Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Milan AdamecKJ FEModborný asistentAE_5_505+421 37 641 4517milan.adamec [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.DFEM FEM, KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.AE_7_8+421 37 641 4581izabela.adamickova [at] uniag.sk
Marcela AntalováKJ FEMupratovačkamarcela.antalova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_8_22+421 37 641 4527zuzana.bajusova [at] uniag.sk
Ing. Adriána Bakošová, MBADFEM FEMvŠ II.stupeňAS_1_101+421 37 641 5897adriana.bakosova [at] uniag.sk
Veronika BakošováDFEM FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 5511veronika.bakosova [at] uniag.sk
Ing. Janka BalážiováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_109+421 37 641 5270janka.balaziova [at] uniag.sk
Ing. Janka BánskaKE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_8_20+421 37 641 4574janka.banska [at] uniag.sk
PaedDr. Helena Baraníková, PhD.KM FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_117+421 37 641 4632helena.baranikova [at] uniag.sk
PhDr. Pavol BarátKSV FEModborný asistentSlPK_0_12+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
Erika BárczyováKE FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4574erika.barczyova1 [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.KŠOV FEMprofesorka CSc./PhD.AS_1_127+421 37 641 4147lubica.bartova [at] uniag.sk
Diana BencováKJ FEMrektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_502+421 37 641 4556diana.bencova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Bencová, PhD.KF FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_224+421 37 641 4155tatiana.bencova [at] uniag.sk
doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.KŠOV FEMdocentka CSc./PhD.AS_1_125+421 37 641 4154renata.prokeinova [at] uniag.sk
Alžbeta BeneováKM FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.KE FEMdocent CSc./PhD.AE_8_26+421 37 641 4583ondrej.benus [at] uniag.sk
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEModborný asistent CSc./PhD.AS_3_309+421 376 414 145jakub.bercik [at] uniag.sk
Gabriela BernáthováDFEM FEMremeselníkAS_1_102+421 37 641 5155gabriela.bernathova [at] uniag.sk
Ing. Eva Bieleková, PhD.KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04+421 37 641 5891eva.bielekova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.DFEM FEM, KE FEModb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.AE_7_1, AE_3_309+421 37 641 4579, +421 37 641 5545peter.bielik [at] uniag.sk
Zita BírováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_108a+421 37 641 5125zita.birova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEMdocent CSc./PhD.AS_2_219+421 37 641 4199jozef.bojnansky [at] uniag.sk
Ing. Mária Borbélyová, PhD.DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_106+421 37 641 5896maria.borbelyova [at] uniag.sk
Iveta BradáčováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_108c+421 37 641 5177iveta.bradacova [at] uniag.sk
Margita BujnáDFEM FEMstrážnik / vrátnikAS_0_31a+421 37 641 4002margita.bujna [at] uniag.sk
Mgr. Petra ČančováKJ FEMasistentkaAE_5_507+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
Ing. Dominika Čeryová, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_103+421 37 641 4908
Dagmar ČitáryováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_108c+421 37 641 5177dagmar.citaryova [at] uniag.sk
Ing. Dušan DobákDFEM FEMvŠ II.stupeňAS_1_105+421 37 641 4187dusan.dobak [at] uniag.sk
JUDr. Mária DobišováKMan FEModborná asistentkaAS_2_204+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_8_26+421 37 641 4584ludmila.dobosova [at] uniag.sk
RNDr. Janka Drábeková, PhD.KM FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_111+421 37 641 4633janka.drabekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEMdocent CSc./PhD.AS_1_132+421 37 641 4176peter.fandel [at] uniag.sk
RNDr. Mária Farkašová, PhD.KM FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_113+421 37 641 4631maria.farkasova [at] uniag.sk
PaedDr. Irena FelixováKJ FEModborná asistentkaAE_5_505+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_222+421 37 641 4157alexandra.vanova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
Mgr. Mária Fördösová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_504+421 37 641 4543maria.fordosova [at] uniag.sk
Bc. Michaela FrankováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_102+421 37 641 5155michaela.frankova [at] uniag.sk
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_318+421 37 641 4126jana.galova [at] uniag.sk
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_404+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
Ing. Galina GerhátováKI FEMvŠ II.stupeňAS_2_212+421 37 641 4143galina.gerhatova [at] uniag.sk
Mgr. Radka GrňováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4890radka.grnova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEMprofesor CSc./PhD.AE_8_19+421 37 641 4595lubomir.gurcik [at] uniag.sk
Ing. Marcela Hallová, PhD.KI FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_215+421 37 641 4137marcela.hallova [at] uniag.sk
Zuzana HamarováKJ FEMupratovačkazuzana.hamarova [at] uniag.sk
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_125+421 37 641 4158martina.hanova [at] uniag.sk
Mgr. Petra HargašováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_106+421 37 641 5511petra.hargasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.KI FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_211+421 37 641 4198klara.hennyeyova [at] uniag.sk
Alena HlinkováKŠOV FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_1_121+421 37 641 4190alena.hlinkova [at] uniag.sk
Milada HlinkováKMan FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_2_200+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
Ing. Mária Holotová, PhD.CVVP FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_3_318+421 37 641 4126maria.holotova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.KF FEMdocent CSc./PhD.AS_2_226+421 37 641 4146ivan.holubek [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557andrea.holubekova [at] uniag.sk
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.KM FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_116+421 37 641 4180radomira.greganova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáFEM, KMO FEMprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_3_304, AS_1_106+421 37 641 5179, +421 37 641 4167elena.horska [at] uniag.sk
Iveta HorváthováKÚ FEMupratovačkaAS_2_220+421 37 641 4194iveta.horvathova [at] uniag.sk
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405+421 37 641 4544jarmila.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Patrícia HorváthováKF FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_2_218+421 376 414 854patricia.horvathova [at] uniag.sk
Ing. Elena Hošková, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_7_6+421 37 641 4575elena.hoskova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Hrdá, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210+421 37 641 4160veronika.hrda [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.KMan FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
Emília HudecováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzkySLPK_0_19+421 37 641 4755emilia.hudecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.KE FEMdocentka CSc./PhD.AE_7_4+421 37 641 4580daniela.hupkova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana IvankováKM FEMvŠ II.stupeňAS_1_112+421 37 641 4163tatiana.ivankova [at] uniag.sk
