Katedra manažmentu (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
odborná asistentka
AS_2_204+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210
+421 37 641 4160
Milada Hlinková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138
Ing. Veronika Hrdá, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
docentka CSc./PhD.
AS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 376 414 169
docentka CSc./PhD.AS_1_105, AS_2_204
+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169
upratovačkaAS_1_145
+421 37 641 4138
alena.matusikova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_2_208
+421 37 641 4168
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.docentka CSc./PhD.AS_2_201
+421 37 641 4139
maria.sajbidorova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203
+421 37 641 4134
petronela.svikruhova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.Externá spolupracovníčka
AS_2_202
+421 37 641 4192
Ing. Marián Meško, MSc, PhD.Externý spolupracovník
qmesko [at] is.uniag.sk