Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Ing. Anna Báreková, PhD.
odborná asistentka
ZP_0_1.25
+421 37 641 5222
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
odb. zamestnankyňa
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214
dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
docentka
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219klaudia.halaszova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Halva, PhD.odborný asistent
ZP_0_1.31
+421 37 641 5223
odborný asistent
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
odborný asistent
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213lubomir.konc [at] uniag.sk
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
docentka
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5219
lenka.lackoova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
docentka
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216
odborný asistentZP_0_1.26+421 37 641 5251
upratovačkaZP_0_1.04+421 37 641 5214
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.docentka
ZP_0_1.07
+421 37 641 5221