Centrum informačných a komunikačných technológií (UP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odb. zamestnanec 3 - IT
AT_0_2
+421 37 641 4184
dusan.balaz [at] uniag.sk
Ing. Helena Barošková
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_411+421 37 641 4400
upratovačkaA_0_34+421 37 641 4260
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315c
+421 37 641 4118jan.frater1 [at] uniag.sk
Ing. Ľuboš Határ
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4864
odb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_408+421 37 641 4483gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
Ing. Karol Kaniaodb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315b
+421 37 641 4173
Ing. Ladislav Košťál
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4876
odb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.odb. zamestnanec 3 - IT
AE_4_407
+421 37 641 4486
Mgr. Monika Pribulováodb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 4831
RNDr. Peter Škrovinaodb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 5861, +421 37 641 4861peter.skrovina [at] uniag.sk
Bc. Jozef Tóth
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112+421 37 641 4871
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112
+421 37 641 4873
marek.urban [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_409+421 37 641 4482maria.urbanova [at] uniag.sk