Dekanát FEM (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_7_8
+421 37 641 4581
Ing. Adriána Bakošová, MBA
vŠ II.stupeň
AS_1_101
+421 37 641 5897
Veronika Bakošová
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511veronika.bakosova [at] uniag.sk
Ing. Janka Balážiová
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270
janka.balaziova [at] uniag.sk
Gabriela Bernáthová
remeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155
gabriela.bernathova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545peter.bielik [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
zita.birova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002margita.bujna [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_108c
+421 37 641 5177
vŠ II.stupeň
AS_1_105
+421 37 641 4187dusan.dobak [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155
dekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5511
Ing. Patrícia Horváthová
dekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
Emília Hudecovátechnická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
emilia.hudecova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5172
elena.kaliarikova [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
dekanát - centrum
AS_1_104
+421 37 641 5170
Marta Valentovádekanát - centrumAS_1_108a+421 37 641 5125

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Stefan BojnecExterný spolupracovník
qbojnec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Monika Gyorgy
Externá spolupracovníčka
qgyorgy [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
Externý spolupracovník
qhittmar [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Peter Liszkay
Externý spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qrihova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Olga WalczakExterná spolupracovníčka
qwalczak [at] is.uniag.sk