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405+421 37 641 4545johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Dagmar JordanovováCIT FEMrektorát - adm.ost.pracoviskáAS_0_6+421 37 641 4812, +421 37 641 4833dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209+421 376 414 169zuzana.jurickova [at] uniag.sk
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311+421 37 641 4171zdenka.kadekova [at] uniag.sk
Ing. Elena KaliarikováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_109+421 37 641 5172elena.kaliarikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.KM FEModborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634norbert.kecskes [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.KÚ FEMdocent CSc./PhD.AS_2_221+421 37 641 4151marian.kocner [at] uniag.sk
Magdaléna KondeováDFEM FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 5511magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311+421 37 641 4171ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_229+421 37 641 4116iveta.kosovska [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_302+421 37 641 4130jana.kozakova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_6_607, AS_2_222+421 37 641 4157, +421 37 641 5840renata.krajcirova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.KMO FEMdocentka CSc./PhD.AS_3_301+421 37 641 4165lubica.kubicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEMdocent CSc./PhD.AS_2_225+421 37 641 4191milan.kucera [at] uniag.sk
Ing. Jana Ladvenicová, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_8_25+421 37 641 4594jana.ladvenicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEMdocent CSc./PhD.AS_2_208+421 37 641 5558, +421 37 641 4168drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.KÚ FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_223+421 37 641 4149anna.lateckova [at] uniag.sk
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_7_5+421 37 641 4572magdalena.laurova [at] uniag.sk
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.KHP FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_04+421 37 641 5898ema.lazorcakova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209+421 37 641 4169zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_406+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
Silvia MányiováKMO FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_3_307+421 37 641 4188silvia.manyiova [at] uniag.sk
Ing. Eva Matejková, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_128+421 37 641 4148eva.matejkova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Matušeková, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506+421 37 641 4553eva.matusekova [at] uniag.sk
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.KM FEModborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634vladimir.matusek [at] uniag.sk
Alena MatušíkováKMan FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4138alena.matusikova [at] uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501+421 37 641 4547lubomira.moravcova [at] uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KSV FEMdocentka CSc./PhD.SlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
Jana MoravčíkováCIT FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4812jana.moravcikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.KMO FEMdocent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159
PhDr. Anna Mravcová, PhD.KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4746anna.mravcova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEMprofesorka CSc./PhD.AS_3_310+421 37 641 4102ludmila.nagyova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Neomániová, PhD.KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_306+421 37 641 4136katarina.neomaniova [at] uniag.sk
Jaroslav NerečaDFEM FEMstrážnik / vrátnikAS_0_31a+421 37 641 4002jaroslav.nereca [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.KŠOV FEMdocent CSc./PhD.AS_1_130+421 37 641 4123peter.obtulovic [at] uniag.sk
Mária OcelkováKSV FEMrektorát - adm.ost.pracoviskáSlPK_0_14+421 37 641 4747maria.ocelkova [at] uniag.sk
Ing. Eva Oláhová, PhD.CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_5+421 37 641 4882eva.olahova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.KM FEMdocentka CSc./PhD.AS_1_115+421 37 641 4181dana.orszaghova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Palkovič, PhD.KŠOV FEModborný asistent CSc./PhD.AS_1_126+421 37 641 4162jozef.palkovic [at] uniag.sk
Ing. Johana Paluchová, PhD.KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_309+421 37 641 4145johana.paluchova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.KSV FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4897eva.svitacova [at] uniag.sk
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.KM FEModborný asistent CSc./PhD.AS_1_114+421 37 641 4186tomas.pechociak [at] uniag.sk
Ing. Miriam Pietriková, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_133+421 37 641 4153miriam.pietrikova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMprofesor CSc./PhD.AS_0_02+421 37 641 5892jan.pokrivcak [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.CPPP FEModborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_16+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
Ing. Tomáš PoláčikCIT FEModb. zamestnanec 3 - ITAS_0_4+421 37 641 4813tomas.polacik [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.KŠOV FEMdocentka CSc./PhD.AS_1_129+421 37 641 4122zuzana.polakova [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.KI FEMdocent CSc./PhD.AS_2_216+421 37 641 4161peter.polakovic [at] uniag.sk
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.KE FEModborný asistent CSc./PhD.AE_7_2+421 37 641 4571viktor.porhajas [at] uniag.sk
PhDr. Peter Porubčan, CSc.KSV FEModborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_12+421 37 641 4751peter.porubcan [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506+421 37 641 4552viera.pridavkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.KHP FEMdocent CSc./PhD.AS_0_01+421 37 641 5893artan.qineti [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Rábek, PhD.KF FEModborný asistent CSc./PhD.AS_3_312+421 37 641 4140tomas.rabek [at] uniag.sk
Ing. Zuzana RadolecováKHP FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_0_03+421 37 641 5895zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.KHP FEMdocentka CSc./PhD.AS_0_05+421 37 641 5894miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
Ing. Roman Récky, PhD.KMO FEModborný asistent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159roman.recky [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.KŠOV FEMdocent CSc./PhD.AS_1_124, AS_1_102+421 37 641 4150jozef.repisky [at] uniag.sk
Ing. Martin Richter, PhD.KE FEModborný asistent CSc./PhD.AE_7_10+421 37 641 4593martin.richter [at] uniag.sk
Ing. Eva Richterová, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.eva.richterova [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.FEM, KMO FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124patrik.rovny [at] uniag.sk
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.CPPP FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17+421 37 641 4898jana.rybanska [at] uniag.sk
