Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
odborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8+421 37 641 4581
Marcela Antalováupratovačka
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
zuzana.bajusova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AS_1_101+421 37 641 5897adriana.bakosova [at] uniag.sk
Veronika BakošováDFEM FEM
upratovačka
AS_1_145+421 37 641 5511veronika.bakosova [at] uniag.sk
DFEM FEMdekanát - centrumAS_1_109+421 37 641 5270
KE FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20
+421 37 641 4574
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
KSV FEModborný asistentSlPK_0_12+421 37 641 4753
KE FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
profesorka CSc./PhD.
AS_1_127
+421 37 641 4147
lubica.bartova [at] uniag.sk
KJ FEMrektorát - adm.ost.pracoviská
AE_5_502
+421 37 641 4556
Ing. Tatiana Bencová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155
tatiana.bencova [at] uniag.sk
Alžbeta Beneováupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.KE FEMdocent CSc./PhD.AE_8_26
+421 37 641 4583
KMO FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145
DFEM FEM
remeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155
gabriela.bernathova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
Zita BírováDFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
zita.birova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AS_2_219
+421 37 641 4199
Ing. Mária Borbélyová, PhD.
dekanát - centrum
AS_1_106+421 37 641 5896maria.borbelyova [at] uniag.sk
Margita BujnáDFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a+421 37 641 4002margita.bujna [at] uniag.sk
Mgr. Petra Čančováasistentka
AE_5_507
+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
Ing. Dominika Čeryová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
Dagmar Čitáryová
dekanát - centrum
AS_1_108c
+421 37 641 5177
dagmar.citaryova [at] uniag.sk
Ing. Dušan DobákvŠ II.stupeň
AS_1_105
+421 37 641 4187dusan.dobak [at] uniag.sk
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_8_26
+421 37 641 4584
RNDr. Janka Drábeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_111+421 37 641 4633
docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_113
+421 37 641 4631
maria.farkasova [at] uniag.sk
PaedDr. Irena FelixováKJ FEModborná asistentkaAE_5_505+421 37 641 4550irena.felixova [at] uniag.sk
KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222
+421 37 641 4157
alexandra.vanova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Filová, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210
+421 37 641 4160
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543
Bc. Michaela FrankováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155
CVVP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126jana.galova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542
Ing. Galina Gerhátová
vŠ II.stupeň
AS_2_212+421 37 641 4143
odb. zamestnankyňa 3 - ITAS_0_1
+421 37 641 4890
profesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595
KI FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_216
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
upratovačkazuzana.hamarova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_125+421 37 641 4158martina.hanova [at] uniag.sk
Mgr. Petra Hargašovádekanát - centrumAS_1_106+421 37 641 5511petra.hargasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.KI FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198klara.hennyeyova [at] uniag.sk
Alena HlinkováKŠOV FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190
KMan FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_2_200
+421 37 641 4138milada.hlinkova [at] uniag.sk
CVVP FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
docent CSc./PhD.
AS_2_226+421 37 641 4146ivan.holubek [at] uniag.sk
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_503
+421 37 641 4557
KM FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194iveta.horvathova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4544
Ing. Patrícia Horváthová
dekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210
+421 37 641 4160
docentka CSc./PhD.
AS_2_205
+421 376 414 135
monika.hudakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.docentka CSc./PhD.
