Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Zuzana ÁcsováKTKRP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a+421 37 641 4809zuzana.acsova [at] uniag.sk
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.KHaBP FBPprofesorka CSc./PhD.BA_1_103+421 37 641 5805maria.angelovicova [at] uniag.sk
Lucia ArpášováKMi FBPupratovačkaAZ_3_57+421 37 641 4408lucia.arpasova [at] uniag.sk
Ing. Július Árvay, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_9+421 37 641 4497julius.arvay [at] uniag.sk
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.AC_1_13+421 37 641 4369daniel.bajcan [at] uniag.sk
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.KBaB FBPdocentka CSc./PhD.ARI_1_12+421 37 641 4327zelmira.balazova [at] uniag.sk
Regina BányiováKTKŽP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_3_9b+421 37 641 4719regina.banyiova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.KMi FBPodborná asistentka CSc./PhD.AZ_3_47+421 37 641 4494zuzana.barborakova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Belej, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_1_116+421 37 641 5824lubomir.belej [at] uniag.sk
Bc. Henrieta BlaškovičováKMi FBPso SŠ vzdelanímAZ_3_48+421 37 641 4430henrieta.blaskovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Bobko, PhD.KTKŽP FBPdocent CSc./PhD.AT_3_13+421 37 641 4113marek.bobko [at] uniag.sk
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.KHaBP FBP, FBPdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumSD-AB_0_8, BA_1_118+421 37 641 4603, +421 37 641 5388alica.bobkova [at] uniag.sk
Ing. Eva BocánováKTKŽP FBPupratovačkaAT_3_7b+421 37 641 4023eva.bocanova [at] uniag.sk
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.KTKRP FBPdocentka CSc./PhD.AT_4_19+421 37 641 4703tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.KFŽ FBPprofesorka CSc./PhD.AT_0_4F+421 37 641 4343marcela.capcarova [at] uniag.sk
Ing. Peter Czako, PhD.KTKRP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_0_7+421 37 641 4777peter.czako [at] uniag.sk
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.KTKŽP FBPdocentka CSc./PhD.AT_3_11+421 37 641 4310margita.canigova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čapla, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_1_108+421 37 641 4371jozef.capla [at] uniag.sk
Ing. Silvia Čéryová, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_23+421 37 641 4607silvia.ceryova [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.KTKŽP FBPprofesor CSc./PhD.AT_3_9a+421 37 641 4709juraj.cubon [at] uniag.sk
Iveta ČurgaliováKBaB FBPrektorát - adm.ost.pracoviskáARI_0_8+421 37 641 4273iveta.curgaliova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Čurlej, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_1_117+421 37 641 5825jozef.curlej [at] uniag.sk
Ing. Jela DenkerováKHaBP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBA_1_105+421 37 641 5826jela.denkerova [at] uniag.sk
Ing. Štefan Dráb, PhD.KTKRP FBPodborný asistent CSc./PhD.AT_4_18+421 37 641 4421stefan.drab [at] uniag.sk
Ing. Viera Ducková, PhD.KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_3_1+421 37 641 4710viera.duckova [at] uniag.sk
Zuzana DzíbelováKBaB FBPso SŠ vzdelaním57+421 37 641 4694zuzana.dzibelova [at] uniag.sk
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.KMi FBPdocentka CSc./PhD.AZ_3_41+421 37 641 5813sona.felsociova [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.BA_1_119+421 37 641 5827martina.fikselova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.KBaB FBPprofesorka CSc./PhD.ARI_1_13+421 37 641 4596, +421 37 641 5517zdenka.galova [at] uniag.sk
Marcela GažováKHaBP FBPupratovačkamarcela.gazova [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.KHaBP FBPprofesor CSc./PhD.BA_1_109+421 37 641 4325jozef.golian [at] uniag.sk
Margita GubováKCH FBPrektorát - adm.ost.pracoviskáAC_1_17+421 37 641 4377margita.gubova [at] uniag.sk
Ing. Katarína GurčíkováDFBP FBPdekanát - centrumSD-AB_0_5+421 37 641 5384katarina.gurcikova [at] uniag.sk