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.KMan FEM, FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_208+421 37 641 4168radovan.savov [at] uniag.sk
Ing. Lenka SelešiováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4881lenka.selesiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.KHP FEMdocent CSc./PhD.AS_0_01+421 37 641 5893roman.serences [at] uniag.sk
Jana SkovajsováKŠOV FEMupratovačkajana.skovajsova [at] uniag.sk
Beáta SmidováKMO FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4188beata.smidova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEMprofesorka CSc./PhD.AS_1_122+421 37 641 4183zlata.sojkova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.KF FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_312+421 37 641 4140zuzana.strapekova [at] uniag.sk
Ing. Peter Stuchlý, PhD.KI FEModborný asistent CSc./PhD.AS_2_214+421 37 641 4172peter.stuchly [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.KMan FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_201+421 37 641 4139maria.sajbidorova [at] uniag.sk
Erika ŠalátováKJ FEMrektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_510+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.CPPP FEModborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_17+421 37 641 4894timea.zatkova [at] uniag.sk
Ing. Peter Šedík, PhD.CIT FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_1_103+421 37 641 4905peter.sedik [at] uniag.sk
Ing. Ľubica ŠemelákováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_7+421 37 641 4120lubica.semelakova [at] uniag.sk
Viera ŠevcechováDFEM FEMtechnická zamestnankyňa prevádzkySLPK_0_19+421 37 641 4755viera.sevcechova [at] uniag.sk
Ing. Erika ŠindlerováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_104+421 37 641 5170erika.sindlerova [at] uniag.sk
Ing. Emília Škorecová, CSc.KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_227+421 37 641 4197emilia.skorecova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_203+421 37 641 4134petronela.svikruhova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.KF FEMdocent CSc./PhD.AS_2_233+421 37 641 4164marian.toth [at] uniag.sk
RNDr. Darina Tóthová, PhD.CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_6A+421 37 641 4129darina.tothova [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.FEM, KE FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_101, AE_7_7+421 37 641 4577, +421 37 641 5897natalia.turcekova [at] uniag.sk
Jozef UjlakyCIT FEModb. zamestnanec 3 - ITAS_0_9+421 37 641 4817jozef.ujlaky [at] uniag.sk
Ing. Mária Urbánová, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_7_10+421 37 641 4593
Ing. Jana ValentováCIT FEModb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4881jana.valentova [at] uniag.sk
Marta ValentováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_108a+421 37 641 5125marta.valentova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Váryová, PhD.KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_228+421 37 641 4193ivana.varyova [at] uniag.sk
Ing. Roderik Virágh, PhD.KI FEModborný asistent CSc./PhD.AS_2_213+421 37 641 4132roderik.viragh [at] uniag.sk
PhDr. Jana Vrbová, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_507+421 37 641 4551jana.vrbova [at] uniag.sk
Ing. Hana Zach, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_2_205+421 37 641 5562hana.zach [at] uniag.sk
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.KE FEMdocentka CSc./PhD.AE_7_3+421 37 641 4576iveta.zentkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Adriana AlsharabiováFEMExterná spolupracovníčkaqalsharabiov [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír BabrňákFEMExterný spolupracovníkqbabrnak [at] is.uniag.sk
Ing. Nina Baculíková, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqbaculikova [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia BahelkováFEMExterná spolupracovníčkaqbahelkova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin BalážiFEMExterný spolupracovníkqbalazi [at] is.uniag.sk
Ing. Petronela BalážováFEMExterná spolupracovníčkaqbalazovap [at] is.uniag.sk
Ing. Petra Bálešová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaAS_3_318qbalesova [at] is.uniag.sk
Ing. Renáta BalintováFEMExterná spolupracovníčkaqbalintova [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela BalkováFEMExterná spolupracovníčkaqbalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek BallekFEMExterný spolupracovníkqballek [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga BaloghováFEMExterná spolupracovníčkaqbaloghova [at] is.uniag.sk
PhDr. Janka BalogováFEMExterná spolupracovníčkaqbalogova [at] is.uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaFF_0_2/2, AE_0_3+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
Mgr. Eva BebjakováFEMExterná spolupracovníčkaqbebjakovae [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslava BebjakováFEMExterná spolupracovníčkaqbebjakova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.FEMExterná spolupracovníčkaqbecvarova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan BednárikFEMExterný spolupracovníkqbednarik [at] is.uniag.sk
JUDr. Jarmila BekováFEMExterná spolupracovníčkaqbekova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana BelenčíkováFEMExterná spolupracovníčkaqbelencikova [at] is.uniag.sk
Ing. Igor BelešFEMExterný spolupracovníkqbeles [at] is.uniag.sk
Ing. Helena BelianskáFEMExterná spolupracovníčkaqbelianska [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Belica, PhD.FEMExterný spolupracovníkqbelica [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BeneFEMExterný spolupracovníkxbenem [at] is.uniag.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.FEMExterný spolupracovníkqbeno [at] is.uniag.sk
Ing. Norbert BetákFEMExterný spolupracovníkqbetak [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav BezákFEMExterný spolupracovníkqbezak [at] is.uniag.sk
Ing. Soňa BilikováFEMExterná spolupracovníčkaqbilikova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Bitter, PhD.FEMExterný spolupracovníkqbitter [at] is.uniag.sk
Ing. Michaela BláhováFEMExterná spolupracovníčkaqblahova [at] is.uniag.sk
Ing. Erika BlesákováFEMExterná spolupracovníčkaqblesakova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Blcháč, PhD.FEMExterný spolupracovníkqblchac [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.FEMExterná spolupracovníčkaqbobakova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.FEMExterná spolupracovníčkaqbohackova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal BohunčákFEMExterný spolupracovníkqbohuncak [at] is.uniag.sk
Ing. Kristína Bojňanská, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqbojnanska [at] is.uniag.sk
Stefan BojnecDFEM FEMExterný spolupracovníkqbojnec [at] is.uniag.sk
Ing. Ján BoledovičFEMExterný spolupracovníkqboledovic [at] is.uniag.sk
Mgr. Božena BorkováFEMExterná spolupracovníčkaqborkova [at] is.uniag.sk
Ing. Kamil BorošFEMExterný spolupracovníkqboros [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BorzaFEMExterný spolupracovníkqborza [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavol Božek, CSc.FEMExterný spolupracovníkqbozek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marian Božík, PhD.FEMExterný spolupracovníkqbozik [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana BožíkováFEMExterná spolupracovníčkaqbozikova [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš BraunFEMExterný spolupracovníkqbraun [at] is.uniag.sk
