Katedra marketingu a obchodu (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Jakub Berčík, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
profesorka CSc./PhD.
AS_3_304, AS_1_106+421 37 641 5179, +421 37 641 4167elena.horska [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171zdenka.kadekova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_3_301
+421 37 641 4165
Silvia Mányiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
docent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
profesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102
odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_306+421 37 641 4136
Ing. Roman Récky, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159roman.recky [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124
Beáta Smidováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
AS_3_303
+421 37 641 4144qhambalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Mušák, PhD.
Externý spolupracovník
qmusak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka