Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
docentka CSc./PhD.
AE_7_8
+421 37 641 4581izabela.adamickova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_8_22
+421 37 641 4527
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
docent CSc./PhD.
AE_8_26+421 37 641 4583ondrej.benus [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_26
+421 37 641 4584
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
profesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595lubomir.gurcik [at] uniag.sk
Ing. Elena Hošková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
odborná asistentka CSc./PhD.AE_8_25+421 37 641 4594
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.odborná asistentka CSc./PhD.AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
Ing. Martin Richter, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AE_7_10+421 37 641 4593
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
natalia.turcekova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
docentka CSc./PhD.AE_7_3+421 37 641 4576

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Externý spolupracovník
doc. Žiga Čepar, PhD.Externý spolupracovník
doc. Dr inż. Andrzej Krasnodebski
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qruppelf [at] is.uniag.sk