Ing. Marián BrnaFEMExterný spolupracovníkqbrna [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.FEMExterná spolupracovníčkaqbrozova [at] is.uniag.sk
Ing. Marian BrunaiFEMExterný spolupracovníkqbrunai [at] is.uniag.sk
Ing. Milan BrunckoFEMExterný spolupracovníkqbruncko [at] is.uniag.sk
Mag Martin BuganFEMExterný spolupracovníkqbugan [at] is.uniag.sk
PhDr. Štefan Bugár, MBA, PhD.FEMExterný spolupracovníkqbugar [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Bulík, PhD.FEMExterný spolupracovníkqbulik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Bulla, PhD.FEMExterný spolupracovníkxbullap [at] is.uniag.sk
JUDr. Ivana BuranskáFEMExterná spolupracovníčkaqburanska [at] is.uniag.sk
Alina BurliaiFEMExterná spolupracovníčkaqburliai [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana CaletkováFEMExterná spolupracovníčkaqcaletkova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Cehula, CSc.FEMExterný spolupracovník804+421 37 641 4590cehula [at] is.uniag.sk
Ing. Pavel Ciaian, PhD.FEMExterný spolupracovníkqciaian [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav CibuľkaFEMExterný spolupracovníkqcibulka [at] is.uniag.sk
PhDr. Mgr. Gabriela CimbaľákováFEMExterná spolupracovníčkaqcimbalakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária CingeľováFEMExterná spolupracovníčkaqcingelova [at] is.uniag.sk
Ing. Eduard CiváňFEMExterný spolupracovníkqcivan [at] is.uniag.sk
prof. Lyle CookKE FEMExterný spolupracovníkqcook [at] is.uniag.sk
Ing. Angelika CsankováFEMExterná spolupracovníčkaqcsankova [at] is.uniag.sk
Ing. Ida CsefováFEMExterná spolupracovníčkaqcsefova [at] is.uniag.sk
Ing. Helena CsolleováFEMExterná spolupracovníčkaqcsolleova [at] is.uniag.sk
Ing. Ema CvangováFEMExterná spolupracovníčkaqcvangova [at] is.uniag.sk
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqcabyova [at] is.uniag.sk
Ing. Viera ČekmeováFEMExterná spolupracovníčkaqcekmeova [at] is.uniag.sk
doc. Žiga Čepar, PhD.KE FEMExterný spolupracovníkqcepar [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ČerňanskáFEMExterná spolupracovníčkaqcernanska [at] is.uniag.sk
Ing. Ingrid ČervenáFEMExterná spolupracovníčkaqcervena [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqcorejova [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.FEMExterný spolupracovníkqcukan [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.FEMExterný spolupracovníkqdado [at] is.uniag.sk
Marta DankieniczDFEM FEMExterný spolupracovníkqdankienicz [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.FEMExterný spolupracovníkqdano [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar DávidováFEMExterná spolupracovníčkaqdavidova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimíra DebnárováFEMExterná spolupracovníčkaqdebnarova [at] is.uniag.sk
Ing. Petra DohnalováFEMExterná spolupracovníčkaqdohnalova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol DoležajFEMExterný spolupracovníkqdolezaj [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Dominka, MBAFEMExterný spolupracovníkqdominka [at] is.uniag.sk
Ing. Valéria DorkováFEMExterná spolupracovníčkaqdorkova [at] is.uniag.sk
Ing. Beáta DorociakováFEMExterná spolupracovníčkaqdorociakova [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka DovalováFEMExterná spolupracovníčkaqdovalova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.FEMExterný spolupracovníkqdrabek [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Drabik, PhD.FEMExterný spolupracovníkqdrabik [at] is.uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqdubcova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef DubovskýFEMExterný spolupracovníkqdubovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Marcela DuckáFEMExterná spolupracovníčkaqducka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana DudonováFEMExterná spolupracovníčkaqdudonova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga ĎuricováFEMExterná spolupracovníčkaqdurisova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína DutkováFEMExterná spolupracovníčkaqdutkova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Dvonč, PhD.FEMExterný spolupracovníkqdvonc [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Dvořák, PhD.FEMExterný spolupracovníkqdvorakm [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Milan Džupina, PhD.FEMExterný spolupracovníkqdzupina [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Fabuš, PhD.CIT FEMExterný spolupracovníkAS_0_10qfabus [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.FEMExterná spolupracovníčkaqfaltovaleit [at] is.uniag.sk
doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqfandelova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris FarkašFEMExterný spolupracovníkqfarkasb [at] is.uniag.sk
Ing. Boris FarkašFEMExterný spolupracovníkqfarkas [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj FarkašFEMExterný spolupracovníkqfarkasj [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav FeketeFEMExterný spolupracovníkqfeketej [at] is.uniag.sk
Ing. Milan FekiačFEMExterný spolupracovníkqfekiac [at] is.uniag.sk
Ing. Peter FeranecFEMExterný spolupracovníkqferanec [at] is.uniag.sk
Ing. Martina FialováFEMExterná spolupracovníčkaqfialova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin FidesFEMExterný spolupracovníkqfides [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana FilipekováFEMExterná spolupracovníčkaqfilipekova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan Fillo, CSc.FEMExterný spolupracovníkqfillo [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Filo, PhD.FEMExterný spolupracovníkqfilo [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela FilováFEMExterná spolupracovníčkaqfilova [at] is.uniag.sk
Ing. Viera FrantováFEMExterná spolupracovníčkaqfrantova [at] is.uniag.sk
Mgr. Katarína Frühwaldová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqfruhwaldova [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela FüleováFEMExterná spolupracovníčkaqfuleova [at] is.uniag.sk
Ing. Rudolf GábrišFEMExterný spolupracovníkqgabris [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav GajdošFEMExterný spolupracovníkqgajdos [at] is.uniag.sk
Ing. Mária GalabováFEMExterná spolupracovníčkaqgalabova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Gálik, PhD.FEMExterný spolupracovníkqgalik [at] is.uniag.sk
PhDr. Hajnalka GálováFEMExterná spolupracovníčkaqgalova [at] is.uniag.sk
PhDr. Valentína GálováKJ FEMExterná spolupracovníčkagalovav [at] is.uniag.sk
Ing. Roman GálFEMExterný spolupracovníkqgal [at] is.uniag.sk
Damian GardzielDFEM FEMExterný spolupracovníkqgardziel [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana Gecíková, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqgecikova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan GettaFEMExterný spolupracovníkqgetta [at] is.uniag.sk
Ing. Jana GirmanováFEMExterná spolupracovníčkaqgirmanova [at] is.uniag.sk
Ing. Silvia GnypováFEMExterná spolupracovníčkaqgnypova [at] is.uniag.sk
Ing. Boris GogaFEMExterný spolupracovníkqgoga [at] is.uniag.sk
prof. mpx. h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.FEMExterný spolupracovníkqgozora [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Ing. Libor GregaFEMExterný spolupracovníkqgrega [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.FEMExterný spolupracovníkqgrznar [at] is.uniag.sk
Monika GyorgyDFEM FEMExterná spolupracovníčkaqgyorgy [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef HajdenFEMExterný spolupracovníkqhajden [at] is.uniag.sk
Mgr. Iveta HajkováFEMExterná spolupracovníčkaqhajkova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.KMO FEMExterná spolupracovníčkaAS_3_303+421 37 641 4144qhambalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HaníkFEMExterný spolupracovníkqhanik [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander HanuskaFEMExterný spolupracovníkqhanuska [at] is.uniag.sk
Ing. Vojtech HarcsaFEMExterný spolupracovníkqharcsa [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav HaringFEMExterný spolupracovníkqharing [at] is.uniag.sk
Ing. Eva HaškováFEMExterná spolupracovníčkaqhaskova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HatalaFEMExterný spolupracovníkqhatala [at] is.uniag.sk
Mgr. Nina HaverováFEMExterná spolupracovníčkaqhaverova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.FEMExterný spolupracovníkqhavlicek [at] is.uniag.sk
Ing. Petra HeiserováFEMExterná spolupracovníčkaxbirdasova [at] is.uniag.sk
Ing. Adriana HellenováFEMExterná spolupracovníčkaqhellenova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír HičákKHP FEMExterný spolupracovníkqhicak [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.DFEM FEMExterný spolupracovníkqhittmar [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HlaváčikFEMExterný spolupracovníkqhlavacik [at] is.uniag.sk
Ing. Eva HlúšekováFEMExterná spolupracovníčkaqhlusekova [at] is.uniag.sk
Ing. Eva Hlušková, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqhluskova [at] is.uniag.sk
Ing. Branislav HomoľaFEMExterný spolupracovníkqhomola [at] is.uniag.sk
Ing. Anna HornákováFEMExterná spolupracovníčkaqhornakova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HosťanskýFEMExterný spolupracovníkqhostansky [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela HrabovskáFEMExterná spolupracovníčkaqhrabovska [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Jan Hron, DrSc.FEMExterný spolupracovníkqhron [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Hrubý, PhD.FEMExterný spolupracovníkqhruby [at] is.uniag.sk
Ing. Marek HrušovskýFEMExterný spolupracovníkqhrusovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Jana HučkováFEMExterná spolupracovníčkaqhuckova [at] is.uniag.sk
Ing. Slávka HudecováFEMExterná spolupracovníčkaqhudecova [at] is.uniag.sk
Mgr. Pavol HudecFEMExterný spolupracovníkqhudec [at] is.uniag.sk
Ing. Richard Hulík, PhD.FEMExterný spolupracovníkqhulik [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc.FEMExterný spolupracovníkqhusarj [at] is.uniag.sk
Ing. Timotej HusárFEMExterný spolupracovníkqhusart [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef ChalányFEMExterný spolupracovníkqchalany [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír ChlebecFEMExterný spolupracovníkqchlebec [at] is.uniag.sk
Mgr. Ing. František ChovanecFEMExterný spolupracovníkqchovanec [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav IvánekFEMExterný spolupracovníkivanek [at] is.uniag.sk
Ing. Marta IvanováFEMExterná spolupracovníčkaqivanova [at] is.uniag.sk
William JACOBSFEMExterný spolupracovníkqjacobs [at] is.uniag.sk
Ing. Andrej Jahnátek, Ph.D.FEMExterný spolupracovníkqjahnatek [at] is.uniag.sk
Bc. Miroslav Jahoda, MBAFEMExterný spolupracovníkqjahoda [at] is.uniag.sk
Ing. Veronika JamrichováFEMExterná spolupracovníčkaqjamrichova [at] is.uniag.sk
Mgr. Michaela JančíchováFEMExterná spolupracovníčkaqjancichova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján JaníčekFEMExterný spolupracovníkqjanicek [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna JaníčkováFEMExterná spolupracovníčkaqjanikova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana JankechováFEMExterná spolupracovníčkaqjankechova [at] is.uniag.sk
Ing. Jarmila JanoškováFEMExterná spolupracovníčkaqjanoskova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Viliam JánošFEMExterný spolupracovníkqjanos [at] is.uniag.sk
Natalia JedrzejewskaDFEM FEMExterná spolupracovníčkaqjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
Ing. Milan JežíkFEMExterný spolupracovníkqjezik [at] is.uniag.sk
Ing. Benčík JozefFEMExterný spolupracovníkqjozef [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana JurčováFEMExterná spolupracovníčkaqjurcova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek JuríkFEMExterný spolupracovníkqjurik [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol JurkovičFEMExterný spolupracovníkqjurkovic [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.FEMExterný spolupracovníkqkabat [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka KabátováFEMExterná spolupracovníčkaqkabatova [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.KMan FEMExterná spolupracovníčkaAS_2_202+421 37 641 4192kadlecikova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír KajanFEMExterný spolupracovníkqkajan [at] is.uniag.sk
Mgr. Gyorgyi Kapusta, PhD.FEMExterný spolupracovníkqkapusta [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubica KapustováFEMExterná spolupracovníčkaqkapustova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga KarvackáFEMExterná spolupracovníčkaqkarvacka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľudmila KelemenováFEMExterná spolupracovníčkaqkelemenova [at] is.uniag.sk
Sergei KharinFEMExterný spolupracovníkqkharin [at] is.uniag.sk
Mgr. Lenka KimFEMExterná spolupracovníčkaqkim [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.FEMExterný spolupracovníkqkliestik [at] is.uniag.sk
Ing. Anna KlimantováFEMExterná spolupracovníčkaqklimantova [at] is.uniag.sk
Ing. Zdenka KlimekováFEMExterná spolupracovníčkaqklimekova [at] is.uniag.sk
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.FEMExterná spolupracovníčkaqklufova [at] is.uniag.sk
Ing. Karol KnížatFEMExterný spolupracovníkqknizat [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj KochanFEMExterný spolupracovníkqkochan [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav KolinekFEMExterný spolupracovníkqkolinek [at] is.uniag.sk
Ing. Vincent KonturaFEMExterný spolupracovníkqkontura [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KoprdováFEMExterná spolupracovníčkaqkoprdova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana KorcováKI FEM, FEMExterná spolupracovníčkaAS_2_214+421 37 641 4172korcova [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Košč, CSc.FEMExterný spolupracovníkqkosc [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Kotes, PhD.FEMExterný spolupracovníkqkotes [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander KováčFEMExterný spolupracovníkqkovaca [at] is.uniag.sk
Ing. Petra KováčikováFEMExterná spolupracovníčkaqkovacikova [at] is.uniag.sk
Ing. Alena KováčováFEMExterná spolupracovníčkaqkovacova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KováčováFEMExterná spolupracovníčkaqkovacovak [at] is.uniag.sk
RNDr. Katarína Kozáková, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqkozakova [at] is.uniag.sk
Ing. František KozarFEMExterný spolupracovníkqkozar [at] is.uniag.sk
Ing. Eva KozayováFEMExterná spolupracovníčkaqkozayova [at] is.uniag.sk
doc. Dr inż. Andrzej KrasnodebskiKE FEMExterný spolupracovníkqkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KratochvílováFEMExterná spolupracovníčkaqkratochvilo [at] is.uniag.sk
