešováKŠCH FAPZ
so SŠ vzdelaním
AT_2_10
+421 37 641 4317
tatiana.klimesova [at] uniag.sk
KVSZK R Rrektorát - adm.centrumAE_0_45b
+421 37 641 4892
erika.klinkova [at] uniag.sk
Zdenka Klučárovárektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_2
+421 37 641 5650
zdenka.klucarova [at] uniag.sk
Jana KlukováUFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
+421 37 641 5530
KUPH FAPZvŠ II.stupeňAA_0_21
+421 37 641 4830
Ing. Renáta Kobidová, PhD.KŠCH FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_2_8
+421 37 641 4705
renata.kobidova [at] uniag.sk
Jozef Kocúr
remeselník
+421 37 641 5268jozef.kocur1 [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
jozef.kocur [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
marian.kocner [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5490
Veronika KolečániováKF TFupratovačka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_3_18
+421 37 641 4396
marek.kolencik [at] uniag.sk
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
adriana.kolesarova [at] uniag.sk
KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_18
+421 37 641 5808
strážnik / vrátnik
Ing. Ján Kollár, PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_131+421 37 641 5445
Jana Kollárováupratovačka
AZ_1_2
+421 376 414 414
jana.kollarova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Kollárová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
katarina.kollarova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388marta.kollarova [at] uniag.sk
ULP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_302
+421 37 641 5515
Etela KompasováKEM FEŠRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
EM_2_22
+421 37 641 5623
Ing. Ľubomír Konc, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
Ing. Janeta KondelováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_10
+421 37 641 5040
upratovačka
MF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672eva.kondeova [at] uniag.sk
Magdaléna KondeováDFEM FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_3
+421 37 641 4738
Ing. Jana Kopčeková, PhD.KVĽ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AA_2_32+421 37 641 4249
KVS FEŠRRupratovačka
Štefan Koprda
rektorát - adm.centrum
KU_1_18
+421 37 641 5741
stefan.koprda [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, odborná asistentka CSc./PhD.
AA_0_115
+421 37 641 4201
joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
Milada Kordošová
upratovačka
70
+421 37 641 4696
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa411+421 37 641 4402
Ing. Ivica Koritárová
odb. zamestnankyňa 3 - IT
KU_1_22
+421 37 641 5866
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776
odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311+421 37 641 4171
Ing. Iveta Košovská, PhD.odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_229+421 37 641 4116iveta.kosovska [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4876
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
upratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333
KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
martin.kotus [at] uniag.sk
Henrich KováčAUTO UPr Kves Rvodič
+421 37 641 5526
henrich.kovac [at] uniag.sk
Ing. Anton Kováčik, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367anton.kovacik [at] uniag.sk
KFŽ FBP
profesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287
Ing. Marián Kováčik, PhD.KEP FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_38
+421 37 641 5606marian.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.profesor CSc./PhD.AC_2_18
+421 37 641 4381
peter.kovacik [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687
KGŠR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_10a
+421 37 641 4241
beata.kovacova [at] uniag.sk
UP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_312
+421 37 641 5542
Emília KováčováKGPB FAPZ
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336emilia.kovacova [at] uniag.sk
ULP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5753
ivana.kovacova [at] uniag.sk
SlPK UP
upratovačka
SlPK_1_161+421 37 641 5032iveta.kovacova [at] uniag.sk
Katarína KováčováŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
katarina.kovacova [at] uniag.sk
KAVR FAPZ
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_2_20
+421 37 641 4387
Lýdia KováčováDTF TFupratovačka
lydia.kovacova [at] uniag.sk
Pavla KováčováCUŠ UPstrážnik / vrátnikSD-ML-K_0_11
+421 37 641 5750
vodič
+421 37 641 5468
odb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_1_111
+421 37 641 5693
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_5_1+421 37 641 4440
upratovačka
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_307
+421 37 641 4182
Ing. Jana Kozáková, PhD.KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130jana.kozakova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_6
+421 37 641 4609
dagmar.kozelova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
rektorát - adm.centrum, odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771
Marcela KrálikováŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Koloman Krištof, PhD.KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_15+421 37 641 4368koloman.kristof [at] uniag.sk
KFR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AZ_5_6
+421 37 641 4456eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
Koloman KrižanSlPK UP
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
Ing. Miroslav Kročko, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AT_3_4
+421 37 641 4528miroslav.krocko [at] uniag.sk
Renáta KromkováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
docentka CSc./PhD.
