Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203+421 37 641 4612rudolf.abraham [at] uniag.sk
Ing. Denisa AckermannováKEP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
EM_0_2
+421 37 641 5603, +421 37 641 5601
KTKRP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_4_21a
+421 37 641 4809
Andrea Áčová
administratíva -ŠD
+421 37 641 5704
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
Gabriela ÁčováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
Kristína Adamčíková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
kristina.adamcikova [at] uniag.sk
Ing. Milan AdamecKJ FEM
odborný asistent
AE_5_505
+421 37 641 4517
milan.adamec [at] uniag.sk
Jozef Adámek
remeselník
+421 37 641 5760
jozef.adamek [at] uniag.sk
Jarmila Adámeková
upratovačka
1.06
+421 37 641 5234
jarmila.adamekova [at] uniag.sk
DFEM FEM, KE FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, docentka CSc./PhD.
AE_7_8+421 37 641 4581
KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.MF-A_2_Vu305+421 37 641 5781frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
KOVV FZKIdocent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 5804
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_2_11
+421 37 641 4700
jaroslav.andreji [at] uniag.sk
KZ FZKIdocentka CSc./PhD.Bz_0_14
+421 37 641 4247
Mgr. Ingrid Andrisováadministratíva -ŠD
+421 37 641 5752
KSaVB TF
docent CSc./PhD.
AC_0_14
+421 37 641 4363
marek.angelovic [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_16
+421 37 641 4795
profesorka CSc./PhD.
BA_1_103
+421 37 641 5805maria.angelovicova [at] uniag.sk
Marcela AntalováKJ FEMupratovačka
UA UPr Kves RremeselníkKotolňa_0_117
+421 37 641 5771
milan.arpas [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AT_2_14
+421 37 641 4314
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠDiveta.arpasova [at] uniag.sk
Lucia ArpášováKMi FBPupratovačkaAZ_3_57
+421 37 641 4408
Ing. Július Árvay, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497
Ing. Elena Aydin, PhD.KBaH FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZB_2_201
+421 37 641 5250
KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_6
+421 37 641 4315
strážnik / vrátnikVS_0_9
+421 37 641 4003
zuzana.babulicova [at] uniag.sk
DTF TFdekanát - centrum
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
BZ UP
remeselník
+421 37 641 4780alena.bacinska [at] uniag.sk
Jana Bačováprevádzková zamestnankyňa ŠD
KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13
+421 37 641 4369
daniel.bajcan [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_22
+421 37 641 4527
zuzana.bajusova [at] uniag.sk
KBZ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445
Ing. Adriána Bakošová, MBADFEM FEM
vŠ II.stupeň
AS_1_101+421 37 641 5897adriana.bakosova [at] uniag.sk
upratovačkaAS_1_145
+421 37 641 5511
veronika.bakosova [at] uniag.sk
Mgr. Mária BakováKZVMP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_309
+421 37 641 5550
CIKT UPodb. zamestnanec 3 - IT
AT_0_2
+421 37 641 4184dusan.balaz [at] uniag.sk
KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690
juraj.balazi [at] uniag.sk
Ing. Janka Balážiová
dekanát - centrum
AS_1_109
+421 37 641 5270
janka.balaziova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
ARI_1_12
+421 37 641 4327zelmira.balazova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5848
Juraj BalkoremeselníkSI134, SI126+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
Agneša BalkováKZSBT TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303
agnesa.balkova [at] uniag.sk
Barbora BalkováupratovačkaAC_3_5+421 37 641 4498barbora.balkova [at] uniag.sk
KZSBT TFodborná asistentka CSc./PhD.MQ_1_104+421 37 641 5778milada.balkova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5459
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_8_20+421 37 641 4574
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719regina.banyiova [at] uniag.sk
KEaB FAPZprofesor CSc./PhD.
AZ_4_22
+421 37 641 4450
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_117
+421 37 641 4632
PhDr. Pavol BarátKSV FEM
odborný asistent
SlPK_0_12
+421 37 641 4753
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.KMi FBPodborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47
+421 37 641 4494zuzana.barborakova [at] uniag.sk
KE FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4574erika.barczyova1 [at] uniag.sk
Ing. Anna Báreková, PhD.KKPaPÚ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZP_0_1.25+421 37 641 5222anna.barekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.KKI FZKI
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.08+421 37 641 5236
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_411
+421 37 641 4400
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.KŠOV FEMprofesorka CSc./PhD.
AS_1_127
+421 37 641 4147
Dana Baumanová
dekanát - centrum
AE_0_2
+421 37 641 5729
SlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_131
+421 37 641 5036
sandra.baumanova [at] uniag.sk
upratovačka
AP_0_13P
+421 37 641 4698
zuzana.bederova [at] uniag.sk
KPr FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_0_4
+421 37 641 5078
monika.bediova [at] uniag.sk
Zdenka BednárováUFZ Kves Rrektorát - adm.centrumAE_1_106
+421 37 641 5525
zdenka.bednarova [at] uniag.sk
Erika BekéniováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_11+421 37 641 5042
UP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5539
zuzana.belaiova [at] uniag.sk
remeselníkAC_-1_34
+421 37 641 5347
emilia.belakova [at] uniag.sk
Mária Beláková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
KHaBP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_116
+421 37 641 5824
lubomir.belej [at] uniag.sk
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_2+421 37 641 5037, +421 376 517 743beata.bellerova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_502+421 37 641 4556
KSaVB TF
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
etela.bencova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_224
+421 37 641 4155
Andrea BenczováKŠZ FAPZupratovačka+421 376 414 774
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4163
Veronika Beneováupratovačkaveronika.beneova [at] uniag.sk
Ing. Katarína BenkováUVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_113+421 37 641 5503katarina.benkova [at] uniag.sk
Juraj BeňoDTF TF
strážnik / vrátnik
SR R Rvodič
AE_0_10
+421 37 641 5564
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.docent CSc./PhD.AE_8_26+421 37 641 4583ondrej.benus [at] uniag.sk
Ing. Jakub Berčík, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_309
+421 376 414 145
KRR FEŠRRdocentka CSc./PhD.AE_6_601
+421 37 641 4566
janka.beresecka [at] uniag.sk
Marta Berkyová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705marta.berkyova [at] uniag.sk
remeselník
AS_1_102
+421 37 641 5155
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.docent CSc./PhD.
Bz_1_18
+421 37 641 5801
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.VS_0_10, MF-B_3_Sa418+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
prevádzková zamestnankyňa ŠD
remeselník
AA_1_11+421 376 414 267
remeselník
+421 37 641 4780
helena.bibenova [at] uniag.sk
Ing. Eva Bieleková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5891
eva.bielekova [at] uniag.sk
KEM FEŠRRprofesor DrSc.EM_2_18+421 37 641 5625
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.DFEM FEM, KZVMP R R, KE FEM
rektorát - adm.centrum, odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
AE_7_1, AE_3_309
+421 37 641 4579, +421 37 641 5545
peter.bielik [at] uniag.sk
KZaKA FZKI, FZKIodborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_0_121
+421 37 641 5425maria.bihunova [at] uniag.sk
Mgr. Jana BilčíkovávŠ II.stupeňABT_1_2.08+421 37 641 4913
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.profesor CSc./PhD.AT_4_12+421 37 641 4328
Kateřina BírováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Zita Bírová
dekanát - centrum
AS_1_108a
+421 37 641 5125
zita.birova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AZ_3_48
+421 37 641 4430
KTKŽP FBP
docent CSc./PhD.
AT_3_13
+421 37 641 4113
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.KHaBP FBP, FBP
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118+421 37 641 4603, +421 37 641 5388alica.bobkova [at] uniag.sk
KTKŽP FBPupratovačkaAT_3_7b+421 37 641 4023eva.bocanova [at] uniag.sk
KZSBT TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665stefan.bodo [at] uniag.sk
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001ivan.bohat [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Bohátová, PhD.
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
zuzana.bohatova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
helena.bojdova [at] uniag.sk
KTKRP FBP
docentka CSc./PhD.
AT_4_19
+421 37 641 4703
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_219+421 37 641 4199
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.KOR FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_5_15+421 37 641 4256
remeselník
+421 37 641 5763ivan.bomberovic [at] uniag.sk
Kotolne UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5760juraj.bomberovic [at] uniag.sk
Ing. Mária Borbélyová, PhD.DFEM FEMdekanát - centrum
AS_1_106
+421 37 641 5896maria.borbelyova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
ABT_1_2.04+421 37 641 4915
upratovačka
klaudia.bosakova [at] uniag.sk
BZ UP
remeselník
roman.bosak [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501
lenka.botyanszka [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_2_202+421 37 641 5504
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.KF TF
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_10F
+421 37 641 4711
Oľga BradáčováupratovačkaAZ_4_28+421 37 641 4452
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.KFR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_5_4+421 37 641 4448marian.brestic [at] uniag.sk
remeselník
Mu206
+421 37 641 5487
veronika.brezinova [at] uniag.sk
CUŠ UP
upratovačka
SD-ML-L_0_24
docent CSc./PhD.BG_1_115+421 37 641 4787
Martina Brštiaková
rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_2_4
+421 37 641 4420
ODVaS TFupratovačka31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
marta.bryndzova [at] uniag.sk
remeselník
+421 37 641 4780
maria.bublova [at] uniag.sk
Ing. Ondřej Bučko, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_9
+421 37 641 4802
Ing. Miroslav Buday, PhD.KRVaTE FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12
+421 37 641 4219
Henrieta Budayová
rektorát - adm.centrum
AE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
henrieta.budayova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.KEP FEŠRRdocent CSc./PhD.
