Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.KŠCH FAPZ, FAPZ
odborný asistent, administratíva
AT_2_11+421 37 641 4700jaroslav.andreji [at] uniag.sk
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.KŠCH FAPZdocentka
AT_2_14
+421 37 641 4314henrieta.arpasova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
odborná asistentka
AZ_2_6
+421 37 641 4315
Barbora Balková
upratovačka
AC_3_5
+421 37 641 4498
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.KEaB FAPZprofesor
AZ_4_22
+421 37 641 4450tibor.baranec [at] uniag.sk
Zuzana BéderováKVD FAPZupratovačkaAP_0_13P
+421 37 641 4698
zuzana.bederova [at] uniag.sk
Andrea Benczová
upratovačka
+421 376 414 774
andrea.benczova [at] uniag.sk
Peter Bezák
remeselník
AA_1_11+421 376 414 267
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.vedecko - výskumný zamestnanecAT_4_12
+421 37 641 4328
daniel.biro [at] uniag.sk
Ing. Helena Bojdová
administratíva
AE_0_6
+421 37 641 5543
helena.bojdova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
docent
AA_5_15+421 37 641 4256
Oľga Bradáčováupratovačka
AZ_4_28
+421 37 641 4452
profesorAZ_5_4
+421 37 641 4448
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
docent
BG_1_115+421 37 641 4787
KEaB FAPZ
administratíva
AZ_2_4
+421 37 641 4420
KŠZ FAPZodborný asistentAZ_1_9+421 37 641 4802ondrej.bucko [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
vedecko - výskumný zamestnanec
AA_1_12
+421 37 641 4219miroslav.buday [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
odborný asistent
AT_1_4
+421 37 641 4294
jozef.bujko [at] uniag.sk
remeselník
marta.bystricka [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
profesor
AA_5_16
+421 37 641 4253
ludovit.cagan [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
docent
AT_1_11
+421 37 641 4297
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.docentka
AA_2_28
+421 37 641 4224
KRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_13
+421 376 414 860
tatiana.candrakova [at] uniag.sk
docent, administratívaAA_1_5
+421 37 641 4231
profesor
AZ_0_8
+421 37 641 4805
odborná asistentka
AA_1_10
+421 37 641 5860
Ing. Ivana Demová
výskumná zamestnankyňa
AA_5_19
+421 37 641 4851
DFAPZ FAPZadministratíva
AE_0_34
+421 37 641 5496
KŠCH FAPZ
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_2_17
+421 37 641 4745
KUPH FAPZodb. zamestnanec
AA_0_8
+421 37 641 4843
profesor
AC_2_16
+421 37 641 4385
KVĽ FAPZodb. zamestnankyňaAA_2_34+421 37 641 4880
odborná asistentkaAZ_4_30+421 37 641 4453
administratívaAE_0_34
+421 37 641 5496
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.docent
AZ_4_31
+421 37 641 4444
odborný asistentAA_1_8+421 376 414 217david.ernst [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňaAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336eva.farmadinova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.odborná asistentka
AA_2_33
+421 37 641 4324
katarina.sramkova [at] uniag.sk
Anna FazekašováKVD FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AP_0_16Az+421 37 641 4601anna.fazekasova [at] uniag.sk
Ing. Jana Ferencovávýskumná zamestnankyňa
AA_5_521
+421 37 641 4851
jana.ferencova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZodborný asistentAT_2_7
+421 37 641 4717
Ing. Michal Gábor, PhD.odborný asistent
