Technická fakulta - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.KDaM TFodborný asistent CSc./PhD.MQ_2_203+421 37 641 4612rudolf.abraham [at] uniag.sk
Ing. František Adamovský, PhD.KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.MF-A_2_Vu305+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.KSaVB TFdocent CSc./PhD.AC_0_14+421 37 641 4363marek.angelovic [at] uniag.sk
Ing. Michal Angelovič, PhD.KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.AC_0_16+421 37 641 4795michal.angelovic [at] uniag.sk
Zuzana BabulícováDTF TFstrážnik / vrátnikVS_0_9+421 37 641 4003zuzana.babulicova [at] uniag.sk
Ing. Jana BacskorováDTF TFdekanát - centrumMF-B_4_Fa511+421 37 641 5484jana.bacskorova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Baláži, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa420+421 37 641 5690juraj.balazi [at] uniag.sk
Juraj BalkoIKCV DTF TFremeselníkSI134, SI126+421 37 641 5682, +421 37 641 5683juraj.balko [at] uniag.sk
Agneša BalkováKZSBT TFrektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_1_Ma210+421 37 641 4303agnesa.balkova [at] uniag.sk
Ing. Milada Balková, PhD.KZSBT TFodborná asistentka CSc./PhD.MQ_1_104+421 37 641 5778milada.balkova [at] uniag.sk
Július BelákDTF TFstrážnik / vrátnikVS_0_9+421 37 641 4003julius.belak [at] uniag.sk
Etela BencováKSaVB TFupratovačkaAC_0_5+421 37 641 4356etela.bencova [at] uniag.sk
Juraj BeňoDTF TFstrážnik / vrátnikjuraj.beno [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Bernát, PhD.KKaST TF, ODVaS TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.VS_0_10, MF-B_3_Sa418+421 37 641 5796, +421 37 641 5688rastislav.bernat [at] uniag.sk
Ing. Štefan Boďo, PhD.KZSBT TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma217+421 37 641 5666, +421 37 641 5665stefan.bodo [at] uniag.sk
Klaudia BosákováKSaVB TFupratovačkaklaudia.bosakova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.KF TFdocentka CSc./PhD.MF-B_2_10F+421 37 641 4711monika.bozikova [at] uniag.sk
Veronika BrezinováDTF TFremeselníkMu206+421 37 641 5487veronika.brezinova [at] uniag.sk
Marta BryndzováODVaS TFupratovačka31+421 37 641 5797, +421 37 641 5792marta.bryndzova [at] uniag.sk
Ing. Marián Bujna, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa410+421 37 641 4762marian.bujna [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír BurešODVaS TFlektorVS_0_30+421 37 641 5795lubomir.bures [at] uniag.sk
Ing. Ján Csillag, PhD.IKCV DTF TF, KF TFvŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.Vu314+421 37 641 4722jan.csillag [at] uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.KEAaI TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_Va320+421 37 641 5783vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa416+421 37 641 5686peter.cico [at] uniag.sk
Emília ČurgaliováDTF TFupratovačkaemilia.curgaliova [at] uniag.sk
Ing. Gabriela ČurgaliováODVaS TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITgabriela.curgaliova [at] uniag.sk
Ing. Marián DanišIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITSa409+421 37 641 4406marian.danis [at] uniag.sk
Ing. Róbert Drlička, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa412+421 37 641 5685robert.drlicka [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.KSaVB TFdocent CSc./PhD.AC_0_13+421 37 641 4357jozef.dudak [at] uniag.sk
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.KSaVB TFprofesor CSc./PhD.AC_0_9+421 37 641 4350pavol.findura [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.KSaVB TFdocentka CSc./PhD.AC_0_11+421 37 641 4344jana.galambosova [at] uniag.sk
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TFprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumMF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220+421 37 641 5400, +421 37 641 4307roman.galik [at] uniag.sk
Dana GalováKEAaI TFupratovačkaMF-B_2_Va331+421 37 641 4750dana.galova [at] uniag.sk
Mgr. Michaela GuzmickáIKCV DTF TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_4_Fa511+421 37 641 5484michaela.guzmicka [at] uniag.sk
Ľudovít GyuricaIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITSI129, SI134+421 37 641 5683, +421 37 641 5680ludovit.gyurica [at] uniag.sk
Eva HalenárováKZSBT TFupratovačkaMQ_1_105+421 37 641 4838eva.halenarova [at] uniag.sk
Ing. Marta Harničárová, PhD.KEAaI TFvŠ,DrSc./CSc./PhD.Vu306+421 37 641 5782marta.harnicarova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.KF TFdocentka CSc./PhD.MF-B_2_11+421 37 641 4767, +421 37 641 5400zuzana.hlavacova [at] uniag.sk