Ing. Adriana HandzušováKTKRP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a+421 37 641 4809, +421 37 641 5816adriana.handzusova [at] uniag.sk
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_14+421 37 641 4376lubos.harangozo [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.KTKŽP FBPprofesor CSc./PhD.AT_3_10+421 37 641 4708peter.hascik [at] uniag.sk
Ing. Lukáš Hleba, PhD.KMi FBPodborný asistent CSc./PhD.AZ_3_49/2+421 37 641 5811lukas.hleba [at] uniag.sk
Ing. Eva HókováKTKRP FBPrektorát - adm.ost.pracoviskáAT_4_4+421 37 641 4429eva.hokova [at] uniag.sk
Mgr. Barbora HolláDFBP FBPdekanát - centrumSD-AB_0_7+421 37 641 5385barbora.holla [at] uniag.sk
Mgr. Dominik HollýDFBP FBPodb. zamestnanec 3 - ITBA_0_12+421 37 641 4869dominik.holly [at] uniag.sk
Ing. Miroslava HrstkováKCH FBPvŠ II.stupeňAC_1_23+421 376 414 607miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
Ing. Milan Chňapek, PhD.KBaB FBPodborný asistent CSc./PhD.ARI_1_101+421 37 641 4277milan.chnapek [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.KBaB FBPprofesor DrSc.ARI_1_14+421 37 641 4274peter.chrenek [at] uniag.sk
Helena ChrenkováKTKŽP FBPrektorát - adm.ost.pracoviskáAT_3_8+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
Ing. Eva Ivanišová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_4_18+421 37 641 4421eva.ivanisova [at] uniag.sk
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.KHaBP FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.BA_1_105+421 37 641 5826silvia.jakabova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Jambor, PhD.CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.31+421 37 641 4925tomas.jambor [at] uniag.sk
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.KMi FBPprofesorka CSc./PhD.AZ_3_42+421 37 641 4431sona.javorekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.KFŽ FBPdocentka CSc./PhD.AT_0_8F+421 37 641 4258anna.kalafova [at] uniag.sk
Natália KarapinováKTKŽP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_3_9b+421 37 641 4719natalia.karapinova [at] uniag.sk
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.KFŽ FBP, FBPprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrumAT_0_11F, SD-AB_0_8+421 37 641 4119, +421 37 641 5388adriana.kolesarova [at] uniag.sk
Ing. Anna Kolesárová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.BA_0_18+421 37 641 5808anna.kolesarova [at] uniag.sk
Milada KordošováKBaB FBPupratovačka70+421 37 641 4696milada.kordosova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Košťálová, PhD.KMi FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_49/2+421 37 641 5821daniela.kostalova [at] uniag.sk
Ing. Anton Kováčik, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_0_20F+421 37 641 4367anton.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.KFŽ FBPprofesor CSc./PhD.AT_0_7F+421 37 641 4287jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.KHaBP FBPodborná asistentka CSc./PhD.BA_0_6+421 37 641 4609dagmar.kozelova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Kročko, PhD.KTKŽP FBPodborný asistent CSc./PhD.AT_3_4+421 37 641 4528miroslav.krocko [at] uniag.sk
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.BA_1_104+421 37 641 5807simona.kunova [at] uniag.sk
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.KCH FBPdocentka CSc./PhD.AC_1_15+421 37 641 4353judita.lidikova [at] uniag.sk
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_1_106+421 37 641 5806lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBPprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumAT_0_10F, SD-AB_0_1+421 37 641 5381, +421 37 641 4349norbert.lukac [at] uniag.sk
Ing. Peter MagdinaKCH FBPvŠ II.stupeňAC_1_21+421 37 641 5372peter.magdina [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Maková, PhD.KMi FBPdocentka CSc./PhD.AZ_3_45+421 37 641 4434jana.makova [at] uniag.sk
Ing. Renáta MamrákováKFŽ FBPrektorát - adm.ost.pracoviskáAT_0_9F+421 37 641 4286renata.mamrakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.KTKRP FBPdocent CSc./PhD.AT_4_2+421 37 641 4379jan.marecek [at] uniag.sk