AT_1_16
+421 37 641 4295
Daniela GalbaváKGPB FAPZodb. zamestnankyňaAT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336daniela.galbava [at] uniag.sk
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.KVZ FAPZ
docent
AT_4_7+421 37 641 4331branislav.galik [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.KŠCH FAPZdocent
AT_2_12
+421 37 641 4701jozef.gasparik [at] uniag.sk
KVD FAPZ
prevádzkový zamestnanec vo výskume
AP_0_24A
+421 37 641 4500pavol.gasparik [at] uniag.sk
Ing. Kristína Gašparovič, PhD.KFR FAPZ
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AA_5_10
+421 37 641 4255
odborná asistentka
AA_2_40
+421 37 641 4210
FAPZ, KGŠR FAPZodborný asistent, administratíva
AA_4_7
+421 37 641 4245
jan.gazo [at] uniag.sk
Iveta GeršiováKRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa
AA_1_6
+421 37 641 4213
výskumná zamestnankyňa
AA_5_11
+421 37 641 4254
odb. zamestnankyňa
AZ_1_10
+421 37 641 4414
KUPH FAPZ
docent
AA_0_19
+421 37 641 4204miroslav.haban [at] uniag.sk
docentka
AA_2_31
+421 37 641 4467
marta.habanova [at] uniag.sk
Ing. Štefan HajduKGŠR FAPZ
odb. zamestnanec
BG_0_003+421 37 641 4775
výskumná zamestnankyňa
AT_5_32+421 37 641 4333daniela.haladova [at] uniag.sk
Friderika HallováKGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa
AT_1_12+421 37 641 4298
KŠZ FAPZprofesor
AZ_1_10
+421 37 641 4279
marko.halo [at] uniag.sk
odborná asistentkaAT_2_4+421 37 641 4704jana.hanusova [at] uniag.sk
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.KVZ FAPZ
odborný asistent
AT_4_10+421 37 641 4320
Mária Hazdováupratovačka
Ing. Adriana Hlavinová, PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AA_5_524+421 37 641 4041
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.KVD FAPZ
profesor
AP_0_14A
+421 37 641 4469
svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
Ing. Jozef Homola
výskumný zamestnanec
AT_5_6
+421 37 641 4506jozef.homola [at] uniag.sk
Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
BG_1_110
+421 376 414 779
vladimira.sedlackova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAZ_1_3+421 376 414 872
KPG FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AC_3_22
+421 37 641 4498maria.horvatova [at] uniag.sk
Ing. Peter Hric, PhD., Ing.-Paed.IGIPKRVaTE FAPZ
odborný asistent
AA_3_310
+421 37 641 4265
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.odborný asistent
AT_2_5
+421 37 641 4744
Ing. Mária HrubáKRVaTE FAPZodb. zamestnankyňa
AA_2_24
+421 37 641 4215
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.KOR FAPZprofesorAE_0_5, AA_5_13+421 37 641 4250kamil.hudec [at] uniag.sk
KFR FAPZodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4455
vlasta.hudecova [at] uniag.sk
Štefánia Chlebecová
upratovačka
AT_2_16
+421 37 641 4707
stefania.chlebecova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
odborný asistent
AA_2_35+421 37 641 4883peter.chlebo [at] uniag.sk
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.KŠCH FAPZ
docent
AT_2_1
+421 37 641 4318robert.chlebo [at] uniag.sk
docentAC_3_13
+421 37 641 4397
KŠZ FAPZodb. zamestnankyňa
AZ_1_1
+421 37 641 4413jozefina.chnapkova [at] uniag.sk
KGŠR FAPZodb. zamestnankyňaBG_0_005
+421 37 641 4775
eva.chovancova [at] uniag.sk
Ing. Bc. Erik Chovanček, PhD.
odborný asistent
AZ_5_20
erik.chovancek [at] uniag.sk
KEaB FAPZodborný asistent
AZ_4_24
+421 37 641 4449
odborný asistent
AT_5_5
+421 37 641 4505
ivan.imrich [at] uniag.sk
docentkaAZ_2_1
+421 37 641 4470
jana.porhajasova [at] uniag.sk
KVZ FAPZvýskumná zamestnankyňaAT_5_34+421 37 641 4365, +421 37 641 4419viera.jalaksova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
odborný asistent
AZ_1_7
+421 376 414 417
Oľga JanovičováKOR FAPZ
odb. zamestnankyňa
AA_5_12+421 37 641 4043
Iveta Jedličková
upratovačka
AA_5_521iveta.jedlickova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZupratovačka
AA_3_312
+421 37 641 4237
docent
AZ_0_11+421 37 641 4807
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
profesor
AT_4_9
+421 37 641 4332
odb. zamestnanec
AC_3_16
+421 37 641 4391
martin.juriga [at] uniag.sk
KVD FAPZ
odborný asistent
AT_5_7+421 37 641 4504tomas.kanka [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňaAZ_4_20+421 37 641 4452jana.karsnakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
profesor, administratíva
AT_1_3
+421 37 641 4292radovan.kasarda [at] uniag.sk
Tatiana KlimešováKŠCH FAPZvýskumná zamestnankyňa
AT_2_10
+421 37 641 4317
KUPH FAPZvýskumný zamestnanec
AA_0_21
+421 37 641 4830
KŠCH FAPZodb. zamestnankyňa
AT_2_8
+421 37 641 4705
odborný asistent
AC_3_18
+421 37 641 4396
Jana KollárováKŠZ FAPZ
upratovačka
AZ_1_2
+421 376 414 414jana.kollarova [at] uniag.sk
KAVR FAPZ
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4388marta.kollarova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZodborná asistentkaAA_2_32
+421 37 641 4249
jana.kopcekova [at] uniag.sk
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.odborná asistentka, odb. zamestnankyňa
AA_0_115
+421 37 641 4201
joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
Mária KotlárováKVZ FAPZupratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.profesorAC_2_18
+421 37 641 4381
KGŠR FAPZodb. zamestnankyňaAA_4_10a+421 37 641 4241beata.kovacova [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336emilia.kovacova [at] uniag.sk
Lenka Kováčováadministratíva
AC_2_20
+421 37 641 4387
lenka.kovacova [at] uniag.sk
KFR FAPZodborný asistentAZ_5_1+421 37 641 4440marek.kovar [at] uniag.sk
upratovačka
elena.kovarova [at] uniag.sk
Ing. Peter Kovár, PhD., Ing.-Paed.IGIPodborný asistent
AA_3_307
+421 37 641 4182
peter.kovar [at] uniag.sk
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.
odborná asistentka
AZ_5_6+421 37 641 4456eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
Ing. Samuel Kšiňan, PhD.
odborný asistent
AZ_4_26
Ing. Jaroslav Kuna
výskumný zamestnanec
AZ_2_10
+421 37 641 4484
jaroslav.kuna [at] uniag.sk
profesorka
AA_0_12
+421 37 641 4205
magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
Emil Lauko
remeselník
AC_3_11
+421 37 641 4477
KVĽ FAPZodborná asistentkaAA_2_38
+421 37 641 4246
petra.lenartova [at] uniag.sk
Marián LenčéšKEaB FAPZ
výskumný zamestnanec
AZ_2_14
+421 37 641 4485
marian.lences [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Macák, Dr.docentAA_0_14+421 37 641 4202milan.macak [at] uniag.sk
Eva Magátová
upratovačka
AZ_2_13+421 37 641 4436
profesor
AZ_1_12
+421 37 641 4418milan.margetin [at] uniag.sk
KOR FAPZodb. zamestnankyňa
AA_5_20
+421 37 641 4257
upratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221
odborný asistent
AA_4_2
+421 37 641 4228
docentka
AT_1_8+421 37 641 4290martina.miluchova [at] uniag.sk
KVD FAPZodborný asistent
AP_0_17A
+421 37 641 4464
Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
výskumná zamestnankyňa
AZ_5_3
+421 37 641 4454dominika.vysoka [at] uniag.sk
profesorAZ_1_4
+421 37 641 4410
juraj.mlynek [at] uniag.sk
Ing. Eva Mlyneková, PhD.KŠZ FAPZ
odborná asistentka
AZ_1_14
+421 37 641 4804
odb. zamestnankyňa
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
odborná asistentka
AT_1_10
+421 37 641 4824
RNDr. Jana Mrázová, PhD.
