Katedra manažmentu (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
JUDr. Mária Dobišová
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
Ing. Alexandra Filová, PhD.odborná asistentkaAS_2_210+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
Milada Hlinková
odb. zamestnankyňa
AS_2_200
+421 37 641 4138
Ing. Veronika Hrdá, MBA, PhD.
odborná asistentka
AS_2_210
+421 37 641 4160
veronika.hrda [at] uniag.sk
docentka
AS_2_205
+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_209+421 376 414 169
docentkaAS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
Ing. Jana Kozáková, PhD.
odborná asistentka
AS_3_302
+421 37 641 4130
jana.kozakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
docent
AS_2_208+421 37 641 5558, +421 37 641 4168drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.odborná asistentka
AS_2_209
+421 37 641 4169
Alena Matušíková
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
alena.matusikova [at] uniag.sk
docent
AS_2_208
+421 37 641 4168
radovan.savov [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.docentka
AS_2_201
+421 37 641 4139
maria.sajbidorova [at] uniag.sk
odborná asistentkaAS_2_203
+421 37 641 4134
petronela.svikruhova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Externá spolupracovníčka
AS_2_202
+421 37 641 4192
kadlecikova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník