Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Jarmila AdámekováKKI FZKIupratovačka1.06+421 37 641 5234jarmila.adamekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.Bz_1_30+421 37 641 5804stefan.ailer [at] uniag.sk
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.KZ FZKIdocentka CSc./PhD.Bz_0_14+421 37 641 4247alena.andrejiova [at] uniag.sk
Ing. Elena Aydin, PhD.KBaH FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZB_2_201+421 37 641 5250elena.aydin [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Bakay, PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_131+421 37 641 5445ladislav.bakay [at] uniag.sk
Ing. Anna Báreková, PhD.KKPaPÚ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZP_0_1.25+421 37 641 5222anna.barekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.KKI FZKIdocent CSc./PhD.ZM_1_2.08+421 37 641 5236viliam.barek [at] uniag.sk
Mgr. art. Soňa BellérováKZaKA FZKIodborná asistentkaTD_0_128+421 37 641 5448sona.bellerova [at] uniag.sk
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.Bz_1_18+421 37 641 5801slavko.bernath [at] uniag.sk
Ing. Mária Bihuňová, PhD.KZaKA FZKI, FZKIodborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumTD_0_121+421 37 641 5425maria.bihunova [at] uniag.sk
Ing. Kristína Candráková, PhD.DFZKI FZKIdekanát - centrumTD_1_215+421 37 641 5406kristina.candrakova [at] uniag.sk
Ing. Jana Černá, PhD.KBZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_0_132+421 37 641 5437jana.cerna [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.KBaH FZKIdocent CSc./PhD.ZP_1_2.10+421 37 641 5224jan.cimo [at] uniag.sk
Ing. Lenka Čimová, PhD.DFZKI FZKIdekanát - centrumTD_0_116+421 37 641 5417lenka.cimova [at] uniag.sk
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_120+421 37 641 5427ivan.citary [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.KKPaPÚ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_0_1.02+421 37 641 5214dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Drgoňová, PhD.KBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_1_2.23+421 37 641 5252katarina.drgonova [at] uniag.sk
Ing. Andrej FerencKZ FZKIodb. zamestnanec 3 - okrem ITBz_0_2+421 37 641 4262andrej.ferenc [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.KZaKA FZKIprofesorka CSc./PhD.TD_0_102+421 37 641 5426lubica.feriancova [at] uniag.sk
Ing. Roman Flóriš, PhD.KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_122+421 37 641 5428roman.floris [at] uniag.sk
Vladimíra FroncováKZ FZKIupratovačkaBz_0_12+421 37 641 4229vladimira.froncova [at] uniag.sk
Ing. Jakub Fuska, PhD.KKI FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZM_0_1.13+421 37 641 5218jakub.fuska [at] uniag.sk
Dana GašparovičováKKI FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZM_1_2.16+421 37 641 5234, +421 37 641 5210dana.gasparovicova [at] uniag.sk
Ing. Marcel Golian, PhD.KZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.Bz_0_4+421 37 641 4322marcel.golian [at] uniag.sk
Ing. Denisa Halajová, PhD.KZaKA FZKIodborná asistentka CSc./PhD.TD_1_202+421 37 641 5422denisa.halajova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.KKI FZKI, FZKIprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumZM_1_2.06+421 37 641 5232peter.halaj [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.AE_2_203, ZP_0_1.06+421 37 641 5518, +421 37 641 5219klaudia.halaszova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Halva, PhD.KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.31+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.KZ FZKIprofesorka CSc./PhD.Bz_1_24+421 37 641 4712alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.KBZ FZKIdocentka CSc./PhD.TD_1_210+421 37 641 5432dagmar.hillova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Horák, PhD.KBaH FZKI, FZKIdocent CSc./PhD., dekanát - centrumZP_1_2.04+421 37 641 5244jan.horak [at] uniag.sk
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKIprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumTD_1_218, ZP_1_2.03+421 37 641 5410, +421 37 641 5245dusan.igaz [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.Bz_1_30+421 37 641 4713, +421 37 641 4718jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
Eva JenisováKZaKA FZKIupratovačkaTD_0_114+421 37 641 5440eva.jenisova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.KKI FZKIdocent CSc./PhD.ZM_1_2.07+421 37 641 5231lubos.jurik [at] uniag.sk
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KOVV FZKIprofesorka CSc./PhD.Bz_1_19+421 37 641 4715miroslava.kacaniova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.KKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.11+421 37 641 5238tatiana.kaletova [at] uniag.sk