odborná asistentka
AA_2_22
+421 37 641 4223jana.mrazova [at] uniag.sk
Ing. Alica Navrátilová, PhD.KGPB FAPZodborná asistentkaAT_1_6+421 37 641 4296alica.navratilova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
docent
AZ_2_5+421 37 641 4422
profesor
AA_3_306
+421 37 641 4230
Martina NovákováKVD FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AP_0_10A+421 37 641 4481martina.novakova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Novotnáodb. zamestnankyňa
AT_5_30
+421 37 641 4337ivana.novotna [at] uniag.sk
docentkaBG_1_104+421 37 641 4778
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
docentka
AZ_5_7+421 37 641 4442
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.FAPZ, KEaB FAPZdocent, administratíva
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
Andrea Oravcová
upratovačka
Alexej Oravec
odb. zamestnanec
BG_0_003
+421 37 641 4775
alexej.oravec [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.KRVaTE FAPZprofesorAA_2_23
+421 37 641 4212
vladimir.pacuta [at] uniag.sk
Ing. Ľubomíra PajtášováDFAPZ FAPZadministratívaAE_0_7
+421 37 641 5485
KVZ FAPZ
výskumný zamestnanec
AT_5_30
+421 37 641 4330marian.palko [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
administratíva
AE_0_33+421 37 641 5498
Eva Pecháčováupratovačka
AA_0_1
+421 37 641 4203
eva.pechacova [at] uniag.sk
Darina Pechovávýskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4462
KVD FAPZvýskumná zamestnankyňa
AP_0_19P
+421 37 641 4698
RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.odborná asistentka
AZ_2_8
+421 376 414 424
kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
Jozef PolákDFAPZ FAPZ
odb. zamestnanec IT
AZ_0_7
+421 37 641 5499
docentkaAC_3_19+421 37 641 4389
Ing. Lenka PolyakováKŠZ FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AZ_1_8
+421 37 641 4271
Ing. Martina Pšenková, PhD.KVD FAPZodborná asistentkaAP_0_12A
+421 37 641 4466
martina.psenkova [at] uniag.sk
Ing. Margita Rakovskávýskumná zamestnankyňa
AZ_4_21
+421 37 641 4889
Ing. Marek Rašovský, PhD.
odborný asistent
AA_2_26+421 376 414 220
profesorka
AA_4_3+421 37 641 4240katarina.razna [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
odb. zamestnanec
AA_0_8
+421 37 641 4843
KVZ FAPZdocentAT_4_11
+421 37 641 4326
michal.rolinec [at] uniag.sk
administratíva
AE_0_6
+421 37 641 5543
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AA_2_30
+421 37 641 4886
Ing. Jozef Smatana, PhD.KUPH FAPZ
odborný asistent
AA_0_17
+421 37 641 4200jozef.smatana [at] uniag.sk
Ing. Marta SolčanskáDFAPZ FAPZ
administratíva
AE_0_5
+421 37 641 5523
marta.solcanska [at] uniag.sk
odborná asistentka
AT_1_9
+421 37 641 4334eva.strapakova [at] uniag.sk
profesor
AZ_0_6
+421 37 641 4806
peter.strapak [at] uniag.sk
Dr. Oksana Sytar, PhD.KFR FAPZvedecko - výskumná zamestnankyňaAZ_5_8
+421 37 641 4979
oksana.sytar [at] uniag.sk
Jozef SzaboKŠZ FAPZremeselník
+421 376 414 774
Mário SzaboKRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_7+421 376 414 238
upratovačka
BG_0_002
+421 376 414 775
Ľudmila ŠimanskáKPG FAPZ
odb. zamestnankyňa
AC_3_20
+421 37 641 4390
KPG FAPZ
docent
AC_3_17+421 37 641 4398
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.KVZ FAPZ
profesor
AT_4_13
+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
milan.simko [at] uniag.sk
Ing. Jana Šimková
výskumná zamestnankyňa
BG_1_108
+421 376 414 782
odb. zamestnankyňa
AT_2_3
+421 37 641 4702
upratovačka
Ing. Peter Šmehýl, PhD.odborný asistent
AT_2_9
+421 37 641 4706peter.smehyl [at] uniag.sk
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.KVD FAPZ
docentka
AP_0_14P
+421 37 641 4272
odborná asistentkaAA_4_6
+421 376 414 811
veronika.stefunova [at] uniag.sk
profesor
AP_0_13A+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
výskumná zamestnankyňa
AA_1_18+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.KPG FAPZprofesorka
AC_3_15
+421 37 641 4394
KVD FAPZprofesorAP_0_15A+421 37 641 4479
KOR FAPZ
odborná asistentka
AA_5_14
+421 37 641 4252
doc. Ing. Peter Tóth, PhD.docent
AA_5_18
+421 37 641 4251
peter.toth [at] uniag.sk
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.profesorka
AT_1_7