Ing. Nora Maruniaková, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.26+421 37 641 4965nora.maruniakova [at] uniag.sk
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.KFŽ FBPprofesor DrSc.AT_0_3F+421 37 641 4284peter.massanyi [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Mašková, PhD.KMi FBPodborná asistentka CSc./PhD.AZ_3_40+421 37 641 4432zuzana.maskova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Medo, PhD.KMi FBPodborný asistent CSc./PhD.AZ_3_50+421 37 641 5810juraj.medo [at] uniag.sk
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.KTKRP FBPdocentka CSc./PhD.BA_0_7+421 37 641 4777andrea.mendelova [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav Michalko, PhD.CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.jaroslav.michalko [at] uniag.sk
RNDr. Juraj Miššík, PhD.KBaB FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_0_30+421 37 641 4474juraj.missik [at] uniag.sk
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.KCH FBPprofesorka CSc./PhD.AC_1_18+421 37 641 4606janette.musilova [at] uniag.sk
Ing. Dagmar PaulisováKTKRP FBPvŠ II.stupeňAT_4_21a+421 37 641 4809dagmar.paulisova [at] uniag.sk
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_3_12+421 37 641 4313adriana.pavelkova [at] uniag.sk
Radmila PavlíkováDFBP FBPdekanát - centrumSD-AB_0_3+421 37 641 5524radmila.pavlikova [at] uniag.sk
Ing. Jana Petrová, PhD.KMi FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_48+421 37 641 4430jana.petrova [at] uniag.sk
Ing. Eva PieckováDFBP FBPdekanát - centrumSD-AB_0_7+421 37 641 5382eva.pieckova [at] uniag.sk
Peter PodlužanskýKBaB FBPremeselník120+421 37 641 4696peter.podluzansky [at] uniag.sk
Ing. Dana Rajnincová, PhD.KBaB FBPodborná asistentka CSc./PhD.82+421 37 641 4276dana.rajnincova [at] uniag.sk
Eva SádovskáKMi FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_3_48+421 37 641 4430eva.sadovska [at] uniag.sk
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_0_17F+421 37 641 4896monika.schneidgenova [at] uniag.sk
Hana SchweizerováDFBP FBPtechnická zamestnankyňa prevádzkySD-AB_0_4+421 37 641 5383hana.schweizerova [at] uniag.sk
Zuzana SibillováKBaB FBPupratovačka70+421 37 641 4696zuzana.sibillova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Slanina, PhD.KFŽ FBPodborný asistent CSc./PhD.AT_0_5F+421 37 641 4582, +421 37 641 4299tomas.slanina [at] uniag.sk
Ing. Miriam Solgajová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_4_18+421 37 641 4421miriam.solgajova [at] uniag.sk
Ing. Radovan Stanovič, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.AC_1_12a+421 37 641 4248radovan.stanovic [at] uniag.sk
Gabriela SulovkováKMi FBPremeselníkAZ_3_57+421 37 641 4408gabriela.sulovkova [at] uniag.sk
Zdenka SvitačováKFŽ FBPupratovačkaAT_0_19F+421 37 641 5817zdenka.svitacova [at] uniag.sk
Jaroslava ŠimkováKTKRP FBPupratovačkaAT_S_22+421 37 641 4429jaroslava.simkova [at] uniag.sk
Ing. Marek Šnirc, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.AC_1_8+421 37 641 4345marek.snirc [at] uniag.sk
Mária ŠtrbováKMi FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_3_43+421 37 641 4435maria.strbova [at] uniag.sk
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.KMi FBPprofesorka CSc./PhD.AZ_3_44+421 37 641 4433dana.tancinova [at] uniag.sk
Ing. Mária Timoracká, PhD.KCH FBPodborná asistentka CSc./PhD.AC_2_5+421 37 641 4862maria.timoracka [at] uniag.sk
Ing. Jana Tkáčová, PhD.KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_3_2+421 37 641 4428jana.tkacova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Tokárová, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.32+421 37 641 4958katarina.tokarova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBPprofesor CSc./PhD.AC_1_6+421 37 641 4264jan.tomas [at] uniag.sk
Eva TomekováKCH FBPupratovačkaAC_1_5+421 37 641 4377eva.tomekova [at] uniag.sk
Ing. Marián Tomka, PhD.KBaB FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_0_30+421 37 641 4278marian.tomka [at] uniag.sk