AS_3_301+421 37 641 4165
KF TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_8
+421 37 641 4879
Ing. Ľubica Kubíkovárektorát - adm.centrum
AE_3_307
+421 37 641 5537
KZaKA FZKI
docent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
KKS TF
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
marian.kucera [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEMdocent CSc./PhD.AS_2_225+421 37 641 4191
Ing. Marián Kučerkarektorát - adm.centrumKU_1_21
+421 37 641 5870
marian.kucerka [at] uniag.sk
Bc. Dana Kúdelovárektorát - adm.centrum
Ing. Peter Kuchar, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
Ing. Jaroslav KunavŠ II.stupeňAZ_2_10+421 37 641 4484
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
MF-B_2_9+421 37 641 4725
CIKT UPodb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_410+421 37 641 4493
KHaBP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_1_104
+421 37 641 5807
Mgr. Zuzana KunováKZVMP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5482
Ing. Radoslav KurucBZ UPremeselník
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5714
Emília KvasňovskáŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
emilia.kvasnovska [at] uniag.sk
Marta Laciková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
marta.lacikova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
KUPH FAPZprofesorka CSc./PhD.
AA_0_12
+421 37 641 4205
magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.docentka CSc./PhD.TD_1_214, ZP_0_1.06+421 37 641 5415, +421 37 641 5219lenka.lackoova [at] uniag.sk
Ing. Peter LackóUI Kves Rrektorát - adm.centrumAE_3_314+421 37 641 5746
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
jana.ladvenicova [at] uniag.sk
KMan FEM, R Rrektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD.AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
Ing. Dušan Látečka
vodič
+421 37 641 5468
dusan.latecka [at] uniag.sk
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.docentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149anna.lateckova [at] uniag.sk
Emil LaukoremeselníkAC_3_11+421 37 641 4477
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5
+421 37 641 4572
Ján Lazarčík
prevádzkový zamestnanec ŠD
docentka CSc./PhD.FF_1_45/1+421 37 641 5076
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5898
ema.lazorcakova [at] uniag.sk
Marián LenčéšKEaB FAPZso SŠ vzdelaním
AZ_2_14
+421 37 641 4485
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MQ_1_106
+421 37 641 5777
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Bz_0_5
+421 37 641 4239
maria.letkova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AC_1_15
+421 37 641 4353
remeselník
SlPK_0_18
+421 37 641 5491
anna.ligacova [at] uniag.sk
KBZ FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124
+421 37 641 5443
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_1_106+421 37 641 5806
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564martin.lopusny [at] uniag.sk
Daniel Lörincz
remeselník
+421 37 641 5459
odb. zamestnanec 3 - okrem ITTD_0_105+421 37 641 5424roman.ludva [at] uniag.sk
Mária LukacsovicsováCUŠ UPupratovačkaSD-ML-L_0_24
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
KEAaI TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_Va305+421 37 641 4760
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169
zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
VCABT UP
vŠ II.stupeň
ABT_0_1.48
+421 37 641 4901
renata.luzicova [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_0_14
+421 37 641 4202
KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_8+421 37 641 4798
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.docent CSc./PhD.
AC_0_19
+421 37 641 4362
juraj.maga [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_25+421 37 641 5748valeria.magathova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
upratovačka
AZ_2_13+421 37 641 4436
KCH FBPvŠ II.stupeň
AC_1_21
+421 37 641 5372peter.magdina [at] uniag.sk
Mgr. Magdaléna Magdziaková
dekanát - centrum
TD_1_218
+421 376 415 410magdalena.magdziakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
docent CSc./PhD.
MQ_2_202
+421 37 641 4618
doc. Ing. Jana Maková, PhD.KMi FBP
docentka CSc./PhD.
AZ_3_45
+421 37 641 4434jana.makova [at] uniag.sk
Ivan MalenčíkŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
Ing. Vlastimil Malý, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa512+421 37 641 4109
KFŽ FBPrektorát - adm.ost.pracoviská
AT_0_9F
+421 37 641 4286
Karol Mancírstrážnik / vrátnikkarol.mancir [at] uniag.sk
KMO FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
docent CSc./PhD.AT_4_2+421 37 641 4379jan.marecek [at] uniag.sk
Božena Marekováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_1_12+421 37 641 4418
KRR FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562
profesorka CSc./PhD.
