Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.KŠCH FAPZ, FAPZodborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_2_11
+421 37 641 4700
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AT_2_14
+421 37 641 4314
Ing. Mária Babošová, PhD.KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_6
+421 37 641 4315maria.babosova [at] uniag.sk
Barbora Balková
upratovačka
AC_3_5+421 37 641 4498
KEaB FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_4_22
+421 37 641 4450
tibor.baranec [at] uniag.sk
Zuzana BéderováKVD FAPZupratovačkaAP_0_13P+421 37 641 4698zuzana.bederova [at] uniag.sk
Andrea Benczová
upratovačka
+421 376 414 774
Peter Bezák
remeselník
AA_1_11
+421 376 414 267
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.KVZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AT_4_12
+421 37 641 4328
dekanát - centrumAE_0_6
+421 37 641 5543
docent CSc./PhD.
AA_5_15
+421 37 641 4256
Ing. Lenka Botyanszká, PhD.KFR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AE_5_501
Oľga BradáčováKEaB FAPZ
upratovačka
AZ_4_28+421 37 641 4452olga.bradacova [at] uniag.sk
KFR FAPZprofesor CSc./PhD.AZ_5_4+421 37 641 4448marian.brestic [at] uniag.sk
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
docent CSc./PhD.
BG_1_115+421 37 641 4787
rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_2_4
+421 37 641 4420martina.brstiakova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AZ_1_9
+421 37 641 4802
ondrej.bucko [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_1_12
+421 37 641 4219
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_4
+421 37 641 4294
jozef.bujko [at] uniag.sk
remeselník
marta.bystricka [at] uniag.sk
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.profesor CSc./PhD.AA_5_16+421 37 641 4253ludovit.cagan [at] uniag.sk
KGPB FAPZ
docent CSc./PhD.
AT_1_11
+421 37 641 4297
KRVaTE FAPZdocentka CSc./PhD.AA_2_28
+421 37 641 4224
remeselník
AA_1_13
+421 376 414 860
docent CSc./PhD., dekanát - centrumAA_1_5+421 37 641 4231
profesor CSc./PhD.
AZ_0_8
+421 37 641 4805ondrej.debreceni [at] uniag.sk
Ing. Eva Demjanová, PhD.DFAPZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_1_10
+421 37 641 5860
eva.demjanova [at] uniag.sk
KFR FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_5_19+421 37 641 4851
Ing. Zuzana DepešováDFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_34+421 37 641 5496
Ing. Milan Dobiaš, PhD.KŠCH FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_2_17+421 37 641 4745milan.dobias [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8
+421 37 641 4843
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.KAVR FAPZprofesor CSc./PhD.
AC_2_16
+421 37 641 4385
ladislav.ducsay [at] uniag.sk
Viera Duchoňová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_34
+421 37 641 4880
viera.duchonova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_4_30
+421 37 641 4453
DFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_34
+421 37 641 5496
zuzana.durkova [at] uniag.sk
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.KEaB FAPZ
docent CSc./PhD.
AZ_4_31+421 37 641 4444
Ing. Dávid Ernst, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AA_1_8
+421 376 414 217david.ernst [at] uniag.sk
KGPB FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
KVĽ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_33
+421 37 641 4324katarina.sramkova [at] uniag.sk
Anna Fazekašováso SŠ vzdelaním
AP_0_16Az
+421 37 641 4601anna.fazekasova [at] uniag.sk
vŠ II.stupeňAA_5_521
+421 37 641 4851
jana.ferencova [at] uniag.sk
Ing. Martin Fik, PhD.KŠCH FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AT_2_7
+421 37 641 4717
odborný asistent CSc./PhD.
AT_1_16
+421 37 641 4295
Daniela Galbaváodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_1_1
+421 37 641 4329, +421 37 641 4336
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_4_7
+421 37 641 4331
branislav.galik [at] uniag.sk
KŠCH FAPZ
docent CSc./PhD.