+421 37 641 4285anna.trakovicka [at] uniag.sk
KVD FAPZodborná asistentkaAP_0_17Ab+421 37 641 4471kristina.tvarozkova [at] uniag.sk
docentAA_0_16
+421 37 641 4842
stefan.tyr [at] uniag.sk
Mária Vailingováodb. zamestnankyňaAA_4_1, BG_1_102
+421 37 641 4784, +421 37 641 4789
maria.vailingova [at] uniag.sk
KAVR FAPZ
docent
AC_2_19
+421 37 641 4380
ladislav.varga [at] uniag.sk
KUPH FAPZodb. zamestnankyňaAA_0_13
+421 37 641 4203
KŠCH FAPZ
odb. zamestnanec
AT_2_2+421 37 641 4702vladimir.vasko [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
AZ_0_9
+421 37 641 4801
iveta.vavrikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.docentka
AZ_0_10
+421 37 641 4800
klara.vavrisinova [at] uniag.sk
Ing. Petra Verešová, PhD.odb. zamestnankyňa
AA_3_302
+421 37 641 4280
petra.veresova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňa+421 37 641 4388andrea.vlckova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
docent
AA_3_305
+421 37 641 4236
KAVR FAPZ
odborná asistentka
AC_2_17
+421 37 641 4386
Gabriela Zelinková
odb. zamestnankyňa
AT_4_6
+421 37 641 4323
odborný asistent
AA_1_3
+421 37 641 4211
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
docentka
AA_4_4
+421 37 641 4244jana.ziarovska [at] uniag.sk
vedecko - výskumný zamestnanec
AT_1_17
+421 37 641 4815
julius.zitny [at] uniag.sk
KFR FAPZdocentAZ_5_10+421 37 641 4821

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkxantalam [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qapolen [at] is.uniag.sk
Ing. Peter BaginFAPZ
Externý spolupracovník
qbagin [at] is.uniag.sk
prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc.Externý spolupracovník
qbakos [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
Externý spolupracovník
qbarak [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčkaAZ_3_47+421 37 641 4494zuzana.barborakova [at] uniag.sk
Externý spolupracovník
qbartak [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Barta, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Simon BavecExterný spolupracovníkqbavec [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Becík, PhD.Externý spolupracovník
qbecik [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qbednarczyk [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.Externý spolupracovníkAA_4_5
+421 37 641 4242
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Florina BlajExterná spolupracovníčka
Ing. Roman BlehaFAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
AZ_1_6
+421 37 641 4415bobcek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbolvansky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbotto [at] is.uniag.sk
JUDr. Ján BradáčFAPZ
Externý spolupracovník
Nina BrachFAPZExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Vojtech Brestenský, CSc.Externý spolupracovník
qbrestensky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbrezovsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Bučko, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qbucko [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Bugošová, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
Ing. Rastislav Bušo, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
buso [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qcupperova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol CzakoKUPH FAPZExterný spolupracovník
Ing. Andrea Čerevková, PhD.Externá spolupracovníčka
qcerevkova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohuslav Čermák, CSc.FAPZExterný spolupracovníkqcermak [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qcerny [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qcitek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qdaniska [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qditmarova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Tibor DobiašFAPZExterný spolupracovník
qdobias [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Jarmila Dúbravská, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
Ing. Eva Ďurková, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Petr Dvořák, PhD.Externý spolupracovník
qdvorak [at] is.uniag.sk
Dina Elisovetcaia, PhD.
