Technická fakulta - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.odborný asistentMQ_2_203+421 37 641 4612rudolf.abraham [at] uniag.sk
odborný asistent
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
docent
AC_0_14
+421 37 641 4363
Ing. Michal Angelovič, PhD.
odborný asistent
AC_0_16
+421 37 641 4795
Zuzana BabulícováDTF TFstrážnik / vrátnik
VS_0_9
+421 37 641 4003
Ing. Jana Bacskorová
administratíva
MF-B_4_Fa511+421 37 641 5484
odborný asistent
MF-B_3_Sa420+421 37 641 5690
Juraj BalkoIKCV DTF TFremeselníkSI134, SI126+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
Agneša BalkováKZSBT TFadministratíva
MF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
agnesa.balkova [at] uniag.sk
Ing. Milada Balková, PhD.KZSBT TFodborná asistentkaMQ_1_104
+421 37 641 5778
milada.balkova [at] uniag.sk
KSaVB TF
odborný asistent
AC_0_18
+421 37 641 4355
KSaVB TFupratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356etela.bencova [at] uniag.sk
DTF TF
strážnik / vrátnik
KKaST TF, ODVaS TFodborný asistent, odb. zamestnanec
VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
odborný asistent
9P4
+421 37 641 5786
KZSBT TFodborný asistent
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
KSaVB TF
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
klaudia.bosakova [at] uniag.sk
KF TFdocentkaMF-B_2_10F+421 37 641 4711monika.bozikova [at] uniag.sk
DTF TFremeselník
Mu206
+421 37 641 5487
veronika.brezinova [at] uniag.sk
upratovačka
31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792marta.bryndzova [at] uniag.sk
odborný asistentMF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
ODVaS TF
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795
Ing. Ján Csillag, PhD.vedecko - výskumný zamestnanec, odborný asistent
Vu314
+421 37 641 4722
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.docentMF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.KKaST TF
docent
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
ODVaS TFodb. zamestnankyňa
Ing. Marián DanišIKCV DTF TFodb. zamestnanecSa409
+421 37 641 4406
KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
robert.drlicka [at] uniag.sk
KSaVB TFdocent
AC_0_13
+421 37 641 4357jozef.dudak [at] uniag.sk
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.KSaVB TF
profesor
AC_0_9+421 37 641 4350pavol.findura [at] uniag.sk
KZSBT TF, TF
profesor, administratíva
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307roman.galik [at] uniag.sk
KEAaI TF
upratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
Mgr. Michaela Guzmickáodb. zamestnankyňa
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
michaela.guzmicka [at] uniag.sk
IKCV DTF TFodb. zamestnanec
SI129, SI134
+421 37 641 5683, +421 37 641 5680
Eva HalenárováKZSBT TFupratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
KEAaI TF
vedecko - výskumná zamestnankyňa
Vu306
+421 37 641 5782
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.KF TF
docentka
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
KF TFodborný asistentMF-B_2_Va316+421 37 641 4749peter.hlavac [at] uniag.sk
KZSBT TF
odborný asistent
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
tomas.holota [at] uniag.sk
Helena Hraškováadministratíva
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
helena.hraskova [at] uniag.sk
KEAaI TFprofesorMF-B_2_Va319+421 37 641 4764
IKCV DTF TF
prevádzkový zamestnanec vo výskume
VI119
+421 37 641 5675
jozef.hudec [at] uniag.sk
docentMQ_2_213+421 37 641 4530lubomir.hujo [at] uniag.sk
KEAaI TF
odb. zamestnankyňa
MF-B_2_Va304
+421 37 641 4750
dana.inovecka [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
docent
MQ_2_216
+421 37 641 4611
Mária Jančiová
administratíva
MF-B_1_204+421 37 641 5489
KF TF
administratíva
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
administratívaMF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493
Miroslava JánošíkováKKS TF
administratíva
MF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
KDaM TF
docent
MQ_2_215
+421 37 641 4114
docent
AC_0_1
+421 37 641 4796
KKS TF
docent
MF-B_4_Fa517+421 37 641 4107milan.kadnar [at] uniag.sk
KZSBT TF
docentka
MQ_1_102+421 37 641 5694
Ing. Drahomíra Karasováadministratíva
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
drahomira.karasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.KZSBT TFdocentka
MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403viera.kazimirova [at] uniag.sk
Veronika KolečániováKF TFupratovačka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
Ing. Katarína Kollárová, PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa, administratíva
MF-B_1_204+421 37 641 5408
KKS TF
upratovačka
MF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
KKaST TFdocentMF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
maros.korenko [at] uniag.sk
Ing. Patrik Kósa, PhD.
