Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.docentka CSc./PhD.ARI_1_12+421 37 641 4327zelmira.balazova [at] uniag.sk
Iveta Čurgaliovárektorát - adm.ost.pracoviskáARI_0_8+421 37 641 4273iveta.curgaliova [at] uniag.sk
Zuzana Dzíbelováso SŠ vzdelaním57+421 37 641 4694zuzana.dzibelova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.profesorka CSc./PhD.ARI_1_13+421 37 641 4596, +421 37 641 5517zdenka.galova [at] uniag.sk
Ing. Milan Chňapek, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ARI_1_101+421 37 641 4277milan.chnapek [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.profesor DrSc.ARI_1_14+421 37 641 4274peter.chrenek [at] uniag.sk
Milada Kordošováupratovačka70+421 37 641 4696milada.kordosova [at] uniag.sk
RNDr. Juraj Miššík, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_0_30+421 37 641 4474juraj.missik [at] uniag.sk
Peter Podlužanskýremeselník120+421 37 641 4696peter.podluzansky [at] uniag.sk
Ing. Dana Rajnincová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.82+421 37 641 4276dana.rajnincova [at] uniag.sk
Zuzana Sibillováupratovačka70+421 37 641 4696zuzana.sibillova [at] uniag.sk
Ing. Marián Tomka, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_0_30+421 37 641 4278marian.tomka [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.docentka CSc./PhD.ARI_0_9+421 37 641 4695dana.urminska [at] uniag.sk
Ing. Jaromír Vašíček, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ARI_1_14+421 37 641 4274, +421 37 641 4975jaromir.vasicek [at] uniag.sk
Ing. Martin Vivodík, PhD.odborný asistent CSc./PhD.ARI_1_102+421 37 641 4269martin.vivodik [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Mgr. Martina BelkováExterná spolupracovníčka62+421 37 641 4686qbelkova [at] is.uniag.sk
Ing. Erika FarkašováExterná spolupracovníčka35+421 37 641 4335qfarkasova [at] is.uniag.sk
Ing. Andrea Hricová, PhD.Externá spolupracovníčkaqhricova [at] is.uniag.sk
Ing. Romana KöszagováExterná spolupracovníčka62+421 37 641 4686qrepiska [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Nahálka, PhD.Externý spolupracovník36+421 37 641 4335qnahalka [at] is.uniag.sk