Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Ing. Jana Gálová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
Ing. Mária Holotová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126