Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Denisa AckermannováKEP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviskáEM_0_2+421 37 641 5603, +421 37 641 5601denisa.ackermannova [at] uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEŠRR, KPr FEŠRRprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrumFF_0_2/2, AE_0_3+421 37 641 5715, +421 37 641 5077anna.bandlerova [at] uniag.sk
Dana BaumanováDFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_2+421 37 641 5729dana.baumanova [at] uniag.sk
Monika BédiováKPr FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviskáFF_0_4+421 37 641 5078monika.bediova [at] uniag.sk
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.AE_6_601+421 37 641 4566janka.beresecka [at] uniag.sk
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.KEM FEŠRRprofesor DrSc.EM_2_18+421 37 641 5625pavol.bielek [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bohátová, PhD.CIP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviskáFF_2_30+421 37 641 5081zuzana.bohatova [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.KEP FEŠRRdocent CSc./PhD.EM_0_4+421 37 641 5609
Ing. Monika Bumbalová, PhD.CIP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviskáFF_1_38+421 37 641 5656monika.bumbalova [at] uniag.sk
Ing. Michal Cifranič, PhD.KVS FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.AZ_0_4+421 37 641 5657michal.cifranic [at] uniag.sk
Ing. Ľubica CiváňováKRBE FEŠRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITQ-gar_0_4+421 37 641 4617lubica.civanova [at] uniag.sk
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.KPr FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.FF_1_39+421 37 641 5075kristian.cechmanek [at] uniag.sk
Stanislav ČurgalyKPr FEŠRRremeselníkFF_0_18+421 37 641 5732stanislav.curgaly [at] uniag.sk
Ing. Veronika DalkovičováDFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_26+421 37 641 5757veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
Ing. Juraj ĎurkovičDFEŠRR FEŠRRodb. zamestnanec 3 - okrem ITAA_3_313+421 37 641 5569juraj.durkovic [at] uniag.sk
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.KPr FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.FF_1_45/2+421 37 641 5071jana.durkovicova [at] uniag.sk
Ing. Mariana Eliašová, PhD.KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_1_15+421 37 641 5614mariana.eliasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.AE_6_603+421 37 641 4563maria.fazikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.KEM FEŠRRdocent CSc./PhD.EM_2_23+421 37 641 5626alexander.feher [at] uniag.sk
Ing. Norbert FlorišCIP FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviskáFF_2_30+421 37 641 5081norbert.floris [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRRprofesor CSc./PhD.Q-gar_0_5+421 37 641 4620jan.gadus [at] uniag.sk
Monika GajdošováDFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_26+421 37 641 5757monika.gajdosova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Giertl, PhD.KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 4622, +421 37 641 4617tomas.giertl [at] uniag.sk
Ing. Monika Gubáňová, PhD.KEP FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_3_32+421 37 641 5610monika.gubanova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Halmová, PhD.KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_2_25+421 37 641 5631daniela.halmova [at] uniag.sk
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.KVS FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.AZ_0_1+421 37 641 5656denisa.hanackova [at] uniag.sk
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.EM_3_33+421 37 641 5627martin.hauptvogl [at] uniag.sk
Jaroslava HoláDFEŠRR FEŠRRupratovačkajaroslava.hola [at] uniag.sk
Ing. Michal Hrivnák, PhD.KRR FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.AE_6_608+421 37 641 4565
Ing. Marcela Chreneková, PhD.KRR FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.AE_6_602+421 37 641 4562marcela.chrenekova [at] uniag.sk
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.KPr FEŠRRdocentka CSc./PhD.FF_1_49+421 37 641 5073zuzana.ilkova [at] uniag.sk
Zuzana JaleczováKRR FEŠRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_6_604+421 37 641 4568zuzana.jaleczova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.AE_6_612+421 37 641 4567jana.jarabkova [at] uniag.sk
Zdenka KlučárováKVS FEŠRRrektorát - adm.ost.pracoviskáAZ_0_2+421 37 641 5650zdenka.klucarova [at] uniag.sk
Etela KompasováKEM FEŠRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITEM_2_22+421 37 641 5623etela.kompasova [at] uniag.sk
Ing. Lýdia Končeková, PhD.KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_1_14+421 37 641 5618lydia.koncekova [at] uniag.sk
Ivana KoppanováKVS FEŠRRupratovačkaivana.koppanova [at] uniag.sk
Mgr. Marián Kotrla, PhD.KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613marian.kotrla [at] uniag.sk
Ing. Marián Kováčik, PhD.KEP FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.EM_3_38+421 37 641 5606marian.kovacik [at] uniag.sk
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.KPr FEŠRRdocentka CSc./PhD.FF_1_45/1+421 37 641 5076
Ing. Valéria MagáthováDFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_25+421 37 641 5748valeria.magathova [at] uniag.sk