Mgr. Peter Hlaváč, PhD.KF TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316+421 37 641 4749peter.hlavac [at] uniag.sk
Rudolf HluchIKCV DTF TFremeselník1P4+421 37 641 5787rudolf.hluch [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Holota, PhD.KZSBT TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_1_Ma214+421 37 641 4300tomas.holota [at] uniag.sk
Helena HraškováDTF TFdekanát - centrumMF-B_1_Ma203+421 37 641 5588helena.hraskova [at] uniag.sk
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TFprofesor CSc./PhD.MF-B_2_Va319+421 37 641 4764dusan.hruby [at] uniag.sk
Jozef HudecIKCV DTF TFprevádzkový zamestnanecVI119+421 37 641 5675jozef.hudec [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.KDaM TFdocent CSc./PhD.MQ_2_213+421 37 641 4530lubomir.hujo [at] uniag.sk
Dana InoveckáKEAaI TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_2_Va304+421 37 641 4750dana.inovecka [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.KDaM TFdocent CSc./PhD.MQ_2_216+421 37 641 4611juraj.jablonicky [at] uniag.sk
Mária JančiováDTF TFdekanát - centrumMF-B_1_204+421 37 641 5489maria.janciova [at] uniag.sk
Ing. Mária JančiováKF TFrektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_2_13+421 37 641 4650maria.janciova1 [at] uniag.sk
Ing. Alena JančuškováDTF TFdekanát - centrumMF-B_1_Ma222+421 37 641 5493alena.jancuskova [at] uniag.sk
Miroslava JánošíkováKKS TFrektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_4_Fa504+421 37 641 4306miroslava.janosikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.KDaM TFdocent CSc./PhD.MQ_2_215+421 37 641 4114ivan.janosko [at] uniag.sk
Eva JeneyováKSaVB TFupratovačkaAC_0_5+421 37 641 4356eva.jeneyova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.KSaVB TFdocent CSc./PhD.AC_0_1+421 37 641 4796jan.jobbagy [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.KKS TFdocent CSc./PhD.MF-B_4_Fa517+421 37 641 4107milan.kadnar [at] uniag.sk
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.KZSBT TFdocentka CSc./PhD.MQ_1_102+421 37 641 5694ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
Ing. Drahomíra KarasováDTF TFdekanát - centrumMF-B_1_Ma203+421 37 641 5588drahomira.karasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.KZSBT TFdocentka CSc./PhD.MF-B_1_Ma216+421 37 641 4403viera.kazimirova [at] uniag.sk
Veronika KolečániováKF TFupratovačkaMF-B_2_13+421 37 641 4650veronika.kolecaniova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Kollárová, PhD.IKCV DTF TF, TFvŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrumMF-B_1_204+421 37 641 5408katarina.kollarova [at] uniag.sk
Eva KondeováKKS TFupratovačkaMF-A_4_Fu505+421 37 641 5672eva.kondeova [at] uniag.sk
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa411+421 37 641 4402maros.korenko [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TFdocent CSc./PhD., dekanát - centrumMQ_2_209+421 37 641 5776jan.kosiba [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa419+421 37 641 5689, +421 37 641 5698martin.kotus [at] uniag.sk
Ing. Ivan Kováč, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa417+421 37 641 5687ivan.kovac [at] uniag.sk
Lýdia KováčováDTF TFupratovačkalydia.kovacova [at] uniag.sk
RNDr. Peter KováčIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_1_111+421 37 641 5693peter.kovac1 [at] uniag.sk
Ing. Koloman Krištof, PhD.KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.AC_0_15+421 37 641 4368koloman.kristof [at] uniag.sk
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.KF TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_8+421 37 641 4879lubomir.kubik [at] uniag.sk
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.KKS TFdocent CSc./PhD.MF-B_4_Fa518+421 37 641 4106marian.kucera [at] uniag.sk
Ing. Peter Kuchar, PhD.KZSBT TFodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5677peter.kuchar [at] uniag.sk
Mgr. Daniela Kunecová, PhD.KF TFodborná asistentka CSc./PhD.MF-B_2_9+421 37 641 4725daniela.kunecova [at] uniag.sk
Juraj LacinaODVaS TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITjuraj.lacina [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.KZSBT TFdocentka CSc./PhD.MQ_1_106+421 37 641 5777jana.lendelova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_Va305+421 37 641 4760ondrej.lukac [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Macák, PhD.KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.AC_0_8+421 37 641 4798miroslav.macak [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.KSaVB TFdocent CSc./PhD.AC_0_19+421 37 641 4362juraj.maga [at] uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.KDaM TFdocent CSc./PhD.MQ_2_202+421 37 641 4618radoslav.majdan [at] uniag.sk
