Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
administratíva
EM_0_2
+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEŠRR, KPr FEŠRRprofesorka, administratíva
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
anna.bandlerova [at] uniag.sk
Dana Baumanová
administratíva
AE_0_2
+421 37 641 5729
KPr FEŠRR
administratíva
FF_0_4+421 37 641 5078monika.bediova [at] uniag.sk
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.docentka
AE_6_601
+421 37 641 4566
janka.beresecka [at] uniag.sk
CIP FEŠRR
administratíva
FF_2_30+421 37 641 5081
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.docentEM_0_4+421 37 641 5609
odborná asistentka
FF_1_38
+421 37 641 5656
odborný asistent
AZ_0_4
+421 37 641 5657michal.cifranic [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Civáňová
odb. zamestnankyňa
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617
odborný asistent
FF_1_39
+421 37 641 5075
kristian.cechmanek [at] uniag.sk
Stanislav Čurgalyremeselník
FF_0_18
+421 37 641 5732
stanislav.curgaly [at] uniag.sk
Ing. Veronika DalkovičováDFEŠRR FEŠRRadministratíva
AE_0_26
+421 37 641 5757
DFEŠRR FEŠRR
odb. zamestnanec
AA_3_313+421 37 641 5569juraj.durkovic [at] uniag.sk
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.KPr FEŠRRodborná asistentkaFF_1_45/2
+421 37 641 5071
jana.durkovicova [at] uniag.sk
Ing. Mariana Eliašová, PhD.
odborná asistentka
EM_1_15+421 37 641 5614mariana.eliasova [at] uniag.sk
docentka
AE_6_603+421 37 641 4563maria.fazikova [at] uniag.sk
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.profesor
EM_2_23
+421 37 641 5626alexander.feher [at] uniag.sk
Ing. Norbert Florišadministratíva
FF_2_30
+421 37 641 5081
norbert.floris [at] uniag.sk
KRBE FEŠRR
profesor
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620
Monika Gajdošováadministratíva
AE_0_26
+421 37 641 5757monika.gajdosova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Giertl, PhD.
odborný asistent
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
tomas.giertl [at] uniag.sk
odborná asistentka
EM_3_32
+421 37 641 5610
Ing. Daniela Halmová, PhD.KEM FEŠRR
odborná asistentka
EM_2_25+421 37 641 5631
odborná asistentka
AZ_0_1+421 37 641 5656denisa.hanackova [at] uniag.sk
odborný asistent
EM_3_33
+421 37 641 5627
Jaroslava HoláDFEŠRR FEŠRRupratovačka
odborný asistent
AE_6_608
+421 37 641 4565
Ing. Marcela Chreneková, PhD.odborná asistentkaAE_6_602
+421 37 641 4562
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.KPr FEŠRRdocentka
FF_1_49
+421 37 641 5073
zuzana.ilkova [at] uniag.sk
Zuzana Jaleczová
odb. zamestnankyňa
AE_6_604
+421 37 641 4568
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.docentka
AE_6_612
+421 37 641 4567
jana.jarabkova [at] uniag.sk
Zdenka Klučárováadministratíva
AZ_0_2
+421 37 641 5650
zdenka.klucarova [at] uniag.sk
Etela Kompasová
odb. zamestnankyňa
EM_2_22
+421 37 641 5623etela.kompasova [at] uniag.sk
Ivana KoppanováKVS FEŠRR
upratovačka
ivana.koppanova [at] uniag.sk
KRBE FEŠRR
odborný asistent
MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613marian.kotrla [at] uniag.sk
KEP FEŠRRodborný asistent
EM_3_38
+421 37 641 5606
marian.kovacik [at] uniag.sk
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.KPr FEŠRR
docentka
FF_1_45/1
+421 37 641 5076
Ing. Valéria Magáthováadministratíva
AE_0_25
+421 37 641 5748
Ing. Kristína Mandalová, PhD.DFEŠRR FEŠRRvýskumná zamestnankyňaAE_0_25, FF_0_4
+421 37 641 5748
Ing. Martin Mariš, PhD.KRR FEŠRR
odborný asistent
AE_6_602
+421 37 641 4562
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.profesorka
FF_1_44
+421 37 641 5072
odborná asistentka
AE_6_608
+421 37 641 4565
Ing. Georgetta PalšováDFEŠRR FEŠRRadministratívaAE_0_4
+421 37 641 5718
georgetta.palsova [at] uniag.sk
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.docentka
FF_0_2/1
+421 37 641 5079lucia.palsova [at] uniag.sk
Ing. Žaneta Pauková, PhD.KRBE FEŠRR, FEŠRRodborná asistentka, administratíva
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
zaneta.paukova [at] uniag.sk
odborný asistentEM_2_21
+421 37 641 5628
Ing. Zuzana Rakovská, PhD.KPr FEŠRR
odb. zamestnankyňa
FF_1_45/1
+421 376 415 076
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.KVS FEŠRR, FEŠRR
docentka, administratíva
AE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730
odborná asistentka
EM_0_3+421 37 641 5605
docentka, administratíva
AZ_0_3, FF_2_30
+421 37 641 5655, +421 37 641 5080
