Katedra účtovníctva (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
docent CSc./PhD.
AS_2_219
+421 37 641 4199
jozef.bojnansky [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222
+421 37 641 4157
upratovačkaAS_2_220+421 37 641 4194iveta.horvathova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_229
+421 37 641 4116iveta.kosovska [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
renata.krajcirova [at] uniag.sk
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.docent CSc./PhD.AS_2_225
+421 37 641 4191
milan.kucera [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.AS_2_223
+421 37 641 4149
anna.lateckova [at] uniag.sk
Ing. Emília Škorecová, CSc.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227
+421 37 641 4197
emilia.skorecova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_228
+421 37 641 4193

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Angelika Kútna, PhD.
Externá spolupracovníčka