AT_2_12+421 37 641 4701jozef.gasparik [at] uniag.sk
KVD FAPZprevádzkový zamestnanecAP_0_24A+421 37 641 4500pavol.gasparik [at] uniag.sk
Ing. Kristína Gašparovič, PhD.KFR FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_5_10
+421 37 641 4255
KVĽ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_40+421 37 641 4210martina.gazarova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD., dekanát - centrum
AA_4_7
+421 37 641 4245jan.gazo [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_1_6
+421 37 641 4213
Ing. Romana GreguškováKOR FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_5_11
+421 37 641 4254
Ilda Gulková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_10+421 37 641 4414
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.KUPH FAPZdocent CSc./PhD.AA_0_19+421 37 641 4204miroslav.haban [at] uniag.sk
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AA_2_31+421 37 641 4467marta.habanova [at] uniag.sk
KGŠR FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003+421 37 641 4775stefan.hajdu [at] uniag.sk
KVZ FAPZvŠ II.stupeň
AT_5_32
+421 37 641 4333
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAT_1_12
+421 37 641 4298
KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_1_10
+421 37 641 4279marko.halo [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_2_4+421 37 641 4704jana.hanusova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_4_10
+421 37 641 4320
Mária HazdováKFR FAPZ
upratovačka
maria.hazdova [at] uniag.sk
Ing. Adriana Hlavinová, PhD.KOR FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.AA_5_524
+421 37 641 4041
profesor CSc./PhD.
AP_0_14A+421 37 641 4469svatoslav.hluchy [at] uniag.sk
Ing. Jozef HomolaKVD FAPZvŠ II.stupeňAT_5_6
+421 37 641 4506
IOBBB FAPZvŠ,DrSc./CSc./PhD.BG_1_110
+421 376 414 779
KŠZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_3
+421 376 414 872
Ing. Mária HorvátováKPG FAPZ
vŠ II.stupeň
AC_3_22
+421 37 641 4498
maria.horvatova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_310
+421 37 641 4265peter.hric [at] uniag.sk
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_2_5
+421 37 641 4744
cyril.hrncar [at] uniag.sk
Ing. Mária Hrubá
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_2_24+421 37 641 4215
KOR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AE_0_5, AA_5_13
+421 37 641 4250
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
vlasta.hudecova [at] uniag.sk
upratovačka
AT_2_16
+421 37 641 4707
MUDr. Peter Chlebo, PhD.KVĽ FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_2_35+421 37 641 4883
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
docent CSc./PhD.
AT_2_1
+421 37 641 4318
docent CSc./PhD.
AC_3_13
+421 37 641 4397juraj.chlpik [at] uniag.sk
Jozefína ChňapkováKŠZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_1
+421 37 641 4413jozefina.chnapkova [at] uniag.sk
Eva ChovancováKGŠR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITBG_0_005+421 37 641 4775
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.KEaB FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AZ_4_24
+421 37 641 4449
Ing. Ivan Imrich, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_5_5+421 37 641 4505
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.KEaB FAPZdocentka CSc./PhD.AZ_2_1
+421 37 641 4470
jana.porhajasova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AT_5_34
+421 37 641 4365, +421 37 641 4419viera.jalaksova [at] uniag.sk
Ing. Martin Janíček, PhD.KŠZ FAPZodborný asistent CSc./PhD.AZ_1_7
+421 376 414 417
Oľga Janovičová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_12+421 37 641 4043olga.janovicova [at] uniag.sk
KOR FAPZupratovačkaAA_5_521iveta.jedlickova [at] uniag.sk
upratovačka
AA_3_312+421 37 641 4237
KŠZ FAPZdocent CSc./PhD.AZ_0_11
+421 37 641 4807
KVZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AT_4_9+421 37 641 4332miroslav.juracek [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Kanka, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AT_5_7+421 37 641 4504
Ing. Jana KaršňákováKEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_4_20
+421 37 641 4452
jana.karsnakova [at] uniag.sk
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.FAPZ, KGPB FAPZprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_1_3
+421 37 641 4292radovan.kasarda [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
AT_2_10
+421 37 641 4317
Ing. Ľubomír KobidaKUPH FAPZvŠ II.stupeň
AA_0_21
+421 37 641 4830lubomir.kobida [at] uniag.sk
Ing. Renáta Kobidová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_8
+421 37 641 4705
renata.kobidova [at] uniag.sk
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.KPG FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AC_3_18
+421 37 641 4396marek.kolencik [at] uniag.sk
Jana Kollárováupratovačka
AZ_1_2
+421 376 414 414
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388marta.kollarova [at] uniag.sk
Ing. Jana Kopčeková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AA_2_32+421 37 641 4249jana.kopcekova [at] uniag.sk
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT, odborná asistentka CSc./PhD.
AA_0_115
+421 37 641 4201
joanna.korczyk-szabo [at] uniag.sk
upratovačka
AT_5_37
+421 37 641 4333
KAVR FAPZ
profesor CSc./PhD.