AE_7_4
+421 37 641 4580
daniela.hupkova [at] uniag.sk
Ing. Tatiana IvankováKM FEMvŠ II.stupeňAS_1_112+421 37 641 4163tatiana.ivankova [at] uniag.sk
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_405
+421 37 641 4545
johana.jakabovicova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AS_0_6
+421 37 641 4812, +421 37 641 4833dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 376 414 169
zuzana.jurickova [at] uniag.sk
KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311+421 37 641 4171zdenka.kadekova [at] uniag.sk
Ing. Elena Kaliarikovádekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5172elena.kaliarikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
norbert.kecskes [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557katarina.klimentova [at] uniag.sk
KÚ FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151
marian.kocner [at] uniag.sk
upratovačkaAS_1_145
+421 37 641 5511
magdalena.kondeova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEModborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229
+421 37 641 4116iveta.kosovska [at] uniag.sk
Ing. Jana Kozáková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_302
+421 37 641 4130jana.kozakova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222+421 37 641 4157, +421 37 641 5840renata.krajcirova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.docentka CSc./PhD.AS_3_301
+421 37 641 4165
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEMdocent CSc./PhD.AS_2_225+421 37 641 4191
odborná asistentka CSc./PhD.AE_8_25+421 37 641 4594
KMan FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
KÚ FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_223
+421 37 641 4149
Ing. Magdaléna Laurová, CSc.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5
+421 37 641 4572
magdalena.laurova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5898
ema.lazorcakova [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406
+421 37 641 4558
ludmila.madarova [at] uniag.sk
Silvia MányiováKMO FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188
Ing. Eva Matejková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_128
+421 37 641 4148
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506+421 37 641 4553
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634vladimir.matusek [at] uniag.sk
Alena MatušíkováKMan FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4138
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501
+421 37 641 4547
KSV FEMdocentka CSc./PhD.
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949
danka.moravcikova [at] uniag.sk
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4812
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc.KMO FEM
docent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13+421 37 641 4746
profesorka CSc./PhD.AS_3_310+421 37 641 4102ludmila.nagyova [at] uniag.sk
Dimuth Nambuge, PhD.KHP FEModborný asistent CSc./PhD.AS_0_05+421 37 641 5894dimuth.nambuge [at] uniag.sk
KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306+421 37 641 4136katarina.neomaniova [at] uniag.sk
Jaroslav Nereča
strážnik / vrátnik
AS_0_31a+421 37 641 4002
docent CSc./PhD.AS_1_130
+421 37 641 4123
KSV FEMrektorát - adm.ost.pracoviská
SlPK_0_14
+421 37 641 4747
odborná asistentka CSc./PhD.AS_0_5+421 37 641 4882eva.olahova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
docentka CSc./PhD.
AS_1_115
+421 37 641 4181
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126+421 37 641 4162jozef.palkovic [at] uniag.sk
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.KSV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4897
eva.svitacova [at] uniag.sk
KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114+421 37 641 4186
Ing. Miriam Pietriková, PhD.KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
profesor CSc./PhD.
AS_0_02
+421 37 641 5892jan.pokrivcak [at] uniag.sk
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.CPPP FEModborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895miroslav.polacek [at] uniag.sk
CIT FEModb. zamestnanec 3 - ITAS_0_4+421 37 641 4813
KŠOV FEM
docentka CSc./PhD.
AS_1_129+421 37 641 4122zuzana.polakova [at] uniag.sk
KI FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_217
+421 376 414 196
KE FEModborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
viktor.porhajas [at] uniag.sk
Mgr. Viera Prídavková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506
+421 37 641 4552
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
artan.qineti [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_312+421 37 641 4140tomas.rabek [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_0_03
+421 37 641 5895
zuzana.radolecova [at] uniag.sk
KHP FEMdocentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
KMO FEModborný asistent CSc./PhD.AS_3_305
+421 37 641 4159
roman.recky [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102+421 37 641 4150jozef.repisky [at] uniag.sk
Ing. Martin Richter, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_10+421 37 641 4593martin.richter [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
eva.richterova [at] uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_1_105, AS_3_306
+421 37 641 4136, +421 37 641 5124patrik.rovny [at] uniag.sk
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.CPPP FEModborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
jana.rybanska [at] uniag.sk
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_208+421 37 641 4168radovan.savov [at] uniag.sk
Ing. Lenka SelešiováCIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
docent CSc./PhD.AS_0_01
+421 37 641 5893
upratovačka
KMO FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188beata.smidova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.profesorka CSc./PhD.AS_1_122+421 37 641 4183
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.KF FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140
zuzana.strapekova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.KMan FEMdocentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139maria.sajbidorova [at] uniag.sk
Erika Šalátovárektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_510
+421 37 641 4541
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4894timea.zatkova [at] uniag.sk
Ing. Peter Šedík, PhD.CIT FEMvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4905
CIT FEModb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7
+421 37 641 4120lubica.semelakova [at] uniag.sk
technická zamestnankyňa prevádzkySLPK_0_19
+421 37 641 4755
viera.sevcechova [at] uniag.sk
dekanát - centrumAS_1_104
+421 37 641 5170
erika.sindlerova [at] uniag.sk
Ing. Emília Škorecová, CSc.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_227
+421 37 641 4197
emilia.skorecova [at] uniag.sk
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_203+421 37 641 4134petronela.svikruhova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.docent CSc./PhD.AS_2_233
+421 37 641 4164
RNDr. Darina Tóthová, PhD.CIT FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_0_6A+421 37 641 4129darina.tothova [at] uniag.sk
KI FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_215
+421 376 414 161
docentka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_101, AE_7_7
+421 37 641 4577, +421 37 641 5897
natalia.turcekova [at] uniag.sk
Jozef UjlakyCIT FEModb. zamestnanec 3 - ITAS_0_9
+421 37 641 4817
Ing. Mária Urbánová, PhD.KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_10
+421 37 641 4593
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
marta.valentova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Váryová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_228+421 37 641 4193
Ing. Roderik Virágh, PhD.KI FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_2_213
+421 37 641 4132
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_507
+421 37 641 4551
Ing. Hana Zach, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_2_205+421 37 641 5562hana.zach [at] uniag.sk
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.KE FEMdocentka CSc./PhD.
AE_7_3
+421 37 641 4576
iveta.zentkova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Adriana AlsharabiováExterná spolupracovníčka
KHP FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qbabrnak [at] is.uniag.sk
Ing. Nina Baculíková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
qbaculikova [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia BahelkováFEM
Externá spolupracovníčka
qbahelkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Petronela BalážováFEMExterná spolupracovníčka
qbalazovap [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
AS_3_318qbalesova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qbalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek BallekFEM
Externý spolupracovník
Ing. Oľga Baloghová
Externá spolupracovníčka
qbaloghova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbalogova [at] is.uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.Externá spolupracovníčka
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
anna.bandlerova [at] uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qbebjakova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovníkqbednarik [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qbekova [at] is.uniag.sk
Ing. Jana BelenčíkováFEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Helena Belianská
Externá spolupracovníčka
qbelianska [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Belica, PhD.FEMExterný spolupracovník
qbelica [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkxbenem [at] is.uniag.sk
Ing. Rastislav Beňo, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbezak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qblesakova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qbohackova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqbohuncak [at] is.uniag.sk
Ing. Kristína Bojňanská, PhD.
Externá spolupracovníčka
Stefan BojnecExterný spolupracovník
qbojnec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Božena BorkováFEM
Externá spolupracovníčka
qborkova [at] is.uniag.sk
Ing. Kamil BorošFEMExterný spolupracovník
qboros [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qborza [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qbraun [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Brna
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbrozova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qbrunai [at] is.uniag.sk
Ing. Milan BrunckoExterný spolupracovníkqbruncko [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbugan [at] is.uniag.sk
PhDr. Štefan Bugár, MBA, PhD.
Externý spolupracovník
qbugar [at] is.uniag.sk
Ing. Ondrej Bulík, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qbulik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Bulla, PhD.
Externý spolupracovník
xbullap [at] is.uniag.sk
JUDr. Ivana BuranskáFEMExterná spolupracovníčkaqburanska [at] is.uniag.sk
Alina Burliai
Externá spolupracovníčka
Ing. Zuzana Caletková
Externá spolupracovníčka
qcaletkova [at] is.uniag.sk
Ing. Michal Cehula, CSc.
