Katedra marketingu a obchodu (FEM) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Jakub Berčík, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AS_3_309+421 376 414 145jakub.bercik [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horskáprofesorka CSc./PhD.AS_3_304, AS_1_106+421 37 641 5179, +421 37 641 4167elena.horska [at] uniag.sk
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311+421 37 641 4171zdenka.kadekova [at] uniag.sk
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311+421 37 641 4171ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.docentka CSc./PhD.AS_3_301+421 37 641 4165lubica.kubicova [at] uniag.sk
Silvia Mányiováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_3_307+421 37 641 4188silvia.manyiova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.profesorka CSc./PhD.AS_3_310+421 37 641 4102ludmila.nagyova [at] uniag.sk
Ing. Katarína Neomániová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_306+421 37 641 4136katarina.neomaniova [at] uniag.sk
Ing. Johana Paluchová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_309+421 37 641 4145johana.paluchova [at] uniag.sk
Ing. Roman Récky, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AS_3_305+421 37 641 4159roman.recky [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.docent CSc./PhD.AS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5123patrik.rovny [at] uniag.sk
Beáta SmidováupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4188beata.smidova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Jozef Mušák, PhD.Externý spolupracovníkqmusak [at] is.uniag.sk