Katedra spoločenských vied (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
PhDr. Pavol Barátodborný asistentSlPK_0_12+421 37 641 4753pavol.barat [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Misailidisová Ďurickáodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITSlPK_0_14+421 37 641 4747zuzana.duricka [at] uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.docentka CSc./PhD.SlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
PhDr. Anna Mravcová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4746anna.mravcova [at] uniag.sk
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.SlPK_0_13+421 37 641 4897eva.svitacova [at] uniag.sk
PhDr. Peter Porubčan, CSc.odborný asistent CSc./PhD.SlPK_0_12+421 37 641 4751peter.porubcan [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. PhDr. Daniela WolfováExterná spolupracovníčkaqwolfova [at] is.uniag.sk