Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Zuzana ÁcsováKTKRP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a
+421 37 641 4809
zuzana.acsova [at] uniag.sk
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.KHaBP FBP
profesorka CSc./PhD.
BA_1_103
+421 37 641 5805
KMi FBPupratovačka
AZ_3_57
+421 37 641 4408
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497julius.arvay [at] uniag.sk
KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.AC_1_13
+421 37 641 4369
daniel.bajcan [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
ARI_1_12
+421 37 641 4327zelmira.balazova [at] uniag.sk
KTKŽP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
odborná asistentka CSc./PhD.AZ_3_47+421 37 641 4494zuzana.barborakova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_116
+421 37 641 5824
lubomir.belej [at] uniag.sk
Bc. Henrieta BlaškovičováKMi FBPso SŠ vzdelanímAZ_3_48
+421 37 641 4430
henrieta.blaskovicova [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
docent CSc./PhD.
AT_3_13
+421 37 641 4113
marek.bobko [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
Ing. Eva BocánováKTKŽP FBPupratovačka
AT_3_7b
+421 37 641 4023
docentka CSc./PhD.
AT_4_19
+421 37 641 4703
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.profesorka CSc./PhD.
AT_0_4F
+421 37 641 4343marcela.capcarova [at] uniag.sk
Ing. Peter Czako, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_0_7
+421 37 641 4777
peter.czako [at] uniag.sk
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.docentka CSc./PhD.AT_3_11+421 37 641 4310margita.canigova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čapla, PhD.KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
jozef.capla [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_23+421 37 641 4607silvia.ceryova [at] uniag.sk
KTKŽP FBPprofesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709
rektorát - adm.ost.pracoviská
ARI_0_8
+421 37 641 4273
KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_1_117+421 37 641 5825
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBA_1_105+421 37 641 5826
Ing. Štefan Dráb, PhD.KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
stefan.drab [at] uniag.sk
KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_3_1
+421 37 641 4710
KBaB FBPso SŠ vzdelaním57+421 37 641 4694
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AZ_3_41
+421 37 641 5813
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.KHaBP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_1_119+421 37 641 5827
profesorka CSc./PhD.
ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517zdenka.galova [at] uniag.sk
Marcela GažováKHaBP FBPupratovačka
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.KHaBP FBPprofesor CSc./PhD.BA_1_109
+421 37 641 4325
KCH FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17
+421 37 641 4377
margita.gubova [at] uniag.sk
DFBP FBPdekanát - centrumSD-AB_0_5+421 37 641 5384katarina.gurcikova [at] uniag.sk
Ing. Adriana HandzušováKTKRP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a
+421 37 641 4809, +421 37 641 5816
adriana.handzusova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_14
+421 37 641 4376
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.profesor CSc./PhD.
AT_3_10
+421 37 641 4708
Ing. Lukáš Hleba, PhD.KMi FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811lukas.hleba [at] uniag.sk
KTKRP FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_4_4+421 37 641 4429eva.hokova [at] uniag.sk
Mgr. Barbora Hollá
dekanát - centrum
SD-AB_0_7+421 37 641 5385barbora.holla [at] uniag.sk
Mgr. Dominik Hollý
odb. zamestnanec 3 - IT
BA_0_12
+421 37 641 4869
dominik.holly [at] uniag.sk
Ing. Miroslava HrstkováKCH FBPvŠ II.stupeň
AC_1_23
+421 376 414 607miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
KBaB FBPodborný asistent CSc./PhD.ARI_1_101
+421 37 641 4277
milan.chnapek [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
profesor DrSc.
ARI_1_14
+421 37 641 4274
peter.chrenek [at] uniag.sk
Helena ChrenkováKTKŽP FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_3_8
+421 37 641 4312
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
BA_1_105
+421 37 641 5826
silvia.jakabova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Jambor, PhD.CBF FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.31
+421 37 641 4925tomas.jambor [at] uniag.sk
KMi FBPprofesorka CSc./PhD.
AZ_3_42
+421 37 641 4431
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.docentka CSc./PhD.
AT_0_8F
+421 37 641 4258
anna.kalafova [at] uniag.sk
Natália Karapinováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_3_9b+421 37 641 4719natalia.karapinova [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrumAT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
Ing. Anna Kolesárová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.BA_0_18
+421 37 641 5808
upratovačka
70
+421 37 641 4696
milada.kordosova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Košťálová, PhD.KMi FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
daniela.kostalova [at] uniag.sk
KFŽ FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367
anton.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.KFŽ FBPprofesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287
KHaBP FBPodborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_6
+421 37 641 4609
KTKŽP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_3_4
+421 37 641 4528
miroslav.krocko [at] uniag.sk
KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.
BA_1_104
+421 37 641 5807
docentka CSc./PhD.AC_1_15
+421 37 641 4353
judita.lidikova [at] uniag.sk
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_1_106+421 37 641 5806
profesor CSc./PhD., dekanát - centrumAT_0_10F, SD-AB_0_1+421 37 641 5381, +421 37 641 4349norbert.lukac [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAC_1_21+421 37 641 5372
KMi FBP
docentka CSc./PhD.
AZ_3_45
+421 37 641 4434
Ing. Renáta Mamráková
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_0_9F
+421 37 641 4286
renata.mamrakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_4_2+421 37 641 4379
Ing. Nora Maruniaková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.26
+421 37 641 4965
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.KFŽ FBPprofesor DrSc.
AT_0_3F
+421 37 641 4284
KMi FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_40
+421 37 641 4432zuzana.maskova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Medo, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50
+421 37 641 5810
docentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
Ing. Jaroslav Michalko, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30+421 37 641 4474
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
Ing. Dagmar PaulisovávŠ II.stupeňAT_4_21a+421 37 641 4809
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_12
+421 37 641 4313adriana.pavelkova [at] uniag.sk
Radmila PavlíkováDFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_3+421 37 641 5524
Ing. Jana Petrová, PhD.KMi FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_48
+421 37 641 4430
jana.petrova [at] uniag.sk
DFBP FBPdekanát - centrumSD-AB_0_7
+421 37 641 5382
eva.pieckova [at] uniag.sk
Peter PodlužanskýKBaB FBP
remeselník
120
+421 37 641 4696peter.podluzansky [at] uniag.sk
Ing. Dana Rajnincová, PhD.KBaB FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
82+421 37 641 4276
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_48
+421 37 641 4430
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F
+421 37 641 4896
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4
+421 37 641 5383
Zuzana Sibillová
upratovačka
70+421 37 641 4696
Ing. Tomáš Slanina, PhD.KFŽ FBPodborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299tomas.slanina [at] uniag.sk
Ing. Miriam Solgajová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4311miriam.solgajova [at] uniag.sk
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248radovan.stanovic [at] uniag.sk
Gabriela Sulovková
remeselník
AZ_3_57
+421 37 641 4408
gabriela.sulovkova [at] uniag.sk
Zdenka SvitačováKFŽ FBPupratovačka
AT_0_19F
+421 37 641 5817
KTKRP FBP
upratovačka
AT_S_22
+421 37 641 4429
jaroslava.simkova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8
+421 37 641 4345
KMi FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_43
+421 37 641 4435
profesorka CSc./PhD.AZ_3_44
+421 37 641 4433
Ing. Mária Timoracká, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428
jana.tkacova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958
katarina.tokarova [at] uniag.sk
KCH FBP
profesor CSc./PhD.
AC_1_6
+421 37 641 4264
KCH FBPupratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
eva.tomekova [at] uniag.sk
KBaB FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30+421 37 641 4278
KCH FBP
docent CSc./PhD.
AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_4
+421 37 641 5376
KFŽ FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_0_1.107
+421 37 641 4918, +421 37 641 4973
eva.tvrda [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.KBaB FBP
docentka CSc./PhD.
ARI_0_9
+421 37 641 4695
dana.urminska [at] uniag.sk
Mgr. Ľubica Vaňovárektorát - adm.ost.pracoviská
BA_1_110
+421 37 641 4373
lubica.vanova [at] uniag.sk
Ing. Jaromír Vašíček, PhD.KBaB FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_1_14
+421 37 641 4274, +421 37 641 4975
docent CSc./PhD.BA_0_10
+421 37 641 4793
vladimir.vietoris [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_102
+421 37 641 4269
martin.vivodik [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrumAC_1_16, SD-AB_0_8+421 37 641 4374, +421 37 641 5388alena.vollmannova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
peter.zajac [at] uniag.sk
DFBP FBPdekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5386beata.zelenakova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
BA_1_107
+421 37 641 4771lucia.zelenakova [at] uniag.sk
KFŽ FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_0_6F+421 37 641 4282jirina.zemanova [at] uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.docent CSc./PhD.
BA_1_115
+421 37 641 4610
radoslav.zidek [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Dr. Shamim AhmadExterný spolupracovník
qahmad [at] is.uniag.sk
FBPExterný spolupracovníkqbackor [at] is.uniag.sk
Ing. Petra Barborová
Externá spolupracovníčka
qbarborova [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
qbauerova [at] is.uniag.sk
KBaB FBP
Externá spolupracovníčka
62
+421 37 641 4686
qbelkova [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír BennárFBPExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
MVDr. Ján Buleca, PhD.FBPExterný spolupracovník
buleca [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AT_0_5F+421 37 641 4582bulla [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbunka [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qbunkova [at] is.uniag.sk
FBPExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
AT_4_21a
+421 37 641 4809
Ing. Iveta Čičová, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
Ing. Ľudmila Čuková, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qdluhosova [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav Ďörď, PhD.
Externý spolupracovník
qdord [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdurec [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
KBaB FBP
Externá spolupracovníčka
35
+421 37 641 4335
Externý spolupracovník
qfoltys [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.FBP
Externá spolupracovníčka
AT_4_3
+421 37 641 4311
FBPExterný spolupracovník120
+421 37 641 4696
frater [at] is.uniag.sk
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.Externá spolupracovníčkaqgajdosova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qgatial [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Mateja GermExterná spolupracovníčka
qgerm [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
Dr hab. Dorota GumulFBP
Externá spolupracovníčka
qgumul [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Ján Hecl, PhD.Externý spolupracovník
qhecl [at] is.uniag.sk
Ing. Karol Herian, CSc.Externý spolupracovník
qherian [at] is.uniag.sk
FBPExterný spolupracovník
qholko [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhorcin [at] is.uniag.sk
KBaB FBP
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.FBP
Externá spolupracovníčka
qhudecovad [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
qchrenekova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Jančovičová
Externá spolupracovníčka
qjancovicova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qjanovska [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
qjarosova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qjomova [at] is.uniag.sk
FBPExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FBP
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqklubicova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.Externá spolupracovníčkaAT_3_2
+421 37 641 4428
Ing. Romana KöszagováKBaB FBP
Externá spolupracovníčka
62
+421 37 641 4686
qrepiska [at] is.uniag.sk
FBP
Externý spolupracovník
qkovacm [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.
Externý spolupracovník
qkracmar [at] is.uniag.sk
MUDr. Andrea Krajčová
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qkucelova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jindřiška Kučerová, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
+421 376 943 351
Ing. Martin Lipka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqlukacovic [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qluptakoval [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia Mačuhová, PhD.
Externá spolupracovníčka
FBPExterný spolupracovník
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.Externá spolupracovníčka
qmarekova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.FBP
Externý spolupracovník
AE_4_407
+421 37 641 4486
MVDr. Miloš Mašlej, PhD.FBP
Externý spolupracovník
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
qmatusikova [at] is.uniag.sk
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
qmatusova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmatysiak [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj MeitnerExterný spolupracovníkqmeitner [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmendel [at] is.uniag.sk
RNDr. Patrik Mészáros, PhD.
Externý spolupracovník
FBP
Externý spolupracovník
qmihalik [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Externá spolupracovníčka
moravcikovaj [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmuchova [at] is.uniag.sk
FBPExterná spolupracovníčka
muchovaz [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Externý spolupracovník
qnagy [at] is.uniag.sk
KBaB FBP
Externý spolupracovník
36+421 37 641 4335qnahalka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Bohuš Obert, PhD.FBPExterný spolupracovníkqobert [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
qondrejkova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana PakanováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qpetrovova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH
Externá spolupracovníčka
FBPExterný spolupracovník
qpiegza [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Beáta Piršelová, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpolacek [at] is.uniag.sk
FBPExterný spolupracovník
prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.Externá spolupracovníčkaqpretova [at] is.uniag.sk
doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Shubhadeep Roychoudhury, PhD.Externý spolupracovník
qroychoudhur [at] is.uniag.sk
Ing. Maroš Sabolčák
Externý spolupracovník
qsabolcak [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.FBPExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Mgr. Soňa Scsuková, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
qscsukova [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.Externý spolupracovník
qsiekel [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc.
Externý spolupracovník
qsirotkin [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.FBPExterný spolupracovník
qslamecka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FBPExterná spolupracovníčka
qsrnkova [at] is.uniag.sk
Dr hab. Robert Stawarz, prof.h.c.
Externý spolupracovník
qstawarz [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
qsterczynska [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. František Strejček, PhD.
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.Externá spolupracovníčka
FBPExterná spolupracovníčka
KTKŽP FBPExterný spolupracovníkAP_0_13A
+421 37 641 4461
vladimir.tancin [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.FBPExterný spolupracovník
Ing. Marián Tokár, PhD.FBP
Externý spolupracovník
AT_4_22
+421 37 641 5815
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qtremlova [at] is.uniag.sk
FBP
Externý spolupracovník
qturek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Dušan Vašíček, PhD.Externý spolupracovníkqvasicek [at] is.uniag.sk
Dr. Francesco VizzarriExterný spolupracovník
qvizzarri [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.Externý spolupracovníkqvyhnanek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qzavracky [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana ZemkováFBP
Externá spolupracovníčka