Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Ľubica Civáňováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617lubica.civanova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.profesor CSc./PhD.Q-gar_0_5+421 37 641 4620
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
tomas.giertl [at] uniag.sk
Mgr. Marián Kotrla, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 5613marian.kotrla [at] uniag.sk
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963zaneta.paukova [at] uniag.sk