Katedra financií (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224+421 37 641 4155tatiana.bencova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_226+421 37 641 4146
Ing. Tomáš Rábek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AS_3_312
+421 37 641 4140
tomas.rabek [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_233+421 37 641 4164marian.toth [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Olena Oliynyk, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkAS_2_232
+421 37 641 4834
serencesp [at] is.uniag.sk