loreta.schwarczova [at] uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.KEP FEŠRR, FEŠRRprofesor, administratívaAE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz [at] uniag.sk
CIP FEŠRR
administratíva
FF_2_30
+421 376 415 080
veronika.straussova [at] uniag.sk
KRR FEŠRR
odborná asistentka
AE_6_601+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk
Mária ŠatkováKEM FEŠRR
upratovačka
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.profesor
EM_1_17
+421 37 641 5634
bernard.siska [at] uniag.sk
KEP FEŠRR
odborný asistent
EM_0_5
+421 37 641 5607ivan.takac [at] uniag.sk
Ing. Maroš Valach, PhD.
odborný asistent
AZ_0_5
+421 37 641 5654
Ing. Lukáš Varecha, PhD.odborný asistent
AE_6_608
+421 37 641 4565
KPr FEŠRR
upratovačka
FF_0_18+421 37 641 5732maria.vargova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
qabdibekova [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Raushan AkylbekovaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Marina Alexeyeva
Externá spolupracovníčka
Keunimjay AllanazarovFEŠRRExterný spolupracovník
qallanazarov [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
qalvarez [at] is.uniag.sk
Laura AlzhanovaExterná spolupracovníčka
qalzhanova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Islambek Arepbaev
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qasensioalma [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Eva Balážová, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
AZ_0_3+421 37 641 5655qbalazovae [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčkaqbelajova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbenadik [at] is.uniag.sk
RNDr. Magdaléna BezákováFEŠRR
Externá spolupracovníčka
qbezakova [at] is.uniag.sk
Fabian BloechlExterný spolupracovník
qbloechl [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Yuliya BorissovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqborissova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbozikj [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbrkovic [at] is.uniag.sk
KVS FEŠRRExterný spolupracovník
xbullap [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
qdavid [at] is.uniag.sk
Shokhrukh DjurakulovFEŠRR
Externý spolupracovník
Zarina DosmukhamedovaExterná spolupracovníčka
qdosmukhamed [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
Ing. András Fazekaš, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
qfazekas [at] is.uniag.sk
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.Externý spolupracovník
qfinka [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Ing. Andrej GábrišFEŠRRExterný spolupracovník
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.FEŠRRExterný spolupracovník
qgajdosp [at] is.uniag.sk
Julissa Alexandra Galarza VILLAMARFEŠRRExterná spolupracovníčka
qgalarzavill [at] is.uniag.sk
Ing. Claudia GettlerováExterná spolupracovníčkaqgettlerova [at] is.uniag.sk
Liangyan GuoExterný spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
AE_8_19
+421 37 641 4595
lubomir.gurcik [at] uniag.sk
Externý spolupracovník
qhalada [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qhrabankova [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
Externý spolupracovník
qhronec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
AS_2_205
+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
qotohudec [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.KVS FEŠRRExterný spolupracovník
ZM_1_2.05
+421 37 641 5227
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qhybska [at] is.uniag.sk
PhDr. Danica IlievováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqivanickova [at] is.uniag.sk
KPr FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
janku [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Maroš JenisExterný spolupracovník
qjenis [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
qjurcikr [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaQ-gar_0_2+421 37 641 5616
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Gulzhan KazkenovaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
Zdeněk Keken
Externý spolupracovník
qkeken [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
Ing. Pavel KollárExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qkovacovak1 [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
qkoziak [at] is.uniag.sk
Ing. Miloslav KramárFEŠRRExterný spolupracovníkqkramar [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qkurnavkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qlallemand [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