Externý spolupracovník
804+421 37 641 4590
Ing. Pavel Ciaian, PhD.FEM
Externý spolupracovník
qciaian [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav CibuľkaExterný spolupracovník
qcibulka [at] is.uniag.sk
PhDr. Mgr. Gabriela CimbaľákováFEM
Externá spolupracovníčka
qcimbalakova [at] is.uniag.sk
Ing. Mária CingeľováExterná spolupracovníčka
Ing. Eduard CiváňFEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qcook [at] is.uniag.sk
Ing. Angelika CsankováFEMExterná spolupracovníčka
qcsankova [at] is.uniag.sk
Ing. Ida CsefováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Helena CsolleováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Viera ČekmeováFEMExterná spolupracovníčka
doc. Žiga Čepar, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Martina ČerňanskáFEM
Externá spolupracovníčka
qcernanska [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovníkqcukan [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdado [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qdano [at] is.uniag.sk
Ing. Dagmar Dávidová
Externá spolupracovníčka
qdavidova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter DepešFEMExterný spolupracovník
qdepes [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qdohnalova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqdolezaj [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqdominka [at] is.uniag.sk
Ing. Valéria Dorková
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qdorociakova [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka DovalováExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qdrabek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqdrabik [at] is.uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef DubovskýFEMExterný spolupracovník
Ing. Marcela DuckáFEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Oľga ĎuricováFEMExterná spolupracovníčkaqdurisova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína DutkováExterná spolupracovníčkaqdutkova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jozef Dvonč, PhD.FEMExterný spolupracovník
Ing. Marek Dvořák, PhD.
Externý spolupracovník
qdvorakm [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qdzupina [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj Fabuš, PhD.Externý spolupracovníkAS_0_10
qfabus [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.FEMExterná spolupracovníčka
doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Boris FarkašFEMExterný spolupracovníkqfarkasb [at] is.uniag.sk
Ing. Boris Farkaš
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qfarkasj [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qfeketej [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qferanec [at] is.uniag.sk
Ing. Martina Fialová
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin FidesFEMExterný spolupracovníkqfides [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qfilo [at] is.uniag.sk
Ing. Daniela FilováExterná spolupracovníčka
Ing. Viera FrantováExterná spolupracovníčka
qfrantova [at] is.uniag.sk
Mgr. Katarína Frühwaldová, PhD.Externá spolupracovníčka
qfruhwaldova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qgabris [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Mária GalabováFEM
Externá spolupracovníčka
qgalabova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qgalik [at] is.uniag.sk
PhDr. Hajnalka GálováExterná spolupracovníčka
PhDr. Valentína GálováExterná spolupracovníčkagalovav [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Damian GardzielExterný spolupracovník
Ing. Ivana Gecíková, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qgnypova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qgoga [at] is.uniag.sk
prof. mpx. h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qgrega [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.Externý spolupracovník
qgrznar [at] is.uniag.sk
Monika Gyorgy
Externá spolupracovníčka
Ing. Jozef HajdenFEM
Externý spolupracovník
Mgr. Iveta HajkováFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
AS_3_303
+421 37 641 4144
qhambalkova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Haník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhanuska [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Eva HaškováExterná spolupracovníčka
qhaskova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Hatala
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčkaqhaverova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qhavlicek [at] is.uniag.sk
Ing. Petra HeiserováFEMExterná spolupracovníčka
xbirdasova [at] is.uniag.sk
Ing. Adriana HellenováExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qhicak [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.DFEM FEM
Externý spolupracovník
qhittmar [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qhlavacik [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qhlusekova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Branislav HomoľaExterný spolupracovník
Ing. Anna Hornáková
Externá spolupracovníčka
qhornakova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HosťanskýExterný spolupracovník
qhostansky [at] is.uniag.sk
Ing. Gabriela HrabovskáExterná spolupracovníčka
qhrabovska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhron [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Marek HrušovskýFEM
Externý spolupracovník
qhrusovsky [at] is.uniag.sk
Ing. Jana HučkováFEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Mgr. Pavol HudecFEM
Externý spolupracovník
qhudec [at] is.uniag.sk
Ing. Richard Hulík, PhD.