Mgr. Veronika KremlFEMExterná spolupracovníčkaqkreml [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anton Kretter, PhD.FEMExterný spolupracovníkAS_3_309+421 37 641 4145kretter [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana KristekováFEMExterná spolupracovníčkaqkristekova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.FEMExterná spolupracovníčkaqkrizanova [at] is.uniag.sk
RNDr. Slávka KrížováFEMExterná spolupracovníčkaqkrizova [at] is.uniag.sk
Valéria KročkováFEMExterná spolupracovníčkakrockova [at] is.uniag.sk
Ing. Valéria KrochtováFEMExterná spolupracovníčkaqkrochtova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.FEMExterný spolupracovníkqkrpalek [at] is.uniag.sk
Dr. Ing. Igor KršňákFEMExterný spolupracovníkqkrsnak [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.FEMExterná spolupracovníčkaqkubickova [at] is.uniag.sk
Drahomíra Kučírková, prom. fil., CSc.CPPP FEMExterná spolupracovníčkakucirkova [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Karol KukułaFEMExterný spolupracovníkqkukula [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomíra KulháňováFEMExterná spolupracovníčkaqkulhanova [at] is.uniag.sk
Anna KulichováCPPP FEMExterná spolupracovníčkaSlPK_0_17+421 37 641 4898kulichova [at] is.uniag.sk
Iveta KunováFEMExterná spolupracovníčkaAE_4_410+421 37 641 4493iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Angelika Kútna, PhD.KÚ FEMExterná spolupracovníčkaqkutna [at] is.uniag.sk
prof. Ing. František Kuzma, PhD.FEM, KHP FEMExterný spolupracovníkAE_8_24+421 37 641 4578kuzma [at] is.uniag.sk
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqkuzmisinova [at] is.uniag.sk
Mgr. Mária KuzmováFEMExterná spolupracovníčkaqkuzmova [at] is.uniag.sk
Ing. Elena KysuckáFEMExterná spolupracovníčkaqkysucka [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav KyžňanskýFEMExterný spolupracovníkqkyzansky [at] is.uniag.sk
Ing. Peter LabantFEMExterný spolupracovníkqlabant [at] is.uniag.sk
RNDr. Viera Labudová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqlabudova [at] is.uniag.sk
Ing. Eva LacováFEMExterná spolupracovníčkaqlacovae [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš LaurincFEMExterný spolupracovníkqlaurinc [at] is.uniag.sk
Ing. Daniel LeitmanFEMExterný spolupracovníkqleitman [at] is.uniag.sk
Ing. Peter LencsésFEMExterný spolupracovníkqlencses [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqlesakova [at] is.uniag.sk
Mgr. Dagmar LévayováFEMExterná spolupracovníčkaqlevayova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Levický, PhD.FEMExterný spolupracovníkqlevicky [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana LigačováFEMExterná spolupracovníčkaqligacova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana LiptayováFEMExterná spolupracovníčkaqliptayova [at] is.uniag.sk
Peter LiszkayDFEM FEMExterný spolupracovníkqliszkay [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang LiKJ FEMExterný spolupracovníkAE_5_508+421 37 641 4555qli [at] is.uniag.sk
Ing. Igor LobodášFEMExterný spolupracovníkqlobodas [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LörincFEMExterný spolupracovníkqlorinc [at] is.uniag.sk
Ing. Milan ĽošťákFEMExterný spolupracovníkqlostak [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj LovasFEMExterný spolupracovníkqlovas [at] is.uniag.sk
Ing. Marcela LučanskáFEMExterná spolupracovníčkaqlucanska [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LukácsFEMExterný spolupracovníkqlukacs [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan LukáčikFEMExterný spolupracovníkqlukacik [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LukachFEMExterný spolupracovníkqlukach [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj MacejkaFEMExterný spolupracovníkqmacejka [at] is.uniag.sk
Aleksandra MackowskaDFEM FEMExterný spolupracovníkqmackowska [at] is.uniag.sk
Ing. Miriam MacováFEMExterná spolupracovníčkaqmacova [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan MačákFEMExterný spolupracovníkqmacak [at] is.uniag.sk
Ing. Martina MagáthováFEMExterná spolupracovníčkaqmagathova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana MajerčákováFEMExterná spolupracovníčkaqmajercakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária MajerhofferováFEMExterná spolupracovníčkaqmajerhoffer [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav MajerFEMExterný spolupracovníkqmajer [at] is.uniag.sk
Ing. Ján MalárikFEMExterný spolupracovníkqmalarik [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana MališováFEMExterná spolupracovníčkaqmalisova [at] is.uniag.sk
Ing. Eleonóra MalovcováFEMExterná spolupracovníčkaqmalovcova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MaňákFEMExterný spolupracovníkqmanak [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela MarcinčákováFEMExterná spolupracovníčkaqmarcincakov [at] is.uniag.sk
Ing. Martina MarčanováFEMExterná spolupracovníčkaqmarcanova [at] is.uniag.sk
Ing. Róbert MarenčákFEMExterný spolupracovníkqmarencak [at] is.uniag.sk
Ing. Jana MaršalkováFEMExterná spolupracovníčkaqmarsalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MasnicaFEMExterný spolupracovníkqmasnica [at] is.uniag.sk
Ing. Jana MaťašejeFEMExterná spolupracovníčkaqmataseje [at] is.uniag.sk
Ing. Miriam MatisováFEMExterná spolupracovníčkaqmatisova [at] is.uniag.sk
Renata Matysik-PejasFEMExterná spolupracovníčkaqmatysikpeja [at] is.uniag.sk
Mgr. Gabriela MeraváFEMExterná spolupracovníčkaqmerava [at] is.uniag.sk
Ing. Alena MérésováFEMExterná spolupracovníčkaqmasiarova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter MészárosFEMExterný spolupracovníkqmeszaros [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef MeszárošFEMExterný spolupracovníkqmeszarosj [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Meško, PhD.KMan FEMExterný spolupracovníkqmesko [at] is.uniag.sk
Ing. Mária MičkováFEMExterná spolupracovníčkaqmickova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqmihalcova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Michaláková, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqmichalakova [at] is.uniag.sk
Mgr. Alena Michalcová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqmichalcova [at] is.uniag.sk
Ing. Ľuboš Miklošík, MBAFEMExterný spolupracovníkqsvrbik [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína MiklošováFEMExterná spolupracovníčkaqmiklosovak [at] is.uniag.sk
Ing. Melánia MiklóšováFEMExterná spolupracovníčkaqmiklosova [at] is.uniag.sk
Ing. Simona MikulášovičováFEMExterná spolupracovníčkaqmikolasovic [at] is.uniag.sk
Ing. Matúš MinaričFEMExterný spolupracovníkqminaric [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan MinárikFEMExterný spolupracovníkqminarik [at] is.uniag.sk
JUDr. Ing. Janka MinárikováFEMExterná spolupracovníčkaqminarikova [at] is.uniag.sk
Ing. Artimová Miroslava, PhD.KHP FEMExterná spolupracovníčkaqmiroslava [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef MišutaFEMExterný spolupracovníkqmisuta [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľudmila Mižičková, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqmizickova [at] is.uniag.sk
Ing. Dobruša MižurováFEMExterná spolupracovníčkaqmizurova [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel ModranskýFEMExterný spolupracovníkqmodransky [at] is.uniag.sk
PhDr. Viera MokrišováFEMExterná spolupracovníčkaqmokrisova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin MoravecFEMExterný spolupracovníkqmoravec [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.FEMExterný spolupracovníkqmotycka [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Mušák, PhD.KMO FEMExterný spolupracovníkqmusak [at] is.uniag.sk
Mgr. Alena MutňanskáFEMExterná spolupracovníčkaqmutnanska [at] is.uniag.sk
Emilia MychlinskaDFEM FEMExterná spolupracovníčkaqmychlinska [at] is.uniag.sk
Dilshod NabievFEMExterný spolupracovníkqnabiev [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana NagyováFEMExterná spolupracovníčkaqnagyova [at] is.uniag.sk
Bc. Anna NehézováCIT FEMExterná spolupracovníčkaAS_0_10qnehezova [at] is.uniag.sk
Ing. Norbert NemecFEMExterný spolupracovníkqnemec [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Némethová, PhD.CPPP FEMExterná spolupracovníčkaqengelova [at] is.uniag.sk
Ing. Erika NosianováFEMExterná spolupracovníčkaqnosianova [at] is.uniag.sk
Ing. Petra NovosádováFEMExterná spolupracovníčkaqnovosadova [at] is.uniag.sk
Dr. Dipl.-Bw. (FH) Klaus Oestringer, MBAFEMExterný spolupracovníkqoestringer [at] is.uniag.sk
Ing. Olena Oliynyk, PhD.KF FEMExterná spolupracovníčkaqoliynyk [at] is.uniag.sk
Ing. Richard OlšovskýFEMExterný spolupracovníkqolsovsky [at] is.uniag.sk
Mgr. Tatiana ÖlveckáFEMExterná spolupracovníčkaqolvecka [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana OmastováFEMExterná spolupracovníčkaqomastova [at] is.uniag.sk
Mgr. Marcel OndrušekFEMExterný spolupracovníkqondrusek [at] is.uniag.sk
Ing. Csilla OnodiováFEMExterná spolupracovníčkaqonodiova [at] is.uniag.sk
Ing. Andrej OravecFEMExterný spolupracovníkqoravec [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan OravecFEMExterný spolupracovníkqoraveci [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Oremus, PhD.FEMExterný spolupracovníkqoremus [at] is.uniag.sk
Ing. Marián OrságFEMExterný spolupracovníkqorsag [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav OsterFEMExterný spolupracovníkqoster [at] is.uniag.sk
Ing. Martin PakanFEMExterný spolupracovníkqpakan [at] is.uniag.sk
Ing. Patrik PalečekFEMExterný spolupracovníkqpalecek [at] is.uniag.sk
Ing. Terézia PapayováFEMExterná spolupracovníčkaqpapayova [at] is.uniag.sk
Ing. Dana PaprancováFEMExterná spolupracovníčkaqpaprancova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter PargáčFEMExterný spolupracovníkqpargac [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.FEMExterný spolupracovníkpaskal1 [at] is.uniag.sk
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqpaskrtova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Pataky, CSc.FEMExterný spolupracovníkqpataky [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.FEMExterná spolupracovníčkaqpauhofova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján PaukoFEMExterný spolupracovníkqpauko [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína PaulišinováFEMExterná spolupracovníčkaqpaulisinova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.FEMExterný spolupracovníkqpelikan [at] is.uniag.sk
Ing. Imrich PéteryFEMExterný spolupracovníkqpetery [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.CPPP FEMExterný spolupracovníkqpetlak [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav PeťovskýFEMExterný spolupracovníkqpetovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef PetrekFEMExterný spolupracovníkqpetrek [at] is.uniag.sk
Ing. Alexandra PetríčkováFEMExterná spolupracovníčkaqpetrickova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol PetríkFEMExterný spolupracovníkqpetrikp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan PetríkFEMExterný spolupracovníkqpetrik [at] is.uniag.sk
Ing. Jana PetrincováFEMExterná spolupracovníčkaqpetrincova [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan PikoFEMExterný spolupracovníkqpiko [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislava PintérováFEMExterná spolupracovníčkaqpinterova [at] is.uniag.sk
Andrzej PisulewskiFEMExterný spolupracovníkqpisulewski [at] is.uniag.sk
Piotr PlatosDFEM FEMExterný spolupracovníkqplatos [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Miroslav PlevnýFEMExterný spolupracovníkqplevny [at] is.uniag.sk
Mgr. Dana PóčikováFEMExterná spolupracovníčkaqpocikova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Alojz Podolák, CSc.FEMExterný spolupracovníkqpodolak [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel Polička, PhD.CPPP FEMExterný spolupracovníkqpolicka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.FEMExterný spolupracovníkAS_2_216+421 37 641 4161popelka [at] is.uniag.sk
Ing. František ProchászkaFEMExterný spolupracovníkqprochaszka [at] is.uniag.sk
Orsolya PszotaDFEM FEMExterná spolupracovníčkaqpszota [at] is.uniag.sk
Ing. Eva RakovskáFEMExterná spolupracovníčkaqrakovska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.FEMExterný spolupracovníkqrasner [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka RebrováFEMExterná spolupracovníčkaqrebrova [at] is.uniag.sk
Ing. Edita RechtorisováFEMExterná spolupracovníčkaqrechtorisov [at] is.uniag.sk
Ing. Peter RepiskýFEMExterný spolupracovníkqrepisky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Igor Repka, PhD.FEMExterný spolupracovníkqrepka [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína ReťkovskáFEMExterná spolupracovníčkaqretkovska [at] is.uniag.sk
Viera RihovaDFEM FEMExterný spolupracovníkqrihova [at] is.uniag.sk
prof. Marian RizovFEMExterný spolupracovníkqrizov [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav RobynekFEMExterný spolupracovníkqrobynek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.FEMExterný spolupracovníkqrolinek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anita Romanová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqvanovaa [at] is.uniag.sk
prof. Fred RuppelKE FEMExterný spolupracovníkqruppelf [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.FEMExterný spolupracovníkqrybansky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.FEMExterný spolupracovníkqsablik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter SekeraFEMExterný spolupracovníkqsekera [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.KF FEMExterný spolupracovníkAS_2_232+421 37 641 4834serencesp [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan SchmidtFEMExterný spolupracovníkqschmidt [at] is.uniag.sk
Ing. Lukáš SchönFEMExterný spolupracovníkqschon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.FEMExterný spolupracovníkAE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz [at] uniag.sk
Ing. Dáša SlezákováFEMExterná spolupracovníčkaqslezakova [at] is.uniag.sk
PhDr. Radovan SlobodníkFEMExterný spolupracovníkqslobodnik [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Smutka, PhD.FEMExterný spolupracovníkqsmutka [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj SoboňaFEMExterný spolupracovníkqsobona [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Janusz SobońFEMExterný spolupracovníkqsobon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.FEMExterná spolupracovníčkaqstavkova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavol Stehlo, PhD.FEMExterný spolupracovníkqstehlo [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia StejskalováFEMExterná spolupracovníčkaqstejskalova [at] is.uniag.sk