AE_6_608
+421 37 641 4565
FEŠRR
Externý spolupracovník
qludwig [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana MačekováFEŠRR
Externá spolupracovníčka
qmacekova [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovník
Nizamatdin MamutovFEŠRR
Externý spolupracovník
qmamutov [at] is.uniag.sk
Reinfried MansbergerFEŠRR
Externý spolupracovník
qmansberger [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
qmarecek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AE_4_407
+421 37 641 4486
RNDr. František Mercel, CSc.FEŠRRExterný spolupracovník
qmercel [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qmertlova [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovníkqmiklos [at] is.uniag.sk
KEP FEŠRR
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
Elmira MursalimovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
Dilmurod NasimovFEŠRRExterný spolupracovník
doc. Ing. Jana Naščáková, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qneubauerova [at] is.uniag.sk
Zebunniso NomozovaExterná spolupracovníčka
qnomozova [at] is.uniag.sk
Gulmira NurmanbekovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qorynkhanov [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qpapcunova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qparsch [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter PecušFEŠRRExterný spolupracovník
Claudia PiacenzaExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qpierzgalski [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Pavol Porvaz, PhD.Externý spolupracovník
Giorgos PrezerakosFEŠRR
Externý spolupracovník
qprezerakos [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Omar Prieto SantamartaExterný spolupracovníkqprietosanta [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AS_0_01
+421 37 641 5893
artan.qineti [at] uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
qrantasa [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Alikul RavshanovFEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Polat ReymovFEŠRR
Externý spolupracovník
Ing. Temurbek ReymovExterný spolupracovníkqreymovt [at] is.uniag.sk
Tchuisseu Tchepnkep Rivellie AimeeFEŠRRExterný spolupracovníkqrivellieaim [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.KRR FEŠRR
Externá spolupracovníčka
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
olga.rohacikova [at] uniag.sk
Externý spolupracovník
RNDr. Helena RýchlaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqrychla [at] is.uniag.sk
Akmarzhan SalykovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovník
qseher [at] is.uniag.sk
Nurzikhan Seitkali
Externá spolupracovníčka
Shakhimardan Shaniyazov
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsmitka [at] is.uniag.sk
Gabriel SpechtFEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
qstanek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
sviba [at] is.uniag.sk
Ing. Bohumír ŠabíkFEŠRR
Externý spolupracovník
qsabik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsarapatka [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Externá spolupracovníčka
qskodovaparm [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Externý spolupracovník
qskvarenina [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qskvareninov [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš ŠujanFEŠRRExterný spolupracovník
RNDr. Jozef Takáč, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
doc. Ing. Juraj Tej, PhD.Externý spolupracovník
Kanat Tireuov
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qturezhanov [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Sirojiddin UrokovFEŠRRExterný spolupracovník
qurokov [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
Ing. Michaela Vajová, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
prof. Guido Emiel L Van Huylenbroeck, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qyannakopoul [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qyerekeyeva [at] is.uniag.sk
Rita Yersheyeva
Externá spolupracovníčka
qyersheyeva [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qyunussova [at] is.uniag.sk
Zhaksylyk ZharlygassovFEŠRRExterný spolupracovník
qzharlygasso [at] is.uniag.sk
Zaida ZhokushevaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
qzhokusheva [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqzlinska [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Elena Žárska, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka