Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
remeselník
AA_1_11
+421 376 414 267peter.bezak [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Buday, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12
+421 37 641 4219
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
docentka CSc./PhD.
AA_2_28
+421 37 641 4224
remeselník
AA_1_13
+421 376 414 860tatiana.candrakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.docent CSc./PhD.
AA_1_5
+421 37 641 4231
Ing. Dávid Ernst, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AA_1_8
+421 376 414 217
Iveta Geršiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_1_6+421 37 641 4213
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310
+421 37 641 4265peter.hric [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_24
+421 37 641 4215maria.hruba [at] uniag.sk
upratovačkaAA_3_312
+421 37 641 4237
Ing. Peter Kovár, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_307
+421 37 641 4182
peter.kovar [at] uniag.sk
upratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221
aneta.mikelova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
profesor CSc./PhD.
AA_3_306+421 37 641 4230
profesor CSc./PhD.AA_2_23
+421 37 641 4212
vladimir.pacuta [at] uniag.sk
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225richard.pospisil [at] uniag.sk
Ing. Marek Rašovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_26
+421 376 414 220
marek.rasovsky [at] uniag.sk
Mário Szabo
remeselník
AA_1_7+421 376 414 238mario.szabo [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AA_1_18
+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
gabriela.tkacova [at] uniag.sk
Ing. Petra Verešová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_3_302
+421 37 641 4280
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
docent CSc./PhD.
AA_3_305
+421 37 641 4236
odborný asistent CSc./PhD.
AA_1_3
+421 37 641 4211
jozef.zembery [at] uniag.sk