Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5891eva.bielekova [at] uniag.sk
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5898
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.profesor CSc./PhD.
AS_0_02
+421 37 641 5892
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.docentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
roman.serences [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Ing. Miroslava Artimová, PhD.Externá spolupracovníčka
qmiroslava [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír HičákExterný spolupracovníkqhicak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkAE_8_24+421 37 641 4578kuzma [at] is.uniag.sk