EM_0_4
+421 37 641 5609
prevádzkový zamestnanec ŠD
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7
+421 37 641 4741
martina.bujkova [at] uniag.sk
DFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
Ing. Marián Bujna, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
odb. zamestnankyňa 4SlPK_1_130/1
+421 37 641 5033
maria.bumbalova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_1_38
+421 37 641 5656
monika.bumbalova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír BurešODVaS TFlektorVS_0_30+421 37 641 5795lubomir.bures [at] uniag.sk
remeselník
KOR FAPZprofesor CSc./PhD.
AA_5_16
+421 37 641 4253
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
docent CSc./PhD.
AT_1_11
+421 37 641 4297
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5707
alzbeta.candrakova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZdocentka CSc./PhD.AA_2_28+421 37 641 4224
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_1_215
+421 37 641 5406kristina.candrakova [at] uniag.sk
Lucia Candrákováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4794lucia.candrakova [at] uniag.sk
Ing. Mária Candrákovárektorát - adm.centrum
AE_1_107
+421 37 641 5570
Tatiana CandrákováKRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_13
+421 376 414 860
tatiana.candrakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AT_0_4F+421 37 641 4343
KVS FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_4
+421 37 641 5657
michal.cifranic [at] uniag.sk
Ing. Miroslava CigáňováUOaVO R R
rektorát - adm.centrum
SD-ML-L_0_29
+421 37 641 5743
Ludvík CirokBZ UP
remeselník
+421 37 641 5771
ludvik.cirok [at] uniag.sk
Tatiana Ciroková
remeselník
AC_0_42
+421 37 641 4227
Ing. Ľubica CiváňováKRBE FEŠRR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617
Mgr. Lucia Civáňoválektor
SD-ML-L_0_32b
+421 37 641 5470
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
Vu314
+421 37 641 4722
SE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340frantisek.cupak [at] uniag.sk
Marta CupákováremeselníkAC_-1_32+421 37 641 4347marta.cupakova [at] uniag.sk
KEAaI TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va320
+421 37 641 5783
vladimir.cviklovic [at] uniag.sk
KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777peter.czako [at] uniag.sk
Vavrinec Czako
strážnik / vrátnik
0.17
+421 37 641 5257
vavrinec.czako [at] uniag.sk
KVSZK R Rrektorát - adm.centrumAE_2_205+421 37 641 5553
Mgr. Petra Čančová
asistentka
AE_5_507+421 37 641 4546petra.cancova [at] uniag.sk
KTKŽP FBPdocentka CSc./PhD.AT_3_11
+421 37 641 4310
Ing. Jozef Čapla, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.KPr FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
FF_1_39
+421 37 641 5075
remeselník
KU_0_7+421 37 641 5740jozef.centes [at] uniag.sk
Ing. Peter ČepčekBZ UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_8
+421 37 641 4729
Mariana ČermákováVYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21
+421 376 414 564
mariana.cermakova [at] uniag.sk
Ing. Jana Černá, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_132
+421 37 641 5437
jana.cerna [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5711
stefan.cernak [at] uniag.sk
Mária ČernickáŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 376 415 705
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_1_5
+421 37 641 4231ivan.cerny [at] uniag.sk
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_103
+421 37 641 4908
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_23
+421 37 641 4607
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.KBaH FZKI
docent CSc./PhD.
ZP_1_2.10
+421 37 641 5224
jan.cimo [at] uniag.sk
Ing. Lenka Čimová, PhD.dekanát - centrum
TD_0_116
+421 37 641 5417
KZaKA FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_120
+421 37 641 5427
dekanát - centrum
AS_1_108c
+421 37 641 5177
dagmar.citaryova [at] uniag.sk
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.KTKŽP FBPprofesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709juraj.cubon [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITgabriela.curgaliova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
ARI_0_8
+421 37 641 4273
Stanislav ČurgalyKPr FEŠRRremeselník
FF_0_18
+421 37 641 5732
Ing. Jozef Čurlej, PhD.KHaBP FBPodborný asistent CSc./PhD.
BA_1_117
+421 37 641 5825
jozef.curlej [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRR
dekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
Ing. Marián DanišIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
Sa409
+421 37 641 4406
Ing. Renáta Daňováodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_102
+421 37 641 5044
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_0_8
+421 37 641 4805
DFAPZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_1_10
+421 37 641 5860eva.demjanova [at] uniag.sk
KFR FAPZvŠ II.stupeňAA_5_19+421 37 641 4851ivana.demova [at] uniag.sk
Ing. Jela Denkerová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BA_1_105
+421 37 641 5826
Ing. Zuzana Depešovádekanát - centrumAE_0_34
+421 37 641 5496
Ing. Dušan DobákDFEM FEM
vŠ II.stupeň
AS_1_105
+421 37 641 4187
Ing. Milan Dobiaš, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_2_17+421 37 641 4745milan.dobias [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_0_1.02+421 37 641 5214
odborná asistentka
AS_2_204
+421 37 641 4131maria.dobisova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AE_8_26
+421 37 641 4584
Miriam Dolešová
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
miriam.dolesova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
gabriela.domastova [at] uniag.sk
Ing. Karin DomianováSR R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_313
+421 37 641 5754
karin.domianova [at] uniag.sk
Milan DorušinecCUŠ UPremeselník
+421 37 641 5472
milan.dorusinec [at] uniag.sk
Martin DrábekKUPH FAPZodb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843
martin.drabek [at] uniag.sk
RNDr. Janka Drábeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_111
+421 37 641 4633
Ing. Katarína DrábikováVYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21+421 37 641 4560katarina.drabikova [at] uniag.sk
Ing. Štefan Dráb, PhD.KTKRP FBPodborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421stefan.drab [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_1_2.23+421 37 641 5252katarina.drgonova [at] uniag.sk
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
remeselník
+421 37 641 5111, +421 37 641 4111
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_1
+421 37 641 4710
viera.duckova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.KAVR FAPZprofesor CSc./PhD.
AC_2_16
+421 37 641 4385ladislav.ducsay [at] uniag.sk
KSaVB TFdocent CSc./PhD.
AC_0_13
+421 37 641 4357
jozef.dudak [at] uniag.sk
Ing. Ľubica Ďuďákováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_-1_19
+421 37 641 4561
lubica.dudakova [at] uniag.sk
Viera DuchoňováKVĽ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_34
+421 37 641 4880
viera.duchonova [at] uniag.sk
RNDr. Hana Ďúranová, PhD.VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.33+421 37 641 4929, +421 37 641 4975hana.duranova [at] uniag.sk
Jana Ďurickáremeselník
VS_0_26
+421 37 641 4748
Bc. Ivana ĎurinováSKves Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_2_207
+421 37 641 5520
ivana.durinova [at] uniag.sk
CUŠ UPupratovačka
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_4_30
+421 37 641 4453
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_34
+421 37 641 5496
Ing. Juraj Ďurkovičodb. zamestnanec 3 - okrem ITAA_3_313
+421 37 641 5569
odborná asistentka CSc./PhD.FF_1_45/2+421 37 641 5071jana.durkovicova [at] uniag.sk
Ing. Renáta DvončováDFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_7+421 37 641 5485renata.dvoncova [at] uniag.sk
Zuzana Dzíbelová
so SŠ vzdelaním
57
+421 37 641 4694
zuzana.dzibelova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_1_15
+421 37 641 5614
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
docent CSc./PhD.
AZ_4_31
+421 37 641 4444
Ing. Dávid Ernst, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AA_1_8+421 376 414 217david.ernst [at] uniag.sk
BZ UPremeselníkSkolka_0_1, VS_0_11
+421 37 641 4733, +421 37 641 4740
bohus.fancovic [at] uniag.sk
upratovačka
janka.fancovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.docent CSc./PhD.
AS_1_132
+421 37 641 4176peter.fandel [at] uniag.sk
KM FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_1_113+421 37 641 4631maria.farkasova [at] uniag.sk
Eva FarmadinováKGPB FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
Ing. Dagmar FarmanováUMU Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_316
+421 37 641 5540dagmar.farmanova [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_33
+421 37 641 4324
Anna Fazekašová
so SŠ vzdelaním
AP_0_16Az+421 37 641 4601anna.fazekasova [at] uniag.sk
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
docentka CSc./PhD.
AE_6_603
+421 37 641 4563
KEM FEŠRR
docent CSc./PhD.