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqstrazikova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef SupukaFEMExterný spolupracovníkqsupuka [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.FEMExterný spolupracovníkqsvatos [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.FEMExterná spolupracovníčkaqsvatosova [at] is.uniag.sk
Ing. Viera SvoradováFEMExterná spolupracovníčkaqsvoradova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.FEMExterný spolupracovníkqszabo [at] is.uniag.sk
Monika SzafranskaFEMExterná spolupracovníčkaqszafranska [at] is.uniag.sk
Ing. Jana SzekeresováFEMExterná spolupracovníčkaqszekeresova [at] is.uniag.sk
Ing. Csaba SzitásFEMExterný spolupracovníkqszitas [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor ŠafárFEMExterný spolupracovníkqsafar [at] is.uniag.sk
Ing. Ján ŠaligaFEMExterný spolupracovníkqsaliga [at] is.uniag.sk
Ing. Oliver ŠiatkovskýFEMExterný spolupracovníkqsiatkovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.FEMExterný spolupracovníkqsikula [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.FEMExterný spolupracovníksimo [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana ŠimonovičováFEMExterná spolupracovníčkaqsimonovicov [at] is.uniag.sk
Ing. Jana ŠimováFEMExterná spolupracovníčkaqsimova [at] is.uniag.sk
Mgr. Peter ŠimšíkFEMExterný spolupracovníkqsimsik [at] is.uniag.sk
Ing. Daniel ŠkarbalaFEMExterný spolupracovníkqskarbala [at] is.uniag.sk
Ing. Mária ŠkulecováCIT FEMExterná spolupracovníčkaAS_0_7qskulecova [at] is.uniag.sk
Ing. Marián ŠmachoFEMExterný spolupracovníkqsmacho [at] is.uniag.sk
Ing. František ŠmajdaFEMExterný spolupracovníkqsmajda [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan ŠmatlákFEMExterný spolupracovníkqsmatlak [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ŠmatlákováFEMExterná spolupracovníčkaqsmatlakova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef ŠnircFEMExterný spolupracovníkqsnirc [at] is.uniag.sk
Ing. Jana ŠpuntováFEMExterná spolupracovníčkaqspuntova [at] is.uniag.sk
Ing. Mikuláš ŠrankoFEMExterný spolupracovníkqsranko [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.FEMExterný spolupracovníkqstefko [at] is.uniag.sk
Ing. Viera ŠtechováFEMExterná spolupracovníčkaqstechova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan ŠterdasFEMExterný spolupracovníkqsterdas [at] is.uniag.sk
Ing. Martina Štomfaiová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqstomfaiova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Študenc, PhD.FEMExterný spolupracovníkqstudenc [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Šumichrast, PhD.FEMExterný spolupracovníkqsumichrast [at] is.uniag.sk
Ing. Marián ŠupaFEMExterný spolupracovníkqsupa [at] is.uniag.sk
Ing. Roman ŠustekFEMExterný spolupracovníkqsustek [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína ŠvajlenkováFEMExterná spolupracovníčkaqsvajlenkova [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ŠvecováFEMExterná spolupracovníčkaqsvecova [at] is.uniag.sk
Ing. Emília TeplanskáFEMExterná spolupracovníčkaqteplanska [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír TichanskýFEMExterný spolupracovníkqtichansky [at] is.uniag.sk
Ing. Renáta TisovskáFEMExterná spolupracovníčkaqtisovska [at] is.uniag.sk
Bc. Filip TkáčDFEM FEMExterný spolupracovník
Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.FEMExterný spolupracovníkqtlcik [at] is.uniag.sk
Ing. Anna TomanováFEMExterná spolupracovníčkaqtomanova [at] is.uniag.sk
Ing. Ivana TóthováFEMExterná spolupracovníčkaqtothova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga TóthováFEMExterná spolupracovníčkaqtothovao [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar TurečekováFEMExterná spolupracovníčkaqturecekova [at] is.uniag.sk
Ing. Eliška TušimováFEMExterná spolupracovníčkaqtusimova [at] is.uniag.sk
Ing. Amália UhliarováFEMExterná spolupracovníčkaquhliarova [at] is.uniag.sk
Ing. František UrbanFEMExterný spolupracovníkqurbanf [at] is.uniag.sk
Ing. Igor UrbanFEMExterný spolupracovníkqurban [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.FEMExterná spolupracovníčkaqvajcnerova [at] is.uniag.sk
Mgr. Pavol VakošFEMExterný spolupracovníkqvakos [at] is.uniag.sk
PhDr. Michal Valach, PhD.FEMExterný spolupracovníkqvalach [at] is.uniag.sk
Ing. Milan VálekFEMExterný spolupracovníkqvalek [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj ValentaFEMExterný spolupracovníkqvalenta [at] is.uniag.sk
Ing. Renáta ValentíniováFEMExterná spolupracovníčkaqvalentiniov [at] is.uniag.sk
Mgr. Klaudia VaňkováFEMExterná spolupracovníčkaqvankova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqvanova [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav VargaFEMExterný spolupracovníkqvargaj [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel VargaFEMExterný spolupracovníkqvarga [at] is.uniag.sk
Ing. Denisa VárhelyiováFEMExterná spolupracovníčkaqvarhelyiova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek VaškoFEMExterný spolupracovníkqvasko [at] is.uniag.sk
Ing. Božena VavrováFEMExterná spolupracovníčkaqvavrova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.FEMExterný spolupracovníkqveber [at] is.uniag.sk
Ing. Peter VeľkýFEMExterný spolupracovníkqvelky [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Michal Vicen, PhD.FEMExterný spolupracovníkqvicen [at] is.uniag.sk
Ing. Margaréta Víghová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqvighova [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav VichrestFEMExterný spolupracovníkqvichrest [at] is.uniag.sk
PhDr. Renáta VilímkováFEMExterná spolupracovníčkaqvilimkova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqvincurova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.FEMExterný spolupracovníkqvinohradsky [at] is.uniag.sk
Ing. Júlia VirágováFEMExterná spolupracovníčkaqviragova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.FEMExterný spolupracovníkvisnovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj VodičkaFEMExterný spolupracovníkqvodicka [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan VozárFEMExterný spolupracovníkqvozari [at] is.uniag.sk
Ing. Martin VyoralFEMExterný spolupracovníkqvyoral [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav VysokýFEMExterný spolupracovníkqvysoky [at] is.uniag.sk
Olga WalczakDFEM FEMExterná spolupracovníčkaqwalczak [at] is.uniag.sk
Ing. PhDr. Daniela WolfováKSV FEMExterná spolupracovníčkaqwolfova [at] is.uniag.sk
Mgr. Su YangKJ FEMExterná spolupracovníčkaAE_5_508+421 37 641 4555qyang [at] is.uniag.sk
Ing. Lívia ZahradničekováFEMExterná spolupracovníčkaqzahradnicek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Karol Zalai, PhD.FEMExterný spolupracovníkqzalai [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubica Zaťková, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqzatkova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.FEMExterný spolupracovníkqzoborsky [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav ŽákovičFEMExterný spolupracovníkqzakovic [at] is.uniag.sk
Ing. Anna ŽembováFEMExterná spolupracovníčkaqzembova [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Jaka ŽgajnarFEMExterný spolupracovníkqzgajnar [at] is.uniag.sk
Ing. Branislav ŽidekFEMExterný spolupracovníkqzidek [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef ŽilčaiFEMExterný spolupracovníkqzilcai [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.FEMExterná spolupracovníčkaqzivelova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.FEMExterný spolupracovníkqzufan [at] is.uniag.sk