FF_1_44
+421 37 641 5072
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_20
+421 37 641 4257
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.26+421 37 641 4965nora.maruniakova [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 4207jozef.masaryk [at] uniag.sk
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
profesor DrSc.
AT_0_3F+421 37 641 4284
Ing. Martin Mastík, PhD.odb. zamestnanec 3 - ITAE_4_407
+421 37 641 4486
odborná asistentka CSc./PhD.AZ_3_40
+421 37 641 4432
Ing. Eva Matejková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128+421 37 641 4148eva.matejkova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4553
KM FEModborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634
upratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4138
alena.matusikova [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_0_114+421 37 641 5414
KMi FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50+421 37 641 5810juraj.medo [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
KTKRP FBPdocentka CSc./PhD.BA_0_7
+421 37 641 4777
andrea.mendelova [at] uniag.sk
ŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
klara.mentova [at] uniag.sk
Jozef MesárošIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
Lýdia MesárošováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
dekanát - centrumTD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441ivana.mesjarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802jan.mezey [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
Bz_0_11+421 37 641 4243ivana.mezeyova [at] uniag.sk
Dagmar Mičanová
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
Helena Miháliková
upratovačka
remeselníkmaria.mihalova [at] uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
stefan.mihina [at] uniag.sk
Marta MihinováKDaM TF
so SŠ vzdelaním
MQ_2_206+421 37 641 4875marta.mihinova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11+421 37 641 4797
Ing. Jaroslav Michalko, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
jaroslav.michalko [at] uniag.sk
upratovačka
AA_1_20+421 376 414 221aneta.mikelova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
peter.mikla [at] uniag.sk
Ján Miklášodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
Ing. Ľubica MiklováCUŠ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITSD-ML-L_0_34+421 37 641 5450
odborný asistent CSc./PhD.
AA_4_2
+421 37 641 4228
Mgr. Daniel Mikušovič
lektor
SD-ML-L_0_33
+421 37 641 5469daniel.mikusovic [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_24
+421 37 641 4308
rastislav.mikus [at] uniag.sk
KGPB FAPZdocentka CSc./PhD.
AT_1_8
+421 37 641 4290martina.miluchova [at] uniag.sk
Katarína Minarovičovárektorát - adm.centrumKU_0_2
+421 37 641 5717
katarina.minarovicova [at] uniag.sk
Ing. Slavomír Mindek, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AP_0_17A
+421 37 641 4464
Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ABT_0_1.50
+421 37 641 4904
zuzana.duricka [at] uniag.sk
Eva Mišákováprevádzková zamestnankyňa ŠD
KKaST TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_3_24
+421 37 641 4305
julia.miseckova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.09
+421 37 641 4912
RNDr. Juraj Miššík, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4474
Klaudia Mišurová
remeselník
AE_0_45a
+421 37 641 5602
vŠ II.stupeň
AZ_5_3+421 37 641 4454dominika.vysoka [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_1_4
+421 37 641 4410
KŠZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_14
+421 37 641 4804
BZ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_2
+421 37 641 4735
erika.mnahoncakova [at] uniag.sk
Ing. Monika Mócikovárektorát - adm.centrumAE_3_308
+421 37 641 5531
monika.mocikova [at] uniag.sk
Janka Močolová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823janka.mocolova [at] uniag.sk
KDaM TFodborný asistent CSc./PhD.MQ_2_208
+421 37 641 4613
miroslav.mojzis [at] uniag.sk
Ladislav Molnárremeselník
+421 37 641 5340
ladislav.molnar [at] uniag.sk
KBaH FZKI
upratovačka
6+421 37 641 5254
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501
+421 37 641 4547
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.docent CSc./PhD.