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qeva [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qfabis [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qfabri [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qfernandez [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Foltys, PhD.Externý spolupracovník
qfoltys [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qfrelich [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef Garlík, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Stanislav GéciFAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Andrea Golisová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qgolisova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.FAPZExterný spolupracovníkqgonda [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qgrula [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qgrygierzec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ján GulasFAPZExterný spolupracovník
doc. Ing. Daniel Gunár, CSc.Externý spolupracovník
qgunar [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqgyongyova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Edita HallováFAPZExterná spolupracovníčkaAE_0_7
+421 37 641 5485
hallovae [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qhartmane [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qhasana [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
Externý spolupracovník
qhauptvogel [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Havlik, PhD.
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Bz_1_24
+421 37 641 4712
FAPZExterný spolupracovník
Jiří HellerFAPZExterný spolupracovníkqheller [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef HerzFAPZExterný spolupracovník
qherz [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qhetenyi [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovníkAA_3_308
+421 37 641 4235
qholubek [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HorňáčekExterný spolupracovníkqhornacek [at] is.uniag.sk
KVZ FAPZ
Externá spolupracovníčka
Ing. Michal Horný, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qhorny [at] is.uniag.sk
prof. Ara HovhannisyanFAPZ
Externý spolupracovník
qhovhannisya [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhrabe [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.
Externý spolupracovník
qhraska [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qhresko [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
hrubik [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Huba, PhD.Externý spolupracovník
qhuba [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhuska [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
AE_4_408+421 37 641 4483
FAPZExterná spolupracovníčka
qchmelnicna [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qchrenekova [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčkaqibushoska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Raisa IvanovaExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qivanusa [at] is.uniag.sk
Magda Jablecka
Externá spolupracovníčka
Ing. Stela Jendrišáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qjendrisakov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iva Jiskrová, PhD.Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.FAPZExterná spolupracovníčkaqjuhasova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter JuhászFAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
MVDr. Rastislav Jurčík, PhD.Externý spolupracovník
Siiri JurgensteinExterná spolupracovníčka
KGPB FAPZ
Externý spolupracovník
AT_1_2
+421 37 641 4291
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Kavala, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Katarína Kirchnerová, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka
Dmitrij Kirjanov, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qkirjanov [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qkiss [at] is.uniag.sk
Elena KlimovaFAPZ
Externá spolupracovníčka
yklimova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qkmet [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkobza [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Alois Kohoutek, CSc.
Externý spolupracovník
qkohoutek [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Ján Kopernický, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD.Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.FAPZExterný spolupracovníkqkovacg [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qkovacl [at] is.uniag.sk
Ing. Emil Kovalčík, PhD.
Externý spolupracovník
qkovalcik [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Tibor Krajč, PhD.FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovníkqkudela [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Kulich, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkuna [at] is.uniag.sk
Ing. Vincent LackoExterný spolupracovník
qlauko [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander Lakatoš
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
qlanger [at] is.uniag.sk
Mario LešnikFAPZExterný spolupracovník
qlesnik [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qlikhacheva [at] is.uniag.sk
Ing. Veronika Lizáková, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
+421 37 641 4890
Externý spolupracovník
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.Externý spolupracovníkAC_2_15+421 37 641 4383
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qmagula [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Guiseppe MaioranoFAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovníkqmalis [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
prof. MUDr. Oto Masár, PhD.Externý spolupracovníkqmasar [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.