Ing. Martin Mariš, PhD.KRR FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.AE_6_602+421 37 641 4562martin.maris [at] uniag.sk
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.KPr FEŠRRprofesorka CSc./PhD.FF_1_44+421 37 641 5072eleonora.marisova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Melichová, PhD.KRR FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.AE_6_608+421 37 641 4565katarina.melichova [at] uniag.sk
Ing. Georgetta PalšováDFEŠRR FEŠRRdekanát - centrumAE_0_4+421 37 641 5718georgetta.palsova [at] uniag.sk
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.KPr FEŠRRdocentka CSc./PhD.FF_0_2/1+421 37 641 5079lucia.palsova [at] uniag.sk
Ing. Žaneta Pauková, PhD.KRBE FEŠRR, FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrumQ-gar_0_6, AE_0_3+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963zaneta.paukova [at] uniag.sk
Ing. Martin Prčík, PhD.KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.EM_2_21+421 37 641 5628martin.prcik [at] uniag.sk
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.KVS FEŠRR, FEŠRRdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730olga.rohacikova [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.KEP FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_0_3+421 37 641 5605lubica.rumanovska [at] uniag.sk
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.KVS FEŠRR, CIP FEŠRRdocentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviskáAZ_0_3, FF_2_30+421 37 641 5655, +421 37 641 5080loreta.schwarczova [at] uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.KEP FEŠRR, FEŠRRprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz [at] uniag.sk
Mgr. Veronika StraussováCIP FEŠRRrektorát - adm.centrumFF_2_30+421 376 415 080veronika.straussova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Svetlíková, PhD.KRR FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.AE_6_601+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk
Mária ŠatkováKEM FEŠRRupratovačkamaria.satkova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.KEM FEŠRRprofesor CSc./PhD.EM_1_17+421 37 641 5634bernard.siska [at] uniag.sk
Ing. Ivan Takáč, PhD.KEP FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.EM_0_5+421 37 641 5607ivan.takac [at] uniag.sk
Ing. Maroš Valach, PhD.KVS FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.AZ_0_5+421 37 641 5654maros.valach [at] uniag.sk
Mária VargováKPr FEŠRRupratovačkaFF_0_18+421 37 641 5732maria.vargova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Zuzulová, PhD.KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_2_24+421 37 641 5630veronika.zuzulova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Aikumis AbdibekovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqabdibekova [at] is.uniag.sk
Abzal AbdramanovFEŠRRExterný spolupracovníkyabdramanov [at] is.uniag.sk
Gulnura AkhmetkerimovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqakhmetkerim [at] is.uniag.sk
Ulzhan AkilovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqakilova [at] is.uniag.sk
Raushan AkylbekovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqakylbekova [at] is.uniag.sk
Ainura AldiyarovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqaldiyarova [at] is.uniag.sk
Marina AlexeyevaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqalexeyeva [at] is.uniag.sk
Keunimjay AllanazarovFEŠRRExterný spolupracovníkqallanazarov [at] is.uniag.sk
Brenda AlvaradoFEŠRRExterná spolupracovníčkaqalvarado [at] is.uniag.sk
Marina Munoz AlvarezFEŠRRExterný spolupracovníkqalvarez [at] is.uniag.sk
Laura AlzhanovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqalzhanova [at] is.uniag.sk
Assiya AnsabayevaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqansabayeva [at] is.uniag.sk
Islambek ArepbaevFEŠRRExterný spolupracovníkqarepbaev [at] is.uniag.sk
Aybek ArifjanovFEŠRRExterný spolupracovníkqarifjanov [at] is.uniag.sk
Juan Carlos Asensio AlmazanFEŠRRExterný spolupracovníkqasensioalma [at] is.uniag.sk
Burkhon AvutkhonovFEŠRRExterný spolupracovníkqavutkhonov [at] is.uniag.sk
Diana BatyrbekovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqbatyrbekova [at] is.uniag.sk
Kuatbay BekanovFEŠRRExterný spolupracovníkqbekanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Belajová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqbelajova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján BeňadikFEŠRRExterný spolupracovníkqbenadik [at] is.uniag.sk
RNDr. Magdaléna BezákováFEŠRRExterná spolupracovníčkaqbezakova [at] is.uniag.sk
Fabian BloechlFEŠRRExterný spolupracovníkqbloechl [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqbodik [at] is.uniag.sk
Yuliya BorissovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqborissova [at] is.uniag.sk
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqbozikj [at] is.uniag.sk
Dragan BrkovicFEŠRRExterný spolupracovníkqbrkovic [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Bulla, PhD.KVS FEŠRRExterný spolupracovníkxbullap [at] is.uniag.sk
Oleksandr BurliaiFEŠRRExterný spolupracovníkqburliaio [at] is.uniag.sk
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqdavid [at] is.uniag.sk
Shokhrukh DjurakulovFEŠRRExterný spolupracovníkqdjurakulov [at] is.uniag.sk