Ing. Vlastimil Malý, PhD.KKS TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_4_Fa512+421 37 641 4109vlastimil.maly [at] uniag.sk
Jozef MesárošIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITVI119+421 37 641 5675jozef.mesaros [at] uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.KZSBT TFprofesor CSc./PhD.MF-B_1_Ma211+421 37 641 5678stefan.mihina [at] uniag.sk
Marta MihinováKDaM TFso SŠ vzdelanímMQ_2_206+421 37 641 4875marta.mihinova [at] uniag.sk
Ladislav MichálekIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_0_11+421 37 641 4797
Ján MiklášIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITVI119+421 37 641 5675jan.miklas [at] uniag.sk
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_24+421 37 641 4308rastislav.mikus [at] uniag.sk
Júlia MišečkováKKaST TFrektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_3_24+421 37 641 4305julia.miseckova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.KDaM TFodborný asistent CSc./PhD.MQ_2_208+421 37 641 4613miroslav.mojzis [at] uniag.sk
Mgr. Ján Novák, PhD.KF TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316+421 37 641 4749jan.novak1 [at] uniag.sk
JUDr. Marieta Okenková, PhD.KEAaI TFvŠ,DrSc./CSc./PhD.MF-B_2_Va321+421 37 641 4765marieta.okenkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TFdocent CSc./PhD.MF-B_2_Va318+421 37 641 4766martin.olejar [at] uniag.sk
Ing. Dušan Páleš, CSc.KKS TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_4_Fa513+421 37 641 5669dusan.pales [at] uniag.sk
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TFprofesorka CSc./PhD.MF-B_2_Va321+421 37 641 4765zuzana.palkova [at] uniag.sk
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_1_Ma218+421 37 641 4761miroslava.papova [at] uniag.sk
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va322+421 37 641 4407stanislav.paulovic [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.KZSBT TFdocent CSc./PhD.MQ_1_107+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486stefan.pogran [at] uniag.sk
Ing. Pavel Polák, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa413+421 37 641 4101pavel.polak [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa414+421 37 641 4105miroslav.pristavka [at] uniag.sk
Bc. Juraj RácIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITVI123+421 37 641 5780juraj.rac [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.KSaVB TFprofesor CSc./PhD.AC_0_10+421 37 641 4425vladimir.rataj [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.KKS TFdocent CSc./PhD.MF-B_4_Fa514+421 37 641 5670jozef.redl [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.KKS TFprofesor CSc./PhD.MF-B_4_Fa505+421 37 641 4100juraj.rusnak [at] uniag.sk
Ing. Tímea Szabóová, PhD.KZSBT TFodborná asistentka CSc./PhD.MQ_1_114+421 37 641 5695timea.szaboova [at] uniag.sk
Marta ŠrankováDTF TFupratovačkamarta.srankova [at] uniag.sk
Mária ŠtefankováKDaM TFupratovačkaMQ_0_003maria.stefankova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.KDaM TFprofesor CSc./PhD.MF-B_1_Ma205+421 37 641 5522, +421 37 641 4115zdenko.tkac [at] uniag.sk
Ing. František Tóth, PhD.KKS TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_4_Fa515+421 37 641 4108frantisek.toth [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Tóth, PhD.KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va317+421 37 641 4763ladislav.toth1 [at] uniag.sk
Ing. Juraj Tulík, PhD.KDaM TFodborný asistent CSc./PhD.MQ_2_204+421 37 641 4531juraj.tulik [at] uniag.sk
Darina UramováKSaVB TFrektorát - adm.ost.pracoviskáAC_0_2+421 37 641 4360darina.uramova [at] uniag.sk
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.KSaVB TFodborná asistentka CSc./PhD.AC_0_17+421 37 641 4359olga.urbanovicova [at] uniag.sk
Ing. Lukáš Vacho, PhD.KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va317+421 37 641 4763lukas.vacho [at] uniag.sk
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.KEAaI TFdocent CSc./PhD.Vu306+421 37 641 5782jan.valicek [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.KDaM TFdocent CSc./PhD.MQ_2_214+421 37 641 4756
Ing. Božena VitázkováIKCV DTF TFvŠ II.stupeňMF-B_1_Ma218+421 37 641 4358bozena.vitazkova [at] uniag.sk