AC_2_18
+421 37 641 4381
Ing. Beáta KováčováKGŠR FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_10a
+421 37 641 4241
Emília Kováčováupratovačka
AT_1_1
+421 37 641 4336
Lenka KováčováKAVR FAPZrektorát - adm.ost.pracoviskáAC_2_20+421 37 641 4387lenka.kovacova [at] uniag.sk
Ing. Marek Kovár, PhD.KFR FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AZ_5_1
+421 37 641 4440
marek.kovar [at] uniag.sk
upratovačka
odborný asistent CSc./PhD.
AA_3_307
+421 37 641 4182
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.KFR FAPZodborná asistentka CSc./PhD.AZ_5_6+421 37 641 4456
KEaB FAPZvŠ II.stupeňAZ_2_10
+421 37 641 4484
profesorka CSc./PhD.
AA_0_12
+421 37 641 4205
magdalena.lacko-bartosova [at] uniag.sk
Emil Lauko
remeselník
AC_3_11
+421 37 641 4477
emil.lauko [at] uniag.sk
Marián Lenčéš
so SŠ vzdelaním
AZ_2_14
+421 37 641 4485
docent CSc./PhD.
AA_0_14
+421 37 641 4202milan.macak [at] uniag.sk
upratovačka
AZ_2_13
+421 37 641 4436
eva.magatova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_1_12
+421 37 641 4418
Ing. Beáta MartiškováKOR FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_5_20
+421 37 641 4257beata.martiskova [at] uniag.sk
Aneta MikelováKRVaTE FAPZ
upratovačka
AA_1_20
+421 376 414 221
KGŠR FAPZ
odborný asistent CSc./PhD.
AA_4_2+421 37 641 4228marian.miko [at] uniag.sk
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AT_1_8+421 37 641 4290martina.miluchova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.AP_0_17A
+421 37 641 4464
KFR FAPZvŠ II.stupeň
AZ_5_3
+421 37 641 4454
dominika.vysoka [at] uniag.sk
KŠZ FAPZprofesor CSc./PhD.
AZ_1_4
+421 37 641 4410
KŠZ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_1_14+421 37 641 4804eva.mlynekova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_1_5, BL_0_5
+421 37 641 4773
KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_10
+421 37 641 4824
KVĽ FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_2_22
+421 37 641 4223
Ing. Alica Navrátilová, PhD.KGPB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_6
+421 37 641 4296alica.navratilova [at] uniag.sk
KEaB FAPZ
docent CSc./PhD.
AZ_2_5
+421 37 641 4422
jaroslav.noskovic [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AA_3_306
+421 37 641 4230
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_5_30
+421 37 641 4337
ivana.novotna [at] uniag.sk
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
docentka CSc./PhD.
BG_1_104
+421 37 641 4778
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
docentka CSc./PhD.
AZ_5_7
+421 37 641 4442
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.docent CSc./PhD., dekanát - centrumAE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
peter.ondrisik [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
upratovačka
KGŠR FAPZodb. zamestnanec 3 - okrem IT
BG_0_003
+421 37 641 4775
alexej.oravec [at] uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.KRVaTE FAPZprofesor CSc./PhD.
AA_2_23
+421 37 641 4212
vladimir.pacuta [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZdekanát - centrumAE_0_7
+421 37 641 5485
lubomira.pajtasova [at] uniag.sk
KVZ FAPZ
so SŠ vzdelaním
AT_5_30
+421 37 641 4330
Ing. Zuzana PaštiakováDFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_33
+421 37 641 5498
zuzana.pastiakova [at] uniag.sk
Eva PecháčováKUPH FAPZ
upratovačka
AA_0_1+421 37 641 4203eva.pechacova [at] uniag.sk
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462darina.pechova [at] uniag.sk
Mária PeťovskáKVD FAPZso SŠ vzdelaním
AP_0_19P
+421 37 641 4698
RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.KEaB FAPZ
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_2_8
+421 376 414 424
odb. zamestnanec 3 - IT
AZ_0_7
+421 37 641 5499
KPG FAPZ
docentka CSc./PhD.
AC_3_19
+421 37 641 4389
nora.pollakova [at] uniag.sk
Ing. Lenka PolyakováKŠZ FAPZvŠ II.stupeň
AZ_1_8
+421 37 641 4271
KRVaTE FAPZ
profesor CSc./PhD.
AA_1_4
+421 37 641 4225richard.pospisil [at] uniag.sk
Ing. Martina Pšenková, PhD.KVD FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AP_0_12A
+421 37 641 4466
KEaB FAPZ
vŠ II.stupeň
AZ_4_21
+421 37 641 4889
margita.rakovska [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZodborný asistent CSc./PhD.AA_2_26+421 376 414 220marek.rasovsky [at] uniag.sk
KGŠR FAPZprofesorka CSc./PhD.