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.KCH FBPdocent CSc./PhD.AC_1_7+421 37 641 5019, +421 37 641 4342tomas.toth [at] uniag.sk
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.AC_1_4+421 37 641 5376pavol.trebichalsky [at] uniag.sk
Ing. Eva Tvrdá, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_0_1.107+421 37 641 4918, +421 37 641 4973eva.tvrda [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.KBaB FBPdocentka CSc./PhD.ARI_0_9+421 37 641 4695dana.urminska [at] uniag.sk
Mgr. Ľubica VaňováKHaBP FBPrektorát - adm.ost.pracoviskáBA_1_110+421 37 641 4373lubica.vanova [at] uniag.sk
Ing. Jaromír Vašíček, PhD.KBaB FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_1_14+421 37 641 4274, +421 37 641 4975jaromir.vasicek [at] uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.KTKRP FBPdocent CSc./PhD.BA_0_10+421 37 641 4793vladimir.vietoris [at] uniag.sk
Ing. Martin Vivodík, PhD.KBaB FBPodborný asistent CSc./PhD.ARI_1_102+421 37 641 4269martin.vivodik [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.KCH FBP, FBPprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrumAC_1_16, SD-AB_0_8+421 37 641 4374, +421 37 641 5388alena.vollmannova [at] uniag.sk
Ing. Peter Zajác, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.BA_1_108+421 37 641 4371peter.zajac [at] uniag.sk
Ing. Beáta ZelenákováDFBP FBPdekanát - centrumSD-AB_0_5+421 37 641 5386beata.zelenakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.BA_1_107+421 37 641 4771lucia.zelenakova [at] uniag.sk
Ing. Jiřina Zemanová, PhD.KFŽ FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_0_6F+421 37 641 4282jirina.zemanova [at] uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.KHaBP FBPdocent CSc./PhD.BA_1_115+421 37 641 4610radoslav.zidek [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Dr. Shamim AhmadFBPExterný spolupracovníkqahmad [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.FBPExterný spolupracovníkqbackor [at] is.uniag.sk
Ing. Petra BarborováFBPExterná spolupracovníčkaqbarborova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqbauerova [at] is.uniag.sk
Mgr. Martina BelkováKBaB FBPExterná spolupracovníčka62+421 37 641 4686qbelkova [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír BennárFBPExterný spolupracovníkqbennar [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.FBPExterná spolupracovníčkaqblehova [at] is.uniag.sk
MVDr. Ján Buleca, PhD.FBPExterný spolupracovníkbuleca [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.KFŽ FBPExterný spolupracovníkAT_0_5F+421 37 641 4582bulla [at] is.uniag.sk
doc. Ing. František Buňka, PhD.FBPExterný spolupracovníkqbunka [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.FBPExterná spolupracovníčkaqbunkova [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.FBPExterná spolupracovníčkaqburesova [at] is.uniag.sk
Mária CzakováFBPExterná spolupracovníčkaAT_4_21a+421 37 641 4809qczakova [at] is.uniag.sk
Ing. Iveta Čičová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqcicova [at] is.uniag.sk
Sandra DluhošováKHaBP FBPExterná spolupracovníčkaqdluhosova [at] is.uniag.sk
Ing. Ladislav Ďörď, PhD.FBPExterný spolupracovníkqdord [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Durec, PhD.KHaBP FBPExterný spolupracovníkqdurec [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Malgorzata Dżugan, PhD.KCH FBPExterná spolupracovníčkaqdzugan [at] is.uniag.sk
Ing. Erika FarkašováKBaB FBPExterná spolupracovníčka35+421 37 641 4335qfarkasova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Foltys, PhD.KTKŽP FBPExterný spolupracovníkqfoltys [at] is.uniag.sk
Ján FráterFBPExterný spolupracovník120+421 37 641 4696frater [at] is.uniag.sk
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.FBPExterná spolupracovníčkaqgajdosova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.FBPExterný spolupracovníkqgatial [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Mateja GermKCH FBPExterná spolupracovníčkaqgerm [at] is.uniag.sk