Libor VozárIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_0_11+421 37 641 4797
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.KF TF, TFdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumMF-B_2_12+421 37 641 5486, +421 37 641 4716vlasta.vozarova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Záhorská, PhD.DTF TFdekanát - centrumMu205+421 37 641 5589renata.zahorska [at] uniag.sk
Ing. Zoltán Záležák, PhD.KKaST TF, ODVaS TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa418, VS_0_10+421 37 641 5796, +421 37 641 5688zoltan.zalezak [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.KKaST TF, TFdocent CSc./PhD., dekanát - centrumMF-B_3_1P3+421 37 641 5784jozef.zarnovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.KZSBT TFdocent CSc./PhD.MQ_1_103+421 37 641 5692miroslav.zitnak [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa415+421 37 641 4104jan.zitnansky [at] uniag.sk
Eva ŽňavováKKaST TFupratovačkaSu406+421 37 641 5684eva.znavova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.KEAaI TFExterný spolupracovníkqadamovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.TFExterný spolupracovníkbajla [at] is.uniag.sk
Ing. Lukasz Bak, PhD.KEAaI TFExterný spolupracovníkqbak [at] is.uniag.sk
Ing. Helena BaroškováTFExterná spolupracovníčkaAE_4_411+421 37 641 4400helena.baroskova [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.TFExterný spolupracovníkqbosansky [at] is.uniag.sk
Ing. Bohumír Brachtýr, PhD.TFExterný spolupracovníkMF-B_2_Va318+421 37 641 4766brachtyr [at] is.uniag.sk
Lukáš DlabalKKS TFExterný spolupracovníkqdlabal [at] is.uniag.sk
Štefan DrahošTFExterný spolupracovníkqdrahos [at] is.uniag.sk
Emília FačkovcováTFExterná spolupracovníčkaqfackovcova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Frančák, CSc.TFExterný spolupracovníkfrancak [at] is.uniag.sk
Jozef GolianTFExterný spolupracovníkSI134, MF-D1+421 37 641 5683, +421 37 641 5699golian [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.TFExterný spolupracovníkqgondar [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš Holota, PhD.KZSBT TFExterný spolupracovníkMF-B_1_Ma214+421 37 641 4300tomas.holota [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.TFExterný spolupracovníkMF-B_3_Sa411+421 37 641 4275hrubec [at] is.uniag.sk
Affan Othman Hussein, MScKSaVB TFExterný spolupracovníkqhussain [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.TFExterný spolupracovníkqjurca [at] is.uniag.sk
Abraham KabuteyTFExterný spolupracovníkqkabutey [at] is.uniag.sk
Ing. Rashed Ben Abdul Kichi, MSc, PhD.TFExterný spolupracovníkqkichi [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.TFExterný spolupracovníkqkucera [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.KZSBT TFExterný spolupracovníkqkunc [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Máchal, prof.h.c., CSc.TFExterný spolupracovníkqmachal [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.TFExterný spolupracovníkqmarecek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.TFExterný spolupracovníkAC_0_9+421 37 641 4366nozdrovicky [at] is.uniag.sk
Gulnara OruzbaevaTFExterná spolupracovníčkaqoruzbaeva [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Paško, CSc.TFExterný spolupracovníkqpasko [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Piszczalka, PhD.TFExterný spolupracovníkpiszczalka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Pršan, CSc.TFExterný spolupracovníkMF-B_4_Fa516+421 37 641 5668prsan [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.TFExterný spolupracovníkqruzbarsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Aurel Sloboda, CSc.TFExterný spolupracovníkqsloboda [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Šesták, CSc.TFExterný spolupracovníkqsestak [at] is.uniag.sk
Lýdia ŠestákováTFExterná spolupracovníčkaqsestakova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef ŠvecTFExterný spolupracovníksvec [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Takáč, PhD.KEAaI TFExterný spolupracovníkqtakac [at] is.uniag.sk
Ing. Lukáš Tomášik, PhD.TFExterný spolupracovník+421 37 641 4723qtomasik [at] is.uniag.sk
Ing. Ján TóthKKS TFExterný spolupracovníkqtoth [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Turza, CSc.TFExterný spolupracovníkqturza [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.TFExterný spolupracovníkVu306+421 37 641 5782jan.valicek [at] uniag.sk