odb. zamestnanec
2KZ+421 37 641 4723patrik.kosa [at] uniag.sk
TF, KDaM TF
docent, administratíva
MQ_2_209
+421 37 641 5776
KKaST TFdocentMF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
Ing. Ivan Kováč, PhD.KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687
Lýdia KováčováDTF TFupratovačkalydia.kovacova [at] uniag.sk
Ing. Koloman Krištof, PhD.
odborný asistent
AC_0_15+421 37 641 4368
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
docent
MF-B_2_8
+421 37 641 4879
lubomir.kubik [at] uniag.sk
docent
MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
Ing. Peter Kuchar, PhD.odborný asistent
MF-B_1_Ma215
+421 37 641 5677
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
odborná asistentka
MF-B_2_9
+421 37 641 4725
odb. zamestnanec
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.docentkaMQ_1_106
+421 37 641 5777
jana.lendelova [at] uniag.sk
KEAaI TF
docent
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
KSaVB TF
odborný asistent
AC_0_8
+421 37 641 4798
KSaVB TFdocent
AC_0_19
+421 37 641 4362juraj.maga [at] uniag.sk
KDaM TF
docent
MQ_2_202
+421 37 641 4618radoslav.majdan [at] uniag.sk
Ing. Vlastimil Malý, PhD.KKS TFodborný asistentMF-B_4_Fa512+421 37 641 4109
Jozef MesárošIKCV DTF TF
odb. zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675
jozef.mesaros [at] uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
profesor
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
Marta Mihinovávýskumná zamestnankyňaMQ_2_206
+421 37 641 4875
Ladislav MichálekIKCV DTF TFodb. zamestnanecMQ_0_11
+421 37 641 4797
KKaST TF
odborný asistent
MF-B_3_24
+421 37 641 4308
Júlia Mišečková
administratíva
MF-B_3_24
+421 37 641 4305
odborný asistent
MQ_2_208
+421 37 641 4613miroslav.mojzis [at] uniag.sk
Ing. Jozef Nosian, PhD.
odborný asistent
MQ_2_218
+421 37 641 4537jozef.nosian [at] uniag.sk
Mgr. Ján Novák, PhD.KF TF
odborný asistent
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
vedecko - výskumná zamestnankyňa
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
marieta.okenkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TF
docent
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
martin.olejar [at] uniag.sk
odborný asistent
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
dusan.pales [at] uniag.sk
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TF
profesorka
MF-B_2_Va321+421 37 641 4765
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TF
odb. zamestnankyňa
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761
odborný asistent
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407stanislav.paulovic [at] uniag.sk
docent
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486stefan.pogran [at] uniag.sk
Ing. Pavel Polák, PhD.KKaST TFodborný asistent
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101pavel.polak [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.
