Slovenská poľnohospodárska knižnica (UP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Erika Bekéniová
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
erika.bekeniova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_2
+421 37 641 5037, +421 376 517 743
Ing. Mária Bumbalová
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_130/1
+421 37 641 5033maria.bumbalova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Daňováodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_102
+421 37 641 5044
renata.danova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa knihovníčka
AE_0_30a
+421 37 641 4495
Ing. Janette Guzmickáodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_1_102
+421 37 641 5041
janette.guzmicka [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_102
+421 37 641 5044
lubica.guzmicka [at] uniag.sk
Mária Herudová
upratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032maria.herudova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_11
+421 37 641 5042
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_9
+421 37 641 5043
lubica.jamborova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_130
+421 37 641 5038
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_101+421 37 641 5050ingrid.jiraskova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_10
+421 37 641 5040
upratovačkaSlPK_1_161
+421 37 641 5032
Dagmar Mičanová
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_8
+421 37 641 5049
odb. zamestnanec knihovník
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
Adriana Pagačovičová
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_131
+421 37 641 5036
adriana.pagacovicova [at] uniag.sk
Ing. Alžbeta Poláčková
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_101
+421 37 641 5050
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_1_131
+421 37 641 5036sandra.sitarova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Šimončíkováodb. zamestnankyňa knihovníčkaSlPK_0_8
+421 37 641 5049
katarina.simoncikova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Valentováodb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_11
+421 37 641 5042zuzana.valentova [at] uniag.sk
Ida Záhorská
odb. zamestnankyňa knihovníčka
SlPK_0_2+421 37 641 5039ida.zahorska [at] uniag.sk