EM_2_23+421 37 641 5626
PaedDr. Irena FelixováKJ FEModborná asistentkaAE_5_505+421 37 641 4550
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.KMi FBPdocentka CSc./PhD.AZ_3_41
+421 37 641 5813
Ing. Andrej Ferencodb. zamestnanec 3 - okrem ITBz_0_2+421 37 641 4262
Ing. Jana FerencováKFR FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_5_521
+421 37 641 4851
Emília FerencziováŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_222
+421 37 641 4157
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426
lubica.feriancova [at] uniag.sk
RNDr. Veronika Fialková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.08
+421 37 641 4926, +421 37 641 4971
veronika.fialkova [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_7
+421 37 641 4717
martin.fik [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.KHaBP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_1_119+421 37 641 5827martina.fikselova [at] uniag.sk
SZam UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5348
marian.filipcik [at] uniag.sk
Patrik FilipčíkKotolne UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5763
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_210+421 37 641 4160alexandra.filova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AC_0_9
+421 37 641 4350pavol.findura [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30+421 37 641 5081norbert.floris [at] uniag.sk
Ing. Roman Flóriš, PhD.KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.
TD_0_122
+421 37 641 5428roman.floris [at] uniag.sk
Ing. Martina Főldešiová, PhD.KPTC R R
rektorát - adm.centrum
ABT_1_2.21
+421 37 641 4966
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_504
+421 37 641 4543
Bc. Michaela FrankováDFEM FEM
dekanát - centrum
AS_1_102
+421 37 641 5155
michaela.frankova [at] uniag.sk
Jozefa FrantišováCIKT UPupratovačkaA_0_34
+421 37 641 4260
Ing. Ján Fráter
odb. zamestnanec 3 - IT
AS_3_315c
+421 37 641 4118
jan.frater1 [at] uniag.sk
upratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229
Klaudia Furárováprevádzková zamestnankyňa ŠD
klaudia.furarova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrumAE_3_316+421 37 641 5534maria.fusata [at] uniag.sk
KKI FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZM_0_1.13
+421 37 641 5218jakub.fuska [at] uniag.sk
Marian FuskaŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
marian.fuska [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 4
AE_0_30a
+421 37 641 4495
Ing. Michal Gábor, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_1_16
+421 37 641 4295
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_0_1.49
+421 37 641 4902lucia.gabriny [at] uniag.sk
KRBE FEŠRR
profesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5+421 37 641 4620jan.gadus [at] uniag.sk
ULP R Rrektorát - adm.centrumAE_6_606+421 37 641 5725helena.gajdosova [at] uniag.sk
SKves Kves R
upratovačka
jarmila.gajdosova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757monika.gajdosova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
daniela.galbava [at] uniag.sk
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.docent CSc./PhD.AT_4_7+421 37 641 4331
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
Ľuboš GaloSE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340lubos.galo [at] uniag.sk
Dana Galováupratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750dana.galova [at] uniag.sk
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_318
+421 37 641 4126
jana.galova [at] uniag.sk
Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_404
+421 37 641 4542stanislava.galova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.KBaB FBP
profesorka CSc./PhD.
ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517
rektorát - adm.centrum
AE_2_206+421 37 641 5521zuzana.galova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
docent CSc./PhD.
AT_2_12+421 37 641 4701jozef.gasparik [at] uniag.sk
Pavol Gašparíkprevádzkový zamestnanec
AP_0_24A
+421 37 641 4500pavol.gasparik [at] uniag.sk
KFR FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_10
+421 37 641 4255
KKI FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
lektor
SD-ML-L_0_30a
+421 37 641 5460
Ing. Martina Gažarová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_40
+421 37 641 4210martina.gazarova [at] uniag.sk
Ing. Ján Gažo, PhD.odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrumAA_4_7
+421 37 641 4245
Marcela GažováKHaBP FBP
upratovačka
AUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468
ludovit.gerhat [at] uniag.sk
KI FEM
vŠ II.stupeň
AS_2_212
+421 37 641 4143
KRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_1_6+421 37 641 4213
Ing. Tomáš Giertl, PhD.KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
rektorát - adm.centrumAE_3_303+421 37 641 5548
profesor CSc./PhD.
BA_1_109+421 37 641 4325jozef.golian [at] uniag.sk
Ing. Marcel Golian, PhD.KZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.Bz_0_4
+421 37 641 4322
KVSZK R Rrektorát - adm.centrum
AE_2_208
+421 37 641 5516
Ing. Romana GreguškováKOR FAPZvŠ II.stupeňAA_5_11+421 37 641 4254
Mgr. Radka GrňováCIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1+421 37 641 4890
KEP FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.
EM_3_32
+421 37 641 5610monika.gubanova [at] uniag.sk
Renáta Gubáňová
upratovačka
KCH FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17
+421 37 641 4377margita.gubova [at] uniag.sk
Ilda Gulkováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_10
+421 37 641 4414
profesor CSc./PhD.
AE_8_19
+421 37 641 4595lubomir.gurcik [at] uniag.sk
dekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5384
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5041
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_102
+421 37 641 5044lubica.guzmicka [at] uniag.sk
IKCV DTF TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
michaela.guzmicka [at] uniag.sk
Ing. Zlatica GuzmickáUVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5507
zlatica.guzmicka [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD
jozef.guzmicky [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4823erika.gyepesova [at] uniag.sk
Silvia Gyepesová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
silvia.gyepesova [at] uniag.sk
Ľudovít Gyuricaodb. zamestnanec 3 - okrem IT
SI129, SI134
+421 37 641 5683, +421 37 641 5680ludovit.gyurica [at] uniag.sk
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.KUPH FAPZdocent CSc./PhD.AA_0_19+421 37 641 4204miroslav.haban [at] uniag.sk
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.docentka CSc./PhD.
AA_2_31
+421 37 641 4467
marta.habanova [at] uniag.sk
upratovačka1.08+421 37 641 4931sidonia.habanova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Štefan Hajdu
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
stefan.hajdu [at] uniag.sk
KVZ FAPZ
vŠ II.stupeň
AT_5_32+421 37 641 4333daniela.haladova [at] uniag.sk
KZaKA FZKIodborná asistentka CSc./PhD.TD_1_202+421 37 641 5422
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.profesor CSc./PhD., dekanát - centrumZM_1_2.06+421 37 641 5232
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.KKPaPÚ FZKI, R Rrektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
klaudia.halaszova [at] uniag.sk
upratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
eva.halenarova [at] uniag.sk
KGPB FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_12
+421 37 641 4298
friderika.hallova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_216
+421 37 641 4137
marcela.hallova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Halmová, PhD.KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.EM_2_25+421 37 641 5631daniela.halmova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AZ_1_10
+421 37 641 4279
marko.halo [at] uniag.sk
Ing. Jozef Halva, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.31+421 37 641 5223jozef.halva [at] uniag.sk
Zuzana Hamarová
upratovačka
zuzana.hamarova [at] uniag.sk
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_0_1
+421 37 641 5656
Ing. Adriana Handzušová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a
+421 37 641 4809, +421 37 641 5816
adriana.handzusova [at] uniag.sk
Ing. Martina Hanová, PhD.KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_125+421 37 641 4158martina.hanova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AT_2_4
+421 37 641 4704
jana.hanusova [at] uniag.sk
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.KVZ FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_4_10
+421 37 641 4320ondrej.hanusovsky [at] uniag.sk
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_14+421 37 641 4376
Mgr. Petra Hargašovádekanát - centrumAS_1_106
+421 37 641 5511
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
KTKŽP FBP
profesor CSc./PhD.
AT_3_10
+421 37 641 4708
peter.hascik [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112
+421 37 641 4864
lubos.hatar [at] uniag.sk
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
EM_3_33
+421 37 641 5627martin.hauptvogl [at] uniag.sk
Ing. Anton HaverBZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem ITBB2_0_1+421 37 641 4772, +421 37 641 4737anton.haver [at] uniag.sk
KFR FAPZ
upratovačka
maria.hazdova [at] uniag.sk
KPTC R Rrektorát - adm.centrumABT_1_2.22+421 37 641 4956eva.heckova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_24+421 37 641 4712
prevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.hegedusova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.docentka CSc./PhD.
AS_2_211
+421 37 641 4198
Renáta Hercová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
SlPK UPupratovačka
SlPK_1_161
+421 37 641 5032maria.herudova [at] uniag.sk
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
docentka CSc./PhD.
TD_1_210+421 37 641 5432dagmar.hillova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
KOR FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.AA_5_524+421 37 641 4041
KMi FBPodborný asistent CSc./PhD.AZ_3_49/2+421 37 641 5811lukas.hleba [at] uniag.sk
KŠOV FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_1_121
+421 37 641 4190
alena.hlinkova [at] uniag.sk
Milada Hlinkováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAS_2_200
+421 37 641 4138
milada.hlinkova [at] uniag.sk
IKCV DTF TFremeselník1P4+421 37 641 5787rudolf.hluch [at] uniag.sk
KVD FAPZprofesor CSc./PhD.
AP_0_14A
+421 37 641 4469svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
Ing. Eva Hókovárektorát - adm.ost.pracoviská
AT_4_4
+421 37 641 4429
eva.hokova [at] uniag.sk
DFEŠRR FEŠRRupratovačka
jaroslava.hola [at] uniag.sk
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5385
barbora.holla [at] uniag.sk
DFBP FBPodb. zamestnanec 3 - IT
BA_0_12
+421 37 641 4869
Ing. Tomáš Holota, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_3_318
+421 37 641 4126
UUS Kves R
rektorát - adm.centrum
SD-AB_1_115
+421 37 641 4874
maria.holovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.KF FEM
docent CSc./PhD.
AS_2_226
+421 37 641 4146
ivan.holubek [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
andrea.holubekova [at] uniag.sk
KVD FAPZ
vŠ II.stupeň
AT_5_6+421 37 641 4506
KBaH FZKI, FZKIdocent CSc./PhD., dekanát - centrumZP_1_2.04+421 37 641 5244jan.horak [at] uniag.sk
Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.IOBBB FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.BG_1_110
+421 376 414 779
Ing. Michaela Horná, PhD.KŠZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AZ_1_3
+421 376 414 872
michaela.horna [at] uniag.sk
Dušan Horník
vodič
+421 37 641 5468
Darina HorníkováŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
darina.hornikova [at] uniag.sk
Iveta Horníková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
iveta.hornikova [at] uniag.sk
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_116
+421 37 641 4180
radomira.greganova [at] uniag.sk
FEM, KMO FEM
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_3_304, AS_1_106
+421 37 641 5179, +421 37 641 4167
elena.horska [at] uniag.sk
Ing. František Horvátodb. zamestnanec 3 - okrem ITAP_0_31A+421 37 641 4791frantisek.horvat [at] uniag.sk
upratovačka
AS_2_220
+421 37 641 4194
odborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405+421 37 641 4544
Ing. Patrícia Horváthová
dekanát - centrum
AS_1_108c, AS_2_218
+421 37 641 5177, +421 376 414 854
patricia.horvathova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnik
AE_0_47+421 37 641 4001silvester.horvath [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AC_3_22
+421 37 641 4498
maria.horvatova [at] uniag.sk
KE FEModborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_6
+421 37 641 4575
elena.hoskova [at] uniag.sk
VYD UPremeselník
AC_-1_32
+421 37 641 5267
jozefina.hozakova [at] uniag.sk
DTF TFdekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
Ing. Veronika Hrdá, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_210
+421 37 641 4160
Ing. Peter Hric, PhD.KRVaTE FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310
+421 37 641 4265
Ing. Michal Hrivnák, PhD.KRR FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
Roman HrmoUA UPr Kves R
technický zamestnanec prevádzky
+421 37 641 5728roman.hrmo [at] uniag.sk
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_5
+421 37 641 4744
cyril.hrncar [at] uniag.sk
lektor
SD-ML-L_0_26
+421 37 641 5467
roman.hrncar [at] uniag.sk
JUDr. Helena Hromádková, PhD.UP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_306
+421 37 641 5536
Ing. Miroslava Hrstková
vŠ II.stupeň
AC_1_23
+421 376 414 607
miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
Ing. Mária Hrubá
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_24
+421 37 641 4215
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TFprofesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
dusan.hruby [at] uniag.sk
Ing. Elena HudákováUVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_113+421 37 641 5563
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.KMan FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675
jozef.hudec [at] uniag.sk
KOR FAPZprofesor CSc./PhD.AE_0_5, AA_5_13
+421 37 641 4250
DFEM FEM
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
KDaM TF
docent CSc./PhD.
MQ_2_213
+421 37 641 4530
lubomir.hujo [at] uniag.sk
Roman Hulan
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
SD-ND-B_1_150
+421 37 641 4885, +421 37 641 4884roman.hulan [at] uniag.sk
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.KE FEMdocentka CSc./PhD.AE_7_4+421 37 641 4580daniela.hupkova [at] uniag.sk
Gabriela HvizdováCIKT UPodb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_4_408
+421 37 641 4483gabriela.hvizdova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_1_108+421 37 641 5529eva.hyckova [at] uniag.sk
Marián ChiraBZ UP
remeselník
VS_0_11
+421 37 641 4729
marian.chira [at] uniag.sk
Daniela Chlebcováupratovačka
daniela.chlebcova [at] uniag.sk
upratovačka
AT_2_16
+421 37 641 4707
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_35
+421 37 641 4883
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_2_1+421 37 641 4318
docent CSc./PhD.AC_3_13
+421 37 641 4397
Martina Chmelková
rektorát - adm.centrum
AE_0_8
+421 37 641 5547martina.chmelkova [at] uniag.sk
Ing. Milan Chňapek, PhD.KBaB FBP
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101
+421 37 641 4277
milan.chnapek [at] uniag.sk
Peter ChňapekUA UPr Kves Rremeselník
+421 37 641 5771
KŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_1
+421 37 641 4413
PhDr. Renáta ChosraviováKKPV R Rrektorát - adm.centrumAE_6_605+421 37 641 5538renata.chosraviova [at] uniag.sk
KGŠR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BG_0_005
+421 37 641 4775eva.chovancova [at] uniag.sk
Ing. Emília Chovanová, PhD.administratíva -ŠD
+421 37 641 5822
emilia.chovanova [at] uniag.sk
Ing. Marcela Chreneková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AE_6_602+421 37 641 4562
profesor DrSc.ARI_1_14+421 37 641 4274
Dagmar ChrenkováŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
dagmar.chrenkova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_3_8
+421 37 641 4312
KBaH FZKI, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_218, ZP_1_2.03+421 37 641 5410, +421 37 641 5245
KEaB FAPZodborný asistent CSc./PhD.AZ_4_24+421 37 641 4449ivan.ikrenyi [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
FF_1_49+421 37 641 5073zuzana.ilkova [at] uniag.sk
Jana Illéšová
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
Andrea ImreováSR R RremeselníkSlPK_0_18+421 37 641 5491andrea.imreova [at] uniag.sk
Ing. Ivan Imrich, PhD.KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.AT_5_5+421 37 641 4505
Dana Inovecká
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_2_Va304
+421 37 641 4750
dana.inovecka [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AZ_2_1
+421 37 641 4470
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
eva.ivanisova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AS_1_112
+421 37 641 4163tatiana.ivankova [at] uniag.sk
KDaM TFdocent CSc./PhD.
MQ_2_216
+421 37 641 4611juraj.jablonicky [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrumAE_1_110
+421 37 641 5506, +421 37 641 5505
beata.jakabova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BA_1_105
+421 37 641 5826
silvia.jakabova [at] uniag.sk
KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_4_405
+421 37 641 4545
odb. zamestnankyňa 4SlPK_0_11
+421 37 641 5042
slavomira.jakubcova [at] uniag.sk
Viera Jalakšová
so SŠ vzdelaním
AT_5_34+421 37 641 4365, +421 37 641 4419viera.jalaksova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAE_6_604+421 37 641 4568
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_9
+421 37 641 5043
CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.31
+421 37 641 4925
tomas.jambor [at] uniag.sk
BZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem IT
VS_0_25
+421 37 641 4739
Andrea JančiováBZ UPremeselník
andrea.janciova [at] uniag.sk
Mária JančiováDTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5489
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_2_13+421 37 641 4650maria.janciova1 [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem ITAE_1_104+421 37 641 5532, +421 37 641 5530peter.jancuska [at] uniag.sk
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma222
+421 37 641 5493
odborný asistent CSc./PhD.AZ_1_7
+421 376 414 417
martin.janicek [at] uniag.sk
AUTO UPr Kves R
vodič
+421 37 641 5468
rektorát - adm.ost.pracoviskáMF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
KDaM TFdocent CSc./PhD.
MQ_2_215
+421 37 641 4114
Oľga Janovičováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_12
+421 37 641 4043olga.janovicova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.docentka CSc./PhD.
AE_6_612
+421 37 641 4567
Mgr. Mária Jašíkováadministratíva -ŠD
+421 376 415 703
Pavol JavorčíkBZ UPremeselník
Kotolňa_0_117
+421 37 641 5771pavol.javorcik [at] uniag.sk
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.KMi FBPprofesorka CSc./PhD.
AZ_3_42
+421 37 641 4431
sona.javorekova [at] uniag.sk
Romana JavorníckaSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_130
+421 37 641 5038
romana.javornicka [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
Bz_1_30+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
KOR FAPZupratovačka
AA_5_521
Mgr. Nikola Jedličková
upratovačka
nikola.jedlickova [at] uniag.sk
KZaKA FZKIupratovačkaTD_0_114+421 37 641 5440eva.jenisova [at] uniag.sk
Ing. Viera JindrováVYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21
+421 37 641 4569
Ing. Ingrid JiráskováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_101
+421 37 641 5050
ingrid.jiraskova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
docent CSc./PhD.
AC_0_1
+421 37 641 4796
jan.jobbagy [at] uniag.sk
CIT FEMrektorát - adm.ost.pracoviskáAS_0_6+421 37 641 4812, +421 37 641 4833dagmar.jordanovova [at] uniag.sk
Lýdia JuhásováKRVaTE FAPZupratovačkaAA_3_312
+421 37 641 4237
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.docent CSc./PhD.
AZ_0_11
+421 37 641 4807
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.KVZ FAPZprofesor CSc./PhD.
AT_4_9
+421 37 641 4332
Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_2_209+421 376 414 169
Jozef Jurík
remeselník
1.40
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.07
+421 37 641 5231
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KOVV FZKI
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_311
+421 37 641 4171
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107
milan.kadnar [at] uniag.sk
KFŽ FBPdocentka CSc./PhD.
AT_0_8F
+421 37 641 4258
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.11
+421 37 641 5238
Ing. Elena Kaliariková
dekanát - centrum
AS_1_109+421 37 641 5172
Ing. Karol Kaniaodb. zamestnanec 3 - ITAS_3_315b
+421 37 641 4173
KZ FZKI
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_0_12+421 37 641 4229anna.kanianska [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_5_7
+421 37 641 4504tomas.kanka [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_105, AS_2_204+421 37 641 4131, +421 37 641 5123
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MQ_1_102
+421 37 641 5694ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
Natália KarapinováKTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719natalia.karapinova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203+421 37 641 5588
Ing. Jana Karšňáková
vŠ II.stupeň
AZ_4_20
+421 37 641 4452
FAPZ, KGPB FAPZprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumAT_1_3
+421 37 641 4292
radovan.kasarda [at] uniag.sk
KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
odborný asistent CSc./PhD.AS_1_110+421 37 641 4634
UVO Kves Rodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_3_315
+421 37 641 5755
Ing. Róbert KirchnerBZ UPodb. zamestnanec 3 - okrem ITAP_0_31A
+421 37 641 4791
Ing. Vladimír Kišš, PhD.KBaH FZKIodb. zamestnanec 3 - okrem ITZM_0_1.07+421 37 641 5247vladimir.kiss [at] uniag.sk
František KlačkoUPr Kves R
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
KU_1_19
+421 37 641 5726
Ing. Dana KlačkováKVSZK R Rrektorát - adm.centrum
AE_0_45b
+421 37 641 4892
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
marcel.kliment [at] uniag.sk
Mgr. Katarína Klimentová, PhD.KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_503
+421 37 641 4557
Tatiana KlimešováKŠCH FAPZ
so SŠ vzdelaním
AT_2_10+421 37 641 4317tatiana.klimesova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_0_45b
+421 37 641 4892
Zdenka KlučárováKVS FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_2
+421 37 641 5650
Jana KlukováUFZ Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_104
+421 37 641 5530
KUPH FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_0_21
+421 37 641 4830
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_8
+421 37 641 4705
renata.kobidova [at] uniag.sk
Jozef Kocúrremeselník
+421 37 641 5268
Jozef Kocúrprevádzkový zamestnanec ŠD+421 37 641 5706jozef.kocur [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_221
+421 37 641 4151marian.kocner [at] uniag.sk
Mgr. Barbora Kolářová
rektorát - adm.centrum
AE_3_304+421 37 641 5490
Veronika KolečániováKF TF
upratovačka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
veronika.kolecaniova [at] uniag.sk
KPG FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AC_3_18
+421 37 641 4396
marek.kolencik [at] uniag.sk
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.KFŽ FBP, FBP
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
adriana.kolesarova [at] uniag.sk
Ing. Anna Kolesárová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_18
+421 37 641 5808
anna.kolesarova [at] uniag.sk
Alojz KollárUOaVO R R
strážnik / vrátnik
Ing. Ján Kollár, PhD.KBZ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445
jan.kollar [at] uniag.sk
upratovačka
AZ_1_2
+421 376 414 414
jana.kollarova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
KAVR FAPZ
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388
JUDr. Eva Kolníkovárektorát - adm.centrum
AE_3_302
+421 37 641 5515
Etela Kompasová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
EM_2_22
+421 37 641 5623
etela.kompasova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
Ing. Janeta KondelováSlPK UP
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_10
+421 37 641 5040
janeta.kondelova [at] uniag.sk
Eva KondeováKKS TFupratovačkaMF-A_4_Fu505+421 37 641 5672eva.kondeova [at] uniag.sk
Magdaléna KondeováDFEM FEMupratovačka
AS_1_145
+421 37 641 5511magdalena.kondeova [at] uniag.sk
Ing. Elka Kóňová, PhD.BZ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_3
+421 37 641 4738
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_32
+421 37 641 4249
upratovačka
ivana.koppanova [at] uniag.sk
Štefan Koprda
rektorát - adm.centrum
KU_1_18
+421 37 641 5741
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, odborná asistentka CSc./PhD.AA_0_115
+421 37 641 4201
Milada KordošováKBaB FBP
upratovačka
70
+421 37 641 4696
milada.kordosova [at] uniag.sk
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.KKaST TFdocent CSc./PhD.MF-B_3_Sa411+421 37 641 4402
Ing. Ivica Koritárováodb. zamestnankyňa 3 - IT
KU_1_22
+421 37 641 5866
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776
jan.kosiba [at] uniag.sk
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.KMO FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_311+421 37 641 4171ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.FEM, KÚ FEM
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AS_2_229+421 37 641 4116iveta.kosovska [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Košťál
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_112+421 37 641 4876
Ing. Daniela Košťálová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
daniela.kostalova [at] uniag.sk
KVZ FAPZupratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333
maria.kotlarova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 5613
marian.kotrla [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
martin.kotus [at] uniag.sk
Henrich Kováč
vodič
+421 37 641 5526henrich.kovac [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367
anton.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.KFŽ FBPprofesor CSc./PhD.AT_0_7F+421 37 641 4287
KEP FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
EM_3_38
+421 37 641 5606marian.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.KAVR FAPZprofesor CSc./PhD.
AC_2_18
+421 37 641 4381peter.kovacik [at] uniag.sk
Ing. Ivan Kováč, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687ivan.kovac [at] uniag.sk
KGŠR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_10a
+421 37 641 4241
UP R Rrektorát - adm.centrum
AE_3_312
+421 37 641 5542darina.kovacova [at] uniag.sk
Emília Kováčová
upratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
emilia.kovacova [at] uniag.sk
JUDr. Ivana Kováčovárektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5753ivana.kovacova [at] uniag.sk
Iveta KováčováupratovačkaSlPK_1_161
+421 37 641 5032
iveta.kovacova [at] uniag.sk
ŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006katarina.kovacova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviskáAC_2_20
+421 37 641 4387
Lýdia KováčováDTF TFupratovačka
lydia.kovacova [at] uniag.sk
Pavla KováčováCUŠ UP
strážnik / vrátnik
SD-ML-K_0_11
+421 37 641 5750
pavla.kovacova [at] uniag.sk
Peter Kováč
vodič
+421 37 641 5468
peter.kovac2 [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_1_111
+421 37 641 5693
peter.kovac1 [at] uniag.sk
Ing. Marek Kovár, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_5_1
+421 37 641 4440
Elena Kovárováupratovačka
elena.kovarova [at] uniag.sk
Ing. Peter Kovár, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_307
+421 37 641 4182peter.kovar [at] uniag.sk
KMan FEModborná asistentka CSc./PhD.AS_3_302
+421 37 641 4130
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.KHaBP FBPodborná asistentka CSc./PhD.BA_0_6
+421 37 641 4609
rektorát - adm.centrum, odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_607, AS_2_222
+421 37 641 4157, +421 37 641 5840
BZ UP
remeselník
Kotolňa_0_117+421 37 641 5771stefan.krajcir [at] uniag.sk
Marcela Králikováprevádzková zamestnankyňa ŠD
marcela.kralikova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
Kateřina Krčmáriková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_15+421 37 641 4368
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.KFR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AZ_5_6
+421 37 641 4456
eleonora.krivosudska [at] uniag.sk
Koloman Križan
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
Ing. Miroslav Kročko, PhD.KTKŽP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_3_4
+421 37 641 4528
prevádzková zamestnankyňa ŠD
renata.kromkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.KMO FEMdocentka CSc./PhD.
AS_3_301
+421 37 641 4165
lubica.kubicova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.KF TFdocent CSc./PhD.
MF-B_2_8
+421 37 641 4879lubomir.kubik [at] uniag.sk
UP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_307
+421 37 641 5537
docent CSc./PhD.
TD_0_103+421 37 641 5423gabriel.kuczman [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
docent CSc./PhD.
AS_2_225
+421 37 641 4191
milan.kucera [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
KU_1_21
+421 37 641 5870marian.kucerka [at] uniag.sk
Bc. Dana Kúdelovárektorát - adm.centrum
dana.kudelova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677peter.kuchar [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav KunaKEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_2_10
+421 37 641 4484jaroslav.kuna [at] uniag.sk
KF TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MF-B_2_9
+421 37 641 4725
odb. zamestnankyňa 3 - ITAE_4_410+421 37 641 4493iveta.kunova [at] uniag.sk
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.docentka CSc./PhD.BA_1_104
+421 37 641 5807
rektorát - adm.centrum
AE_3_304
+421 37 641 5482
zuzana.kunova [at] uniag.sk
Ing. Radoslav Kuruc
remeselník
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5714
Emília Kvasňovská
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
Juraj Lacinaodb. zamestnanec 3 - okrem IT
juraj.lacina [at] uniag.sk
KUPH FAPZprofesorka CSc./PhD.
AA_0_12
+421 37 641 4205
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.KKPaPÚ FZKI
docentka CSc./PhD.
TD_1_214, ZP_0_1.06
+421 37 641 5415, +421 37 641 5219
Ing. Peter Lackórektorát - adm.centrumAE_3_314+421 37 641 5746peter.lacko [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_8_25
+421 37 641 4594
jana.ladvenicova [at] uniag.sk
KMan FEM, R R
rektorát - adm.centrum, docent CSc./PhD.
AS_2_208
+421 37 641 5558, +421 37 641 4168
Ing. Dušan Látečkavodič
+421 37 641 5468
KÚ FEMdocentka CSc./PhD.AS_2_223
+421 37 641 4149
KPG FAPZ
remeselník
AC_3_11
+421 37 641 4477emil.lauko [at] uniag.sk
KE FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_7_5+421 37 641 4572
prevádzkový zamestnanec ŠD
jan.lazarcik [at] uniag.sk
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.KPr FEŠRR
docentka CSc./PhD.
FF_1_45/1
+421 37 641 5076
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_04
+421 37 641 5898
KEaB FAPZ
so SŠ vzdelaním
AZ_2_14+421 37 641 4485marian.lences [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.KZSBT TF
docentka CSc./PhD.
MQ_1_106
+421 37 641 5777jana.lendelova [at] uniag.sk
Mária LetkováKZ FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBz_0_5
+421 37 641 4239
maria.letkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.docentka CSc./PhD.
AC_1_15
+421 37 641 4353
Anna LigačováSR R R
remeselník
SlPK_0_18+421 37 641 5491
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.KBZ FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124
+421 37 641 5443helena.lichtnerova [at] uniag.sk
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_106+421 37 641 5806lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
Martin LopušnýVYD UP
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AC_-1_21
+421 376 414 564
STO UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5459
Roman Ludvaodb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105
+421 37 641 5424roman.ludva [at] uniag.sk
CUŠ UPupratovačkaSD-ML-L_0_24
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_10F, SD-AB_0_1+421 37 641 5381, +421 37 641 4349norbert.lukac [at] uniag.sk
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305
+421 37 641 4760
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_209
+421 37 641 4169
Ing. Renáta LužicovávŠ II.stupeň
ABT_0_1.48
+421 37 641 4901
KUPH FAPZdocent CSc./PhD.AA_0_14+421 37 641 4202
Ing. Miroslav Macák, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_8
+421 37 641 4798
miroslav.macak [at] uniag.sk
KJ FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_4_406+421 37 641 4558ludmila.madarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.docent CSc./PhD.AC_0_19+421 37 641 4362juraj.maga [at] uniag.sk
Ing. Valéria Magáthová
dekanát - centrum
AE_0_25
+421 37 641 5748
valeria.magathova [at] uniag.sk
upratovačka
AZ_2_13
+421 37 641 4436
eva.magatova [at] uniag.sk
Ing. Peter Magdina
vŠ II.stupeň
AC_1_21+421 37 641 5372
dekanát - centrum
TD_1_218
+421 376 415 410
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.docent CSc./PhD.
MQ_2_202
+421 37 641 4618
KMi FBPdocentka CSc./PhD.
AZ_3_45
+421 37 641 4434
ŠD AB SDaJprevádzkový zamestnanec ŠD
ivan.malencik [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109
KFŽ FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_0_9F
+421 37 641 4286
Karol Mancír
strážnik / vrátnik
karol.mancir [at] uniag.sk
Silvia MányiováKMO FEModb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_3_307
+421 37 641 4188silvia.manyiova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.KTKRP FBPdocent CSc./PhD.
AT_4_2
+421 37 641 4379
jan.marecek [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705bozena.marekova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_1_12
+421 37 641 4418
odborný asistent CSc./PhD.AE_6_602
+421 37 641 4562
martin.maris [at] uniag.sk
KPr FEŠRRprofesorka CSc./PhD.FF_1_44
+421 37 641 5072
Ing. Beáta Martiškováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_5_20+421 37 641 4257beata.martiskova [at] uniag.sk
Ing. Nora Maruniaková, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.26
+421 37 641 4965
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
profesor DrSc.AT_0_3F+421 37 641 4284peter.massanyi [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_4_407
+421 37 641 4486
Ing. Zuzana Mašková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_40
+421 37 641 4432
zuzana.maskova [at] uniag.sk
Ing. Eva Matejková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AS_1_128+421 37 641 4148
Mgr. Eva Matušeková, PhD.KJ FEModborná asistentka CSc./PhD.AE_5_506+421 37 641 4553
Mgr. Vladimír Matušek, PhD.KM FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_1_110
+421 37 641 4634
Alena MatušíkováKMan FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4138
Ing. Andrea Matuškovičová
dekanát - centrum
TD_0_114
+421 37 641 5414
andrea.matuskovicova [at] uniag.sk
KMi FBPodborný asistent CSc./PhD.AZ_3_50+421 37 641 5810
KRR FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.KTKRP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777andrea.mendelova [at] uniag.sk
Klára MentováŠD Ak. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
klara.mentova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119+421 37 641 5675jozef.mesaros [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
lydia.mesarosova [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
dekanát - centrum
TD_0_113+421 376 415 412, +421 376 415 441ivana.mesjarova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.KZ FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
Bz_0_11+421 37 641 4243
Dagmar Mičanováodb. zamestnankyňa 4SlPK_0_8+421 37 641 5049
Helena MihálikováUS UPr Kves Rupratovačka
remeselník
maria.mihalova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678stefan.mihina [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
MQ_2_206
+421 37 641 4875
IKCV DTF TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11
+421 37 641 4797
Ing. Jaroslav Michalko, PhD.CBF FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
jaroslav.michalko [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
upratovačka
AA_1_20+421 376 414 221aneta.mikelova [at] uniag.sk
strážnik / vrátnikpeter.mikla [at] uniag.sk
Ján Mikláš
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
jan.miklas [at] uniag.sk
Ing. Ľubica MiklováCUŠ UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITSD-ML-L_0_34+421 37 641 5450
Ing. Marián Miko, CSc.KGŠR FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_4_2
+421 37 641 4228
marian.miko [at] uniag.sk
lektor
SD-ML-L_0_33
+421 37 641 5469
daniel.mikusovic [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_24
+421 37 641 4308
rastislav.mikus [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
docentka CSc./PhD.
AT_1_8
+421 37 641 4290
Katarína MinarovičováUPr Kves Rrektorát - adm.centrumKU_0_2+421 37 641 5717katarina.minarovicova [at] uniag.sk
Ing. Slavomír Mindek, PhD.KVD FAPZodborný asistent CSc./PhD.AP_0_17A+421 37 641 4464
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITABT_0_1.50
+421 37 641 4904
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Júlia MišečkováKKaST TFrektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_3_24
+421 37 641 4305
Ing. Michal Miškeje, PhD.VCABT UP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.09
+421 37 641 4912
michal.miskeje [at] uniag.sk
RNDr. Juraj Miššík, PhD.KBaB FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4474
SR R Rremeselník
AE_0_45a
+421 37 641 5602
Ing. Dominika Mlynáriková VysokáKFR FAPZvŠ II.stupeň
AZ_5_3
+421 37 641 4454
profesor CSc./PhD.
AZ_1_4
+421 37 641 4410
Ing. Eva Mlyneková, PhD.KŠZ FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AZ_1_14
+421 37 641 4804
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.BZ UP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_2
+421 37 641 4735
Ing. Monika Móciková
rektorát - adm.centrum
AE_3_308
+421 37 641 5531
monika.mocikova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
janka.mocolova [at] uniag.sk
KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208
+421 37 641 4613
SE UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5340
ladislav.molnar [at] uniag.sk
upratovačka
6
+421 37 641 5254marta.molnarova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501+421 37 641 4547
docent CSc./PhD.
TD_0_130
+421 37 641 5409
KSV FEM, KPTC R Rrektorát - adm.centrum, docentka CSc./PhD.SlPK_0_14, ABT_1_2.21+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
CIT FEMupratovačkaAS_1_145+421 37 641 4812jana.moravcikova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_5, BL_0_5+421 37 641 4773
Ing. Nina Moravčíková, PhD.KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AT_1_10+421 37 641 4824nina.moravcikova [at] uniag.sk
KMO FEMdocent CSc./PhD.AS_3_305
+421 37 641 4159
PhDr. Anna Mravcová, PhD.KSV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4746
RNDr. Jana Mrázová, PhD.KVĽ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_22
+421 37 641 4223
jana.mrazova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
miloslav.mucha [at] uniag.sk
Mgr. Rastislav Mucha
odb. zamestnanec 4
SlPK_0_7
+421 37 641 5046
rastislav.mucha [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05+421 37 641 5216
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.KCH FBP
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
Alexander NagyUOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47
+421 37 641 4001
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AS_3_310
+421 37 641 4102
Ing. Alica Navrátilová, PhD.KGPB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_6+421 37 641 4296
SKves Kves R
upratovačka
zuzana.nemcekova [at] uniag.sk
Oľga NemčičováCUŠ UP
remeselník
olga.nemcicova [at] uniag.sk
US UPr Kves Rupratovačka
Ing. Katarína Neomániová, PhD.KMO FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_3_306
+421 37 641 4136katarina.neomaniova [at] uniag.sk
DFEM FEM
strážnik / vrátnik
AS_0_31a
+421 37 641 4002
KEaB FAPZdocent CSc./PhD.AZ_2_5+421 37 641 4422jaroslav.noskovic [at] uniag.sk
Mgr. Ján Novák, PhD.KF TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va316
+421 37 641 4749
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
profesor CSc./PhD.
AA_3_306
+421 37 641 4230
jan.novak [at] uniag.sk
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIPKKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.19
+421 37 641 5230
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_5_30
+421 37 641 4337ivana.novotna [at] uniag.sk
UMU Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_3_303+421 37 641 5560
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.docentka CSc./PhD.
BG_1_104
+421 37 641 4778
UOaVO R Rstrážnik / vrátnik
docent CSc./PhD.
AS_1_130
+421 37 641 4123
peter.obtulovic [at] uniag.sk
Mária OcelkováKSV FEM
rektorát - adm.ost.pracoviská
SlPK_0_14
+421 37 641 4747maria.ocelkova [at] uniag.sk
JUDr. Marieta Okenková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
marieta.okenkova [at] uniag.sk
Ing. Eva Oláhová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_0_5
+421 37 641 4882
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766martin.olejar [at] uniag.sk
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
docentka CSc./PhD.
AZ_5_7
+421 37 641 4442katarina.olsovska [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrum
AE_2_209
+421 37 641 5509
jana.ondrejickova [at] uniag.sk
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.ondriskova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
DFZKI FZKIremeselník
+421 37 641 5237
dusan.oprsal [at] uniag.sk
UVUM Kves Rrektorát - adm.centrumAE_0_8+421 37 641 5527alena.oprsalova [at] uniag.sk
upratovačka
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
docentka CSc./PhD.AS_1_115
+421 37 641 4181
UI Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_3_314
+421 37 641 5719
profesor CSc./PhD.
AA_2_23
+421 37 641 4212
VCABT UPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.02
+421 37 641 4917
Adriana Pagačovičováodb. zamestnankyňa 4SlPK_1_131+421 37 641 5036
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.profesorka CSc./PhD.TD_1_211+421 37 641 5431viera.paganova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomíra Pajtášováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_3_6+421 37 641 4399lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
so SŠ vzdelaním
AT_5_30
+421 37 641 4330
Darina Palkováadministratíva -ŠD
AE_0_47
+421 37 641 5758
darina.palkova [at] uniag.sk
rektorát - adm.centrumSD-AB_1_118+421 37 641 5513
rektorát - adm.centrumKU_0_6+421 37 641 5544iveta.palkova [at] uniag.sk
Valéria Palková
rektorát - adm.centrum
KU_0_4+421 37 641 5727valeria.palkova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
profesorka CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
KŠOV FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_126
+421 37 641 4162
jozef.palkovic [at] uniag.sk
Ing. Georgetta Palšovádekanát - centrum
AE_0_4
+421 37 641 5718
georgetta.palsova [at] uniag.sk
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
docentka CSc./PhD.
FF_0_2/1+421 37 641 5079
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_1_Ma218+421 37 641 4761miroslava.papova [at] uniag.sk
SDaJ
administratíva -ŠD
+421 37 641 5701lubica.pastrnakova [at] uniag.sk
administratíva -ŠD
+421 37 641 5700
Ing. Zuzana PaštiakováDFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_33
+421 37 641 5498
zuzana.pastiakova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
Q-gar_0_6, AE_0_3
+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963zaneta.paukova [at] uniag.sk
KOVV FZKI
docent CSc./PhD.
Bz_1_20
+421 37 641 5799
oleg.paulen [at] uniag.sk
Ladislav Paulis
remeselník
+421 37 641 5760
ladislav.paulis [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AT_4_21a+421 37 641 4809
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407
KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_12
+421 37 641 4313
Radmila PavlíkováDFBP FBPdekanát - centrumSD-AB_0_3+421 37 641 5524
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Eva PecháčováKUPH FAPZupratovačkaAA_0_1
+421 37 641 4203
eva.pechacova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_13
+421 37 641 4897
KM FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_1_114
+421 37 641 4186
tomas.pechociak [at] uniag.sk
Darina PechováKAVR FAPZso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462
darina.pechova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
VS_0_7
+421 37 641 4741
Mária Peťovská
so SŠ vzdelaním
AP_0_19P+421 37 641 4698maria.petovska [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_3_48+421 37 641 4430
RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_8
+421 376 414 424
kornelia.petrovicova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5382
KŠOV FEModborná asistentka CSc./PhD.
AS_1_133
+421 37 641 4153
Janka PilčíkováŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
janka.pilcikova [at] uniag.sk
Ľudmila Pillerováprevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Eduard Pintér, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_1_23
+421 37 641 4714
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4005
ŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207stefan.piterka [at] uniag.sk
Ľubomíra PlesníkováUP R R
rektorát - adm.centrum
AE_3_307
+421 37 641 4515
lubomira.plesnikova [at] uniag.sk
Ing. Marek Podberský
prevádzkový zamestnanec ŠD
marek.podbersky [at] uniag.sk
Peter Podlužanský
remeselník
120
+421 37 641 4696peter.podluzansky [at] uniag.sk
Ľubomír PodsedlýŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5706
KZSBT TFdocent CSc./PhD.MQ_1_107+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486stefan.pogran [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMprofesor CSc./PhD.AS_0_02
+421 37 641 5892
jan.pokrivcak [at] uniag.sk
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.04+421 37 641 5228
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.CPPP FEModborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_16
+421 37 641 4895
Ing. Tomáš Poláčikodb. zamestnanec 3 - IT
AS_0_4
+421 37 641 4813tomas.polacik [at] uniag.sk
Ing. Alžbeta Poláčková
odb. zamestnankyňa 4
SlPK_1_101
+421 37 641 5050
Jozef PolákDFAPZ FAPZ
odb. zamestnanec 3 - IT
AZ_0_7+421 37 641 5499
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5822monika.polakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.docentka CSc./PhD.AS_1_129+421 37 641 4122zuzana.polakova [at] uniag.sk
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.docent CSc./PhD.
AS_2_217
+421 376 414 196
Ing. Pavel Polák, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa413+421 37 641 4101
KPG FAPZ
docentka CSc./PhD.
AC_3_19
+421 37 641 4389nora.pollakova [at] uniag.sk
Ing. Lenka PolyakováKŠZ FAPZvŠ II.stupeňAZ_1_8
+421 37 641 4271
lenka.polyakova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_2
+421 37 641 4571
PhDr. Peter Porubčan, CSc.
odborný asistent CSc./PhD.
SlPK_0_12
+421 37 641 4751
profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225
Dr. Ing. Miroslava PožgajovávŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.27+421 37 641 4919
KEM FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
EM_2_21
+421 37 641 5628
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 4831
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_506+421 37 641 4552
KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa414+421 37 641 4105miroslav.pristavka [at] uniag.sk
Ing. Martina Pšenková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AP_0_12A+421 37 641 4466
Lívia PustajováKBaH FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.06+421 37 641 5254
KHP FEM
docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893
artan.qineti [at] uniag.sk
KZaKA FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_1_201+421 37 641 5420simona.rabekova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AS_3_312
+421 37 641 4140tomas.rabek [at] uniag.sk
Ing. Juraj Rác
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI123+421 37 641 5780
Robert Rác
remeselník
+421 37 641 5760
Ing. Marcel Raček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_111
+421 37 641 5433
KHP FEM
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AS_0_03
+421 37 641 5895
KHP FEM
docentka CSc./PhD.
AS_0_05
+421 37 641 5894
miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
82
+421 37 641 4276
vŠ II.stupeňAZ_4_21+421 37 641 4889
Ing. Marek Rašovský, PhD.KRVaTE FAPZodborný asistent CSc./PhD.AA_2_26
+421 376 414 220
profesor CSc./PhD.AC_0_10
+421 37 641 4425
vladimir.rataj [at] uniag.sk
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.profesorka CSc./PhD.
AA_4_3
+421 37 641 4240
Ing. Radoslav Ražný
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843radoslav.razny [at] uniag.sk
UK R R
rektorát - adm.centrum
AE_6_607
+421 37 641 5501
Ing. Roman Récky, PhD.KMO FEModborný asistent CSc./PhD.
AS_3_305
+421 37 641 4159roman.recky [at] uniag.sk
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.KKS TFdocent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
KŠOV FEM
docent CSc./PhD.
AS_1_124, AS_1_102+421 37 641 4150
Mgr. Viera Režovádekanát - centrum+421 376 415 415
odborný asistent CSc./PhD.
AE_7_10+421 37 641 4593
KŠOV FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
olga.rohacikova [at] uniag.sk
KVZ FAPZdocent CSc./PhD.
AT_4_11
+421 37 641 4326
Ing. Katarína Rovná, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_112
+421 37 641 5434
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.FEM, KMO FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_1_105, AS_3_306+421 37 641 4136, +421 37 641 5124patrik.rovny [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.KEP FEŠRR
docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605
KKS TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_4_Fa505+421 37 641 4100
CPPP FEModborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17
+421 37 641 4898
jana.rybanska [at] uniag.sk
Jana Rybianskaadministratíva -ŠD
+421 37 641 4877
jana.rybianska [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005darina.ryznerova [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
Zuzana SabováKOVV FZKI
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_1_19
+421 37 641 4721
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_48
+421 37 641 4430
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrumAS_2_208
+421 37 641 4168
Ing. Lenka SelešiováCIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_1
+421 37 641 4881
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.docent CSc./PhD.
AS_0_01
+421 37 641 5893roman.serences [at] uniag.sk
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F
+421 37 641 4896
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_109
+421 37 641 4785
KVS FEŠRR, CIP FEŠRRdocentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviskáAZ_0_3, FF_2_30
+421 37 641 5655, +421 37 641 5080
loreta.schwarczova [at] uniag.sk
KEP FEŠRR, FEŠRRprofesor CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_3, EM_3_37+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz [at] uniag.sk
KVĽ FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_2_30+421 37 641 4886marianna.schwarzova [at] uniag.sk
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4+421 37 641 5383hana.schweizerova [at] uniag.sk
KBaB FBP
upratovačka
70
+421 37 641 4696
KŠOV FEM
upratovačka
jana.skovajsova [at] uniag.sk
UOaVO R R
strážnik / vrátnik
AE_0_47+421 37 641 4001
KFŽ FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5705
Veronika SlávikováŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.slavikova [at] uniag.sk
upratovačka
1.08
+421 37 641 4931
martina.slizikova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Smatana, PhD.KUPH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_0_17
+421 37 641 4200
Beáta SmidováKMO FEM
upratovačka
AS_1_145
+421 37 641 4188
beata.smidova [at] uniag.sk
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEMprofesorka CSc./PhD.
AS_1_122
+421 37 641 4183zlata.sojkova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AE_0_5
+421 37 641 5523
Róbert Solčanskýprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 5738
robert.solcansky [at] uniag.sk
Ing. Miriam Solgajová, PhD.KTKRP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4311
Emília SollárováVYD UPremeselníkAC_-1_22+421 37 641 4799
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AE_3_315
+421 37 641 5755
jaroslav.spacek [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ing. Beáta SrňanskáUVUM Kves R
rektorát - adm.centrum
AE_1_108
+421 37 641 5555
beata.srnanska [at] uniag.sk
KCH FBP
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248radovan.stanovic [at] uniag.sk
Ing. Eva Strapáková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_9
+421 37 641 4334
KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_0_6+421 37 641 4806peter.strapak [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AS_3_312+421 37 641 4140zuzana.strapekova [at] uniag.sk
Mgr. Veronika StraussováCIP FEŠRRrektorát - adm.centrum
FF_2_30
+421 376 415 080veronika.straussova [at] uniag.sk
VYD UPremeselníkAC_-1_32
+421 37 641 4347
KI FEM
odborný asistent CSc./PhD.
AS_2_214
+421 37 641 4172
Gabriela SulovkováKMi FBPremeselníkAZ_3_57
+421 37 641 4408
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.profesor DrSc.
TD_0_101
+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
Ing. Veronika Svetlíková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566
upratovačka
AT_0_19F+421 37 641 5817zdenka.svitacova [at] uniag.sk
KFR FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_5_8
+421 37 641 4979
remeselník+421 376 414 774
remeselník
AA_1_7
+421 376 414 238
upratovačkaBG_0_002+421 376 414 775
Ing. Tímea Szabóová, PhD.KZSBT TFodborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114
+421 37 641 5695timea.szaboova [at] uniag.sk
ŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
US UPr Kves R
upratovačka
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.KMan FEM
docentka CSc./PhD.
AS_2_201
+421 37 641 4139
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_110
+421 37 641 5436
Erika ŠalátováKJ FEMrektorát - adm.ost.pracoviskáAE_5_510+421 37 641 4541erika.salatova [at] uniag.sk
KEM FEŠRRupratovačka
maria.satkova [at] uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
SlPK_0_17+421 37 641 4894timea.zatkova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AS_1_103
+421 37 641 4905
Ing. Ľubica ŠemelákováCIT FEM
odb. zamestnankyňa 3 - IT
AS_0_7+421 37 641 4120lubica.semelakova [at] uniag.sk
DFEM FEM
technická zamestnankyňa prevádzky
SLPK_0_19
+421 37 641 4755
UOaVO R Rstrážnik / vrátnikAE_0_47+421 37 641 4001
Ľudmila ŠimanskáKPG FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_20
+421 37 641 4390ludmila.simanska [at] uniag.sk
KPG FAPZdocent CSc./PhD.AC_3_17
+421 37 641 4398
vladimir.simansky [at] uniag.sk
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.R R, KVZ FAPZ
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
AT_4_13+421 37 641 5517, +421 37 641 4808milan.simko [at] uniag.sk
Ing. Jana ŠimkováIOBBB FAPZvŠ II.stupeň
BG_1_108
+421 376 414 782jana.simkova [at] uniag.sk
KTKRP FBPupratovačkaAT_S_22
+421 37 641 4429
Ing. Katarína ŠimončíkováSlPK UPodb. zamestnankyňa 4
SlPK_0_8
+421 37 641 5049katarina.simoncikova [at] uniag.sk
Ing. Erika ŠindlerováDFEM FEMdekanát - centrumAS_1_104+421 37 641 5170
Alena Šindolárováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_2_3+421 37 641 4702alena.sindolarova [at] uniag.sk
Ing. Karol Šinka, PhD.KKPaPÚ FZKIodborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.26
+421 37 641 5251
profesor CSc./PhD.
EM_1_17
+421 37 641 5634
Mária Škorcová
upratovačka
Ing. Emília Škorecová, CSc.odborná asistentka CSc./PhD.AS_2_227+421 37 641 4197emilia.skorecova [at] uniag.sk
RNDr. Peter Škrovina
odb. zamestnanec 3 - IT
AE_1_111
+421 37 641 5861, +421 37 641 4861peter.skrovina [at] uniag.sk
VYD UPodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAC_-1_21
+421 37 641 4560
tatiana.smehilova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AT_2_9+421 37 641 4706peter.smehyl [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8
+421 37 641 4345
marek.snirc [at] uniag.sk
ŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Eva ŠrankováŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa ŠD
eva.srankova [at] uniag.sk
Katarína Šrankováprevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.srankova [at] uniag.sk
DTF TFupratovačka
marta.srankova [at] uniag.sk
upratovačkaZP_0_1.04
+421 37 641 5214
milada.stancelova [at] uniag.sk
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.KVD FAPZdocentka CSc./PhD.AP_0_14P
+421 37 641 4272
rektorát - adm.centrum
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.10+421 37 641 4911, +421 37 641 4941, +421 37 641 4936jana.stefanikova [at] uniag.sk
upratovačka
MQ_0_003
maria.stefankova [at] uniag.sk
Ing. Veronika Štefúnová, PhD.KGŠR FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_4_6+421 376 414 811
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_203
+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
Dominik ŠtrbkaŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
Mária ŠtrbováKMi FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_43
+421 37 641 4435
Ing. Mária ŠufliarskaSR R Rrektorát - adm.centrumAE_2_202
+421 37 641 5518
rektorát - adm.centrumAE_3_303+421 37 641 5508erika.svecova [at] uniag.sk
Margita ŠvecováUVUM Kves Rrektorát - adm.centrum
AE_1_114
+421 37 641 5541
margita.svecova [at] uniag.sk
Monika ŠvihelováŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa ŠD
KMan FEM
odborná asistentka CSc./PhD.
AS_2_203
+421 37 641 4134petronela.svikruhova [at] uniag.sk
Ing. Ivan Takáč, PhD.
rektorát - adm.centrum, odborný asistent CSc./PhD.
EM_0_5+421 37 641 5607ivan.takac [at] uniag.sk
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.KMi FBPprofesorka CSc./PhD.AZ_3_44
+421 37 641 4433
dana.tancinova [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
profesor DrSc.
AP_0_13A
+421 37 641 4461
remeselník
+421 37 641 5760
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKIodborný asistent CSc./PhD.
ZB_0_7
+421 37 641 5249
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.07+421 37 641 5221
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
Ing. Gabriela TkáčováKRVaTE FAPZvŠ II.stupeň
AA_1_18
+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
gabriela.tkacova [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_3_2
+421 37 641 4428
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
rektorát - adm.centrum, profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205+421 37 641 5522, +421 37 641 4115
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.profesorka CSc./PhD.
AC_3_15
+421 37 641 4394
erika.tobiasova [at] uniag.sk
KFŽ FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958katarina.tokarova [at] uniag.sk
DFZKI FZKI
remeselník
TD_0_109
+420 376 415 438
KVD FAPZ
profesor CSc./PhD.
AP_0_15A
+421 37 641 4479
robert.toman [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AC_1_6
+421 37 641 4264jan.tomas [at] uniag.sk
Eva Tomekováupratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
Ing. Marián Tomka, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4278
remeselník
michal.tomko [at] uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.KZaKA FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103+421 37 641 5423attila.toth [at] uniag.sk
KKS TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa515+421 37 641 4108frantisek.toth [at] uniag.sk
Bc. Jozef Tóthodb. zamestnanec 3 - ITAE_1_112
+421 37 641 4871
SZam UPr Kves R
remeselník
+421 37 641 5348
Ing. Ladislav Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763ladislav.toth1 [at] uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
docent CSc./PhD.
AS_2_233
+421 37 641 4164
marian.toth [at] uniag.sk
Dagmar Tóthováadministratíva -ŠD+421 37 641 4867dagmar.tothova [at] uniag.sk