Anna KanianskáKZ FZKIrektorát - adm.ost.pracoviskáBz_0_12+421 37 641 4229anna.kanianska [at] uniag.sk
Ing. Vladimír Kišš, PhD.KBaH FZKIodb. zamestnanec 3 - okrem ITZM_0_1.07+421 37 641 5247vladimir.kiss [at] uniag.sk
Ing. Marcel Kliment, PhD.KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.30+421 37 641 5242marcel.kliment [at] uniag.sk
Ing. Ján Kollár, PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_131+421 37 641 5445jan.kollar [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Konc, PhD.KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.27+421 37 641 5213lubomir.konc [at] uniag.sk
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.KZaKA FZKIdocent CSc./PhD.TD_0_103+421 37 641 5423gabriel.kuczman [at] uniag.sk
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.TD_1_214, ZP_0_1.06+421 37 641 5415, +421 37 641 5219lenka.lackoova [at] uniag.sk
Mária LetkováKZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBz_0_5+421 37 641 4239maria.letkova [at] uniag.sk
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.KBZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_0_124+421 37 641 5443helena.lichtnerova [at] uniag.sk
Roman LudvaKZaKA FZKIodb. zamestnanec 3 - okrem ITTD_0_105+421 37 641 5424roman.ludva [at] uniag.sk
Mgr. Magdaléna MagdziakováDFZKI FZKIdekanát - centrumTD_1_218+421 376 415 410magdalena.magdziakova [at] uniag.sk
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKIdekanát - centrumTD_0_114+421 37 641 5414andrea.matuskovicova [at] uniag.sk
Ing. Ivana MesjarováDFZKI FZKIdekanát - centrumTD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441ivana.mesjarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.Bz_1_21+421 37 641 5802jan.mezey [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.KZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.Bz_0_11+421 37 641 4243ivana.mezeyova [at] uniag.sk
Marta MolnárováKBaH FZKIupratovačka6+421 37 641 5254marta.molnarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.KZaKA FZKIdocent CSc./PhD.TD_0_130+421 37 641 5409lubos.moravcik [at] uniag.sk
Ing. Miloslav MuchaDFZKI FZKIodb. zamestnanec 3 - IT+421 905 288 223miloslav.mucha [at] uniag.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.ZP_0_1.05+421 37 641 5216zlatica.muchova [at] uniag.sk
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIPKKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.19+421 37 641 5230beata.novotna [at] uniag.sk
Dušan OpršalDFZKI FZKIremeselník+421 37 641 5237dusan.oprsal [at] uniag.sk
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.KBZ FZKIprofesorka CSc./PhD.TD_1_211+421 37 641 5431viera.paganova [at] uniag.sk
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.Bz_1_20+421 37 641 5799oleg.paulen [at] uniag.sk
Ing. Eduard Pintér, PhD.KOVV FZKIodborný asistent CSc./PhD.Bz_1_23+421 37 641 4714eduard.pinter [at] uniag.sk
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.KKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.04+421 37 641 5228jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
Lívia PustajováKBaH FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_1_2.06+421 37 641 5254livia.pustajova [at] uniag.sk
Simona RábekováKZaKA FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_1_201+421 37 641 5420simona.rabekova [at] uniag.sk
Ing. Marcel Raček, PhD.KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_111+421 37 641 5433marcel.racek [at] uniag.sk
Mgr. Viera RežováDFZKI FZKIdekanát - centrum+421 376 415 415viera.rezova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Rovná, PhD.KBZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.TD_0_112+421 37 641 5434katarina.rovna [at] uniag.sk
Zuzana SabováKOVV FZKIrektorát - adm.ost.pracoviskáBz_1_19+421 37 641 4721zuzana.sabova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.KZaKA FZKIprofesor DrSc.TD_0_101+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.KBZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.TD_0_110+421 37 641 5436viera.sajbidorova [at] uniag.sk
Ing. Karol Šinka, PhD.KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZP_0_1.26+421 37 641 5251karol.sinka [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD.KZ FZKIdocent CSc./PhD.Bz_0_13+421 37 641 4261miroslav.slosar [at] uniag.sk
Milada ŠtancelováKKPaPÚ FZKIupratovačkaZP_0_1.04+421 37 641 5214milada.stancelova [at] uniag.sk
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.KZaKA FZKI, FZKIdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumTD_1_203+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKIodborný asistent CSc./PhD.ZB_0_7+421 37 641 5249andrej.tarnik [at] uniag.sk
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.KKPaPÚ FZKIdocentka CSc./PhD.ZP_0_1.07+421 37 641 5221lucia.tatosova [at] uniag.sk
Viera TökölyováDFZKI FZKIremeselníkTD_0_109+420 376 415 438viera.tokolyova [at] uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.TD_0_103+421 37 641 5423attila.toth [at] uniag.sk
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.KZ FZKIprofesorka CSc./PhD.Bz_0_15+421 37 641 4226magdalena.valsikova-frey [at] uniag.sk
Ing. Martina Verešová, PhD.KZaKA FZKIodborná asistentka CSc./PhD.TD_0_121+421 37 641 5425martina.veresova [at] uniag.sk
Daniela ZeleňákováKBZ FZKIrektorát - adm.ost.pracoviskáTD_1_212+421 37 641 5430daniela.zelenakova [at] uniag.sk
Katarína ZrubcováDFZKI FZKIupratovačka127+421 37 641 5440katarina.zrubcova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.FZKIExterný spolupracovníkZB_1_109+421 37 641 5240antal [at] is.uniag.sk
Ing. Zoltán BalkoFZKIExterný spolupracovníkqbalko [at] is.uniag.sk
Mohammadebrahim BanihabibFZKIExterný spolupracovníkqbanihabib [at] is.uniag.sk
Ing. Helena BaroškováFZKIExterná spolupracovníčkaAE_4_411+421 37 641 4400helena.baroskova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.FZKIExterný spolupracovníkqbejcek [at] is.uniag.sk
Mgr. art. Soňa BellérováKZaKA FZKIExterná spolupracovníčkaTD_0_128+421 37 641 5448sona.bellerova [at] uniag.sk
doc. Ing. Daniela Benediková, CSc.DFZKI FZKIExterná spolupracovníčkaqbenedikova [at] is.uniag.sk
Dr. Natalya BuchkinaKBaH FZKIExterná spolupracovníčkaqbuchkina [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.DFZKI FZKIExterná spolupracovníčkaqeftinova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD.DFZKI FZKIExterná spolupracovníčkaqfazekasova [at] is.uniag.sk
Mgr. Ivan Greguš, DiS.KZaKA FZKIExterný spolupracovníkqgregus [at] is.uniag.sk
Antoni GrzywnaFZKIExterný spolupracovníkqgrzywna [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Petr HoráčekDFZKI FZKIExterný spolupracovníkqhoracek [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Hoťka, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovníkqhotka [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovníkqhresko [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.FZKIExterný spolupracovníkZM_1_2.05+421 37 641 5227huska [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.FZKIExterná spolupracovníčkaqizakovicova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.KBZ FZKIExterná spolupracovníčkaTD_0_132+421 37 641 5436qjakabova [at] is.uniag.sk
PhDr. PaedDr. Ivan Janko, PhD.KOVV FZKIExterný spolupracovníkjanko [at] is.uniag.sk
Gabriel KecskemetiDFZKI FZKIExterný spolupracovníkqkecskemeti [at] is.uniag.sk
PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.KZaKA FZKIExterná spolupracovníčkaqklimantovai [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.KBaH FZKIExterný spolupracovníkqlichner [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.FZKIExterný spolupracovníkqlukaciki [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovníkqmacura [at] is.uniag.sk
Mgr. Anna NagyováFZKIExterná spolupracovníčkanagyova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavel Ondr, CSc.DFZKI FZKIExterný spolupracovníkqondr [at] is.uniag.sk
Ing. Jan Pavlík, PhD.FZKIExterný spolupracovníkpavlik [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Pikalík, PhD.KZaKA FZKIExterný spolupracovníkTD_1_215+421 37 641 5406xpikalik [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Robert Pokluda, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovníkqpokluda [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.DFZKI FZKIExterný spolupracovníkqrehak [at] is.uniag.sk
Ing. Otakar Rop, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovníkqrop [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Alena SalašováDFZKI FZKIExterná spolupracovníčkaqsalasova [at] is.uniag.sk
Sami ShehataKZ FZKIExterný spolupracovníkqshehata [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.DFZKI FZKIExterná spolupracovníčkaqsobocka [at] is.uniag.sk
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.DFZKI FZKIExterný spolupracovníkqsarafin [at] is.uniag.sk
prof. Ing. František Špánik, CSc.KBaH FZKIExterný spolupracovníkZB_0_3+421 37 641 5248qspanik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Šurda, PhD.KBaH FZKIExterný spolupracovníkqsurda [at] is.uniag.sk
RNDr. Andrej Tall, PhD.KBaH FZKIExterný spolupracovníkqtall [at] is.uniag.sk
Ing. Yvetta Velísková, PhD.KKI FZKIExterná spolupracovníčkaqveliskova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.DFZKI FZKIExterná spolupracovníčkaqvitkova [at] is.uniag.sk
Ing. Petr Vráblík, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovníkqvrablik [at] is.uniag.sk