Katedra matematiky (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
PaedDr. Helena Baraníková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_117+421 37 641 4632helena.baranikova [at] uniag.sk
Alžbeta BeneováupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
Bc. RNDr. Janka Drábeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_111+421 37 641 4633janka.drabekova [at] uniag.sk
RNDr. Mária Farkašová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_113+421 37 641 4631maria.farkasova [at] uniag.sk
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_116+421 37 641 4180radomira.greganova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana IvankovávŠ II.stupeňAS_1_112+421 37 641 4163tatiana.ivankova [at] uniag.sk
Mgr. Norbert Kecskés, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634norbert.kecskes [at] uniag.sk
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634vladimir.matusek [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.docentka CSc./PhD.AS_1_115+421 37 641 4181dana.orszaghova [at] uniag.sk
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AS_1_114+421 37 641 4186tomas.pechociak [at] uniag.sk