Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent
AS_0_04
+421 37 641 5891jozef.galik [at] uniag.sk
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
odborná asistentka
AS_0_04
+421 37 641 5898
ema.lazorcakova [at] uniag.sk
odborný asistent
AS_0_05
+421 37 641 5894
dimuth.nambuge [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
profesor
AS_0_02
+421 37 641 5892
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.docent
AS_0_01
+421 37 641 5893
artan.qineti [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňaAS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
docentka
AS_0_05
+421 37 641 5894miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
docent
AS_0_01
+421 37 641 5893

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Externá spolupracovníčka
qmiroslava [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír HičákExterný spolupracovník
prof. Ing. František Kuzma, PhD.Externý spolupracovník
AE_8_24
+421 37 641 4578