Katedra informatiky (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
vŠ II.stupeň
AS_2_212
+421 37 641 4143
galina.gerhatova [at] uniag.sk
Ing. Marcela Hallová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_216
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.docentka CSc./PhD.AS_2_211
+421 37 641 4198
klara.hennyeyova [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
docent CSc./PhD.
AS_2_217
+421 376 414 196
peter.polakovic [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172peter.stuchly [at] uniag.sk
RNDr. Tomáš Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_215
+421 376 414 161
tomas.toth1 [at] uniag.sk
Ing. Roderik Virágh, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_213
+421 37 641 4132

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčkaAS_2_214
+421 37 641 4172
korcova [at] is.uniag.sk