Externý spolupracovník
qhulik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqhusart [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Chalány
Externý spolupracovník
Ing. Vladimír Chlebec
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qchovanec [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav IvánekFEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
William JACOBSExterný spolupracovník
Ing. Andrej Jahnátek, Ph.D.FEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
Ing. Veronika JamrichováExterná spolupracovníčkaqjamrichova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qjancichova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján JaníčekFEM
Externý spolupracovník
Mgr. Anna JaníčkováFEM
Externá spolupracovníčka
qjanikova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčkaqjanoskova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Viliam JánošFEM
Externý spolupracovník
qjanos [at] is.uniag.sk
Natalia JedrzejewskaDFEM FEM
Externá spolupracovníčka
qjedrzejewsk [at] is.uniag.sk
Ing. Milan JežíkFEM
Externý spolupracovník
qjezik [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana JurčováFEMExterná spolupracovníčka
qjurcova [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Jurík
Externý spolupracovník
qjurik [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol JurkovičFEMExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqkabat [at] is.uniag.sk
Ing. Lenka Kabátová
Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.Externá spolupracovníčkaAS_2_202+421 37 641 4192kadlecikova [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír Kajan
Externý spolupracovník
qkajan [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčkaqkapustova [at] is.uniag.sk
Ing. Oľga Karvacká
Externá spolupracovníčka
qkarvacka [at] is.uniag.sk
Ing. Ľudmila KelemenováFEMExterná spolupracovníčka
qkelemenova [at] is.uniag.sk
Sergei KharinFEM
Externý spolupracovník
qkharin [at] is.uniag.sk
Mgr. Lenka KimExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Anna KlimantováFEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
qklimekova [at] is.uniag.sk
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qknizat [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj KochanFEMExterný spolupracovník
qkochan [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav KolinekExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qkontura [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
KI FEM, FEMExterná spolupracovníčkaAS_2_214
+421 37 641 4172
korcova [at] is.uniag.sk
Ing. Marián Košč, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Stanislav Kotes, PhD.FEMExterný spolupracovníkqkotes [at] is.uniag.sk
Ing. Alexander KováčFEM
Externý spolupracovník
qkovaca [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qkovacova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qkovacovak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. František KozarFEM
Externý spolupracovník
qkozar [at] is.uniag.sk
Ing. Eva KozayováFEMExterná spolupracovníčka
qkozayova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkrasnodebsk [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína KratochvílováExterná spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qkreml [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AS_3_309+421 37 641 4145kretter [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Kristeková
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.Externá spolupracovníčka
RNDr. Slávka Krížová
Externá spolupracovníčka
qkrizova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
krockova [at] is.uniag.sk
Ing. Valéria KrochtováExterná spolupracovníčka
qkrochtova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Externý spolupracovník
qkrpalek [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qkrsnak [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqkubickova [at] is.uniag.sk
CPPP FEM
Externá spolupracovníčka
kucirkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkukula [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkulhanova [at] is.uniag.sk
CPPP FEM
Externá spolupracovníčka
SlPK_0_17
+421 37 641 4898kulichova [at] is.uniag.sk
Iveta KunováFEM
Externá spolupracovníčka
AE_4_410
+421 37 641 4493
iveta.kunova [at] uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qkutna [at] is.uniag.sk
prof. Ing. František Kuzma, PhD.Externý spolupracovníkAE_8_24+421 37 641 4578kuzma [at] is.uniag.sk
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qkuzmisinova [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qkuzmova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qkyzansky [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qlabant [at] is.uniag.sk
RNDr. Viera Labudová, PhD.Externá spolupracovníčka
qlabudova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qlacovae [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qleitman [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qlencses [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qlevayova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqlevicky [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana LigačováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Zuzana LiptayováExterná spolupracovníčka
qliptayova [at] is.uniag.sk
DFEM FEMExterný spolupracovník
qliszkay [at] is.uniag.sk
Mgr. Xiang Li
Externý spolupracovník
AE_5_508
+421 37 641 4555
qli [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qlobodas [at] is.uniag.sk
Ing. Tibor LörincExterný spolupracovníkqlorinc [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqlovas [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Tibor LukácsFEMExterný spolupracovník
Ing. Dušan LukáčikFEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovník
qlukach [at] is.uniag.sk
Ing. Juraj MacejkaFEMExterný spolupracovník
qmacejka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qmacova [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan MačákFEM