odborný asistent
MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105
miroslav.pristavka [at] uniag.sk
Ing. Juraj RácIKCV DTF TFodb. zamestnanec
VI123
+421 37 641 5780
juraj.rac [at] uniag.sk
profesor
AC_0_10
+421 37 641 4425
docentMF-B_4_Fa514+421 37 641 5670
profesor
MF-B_4_Fa505+421 37 641 4100juraj.rusnak [at] uniag.sk
KZSBT TF
odborná asistentka
MQ_1_114
+421 37 641 5695timea.szaboova [at] uniag.sk
Marta ŠrankováDTF TF
upratovačka
marta.srankova [at] uniag.sk
upratovačka
MQ_0_003maria.stefankova [at] uniag.sk
KDaM TF
profesor
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
zdenko.tkac [at] uniag.sk
odborný asistent
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108frantisek.toth [at] uniag.sk
odborný asistent
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
Ing. Juraj Tulík, PhD.KDaM TF
odborný asistent
MQ_2_204
+421 37 641 4531
juraj.tulik [at] uniag.sk
Darina UramováKSaVB TFadministratívaAC_0_2
+421 37 641 4360
odborná asistentka
AC_0_17
+421 37 641 4359olga.urbanovicova [at] uniag.sk
KEAaI TF
odborný asistent
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
docentVu306
+421 37 641 5782
jan.valicek [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
docent
MQ_2_214
+421 37 641 4756
výskumná zamestnankyňa
MF-B_1_Ma218+421 37 641 4358bozena.vitazkova [at] uniag.sk
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec
MQ_0_11+421 37 641 4797
docentka, administratíva
MF-B_2_12+421 37 641 5486, +421 37 641 4716
administratíva
Mu205
+421 37 641 5589renata.zahorska [at] uniag.sk
Ing. Zoltán Záležák, PhD.KKaST TF, ODVaS TF
odborný asistent, odb. zamestnanec
MF-B_3_Sa418, VS_0_10
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688zoltan.zalezak [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.docent, administratívaMF-B_3_1P3
+421 37 641 5784
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.docentMQ_1_103+421 37 641 5692miroslav.zitnak [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.KKaST TFdocentMF-B_3_Sa415
+421 37 641 4104
Eva ŽňavováKKaST TFupratovačka
Su406
+421 37 641 5684

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.KEAaI TF
Externý spolupracovník
qadamovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.TF
Externý spolupracovník
Ing. Lukasz Bak, PhD.Externý spolupracovník
qbak [at] is.uniag.sk
TFExterná spolupracovníčkaAE_4_411+421 37 641 4400
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.TF
Externý spolupracovník
qbosansky [at] is.uniag.sk
Ing. Bohumír Brachtýr, PhD.Externý spolupracovník
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766brachtyr [at] is.uniag.sk
Lukáš DlabalKKS TFExterný spolupracovník
Štefan DrahošTF
Externý spolupracovník
TF
Externá spolupracovníčka
qfackovcova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Frančák, CSc.Externý spolupracovník
Jozef GolianTFExterný spolupracovník
SI134, MF-D1
+421 37 641 5683, +421 37 641 5699
TFExterný spolupracovník
qgondar [at] is.uniag.sk
Rudolf HluchTFExterný spolupracovník
1P4
+421 37 641 5787hluch [at] is.uniag.sk
KZSBT TFExterný spolupracovníkMF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
tomas.holota [at] uniag.sk
TFExterný spolupracovníkMF-B_3_Sa411
+421 37 641 4275
KSaVB TFExterný spolupracovník
Ing. Vladimír ChovanTFExterný spolupracovník
qchovan [at] is.uniag.sk
TF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkabutey [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkichi [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.Externý spolupracovník
qkoprda [at] is.uniag.sk
RNDr. Peter KováčTF
Externý spolupracovník
MQ_1_111
+421 37 641 5693
TF
Externý spolupracovník
qkucera [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.
Externý spolupracovník
qkunc [at] is.uniag.sk
TF
Externý spolupracovník
qmachal [at] is.uniag.sk
TF
Externý spolupracovník
qmarecek [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovník
qmasek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Externý spolupracovník
AC_0_9
+421 37 641 4366
nozdrovicky [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qoruzbaeva [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Paško, CSc.TFExterný spolupracovník
doc. Ing. Ján Piszczalka, PhD.TF
Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Pršan, CSc.TFExterný spolupracovník
MF-B_4_Fa516
+421 37 641 5668
prof. Dr hab. Krzysztof RokoszDTF TF
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qruzbarsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
TF
Externý spolupracovník
qsestak [at] is.uniag.sk
Lýdia ŠestákováTF
Externá spolupracovníčka
qsestakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
svec [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Takáč, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Lukáš Tomášik, PhD.
Externý spolupracovník
+421 37 641 4723
Ing. Ján TóthKKS TFExterný spolupracovník
qtoth [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qturza [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.TFExterný spolupracovníkVu306
+421 37 641 5782
jan.valicek [at] uniag.sk