Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
KKI FZKIupratovačka
1.06
+421 37 641 5234
docent
Bz_1_30
+421 37 641 5804
stefan.ailer [at] uniag.sk
docentka
Bz_0_14+421 37 641 4247alena.andrejiova [at] uniag.sk
odborná asistentkaZB_2_201+421 37 641 5250
KBZ FZKIodborný asistentTD_0_131+421 37 641 5445ladislav.bakay [at] uniag.sk
Ing. Anna Báreková, PhD.KKPaPÚ FZKIodborná asistentkaZP_0_1.25+421 37 641 5222
KKI FZKIdocent
ZM_1_2.08
+421 37 641 5236
KOVV FZKI
docent
Bz_1_18+421 37 641 5801slavko.bernath [at] uniag.sk
Ing. Mária Bihuňová, PhD.KZaKA FZKI, FZKI
odborná asistentka, administratíva
TD_0_121
+421 37 641 5425maria.bihunova [at] uniag.sk
Ing. Kristína Candráková, PhD.DFZKI FZKI
administratíva
TD_1_215
+421 37 641 5406
kristina.candrakova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa
TD_0_132+421 37 641 5437
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.KBaH FZKIodborný asistentZP_1_2.10
+421 37 641 5224
administratíva
TD_0_116+421 37 641 5417lenka.cimova [at] uniag.sk
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
odborný asistent
TD_0_120+421 37 641 5427ivan.citary [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
odb. zamestnankyňa
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214
Ing. Katarína Drgoňová, PhD.KBaH FZKI
odb. zamestnankyňa
ZP_1_2.23
+421 37 641 5252katarina.drgonova [at] uniag.sk
Ing. Andrej Ferencodb. zamestnanecBz_0_2+421 37 641 4262
profesorka
TD_0_102
+421 37 641 5426lubica.feriancova [at] uniag.sk
odborný asistentTD_0_120
+421 37 641 5427
Vladimíra FroncováKZ FZKI
upratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229
odborný asistent
ZM_0_1.13
+421 37 641 5218
KKI FZKI
odb. zamestnankyňa
ZM_1_2.16+421 37 641 5234, +421 37 641 5210dana.gasparovicova [at] uniag.sk
KZ FZKI
odborný asistent
Bz_0_4
+421 37 641 4322
marcel.golian [at] uniag.sk
odborná asistentka
TD_0_129
+421 37 641 5422
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.KKI FZKI, FZKI
profesor, administratíva
ZM_1_2.06+421 37 641 5232
docentka
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
Ing. Jozef Halva, PhD.KKPaPÚ FZKIodborný asistent
ZP_0_1.31
+421 37 641 5223
jozef.halva [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.profesorka
Bz_1_24
+421 37 641 4712
odborná asistentka
TD_1_210
+421 37 641 5432
KBaH FZKI, FZKI
docent, administratíva
ZP_1_2.04
+421 37 641 5244
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKI
profesor, administratíva
TD_1_218, ZP_1_2.03
+421 37 641 5410, +421 37 641 5245
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.docentBz_1_30+421 37 641 4713, +421 37 641 4718jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
Eva Jenisováupratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
KKI FZKIdocent
ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
lubos.jurik [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
profesorka
Bz_1_19+421 37 641 4715
odborná asistentka
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238tatiana.kaletova [at] uniag.sk
KZ FZKI
administratíva
Bz_0_12+421 37 641 4229anna.kanianska [at] uniag.sk
Ing. Vladimír Kišš, PhD.
odb. zamestnanec
ZM_0_1.07+421 37 641 5247vladimir.kiss [at] uniag.sk
Ing. Marcel Kliment, PhD.
odborný asistent
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
KBZ FZKI
odborný asistent
TD_0_131
+421 37 641 5445
jan.kollar [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKIodborný asistent
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213lubomir.konc [at] uniag.sk
docent
TD_0_103
+421 37 641 5423
gabriel.kuczman [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKIdocentka
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5415, +421 37 641 5219
administratíva
TD_1_215
+421 376 415 406
silvia.lencesova [at] uniag.sk
Mária Letkováodb. zamestnankyňaBz_0_5+421 37 641 4239
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.KBZ FZKI
odb. zamestnankyňa
TD_0_124
+421 37 641 5443
KZaKA FZKI
odb. zamestnanec
TD_0_105+421 37 641 5424roman.ludva [at] uniag.sk
administratíva
TD_1_218
+421 376 415 410
magdalena.magdziakova [at] uniag.sk
Ing. Andrea MatuškovičováadministratívaTD_0_114+421 37 641 5414
administratíva
TD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441ivana.mesjarova [at] uniag.sk
KOVV FZKIdocentBz_1_21+421 37 641 5802
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
odborná asistentka
Bz_0_11
+421 37 641 4243
upratovačka
6
+421 37 641 5254
marta.molnarova [at] uniag.sk
KZaKA FZKIdocent
TD_0_130
+421 37 641 5409lubos.moravcik [at] uniag.sk
Ing. Miloslav MuchaDFZKI FZKIodb. zamestnanec IT
+421 905 288 223
miloslav.mucha [at] uniag.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
docentka
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIPKKI FZKI
odborná asistentka
ZM_1_2.19+421 37 641 5230beata.novotna [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5237
KBZ FZKI
profesorka
TD_1_211
+421 37 641 5431
docentBz_1_20
+421 37 641 5799
oleg.paulen [at] uniag.sk
Ing. Eduard Pintér, PhD.