Externý spolupracovník
qmacak [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.Externý spolupracovník
qmaitah [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Majerčáková
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qmajerhoffer [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav MajerExterný spolupracovník
Ing. Ján Malárik
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qmalisova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter MaňákFEMExterný spolupracovníkqmanak [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Peter Masnica
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Miriam MatisováFEMExterná spolupracovníčka
qmatisova [at] is.uniag.sk
Renata Matysik-PejasFEM
Externá spolupracovníčka
qmatysikpeja [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qmerava [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Peter Mészáros
Externý spolupracovník
qmeszaros [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmeszarosj [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmesko [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqmichalakova [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qmichalcova [at] is.uniag.sk
Ing. Ľuboš Miklošík, MBA
Externý spolupracovník
qsvrbik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEM
Externá spolupracovníčka
qmikolasovic [at] is.uniag.sk
Ing. Matúš Minarič
Externý spolupracovník
qminaric [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qminarik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qminarikova [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef MišutaExterný spolupracovník
qmisuta [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
qmizickova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qmodransky [at] is.uniag.sk
PhDr. Viera MokrišováFEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qmoravec [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.FEM
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Mušák, PhD.KMO FEMExterný spolupracovník
Mgr. Alena MutňanskáExterná spolupracovníčka
qmutnanska [at] is.uniag.sk
Emilia Mychlinska
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana NagyováFEMExterná spolupracovníčka
qnagyova [at] is.uniag.sk
Bc. Anna NehézováCIT FEM
Externá spolupracovníčka
AS_0_10
qnehezova [at] is.uniag.sk
Ing. Norbert Nemec
Externý spolupracovník
Ing. Katarína Némethová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Erika NosianováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qnovosadova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qnowakc [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Olena Oliynyk, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Richard OlšovskýFEM
Externý spolupracovník
qolsovsky [at] is.uniag.sk
Mgr. Tatiana Ölvecká
Externá spolupracovníčka
qolvecka [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Mgr. Marcel OndrušekFEMExterný spolupracovníkqondrusek [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
Ing. Andrej OravecFEM
Externý spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqoraveci [at] is.uniag.sk
Ing. Peter Oremus, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqorsag [at] is.uniag.sk
Ing. Jaroslav OsterExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Patrik Paleček
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qpapayova [at] is.uniag.sk
Ing. Dana PaprancováExterná spolupracovníčka
qpaprancova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpargac [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
qpaskrtova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpataky [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Imrich Pétery
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qpetovsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpetrek [at] is.uniag.sk
Ing. Alexandra Petríčková
Externá spolupracovníčka
qpetrickova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qpetrikp [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpetrik [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqpetrincova [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan Piko
Externý spolupracovník
qpiko [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislava PintérováFEM
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qpisulewski [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qplatos [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Miroslav PlevnýExterný spolupracovník
Mgr. Dana PóčikováExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qpolicka [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.FEMExterný spolupracovník
AS_2_216
+421 37 641 4161
popelka [at] is.uniag.sk
Ing. František ProchászkaExterný spolupracovník
Orsolya Pszota
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
qrasner [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Edita RechtorisováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Peter RepiskýFEMExterný spolupracovník
qrepisky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Igor Repka, PhD.FEMExterný spolupracovníkqrepka [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína ReťkovskáFEMExterná spolupracovníčkaqretkovska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Marian Rizov
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav RobynekFEM
Externý spolupracovník
qrobynek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.FEMExterný spolupracovník
doc. Ing. Anita Romanová, PhD.FEM
Externá spolupracovníčka
qvanovaa [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Fred RuppelKE FEM
Externý spolupracovník
qruppelf [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qrybansky [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qsablik [at] is.uniag.sk
Ing. Peter SekeraFEM
Externý spolupracovník
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.KF FEMExterný spolupracovník
AS_2_232