TD_0_130
+421 37 641 5409
KSV FEM, KPTC R R
rektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
danka.moravcikova [at] uniag.sk
Jana MoravčíkováCIT FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
jana.moravcikova [at] uniag.sk
Mária Moravčíková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
maria.moravcikova [at] uniag.sk
Ing. Nina Moravčíková, PhD.KGPB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_10
+421 37 641 4824
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.KMO FEM
docent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
RNDr. Jana Mrázová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_22
+421 37 641 4223
Ing. Miloslav Muchaodb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
miloslav.mucha [at] uniag.sk
Mgr. Rastislav Muchaodb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046rastislav.mucha [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216zlatica.muchova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47+421 37 641 4001
KMO FEMprofesorka CSc./PhD.AS_3_310+421 37 641 4102
Ing. Alica Navrátilová, PhD.KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_6
+421 37 641 4296
SKves Kves R
upratovačka
zuzana.nemcekova [at] uniag.sk
Oľga NemčičováCUŠ UP
remeselník
olga.nemcicova [at] uniag.sk
Mária Némethováupratovačka
KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306
+421 37 641 4136
DFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.KEaB FAPZ
docent CSc./PhD.
AZ_2_5
+421 37 641 4422
jaroslav.noskovic [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
prof. Ing. Ján Novák, PhD.profesor CSc./PhD.AA_3_306+421 37 641 4230jan.novak [at] uniag.sk
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIPKKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.19
+421 37 641 5230beata.novotna [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_5_30+421 37 641 4337ivana.novotna [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_3_303
+421 37 641 5560
KGŠR FAPZ
docentka CSc./PhD.
BG_1_104
+421 37 641 4778
janka.nozkova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
roman.oblozinsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_130
+421 37 641 4123
KSV FEMrektorát - adm.ost.pracoviská
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
JUDr. Marieta Okenková, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.MF-B_2_Va321+421 37 641 4765
Ing. Eva Oláhová, PhD.CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_5+421 37 641 4882
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_Va318+421 37 641 4766
KFR FAPZdocentka CSc./PhD.AZ_5_7
+421 37 641 4442
katarina.olsovska [at] uniag.sk
Jana Ondrejičkovárektorát - adm.centrumAE_2_209+421 37 641 5509jana.ondrejickova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.ondriskova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
peter.ondrisik [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
remeselník
+421 37 641 5237dusan.oprsal [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_0_8
+421 37 641 5527alena.oprsalova [at] uniag.sk
upratovačka
andrea.oravcova [at] uniag.sk
KGŠR FAPZodb. zamestnanec 3 - okrem ITBG_0_003
+421 37 641 4775
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.docentka CSc./PhD.AS_1_115+421 37 641 4181
UI Kves Rrektorát - adm.centrumAE_3_314
+421 37 641 5719
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.KRVaTE FAPZ
profesor CSc./PhD.
AA_2_23
+421 37 641 4212vladimir.pacuta [at] uniag.sk
Ing. Jakub Pagáč, PhD.VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.02
+421 37 641 4917jakub.pagac [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4SlPK_1_131+421 37 641 5036
profesorka CSc./PhD.TD_1_211
+421 37 641 5431
Ing. Ľubomíra PajtášováKPG FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_6+421 37 641 4399lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
Ing. Dušan Páleš, CSc.KKS TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
so SŠ vzdelanímAT_5_30
+421 37 641 4330
ŠD Ml. SDaJ
administratíva -ŠD
AE_0_47
+421 37 641 5758
rektorát - adm.centrumSD-AB_1_118+421 37 641 5513elena.palkova [at] uniag.sk
Ing. Iveta PalkováUUS Kves R
rektorát - adm.centrum
KU_0_6
+421 37 641 5544
iveta.palkova [at] uniag.sk
Valéria Palkovárektorát - adm.centrum
KU_0_4
+421 37 641 5727
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.profesorka CSc./PhD.MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
zuzana.palkova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Palkovič, PhD.KŠOV FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162jozef.palkovic [at] uniag.sk
Ing. Georgetta Palšovádekanát - centrumAE_0_4
+421 37 641 5718
georgetta.palsova [at] uniag.sk
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
docentka CSc./PhD.