Ing. Edita Gregová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqgregova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqgreifova [at] is.uniag.sk
Dr hab. Dorota GumulFBPExterná spolupracovníčkaqgumul [at] is.uniag.sk
Mgr. Martin Hajduch, DrSc.FBPExterný spolupracovníkhajduch [at] is.uniag.sk
RNDr. Ján Hecl, PhD.FBPExterný spolupracovníkqhecl [at] is.uniag.sk
Ing. Karol Herian, CSc.FBPExterný spolupracovníkqherian [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Vojtech Horčin, CSc.KTKRP FBPExterný spolupracovníkqhorcin [at] is.uniag.sk
Ing. Andrea Hricová, PhD.KBaB FBPExterná spolupracovníčkaqhricova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.FBPExterná spolupracovníčkaqhudecovad [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.FBPExterná spolupracovníčkaqchrenekova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana JančovičováFBPExterná spolupracovníčkaqjancovicova [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.FBPExterná spolupracovníčkaqjanovska [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqjarosova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqjomova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Jopčík, PhD.FBPExterný spolupracovníkqjopcik [at] is.uniag.sk
prof. Dr hab. Ing. Lesław JuszczakFBPExterný spolupracovníkqjuszczak [at] is.uniag.sk
Dr hab. Ireneusz KapustaFBPExterný spolupracovníkqkapustai [at] is.uniag.sk
Mgr. Katarína Klubicová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqklubicova [at] is.uniag.sk
Ing. Romana KöszagováKBaB FBPExterná spolupracovníčka62+421 37 641 4686qrepiska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Milan Kováč, CSc.FBPExterný spolupracovníkqkovacm [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Ivona Kožárová, Ph.D.FBPExterná spolupracovníčkaqkozarova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.FBPExterný spolupracovníkqkracmar [at] is.uniag.sk
MUDr. Andrea KrajčováFBPExterná spolupracovníčkaqkrajcova [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia Kucelová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqkucelova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jindřiška Kučerová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqkucerova [at] is.uniag.sk
Ing. Kristína Kukurová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqkukurova [at] is.uniag.sk
Dominika KuligFBPExterná spolupracovníčkaqkulig [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Libantová, CSc.FBPExterná spolupracovníčka+421 376 943 351libantova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin LipkaFBPExterný spolupracovníkqlipka [at] is.uniag.sk
Ing. Peter LukačovičFBPExterný spolupracovníkqlukacovic [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína LuptákováFBPExterná spolupracovníčkaqluptakova [at] is.uniag.sk
MVDr. Lenka Luptáková, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqluptakoval [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.FBPExterný spolupracovníkqmartincak [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.FBPExterná spolupracovníčkaqmarekova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.FBPExterný spolupracovníkAE_4_407+421 37 641 4486martin.mastik [at] uniag.sk
MVDr. Miloš Mašlej, PhD.FBPExterný spolupracovníkqmaslej [at] is.uniag.sk
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqmatusikova [at] is.uniag.sk
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqmatusova [at] is.uniag.sk
Michal MatysiakFBPExterný spolupracovníkqmatysiak [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj MeitnerFBPExterný spolupracovníkqmeitner [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír Mendel, PhD.FBPExterný spolupracovníkqmendel [at] is.uniag.sk
RNDr. Patrik Mészáros, PhD.FBPExterný spolupracovníkqmeszarosp [at] is.uniag.sk