Zarina DosmukhamedovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqdosmukhamed [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqdudova [at] is.uniag.sk
Helen Eyong TabotFEŠRRExterný spolupracovníkqtabot [at] is.uniag.sk
Ing. András Fazekaš, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqfazekas [at] is.uniag.sk
Ing. Ružena Gabašová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqgabasova [at] is.uniag.sk
Ing. Andrej GábrišFEŠRRExterný spolupracovníkqgabrisa [at] is.uniag.sk
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqgajdosp [at] is.uniag.sk
Julissa Alexandra Galarza VILLAMARFEŠRRExterná spolupracovníčkaqgalarzavill [at] is.uniag.sk
Ing. Claudia GettlerováFEŠRRExterná spolupracovníčkaqgettlerova [at] is.uniag.sk
Liangyan GuoFEŠRRExterný spolupracovníkqguo [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkAE_8_19+421 37 641 4595lubomir.gurcik [at] uniag.sk
RNDr. Ľuboš Halada, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqhalada [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Hamada, PhD.KRR FEŠRRExterný spolupracovníkqhamada [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Marta Hamalová, CSc.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqhamalova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqhrabankova [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqhronec [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqhudak [at] is.uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaAS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqotohudec [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.KVS FEŠRRExterný spolupracovníkZM_1_2.05+421 37 641 5227huska [at] is.uniag.sk
PhDr. Danica IlievováFEŠRRExterná spolupracovníčkailievova [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqivanickova [at] is.uniag.sk
Mgr. Bc. Peter Jakubík, LLMKPr FEŠRRExterný spolupracovníkqjakubik [at] is.uniag.sk
doc. JUDr. Martin Janků, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkjanku [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqjansky [at] is.uniag.sk
Ing. Maroš JenisFEŠRRExterný spolupracovníkqjenis [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqjurani [at] is.uniag.sk
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.FEŠRRExterný spolupracovníkqjurcikr [at] is.uniag.sk
Ing. Radoslava Kanianska, CSc.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqkanianska [at] is.uniag.sk
Gulzhan KazkenovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqkazkenova [at] is.uniag.sk
Zdeněk KekenFEŠRRExterný spolupracovníkqkeken [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqkocik [at] is.uniag.sk
Ing. Pavel KollárFEŠRRExterný spolupracovníkqkollar [at] is.uniag.sk
Ing. Iveta KostkováFEŠRRExterná spolupracovníčkaqkostkova [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia Kováčová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqkovacovak1 [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqkoziak [at] is.uniag.sk
Ing. Miloslav KramárFEŠRRExterný spolupracovníkqkramar [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqkudelas [at] is.uniag.sk
Mgr. Monika Kurňavková, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqkurnavkova [at] is.uniag.sk
Lauren LallemandFEŠRRExterný spolupracovníkqlallemand [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Lietava, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkAE_6_608+421 37 641 4565xlietava [at] is.uniag.sk
Till LudwigFEŠRRExterný spolupracovníkqludwig [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana MačekováFEŠRRExterná spolupracovníčkaqmacekova [at] is.uniag.sk
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqmajerova [at] is.uniag.sk
Rasuljon MamajanovFEŠRRExterný spolupracovníkqmamajanov [at] is.uniag.sk
Nizamatdin MamutovFEŠRRExterný spolupracovníkqmamutov [at] is.uniag.sk
Reinfried MansbergerFEŠRRExterný spolupracovníkqmansberger [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.FEŠRRExterný spolupracovníkqmarecek [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkAE_4_407+421 37 641 4486martin.mastik [at] uniag.sk
RNDr. František Mercel, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqmercel [at] is.uniag.sk
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqmertlova [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqmiklos [at] is.uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KEP FEŠRRExterná spolupracovníčkaSlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
Mgr. Richard MošaťFEŠRRExterný spolupracovníkqmosat [at] is.uniag.sk
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqmura [at] is.uniag.sk
Elmira MursalimovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqmursalimova [at] is.uniag.sk
Dilmurod NasimovFEŠRRExterný spolupracovníkqnasimov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jana Naščáková, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqnascakova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqneubauerova [at] is.uniag.sk
Zebunniso NomozovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqnomozova [at] is.uniag.sk
Gulmira NurmanbekovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqnurmanbekov [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqorviska [at] is.uniag.sk
Kanat OrynkhanovFEŠRRExterný spolupracovníkqorynkhanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.KVS FEŠRRExterná spolupracovníčkaqpapcunova [at] is.uniag.sk
