Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
odborná asistentka CSc./PhD.
ZP_0_1.25
+421 37 641 5222
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_0_1.02+421 37 641 5214
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.docentka CSc./PhD.AE_2_203, ZP_0_1.06+421 37 641 5518, +421 37 641 5219klaudia.halaszova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Halva, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.31
+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
Ing. Marcel Kliment, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
Ing. Ľubomír Konc, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
docentka CSc./PhD.
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5415, +421 37 641 5219lenka.lackoova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.docentka CSc./PhD.ZP_0_1.05+421 37 641 5216
Ing. Karol Šinka, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.26
+421 37 641 5251
karol.sinka [at] uniag.sk
upratovačka
ZP_0_1.04+421 37 641 5214milada.stancelova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.07+421 37 641 5221lucia.tatosova [at] uniag.sk