Katedra manažmentu (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
JUDr. Mária Dobišováodborná asistentkaAS_2_204+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
Milada Hlinkováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_2_200+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Hrdá, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210+421 37 641 4160veronika.hrda [at] uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.docentka CSc./PhD.AS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209+421 376 414 169zuzana.jurickova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.docentka CSc./PhD.AS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_302+421 37 641 4130jana.kozakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.docent CSc./PhD.AS_2_208+421 37 641 5558, +421 37 641 4168drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209+421 37 641 4169zuzana.lusnakova [at] uniag.sk
Alena MatušíkováupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4138alena.matusikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.docent CSc./PhD.AS_2_208+421 37 641 4168radovan.savov [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.docentka CSc./PhD.AS_2_201+421 37 641 4139maria.sajbidorova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_203+421 37 641 4134petronela.svikruhova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.Externá spolupracovníčkaAS_2_202+421 37 641 4192kadlecikova [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Meško, PhD.Externý spolupracovníkqmesko [at] is.uniag.sk