Dr. Lucas ParschFEŠRRExterný spolupracovníkqparsch [at] is.uniag.sk
Ing. Viera PaučírováFEŠRRExterná spolupracovníčkaqpaucirova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter PecušFEŠRRExterný spolupracovníkqpecus [at] is.uniag.sk
Claudia PiacenzaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqpiacenza [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Edward Pierzgalski, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqpierzgalski [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqplesnik [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol Porvaz, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqporvaz [at] is.uniag.sk
Giorgos PrezerakosFEŠRRExterný spolupracovníkqprezerakos [at] is.uniag.sk
Lena Aglaja Barbara PriesemannFEŠRRExterná spolupracovníčkaqpriesemann [at] is.uniag.sk
Omar Prieto SantamartaFEŠRRExterný spolupracovníkqprietosanta [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkAS_0_01+421 37 641 5893artan.qineti [at] uniag.sk
Bojan RantasaFEŠRRExterný spolupracovníkqrantasa [at] is.uniag.sk
Zebokhon RasulovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqrasulova [at] is.uniag.sk
Alikul RavshanovFEŠRRExterný spolupracovníkqravshanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqrehaks [at] is.uniag.sk
Sanobar ReymovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqreymova [at] is.uniag.sk
Polat ReymovFEŠRRExterný spolupracovníkqreymov [at] is.uniag.sk
Temurbek ReymovFEŠRRExterný spolupracovníkqreymovt [at] is.uniag.sk
Tchuisseu Tchepnkep Rivellie AimeeFEŠRRExterný spolupracovníkqrivellieaim [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.KRR FEŠRRExterná spolupracovníčkaAE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730olga.rohacikova [at] uniag.sk
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqroznovsky [at] is.uniag.sk
RNDr. Helena RýchlaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqrychla [at] is.uniag.sk
Akmarzhan SalykovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqsalykova [at] is.uniag.sk
Walter SeherFEŠRRExterný spolupracovníkqseher [at] is.uniag.sk
Nurzikhan SeitkaliFEŠRRExterná spolupracovníčkaqseitkali [at] is.uniag.sk
Shakhimardan ShaniyazovFEŠRRExterný spolupracovníkqshaniyazov [at] is.uniag.sk
Jan SmitkaFEŠRRExterný spolupracovníkqsmitka [at] is.uniag.sk
Gabriel SpechtFEŠRRExterný spolupracovníkqspecht [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Vojtech Stanek, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqstanek [at] is.uniag.sk
Ing. Michal StrnálFEŠRRExterný spolupracovníkxstrnal [at] is.uniag.sk
Vincent SvíbaFEŠRRExterný spolupracovníksviba [at] is.uniag.sk
Ing. Bohumír ŠabíkFEŠRRExterný spolupracovníkqsabik [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqsarapatka [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová ParmováFEŠRRExterná spolupracovníčkaqskodovaparm [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqskvarenina [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqskvareninov [at] is.uniag.sk
Ing. Tomáš ŠujanFEŠRRExterný spolupracovníkqsujan [at] is.uniag.sk
RNDr. Jozef Takáč, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqtakacj [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Juraj Tej, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqtej [at] is.uniag.sk
Kanat TireuovFEŠRRExterný spolupracovníkqtireuov [at] is.uniag.sk
doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqtomka [at] is.uniag.sk
Seitkaliy TurezhanovFEŠRRExterný spolupracovníkqturezhanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqtvrdon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Mária Uramová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaquramova [at] is.uniag.sk
Sirojiddin UrokovFEŠRRExterný spolupracovníkqurokov [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqvachal [at] is.uniag.sk
Ing. Michaela Vajová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqvajova [at] is.uniag.sk
Shuhrat ValiyevFEŠRRExterný spolupracovníkqvaliyev [at] is.uniag.sk
prof. Guido Emiel L Van Huylenbroeck, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqvanhuylenbr [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqviglasky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.FEŠRRExterný spolupracovníkqvilcek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.FEŠRRExterný spolupracovníkqvyskot [at] is.uniag.sk
Panos YannakopoulosFEŠRRExterný spolupracovníkqyannakopoul [at] is.uniag.sk
Baglan YeleuovFEŠRRExterný spolupracovníkqyeleuov [at] is.uniag.sk
Svetlana YerekeyevaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqyerekeyeva [at] is.uniag.sk
Rita YersheyevaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqyersheyeva [at] is.uniag.sk
Gulnara YunussovaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqyunussova [at] is.uniag.sk
Zhaksylyk ZharlygassovFEŠRRExterný spolupracovníkqzharlygasso [at] is.uniag.sk
Zaida ZhokushevaFEŠRRExterná spolupracovníčkaqzhokusheva [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqzlinska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqzubkova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Elena Žárska, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaqzarska [at] is.uniag.sk