Externá spolupracovníčka
qmasarovicov [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qmatousek [at] is.uniag.sk
Mgr. Stanislav MatulíkFAPZExterný spolupracovník
IOBBB FAPZExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
+421 37 641 4415
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.Externý spolupracovníkqmelus [at] is.uniag.sk
RNDr. František Mercel, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qmercel [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mariia MertvishchevaExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qmesiarik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmeszarosg [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Kinga MilewskaKPG FAPZ
Externá spolupracovníčka
MUDr. Peter Minárik, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Silvia Mindeková, Ph.D.FAPZExterná spolupracovníčka
Marta MisiarzFAPZ
Externá spolupracovníčka
qmisiarz [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Mlyneková, PhD.FAPZExterná spolupracovníčkaqmlynekova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qmoudry [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Rudolf Nádaský, PhD.FAPZExterný spolupracovník
MVDr. Soňa Nitrayová, PhD.KVD FAPZExterná spolupracovníčka
qnitrayova [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.FAPZExterný spolupracovník
qondruska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Ján Paciga, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qpaciga [at] is.uniag.sk
Anna Pagáčová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpatras [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
AT_1_16
+421 376 414 295
qpavlik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpavlova [at] is.uniag.sk
Mgr. Ivana Pekárová ChristensenFAPZExterná spolupracovníčka
qpekarovachr [at] is.uniag.sk
Cornelia PeretFAPZ
Externá spolupracovníčka
Ing. Pavel Petránek, PhD.Externý spolupracovník
qpetranek [at] is.uniag.sk
Dariusz PiwczynskiFAPZ
Externý spolupracovník
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
+421 376 546 428
polakp [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qpoliacik [at] is.uniag.sk
MVDr. Darina Pospíšilová, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Ján Praslička, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qpulkrabek [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Stanislaw PuzynskiFAPZExterný spolupracovník
Yu QianFAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZExterná spolupracovníčka
qrafajova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
+421 37 641 4608
rafay [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Slavomír ReľovskýFAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qristovska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Ryant, PhD.Externý spolupracovník
qryant [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qrehout [at] is.uniag.sk
Svetlana Sabaraikina
Externá spolupracovníčka
qsabaraikina [at] is.uniag.sk
Ilie SabouExterný spolupracovník
qsabou [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsalajpal [at] is.uniag.sk
Dr. Ahmed Saleh
Externý spolupracovník
Mgr. Tetiana Shevtsova
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qshchukin [at] is.uniag.sk
Ing. Juliana Schlosserová, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Ing. Peter SchultzFAPZExterný spolupracovník
Ing. Jozef Siget, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qsiget [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Oxana Skoková Habuštová, PhD.FAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Tomáš Sládeček, PhD.
Externý spolupracovník
AT_2_6
+421 37 641 4319
qsladecek [at] is.uniag.sk
KŠCH FAPZ
Externý spolupracovník
qslamecka [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol Slamka
Externý spolupracovník
Stanislaw SochaExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qsollar [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qstadnik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqstranai [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqstraussova [at] is.uniag.sk
Tomasz StrokExterný spolupracovníkqstrok [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Pavel Suchý, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Supica
Externý spolupracovník
qsupica [at] is.uniag.sk
doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qszpyrka [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
Externý spolupracovník
qsalka [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qsantrucek [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qsimaklibalo [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qsmajstrla [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Šmelko
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Šnegoň, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc.KVD FAPZExterný spolupracovník
AP_0_17Ab
+421 37 641 4471
stastny [at] is.uniag.sk
Ing. Žák Štefan, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav Šubjak
Externý spolupracovník
qsubjak [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qsutka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsuty [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsvecm [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
KPG FAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
qtoma [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
qtomsik [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Alexander Trufanov, PhD.
Externý spolupracovník
qtrufanov [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. MVDr. Igor Valocký, CSc.Externý spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčka
qvargova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qvargovas [at] is.uniag.sk
Boglárka Vásárhelyi
Externá spolupracovníčka
qvasarhelyi [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovníkqvasicek [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qveres [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qvidensky [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Maria Vishnevskaya
Externá spolupracovníčka
qvishnevskay [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Šárka VlachováFAPZExterná spolupracovníčka
qvlachova [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qvostry [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovníkqvozart [at] is.uniag.sk
Ing. Martina Vršková, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Mgr. Jaroslaw WaroszewskiKUPH FAPZExterný spolupracovník
qwaroszewski [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AT_2_1
+421 37 641 4438
Martyna WisniewskaKPG FAPZExterná spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qzeman [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Alžbeta Žofajová, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka
qzofajova [at] is.uniag.sk