FF_0_2/1
+421 37 641 5079
Ing. Miroslava Papováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761
miroslava.papova [at] uniag.sk
administratíva -ŠD
+421 37 641 5701
Ing. Lucia PaškováSDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5700
lucia.paskova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Paštiaková
dekanát - centrum
AE_0_33
+421 37 641 5498
Ing. Žaneta Pauková, PhD.KRBE FEŠRR, FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumQ-gar_0_6, AE_0_3+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_20+421 37 641 5799
Ladislav PaulisKotolne UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5760
ladislav.paulis [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AT_4_21a
+421 37 641 4809
KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_3_12
+421 37 641 4313
adriana.pavelkova [at] uniag.sk
dekanát - centrumSD-AB_0_3
+421 37 641 5524
radmila.pavlikova [at] uniag.sk
Daniela PavlovičováŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
daniela.pavlovicova [at] uniag.sk
Eva Pecháčová
upratovačka
AA_0_1+421 37 641 4203
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13
+421 37 641 4897
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186
tomas.pechociak [at] uniag.sk
Darina PechováKAVR FAPZ
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462
darina.pechova [at] uniag.sk
Ing. Noemi Péterováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITVS_0_7
+421 37 641 4741
noemi.peterova [at] uniag.sk
Mária Peťovskáso SŠ vzdelanímAP_0_19P
+421 37 641 4698
maria.petovska [at] uniag.sk
KMi FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_48
+421 37 641 4430
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_8
+421 376 414 424
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5382
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
miriam.pietrikova [at] uniag.sk
Janka Pilčíková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
janka.pilcikova [at] uniag.sk
Ľudmila PillerováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Eduard Pintér, PhD.KOVV FZKIodborný asistent CSc./PhD.Bz_1_23
+421 37 641 4714
eduard.pinter [at] uniag.sk
Andrea Pintérová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
andrea.pinterova [at] uniag.sk
Štefan Piterka
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
stefan.piterka [at] uniag.sk
UP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_307+421 37 641 4515
Ing. Marek PodberskýŠD Prib. SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
Peter Podlužanskýremeselník120
+421 37 641 4696
ŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
lubomir.podsedly [at] uniag.sk
KZSBT TFdocent CSc./PhD.MQ_1_107+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
profesor CSc./PhD.
AS_0_02+421 37 641 5892
KKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
miroslav.polacek [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Poláčik
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4
+421 37 641 4813
Ing. Alžbeta Poláčková
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101
+421 37 641 5050
Jozef PolákDFAPZ FAPZ
odb. zamestnanec 3 - IT
AZ_0_7+421 37 641 5499jozef.polak [at] uniag.sk
Bc. Monika Polákováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5822
docentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
docent CSc./PhD.
AS_2_217
+421 376 414 196
peter.polakovic [at] uniag.sk
Ing. Pavel Polák, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101
pavel.polak [at] uniag.sk
doc. Ing. Nora Polláková, PhD.docentka CSc./PhD.
AC_3_19
+421 37 641 4389
KŠZ FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_1_8
+421 37 641 4271
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.KE FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
KSV FEModborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_12+421 37 641 4751
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.KRVaTE FAPZprofesor CSc./PhD.AA_1_4
+421 37 641 4225
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.27+421 37 641 4919
Ing. Martin Prčík, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
EM_2_21
+421 37 641 5628
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_1_111+421 37 641 4831
Mgr. Viera Prídavková, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552viera.pridavkova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105miroslav.pristavka [at] uniag.sk
Ing. Martina Pšenková, PhD.KVD FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AP_0_12A+421 37 641 4466martina.psenkova [at] uniag.sk
Lívia Pustajováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.06
+421 37 641 5254
livia.pustajova [at] uniag.sk
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.KHP FEMdocent CSc./PhD.AS_0_01
+421 37 641 5893
artan.qineti [at] uniag.sk
Simona RábekováKZaKA FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_1_201+421 37 641 5420simona.rabekova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AS_3_312
+421 37 641 4140
tomas.rabek [at] uniag.sk
IKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITVI123
+421 37 641 5780
Robert Rácremeselník
+421 37 641 5760robert.rac [at] uniag.sk
Ing. Marcel Raček, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_111
+421 37 641 5433
marcel.racek [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_0_03
+421 37 641 5895
docentka CSc./PhD.
AS_0_05+421 37 641 5894miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
Ing. Dana Rajnincová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
82+421 37 641 4276dana.rajnincova [at] uniag.sk
Ing. Margita Rakovská
vŠ II.stupeň
AZ_4_21
+421 37 641 4889
margita.rakovska [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_26
+421 376 414 220
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.KSaVB TFprofesor CSc./PhD.