+421 37 641 4834serencesp [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
qschmidt [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qschon [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.FEM
Externý spolupracovník
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz [at] uniag.sk
Ing. Dáša Slezáková
Externá spolupracovníčka
qslezakova [at] is.uniag.sk
PhDr. Radovan Slobodník
Externý spolupracovník
qslobodnik [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qsmutka [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqsobona [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsobon [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčka
qstavkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qstehlo [at] is.uniag.sk
Ing. Lucia StejskalováExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovníkqsupuka [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.FEMExterný spolupracovník
qsvatos [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.FEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Viera SvoradováFEMExterná spolupracovníčka
FEM
Externý spolupracovník
FEM
Externá spolupracovníčka
qszafranska [at] is.uniag.sk
Ing. Jana SzekeresováFEM
Externá spolupracovníčka
qszekeresova [at] is.uniag.sk
Ing. Csaba SzitásFEM
Externý spolupracovník
Ing. Tibor ŠafárExterný spolupracovník
qsafar [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsaliga [at] is.uniag.sk
Ing. Oliver ŠiatkovskýExterný spolupracovník
FEMExterný spolupracovníkqsikula [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.FEM
Externý spolupracovník
simo [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana ŠimonovičováFEMExterná spolupracovníčka
Ing. Jana Šimová
Externá spolupracovníčka
qsimova [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqsimsik [at] is.uniag.sk
Ing. Daniel ŠkarbalaFEM
Externý spolupracovník
CIT FEMExterná spolupracovníčka
AS_0_7
qskulecova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qsmacho [at] is.uniag.sk
Ing. František Šmajda
Externý spolupracovník
qsmajda [at] is.uniag.sk
Ing. Ivan ŠmatlákExterný spolupracovníkqsmatlak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qsnirc [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qspuntova [at] is.uniag.sk
Ing. Mikuláš ŠrankoFEM
Externý spolupracovník
qsranko [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.FEMExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qstechova [at] is.uniag.sk
Ing. Milan Šterdas
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqstomfaiova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FEM
Externý spolupracovník
qsumichrast [at] is.uniag.sk
Ing. Marián ŠupaExterný spolupracovník
Ing. Roman ŠustekExterný spolupracovník
qsustek [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína ŠvajlenkováFEMExterná spolupracovníčka
qsvajlenkova [at] is.uniag.sk
Ing. Martina ŠvecováFEM
Externá spolupracovníčka
qsvecova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqtartaraj [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
Ing. Renáta TisovskáExterná spolupracovníčka
qtisovska [at] is.uniag.sk
DFEM FEM
Externý spolupracovník
Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.
Externý spolupracovník
Ing. Anna TomanováFEM
Externá spolupracovníčka
Ing. Ivana Tóthová
Externá spolupracovníčka
Ing. Oľga Tóthová
Externá spolupracovníčka
Ing. Dagmar Turečeková
Externá spolupracovníčka
qturecekova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Amália Uhliarová
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Igor UrbanExterný spolupracovník
doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.FEM
Externá spolupracovníčka
Mgr. Pavol VakošFEMExterný spolupracovník
qvakos [at] is.uniag.sk
PhDr. Michal Valach, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Milan Válek
Externý spolupracovník
Ing. Juraj ValentaFEMExterný spolupracovníkqvalenta [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qvankova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qvargaj [at] is.uniag.sk
Ing. Marcel VargaFEM
Externý spolupracovník
FEMExterná spolupracovníčka
qvarhelyiova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvasko [at] is.uniag.sk
Ing. Božena Vavrová
Externá spolupracovníčka
qvavrova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Peter VeľkýFEMExterný spolupracovník
qvelky [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qvicen [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqvighova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qvichrest [at] is.uniag.sk
FEMExterná spolupracovníčkaqvilimkova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.FEMExterná spolupracovníčka
FEMExterný spolupracovník
qvinohradsky [at] is.uniag.sk
Ing. Júlia VirágováFEMExterná spolupracovníčka
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.FEM
Externý spolupracovník
visnovsky [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martin VyoralFEMExterný spolupracovník
qvyoral [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovník
Olga WalczakExterná spolupracovníčka
Ing. PhDr. Daniela Wolfová
Externá spolupracovníčka
qwolfova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
AE_5_508
+421 37 641 4555qyang [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qzahradnicek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Karol Zalai, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Ľubica Zaťková, PhD.FEMExterná spolupracovníčkaqzatkova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qzoborsky [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav ŽákovičExterný spolupracovník
qzakovic [at] is.uniag.sk
Ing. Anna Žembová
Externá spolupracovníčka
qzembova [at] is.uniag.sk
FEM
Externý spolupracovník
qzgajnar [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qzidek [at] is.uniag.sk
FEMExterný spolupracovníkqzilcai [at] is.uniag.sk
FEM
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Externý spolupracovník