Katedra matematiky (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
upratovačkaAS_1_145+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
RNDr. Janka Drábeková, PhD.
odborná asistentka
AS_1_111
+421 37 641 4633
odborná asistentka
AS_1_113
+421 37 641 4631maria.farkasova [at] uniag.sk
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.odborná asistentka
AS_1_116
+421 37 641 4180
radomira.greganova [at] uniag.sk
výskumná zamestnankyňaAS_1_112+421 37 641 4163
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
odborný asistent
AS_1_110+421 37 641 4634norbert.kecskes [at] uniag.sk
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.odborný asistentAS_1_117+421 37 641 4632
docentka
AS_1_115
+421 37 641 4181
dana.orszaghova [at] uniag.sk
odborný asistent
AS_1_114
+421 37 641 4186