AC_0_10
+421 37 641 4425vladimir.rataj [at] uniag.sk
KGŠR FAPZprofesorka CSc./PhD.
AA_4_3
+421 37 641 4240
Ing. Radoslav Ražnýodb. zamestnanec 3 - okrem ITAA_0_8+421 37 641 4843radoslav.razny [at] uniag.sk
Mgr. Ing. Monika Rebeková, PhD.rektorát - adm.centrumAE_6_607+421 37 641 5501
KMO FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
roman.recky [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
jozef.redl [at] uniag.sk
KŠOV FEMdocent CSc./PhD.AS_1_124, AS_1_102+421 37 641 4150jozef.repisky [at] uniag.sk
DFZKI FZKIdekanát - centrum
+421 376 415 415viera.rezova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
KVS FEŠRR, FEŠRRdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730
KVZ FAPZdocent CSc./PhD.
AT_4_11
+421 37 641 4326
michal.rolinec [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_112
+421 37 641 5434
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.KEP FEŠRR
docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605
lubica.rumanovska [at] uniag.sk
KKS TFprofesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.CPPP FEModborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
ŠD AB SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 4877
Darina Ryznerováprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4005
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
eva.sabova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_1_19
+421 37 641 4721
Eva SádovskáKMi FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_48
+421 37 641 4430
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_208
+421 37 641 4168
radovan.savov [at] uniag.sk
CIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4881lenka.selesiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F
+421 37 641 4896monika.schneidgenova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Schubertová, PhD.IOBBB FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_109
+421 37 641 4785
zuzana.schubertova1 [at] uniag.sk
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.docentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_3, FF_2_30
+421 37 641 5655, +421 37 641 5080
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_2_30
+421 37 641 4886
Hana SchweizerováDFBP FBPtechnická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4
+421 37 641 5383
upratovačka70
+421 37 641 4696
upratovačka
Tibor Sladiček
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
KFŽ FBPodborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
tomas.slanina [at] uniag.sk
Helena Slávikováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
Veronika Sláviková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
upratovačka1.08
+421 37 641 4931
martina.slizikova [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_0_17
+421 37 641 4200
KMO FEMupratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4188
profesorka CSc./PhD.
AS_1_122
+421 37 641 4183
DFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_5
+421 37 641 5523
Róbert Solčanskýprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 5738
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4311miriam.solgajova [at] uniag.sk
VYD UP
remeselník
AC_-1_22
+421 37 641 4799
emilia.sollarova [at] uniag.sk
UVO Kves Rodb. zamestnanec 3 - okrem ITAE_3_315
+421 37 641 5755
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
vlasta.spodniakova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_108+421 37 641 5555beata.srnanska [at] uniag.sk
Ing. Radovan Stanovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248
radovan.stanovic [at] uniag.sk
Ing. Eva Strapáková, PhD.KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AT_1_9+421 37 641 4334eva.strapakova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AZ_0_6+421 37 641 4806
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.KF FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_312+421 37 641 4140
Mgr. Veronika StraussováCIP FEŠRRrektorát - adm.centrumFF_2_30+421 376 415 080
remeselníkAC_-1_32
+421 37 641 4347
dana.strniskova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AS_2_214
+421 37 641 4172
peter.stuchly [at] uniag.sk
Gabriela SulovkováKMi FBP
remeselník
AZ_3_57
+421 37 641 4408
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.profesor DrSc.TD_0_101
+421 37 641 5421
jan.supuka [at] uniag.sk
KRR FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566
KFŽ FBPupratovačkaAT_0_19F
+421 37 641 5817
Dr. Oksana Sytar, PhD.KFR FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_5_8
+421 37 641 4979
oksana.sytar [at] uniag.sk
Jozef Szaboremeselník+421 376 414 774jozef.szabo [at] uniag.sk
Mário SzaboremeselníkAA_1_7
+421 376 414 238
mario.szabo [at] uniag.sk
upratovačka
BG_0_002
+421 376 414 775
gabriela.szaboova [at] uniag.sk
KZSBT TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114
+421 37 641 5695
Božena Szabováprevádzková zamestnankyňa ŠD
Klára Szusztorováupratovačka
klara.szusztorova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_110
+421 37 641 5436
Erika ŠalátováKJ FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_510
+421 37 641 4541
erika.salatova [at] uniag.sk
KEM FEŠRR
upratovačka
CPPP FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17
+421 37 641 4894
timea.zatkova [at] uniag.sk
CIT FEM
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4905
Ing. Ľubica ŠemelákováCIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7+421 37 641 4120lubica.semelakova [at] uniag.sk
Viera ŠevcechováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
Ľudmila Šimanská
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_20
+421 37 641 4390
ludmila.simanska [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AC_3_17
+421 37 641 4398
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.AT_4_13+421 37 641 5517, +421 37 641 4808milan.simko [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňBG_1_108
+421 376 414 782
jana.simkova [at] uniag.sk
KTKRP FBP
upratovačka
AT_S_22
+421 37 641 4429
jaroslava.simkova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
DFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_104
+421 37 641 5170
Alena ŠindolárováKŠCH FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_2_3+421 37 641 4702
Ing. Karol Šinka, PhD.KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.26+421 37 641 5251
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.KEM FEŠRRprofesor CSc./PhD.EM_1_17
+421 37 641 5634
bernard.siska [at] uniag.sk
upratovačka
KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227
+421 37 641 4197
RNDr. Peter Škrovina
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_111+421 37 641 5861, +421 37 641 4861peter.skrovina [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
Bz_0_13
+421 37 641 4261
miroslav.slosar [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21+421 37 641 4560tatiana.smehilova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_9
+421 37 641 4706
peter.smehyl [at] uniag.sk
KCH FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8+421 37 641 4345marek.snirc [at] uniag.sk
Alena ŠrankováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
alena.srankova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
upratovačka
marta.srankova [at] uniag.sk
Milada ŠtancelováKKPaPÚ FZKIupratovačkaZP_0_1.04
+421 37 641 5214
KVD FAPZdocentka CSc./PhD.AP_0_14P
+421 37 641 4272
danka.stastna [at] uniag.sk
Adriana ŠtefánikováULP R R
rektorát - adm.centrum
Ing. Jana Štefániková, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.10
+421 37 641 4911, +421 37 641 4941, +421 37 641 4936
KDaM TF
upratovačka
MQ_0_003
maria.stefankova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_4_6
+421 376 414 811veronika.stefunova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_203+421 37 641 5429
ŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
Mária ŠtrbováKMi FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_43+421 37 641 4435
rektorát - adm.centrum
AE_2_202
+421 37 641 5518
maria.sufliarska [at] uniag.sk
UMU Kves Rrektorát - adm.centrumAE_3_303+421 37 641 5508erika.svecova [at] uniag.sk
Margita ŠvecováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_114
+421 37 641 5541
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203
+421 37 641 4134
Ing. Ivan Takáč, PhD.
rektorát - adm.centrum, odborný asistent CSc./PhD.
EM_0_5+421 37 641 5607ivan.takac [at] uniag.sk
KMi FBP
profesorka CSc./PhD.
AZ_3_44
+421 37 641 4433
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.profesor DrSc.AP_0_13A+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5760
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZB_0_7+421 37 641 5249
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.
ZP_0_1.07
+421 37 641 5221
Ing. Mária Timoracká, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_1_18
+421 37 641 4855, +421 37 641 4266gabriela.tkacova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2+421 37 641 4428jana.tkacova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
zdenko.tkac [at] uniag.sk
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.KPG FAPZprofesorka CSc./PhD.
AC_3_15
+421 37 641 4394erika.tobiasova [at] uniag.sk
KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.32
+421 37 641 4958
katarina.tokarova [at] uniag.sk
Viera Tökölyováremeselník
TD_0_109
+420 376 415 438
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
profesor CSc./PhD.
AP_0_15A
+421 37 641 4479
robert.toman [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBP
profesor CSc./PhD.
AC_1_6
+421 37 641 4264
jan.tomas [at] uniag.sk
upratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377eva.tomekova [at] uniag.sk
Ing. Marián Tomka, PhD.KBaB FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_0_30
+421 37 641 4278
marian.tomka [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
michal.tomko [at] uniag.sk
KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
Ing. František Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
Bc. Jozef Tóthodb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112
+421 37 641 4871
SZam UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5348
ladislav.toth3 [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Tóth, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763