Údržba areálu SPU (UPr Kves R) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
remeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771milan.arpas [at] uniag.sk
Roman Hrmo
odb. zamestnanec
+421 37 641 5728roman.hrmo [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5771peter.chnapek [at] uniag.sk