Katedra jazykov (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517milan.adamec [at] uniag.sk
upratovačka
marcela.antalova [at] uniag.sk
Diana Bencovárektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_502
+421 37 641 4556
asistentkaAE_5_507
+421 37 641 4546
odborná asistentka
AE_5_505+421 37 641 4550
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_504+421 37 641 4543maria.fordosova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
Zuzana Hamarová
upratovačka
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544
jarmila.horvathova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405+421 37 641 4545johana.jakabovicova [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506+421 37 641 4553
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
+421 37 641 4547lubomira.moravcova [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506
+421 37 641 4552
viera.pridavkova [at] uniag.sk
Erika Šalátovárektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_510
+421 37 641 4541
PhDr. Jana Vrbová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_507
+421 37 641 4551
jana.vrbova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
Mgr. Xiang LiExterný spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555
qli [at] is.uniag.sk
Mgr. Su Yang
Externá spolupracovníčka
AE_5_508
+421 37 641 4555