odborný asistent
Bz_1_23+421 37 641 4714eduard.pinter [at] uniag.sk
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
odborná asistentka
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
Lívia PustajováKBaH FZKIodb. zamestnankyňaZP_1_2.06+421 37 641 5254livia.pustajova [at] uniag.sk
KZaKA FZKIodb. zamestnankyňaTD_1_201+421 37 641 5420simona.rabekova [at] uniag.sk
odborný asistent
TD_0_111
+421 37 641 5433
DFZKI FZKI
administratíva
+421 376 415 415viera.rezova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Rovná, PhD.KBZ FZKI
odborná asistentka
TD_0_112
+421 37 641 5434katarina.rovna [at] uniag.sk
KOVV FZKIadministratívaBz_1_19+421 37 641 4721
profesorTD_0_101
+421 37 641 5421
KBZ FZKIodborná asistentka
TD_0_110
+421 37 641 5436viera.sajbidorova [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKIodborný asistent
ZP_0_1.26
+421 37 641 5251karol.sinka [at] uniag.sk
KZ FZKI
odborný asistent
Bz_0_13
+421 37 641 4261
upratovačkaZP_0_1.04
+421 37 641 5214
milada.stancelova [at] uniag.sk
KZaKA FZKI, FZKI
docentka, administratíva
TD_1_202
+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
odborný asistent
ZB_0_7
+421 37 641 5249
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
docentka
ZP_0_1.07
+421 37 641 5221
DFZKI FZKI
remeselník
TD_0_109+421 376 415 438
Ing. Attila Tóth, PhD.
odborný asistent
TD_0_103
+421 37 641 5423
attila.toth [at] uniag.sk
odborná asistentka
TD_0_121
+421 37 641 5425
martina.veresova [at] uniag.sk
Daniela ZeleňákováKBZ FZKIadministratíva
TD_1_212
+421 37 641 5430daniela.zelenakova [at] uniag.sk
Katarína Zrubcová
upratovačka
127
+421 37 641 5440
katarina.zrubcova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.Externý spolupracovník
ZB_1_109
+421 37 641 5240
antal [at] is.uniag.sk
Ing. Zoltán BalkoFZKIExterný spolupracovník
FZKI
Externý spolupracovník
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Externý spolupracovník
qbaranek [at] is.uniag.sk
FZKIExterná spolupracovníčka
AE_4_411
+421 37 641 4400helena.baroskova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Externý spolupracovník
Mgr. art. Soňa Bellérová
Externá spolupracovníčka
TD_0_128
+421 37 641 5448qbellerova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Daniela Benediková, CSc.DFZKI FZKIExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qbuchkina [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.FZKI
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qfazekasova [at] is.uniag.sk
Mgr. Ivan Greguš, DiS.KZaKA FZKI
Externý spolupracovník
Antoni Grzywna
Externý spolupracovník
qgrzywna [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Petr HoráčekDFZKI FZKIExterný spolupracovník
qhoracek [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovník
qhresko [at] is.uniag.sk
Mgr. Ján Huňady, PhD.
Externý spolupracovník
FZKIExterný spolupracovníkZM_1_2.05+421 37 641 5227huska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qizakovicova [at] is.uniag.sk
KBZ FZKI
Externá spolupracovníčka
TD_0_132+421 37 641 5436qjakabova [at] is.uniag.sk
KOVV FZKIExterný spolupracovníkjanko [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
KZaKA FZKI
Externá spolupracovníčka
qklimantovai [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.KBaH FZKIExterný spolupracovník
qlichner [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.
Externý spolupracovník
qlukaciki [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovník
qmacura [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna NagyováFZKI
Externá spolupracovníčka
Ing. Pavel Ondr, CSc.DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qondr [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. RNDr. František Petrovič, PhD.Externý spolupracovník
qpetrovic [at] is.uniag.sk
KZaKA FZKIExterný spolupracovník
TD_1_215
+421 37 641 5406
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.Externý spolupracovník
qpokluda [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
Ing. Otakar Rop, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovník
doc. Dr. Ing. Alena SalašováDFZKI FZKI
Externá spolupracovníčka
Sami Shehata
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qsobocka [at] is.uniag.sk
KBaH FZKI
Externý spolupracovník
qsokac [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qsarafin [at] is.uniag.sk
KBaH FZKI
Externý spolupracovník
ZB_0_3
+421 37 641 5248
qspanik [at] is.uniag.sk
KBaH FZKIExterný spolupracovník
qsurda [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqtall [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.KZ FZKIExterná spolupracovníčkaBz_0_15+421 37 641 4226
Ing. Marián VargaFZKIExterný spolupracovník
qvargam [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qveliskova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qvitkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvrablik [at] is.uniag.sk