Centrum informačných technológií (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
odb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1
+421 37 641 4890
radka.grnova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812jana.moravcikova [at] uniag.sk
Ing. Eva Oláhová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5+421 37 641 4882
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4+421 37 641 4813tomas.polacik [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1
+421 37 641 4881
Ing. Peter Šedík, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4905peter.sedik [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7+421 37 641 4120lubica.semelakova [at] uniag.sk
RNDr. Darina Tóthová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_6A
+421 37 641 4129
darina.tothova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - ITAS_0_9
+421 37 641 4817
jozef.ujlaky [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1+421 37 641 4881jana.valentova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
AS_0_10
Externá spolupracovníčkaAS_0_10
Externá spolupracovníčka
AS_0_7
qskulecova [at] is.uniag.sk