Katedra jazykov (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
upratovačka
administratíva
AE_5_502
+421 37 641 4556
Mgr. Petra ČančováasistentkaAE_5_507+421 37 641 4546
odborná asistentka
AE_5_505
+421 37 641 4550
Mgr. Mária Fördösová, PhD.odborná asistentka
AE_5_504
+421 37 641 4543
maria.fordosova [at] uniag.sk
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.odborná asistentka
AE_4_404
+421 37 641 4542
stanislava.galova [at] uniag.sk
Zuzana Hamarová
upratovačka
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
odborná asistentka
AE_5_503+421 37 641 4557
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
odborná asistentka
AE_4_405
+421 37 641 4544
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
odborná asistentka
AE_4_405+421 37 641 4545
odborná asistentka
AE_5_503
+421 37 641 4557
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
odborná asistentka
AE_4_406
+421 37 641 4558
Mgr. Eva Matušeková, PhD.odborná asistentkaAE_5_506
+421 37 641 4553
odborná asistentka
AE_5_501+421 37 641 4547
odborná asistentkaAE_5_506+421 37 641 4552
administratíva
AE_5_510
+421 37 641 4541
PhDr. Jana Vrbová, PhD.odborná asistentka
AE_5_507
+421 37 641 4551

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
PhDr. Valentína Gálová
Externá spolupracovníčka
galovav [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang LiExterný spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555qli [at] is.uniag.sk
Mgr. Su Yang
Externá spolupracovníčka
AE_5_508
+421 37 641 4555
qyang [at] is.uniag.sk