Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
profesorka CSc./PhD.AS_1_127+421 37 641 4147
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
peter.fandel [at] uniag.sk
Ing. Martina Hanová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_125+421 37 641 4158
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190alena.hlinkova [at] uniag.sk
Ing. Eva Matejková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148
eva.matejkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.docent CSc./PhD.AS_1_130+421 37 641 4123peter.obtulovic [at] uniag.sk
Ing. Jozef Palkovič, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
miriam.pietrikova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AS_1_129
+421 37 641 4122
zuzana.polakova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AS_1_124, AS_1_102
+421 37 641 4150
jozef.repisky [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
Jana Skovajsová
upratovačka
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
profesorka CSc./PhD.
AS_1_122
+421 37 641 4183
zlata.sojkova [at] uniag.sk
Ing. Hana Zach, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_2_205
+421 37 641 5562hana.zach [at] uniag.sk