Katedra matematiky (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_117
+421 37 641 4632
helena.baranikova [at] uniag.sk
upratovačkaAS_1_145+421 37 641 4163alzbeta.beneova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633
janka.drabekova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_113+421 37 641 4631
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180radomira.greganova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana Ivanková
vŠ II.stupeň
AS_1_112+421 37 641 4163tatiana.ivankova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AS_1_110
+421 37 641 4634
odborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634vladimir.matusek [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181dana.orszaghova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186
tomas.pechociak [at] uniag.sk