Mgr. Daniel Mihálik, PhD.FBPExterný spolupracovníkqmihalik [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.FBPExterná spolupracovníčkamoravcikovaj [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqmuchova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Zdenka Muchová, CSc.FBPExterná spolupracovníčkamuchovaz [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.FBPExterný spolupracovníkqnagy [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Nahálka, PhD.KBaB FBPExterný spolupracovník36+421 37 641 4335qnahalka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.FBPExterná spolupracovníčkaqnedomova [at] is.uniag.sk
Ing. Slavomíra Nováková, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqnovakova [at] is.uniag.sk
Ing. Bohuš Obert, PhD.FBPExterný spolupracovníkqobert [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqondrejkova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana PakanováFBPExterná spolupracovníčkaqpakanova [at] is.uniag.sk
RNDr. Vladimír Parkányi, PhD.FBPExterný spolupracovníkqparkanyi [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqpetrovova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPHFBPExterná spolupracovníčkaqpieckova [at] is.uniag.sk
Michal PiegzaFBPExterný spolupracovníkqpiegza [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Poláček, CSc.FBPExterný spolupracovníkqpolacek [at] is.uniag.sk
RNDr. Michal Potfaj, CSc.FBPExterný spolupracovníkqpotfaj [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc.FBPExterná spolupracovníčkaqpretova [at] is.uniag.sk
doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD.KCH FBPExterný spolupracovníkqprvulovic [at] is.uniag.sk
Ing. Shubhadeep Roychoudhury, PhD.KFŽ FBPExterný spolupracovníkqroychoudhur [at] is.uniag.sk
Ing. Maroš SabolčákFBPExterný spolupracovníkqsabolcak [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.FBPExterný spolupracovníksalaj [at] is.uniag.sk
RNDr. Terézia Salaj, CSc.FBPExterná spolupracovníčkasalajt [at] is.uniag.sk
Mgr. Soňa Scsuková, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqscsukova [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.FBPExterný spolupracovníkqsiekel [at] is.uniag.sk
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqsirotiakova [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc.FBPExterný spolupracovníkqsirotkin [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.FBPExterný spolupracovníkqslamecka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľudovít Sleziak, CSc.FBPExterný spolupracovníkqsleziak [at] is.uniag.sk
Ing. Magdaléna SrnkováFBPExterná spolupracovníčkaqsrnkova [at] is.uniag.sk
Dr hab. Robert Stawarz, prof.h.c.FBPExterný spolupracovníkqstawarz [at] is.uniag.sk
Monika SterczynskaFBPExterná spolupracovníčkaqsterczynska [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. František Strejček, PhD.FBPExterný spolupracovníkqstrejcek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.FBPExterný spolupracovníkqsajbidor [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.FBPExterný spolupracovníkqsilhar [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.FBPExterná spolupracovníčkaqsottnikova [at] is.uniag.sk
Ing. Klaudia TalafováFBPExterná spolupracovníčkaqtalafova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.KTKŽP FBPExterný spolupracovníkAP_0_13A+421 37 641 4461vladimir.tancin [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.FBPExterný spolupracovníkqtimko [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.FBPExterná spolupracovníčkaqtremlova [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.FBPExterný spolupracovníkqturek [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Igor Valocký, CSc.FBPExterný spolupracovníkqvalocky [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Vašíček, PhD.FBPExterný spolupracovníkqvasicek [at] is.uniag.sk
Dr. Francesco VizzarriKFŽ FBPExterný spolupracovníkqvizzarri [at] is.uniag.sk
Nenad Vukovič, Dr.FBPExterný spolupracovníkqvukovic [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.FBPExterný spolupracovníkqvyhnanek [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Závracký, PhD.FBPExterný spolupracovníkqzavracky [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana ZemkováFBPExterná spolupracovníčkaqzemkova [at] is.uniag.sk