AA_4_3
+421 37 641 4240
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_0_8+421 37 641 4843radoslav.razny [at] uniag.sk
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.docent CSc./PhD.
AT_4_11
+421 37 641 4326
michal.rolinec [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZdekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
eva.sabova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_109+421 37 641 4785zuzana.schubertova1 [at] uniag.sk
Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AA_2_30
+421 37 641 4886
marianna.schwarzova [at] uniag.sk
Ing. Jozef Smatana, PhD.KUPH FAPZodborný asistent CSc./PhD.
AA_0_17
+421 37 641 4200
jozef.smatana [at] uniag.sk
DFAPZ FAPZ
dekanát - centrum
AE_0_5+421 37 641 5523
Ing. Eva Strapáková, PhD.KGPB FAPZodborná asistentka CSc./PhD.
AT_1_9
+421 37 641 4334
eva.strapakova [at] uniag.sk
KŠZ FAPZ
profesor CSc./PhD.
AZ_0_6
+421 37 641 4806peter.strapak [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.AZ_5_8
+421 37 641 4979
oksana.sytar [at] uniag.sk
remeselník+421 376 414 774
Mário SzaboKRVaTE FAPZ
remeselník
AA_1_7
+421 376 414 238
upratovačka
BG_0_002
+421 376 414 775
Ľudmila Šimanská
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AC_3_20+421 37 641 4390ludmila.simanska [at] uniag.sk
KPG FAPZ
docent CSc./PhD.
AC_3_17+421 37 641 4398vladimir.simansky [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AT_4_13
+421 37 641 5517, +421 37 641 4808
milan.simko [at] uniag.sk
Ing. Jana ŠimkováIOBBB FAPZvŠ II.stupeň
BG_1_108
+421 376 414 782
KŠCH FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_2_3
+421 37 641 4702
upratovačka
maria.skorcova [at] uniag.sk
Ing. Peter Šmehýl, PhD.KŠCH FAPZodborný asistent CSc./PhD.AT_2_9
+421 37 641 4706
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.KVD FAPZdocentka CSc./PhD.
AP_0_14P
+421 37 641 4272danka.stastna [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_4_6
+421 376 414 811
veronika.stefunova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
AP_0_13A
+421 37 641 4461
vladimir.tancin [at] uniag.sk
Ing. Gabriela TkáčováKRVaTE FAPZ
vŠ II.stupeň
AA_1_18+421 37 641 4855, +421 37 641 4266
profesorka CSc./PhD.
AC_3_15
+421 37 641 4394erika.tobiasova [at] uniag.sk
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.KVD FAPZ
profesor CSc./PhD.
AP_0_15A
+421 37 641 4479
robert.toman [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AA_5_14
+421 37 641 4252
monika.tothova [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Tóth, PhD.KOR FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_5_18
+421 37 641 4251
peter.toth [at] uniag.sk
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.KGPB FAPZ
profesorka CSc./PhD.
AT_1_7+421 37 641 4285anna.trakovicka [at] uniag.sk
KUPH FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_0_16
+421 37 641 4842
doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.docentka CSc./PhD.AZ_2_12
+421 37 641 4423
Mária Vailingováodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_1, BG_1_102
+421 37 641 4784, +421 37 641 4789
docent CSc./PhD.
AC_2_19
+421 37 641 4380
ladislav.varga [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_0_13
+421 37 641 4203
Vladimír VaškoKŠCH FAPZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AT_2_2+421 37 641 4702
Ing. Iveta VavríkováKŠZ FAPZvŠ II.stupeň
AZ_0_9
+421 37 641 4801
iveta.vavrikova [at] uniag.sk
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.KŠZ FAPZ
docentka CSc./PhD.
AZ_0_10
+421 37 641 4800
klara.vavrisinova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAA_3_302
+421 37 641 4280
Ing. Andrea Vlčková
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4388andrea.vlckova [at] uniag.sk
KRVaTE FAPZ
docent CSc./PhD.
AA_3_305+421 37 641 4236lubos.vozar [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_17+421 37 641 4386alexandra.zapletalova [at] uniag.sk
KVZ FAPZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_6
+421 37 641 4323
odborný asistent CSc./PhD.
AA_1_3+421 37 641 4211
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.KGŠR FAPZdocentka CSc./PhD.
AA_4_4
+421 37 641 4244jana.ziarovska [at] uniag.sk
Ing. