Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Ing. Mária Babošová, PhD.odborná asistentkaAZ_2_6
+421 37 641 4315
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.profesorAZ_4_22
+421 37 641 4450
tibor.baranec [at] uniag.sk
Oľga Bradáčová
upratovačka
AZ_4_28
+421 37 641 4452
olga.bradacova [at] uniag.sk
Martina Brštiaková
administratíva
AZ_2_4+421 37 641 4420martina.brstiakova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAZ_4_30+421 37 641 4453
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
docent
AZ_4_31
+421 37 641 4444
odborný asistent
AZ_4_24
+421 37 641 4449
docentka
AZ_2_1
+421 37 641 4470
jana.porhajasova [at] uniag.sk
Ing. Jana Karšňáková
výskumná zamestnankyňa
AZ_4_20
+421 37 641 4452
jana.karsnakova [at] uniag.sk
odborný asistent
AZ_4_26
samuel.ksinan [at] uniag.sk
výskumný zamestnanec
AZ_2_10
+421 37 641 4484
Marián Lenčéšvýskumný zamestnanec
AZ_2_14
+421 37 641 4485marian.lences [at] uniag.sk
Eva Magátová
upratovačka
AZ_2_13
+421 37 641 4436
eva.magatova [at] uniag.sk
docent
AZ_2_5
+421 37 641 4422
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.docentAE_0_35, AZ_2_3+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.
odborná asistentka
AZ_2_8
+421 376 414 424
Ing. Margita Rakovskávýskumná zamestnankyňaAZ_4_21+421 37 641 4889margita.rakovska [at] uniag.sk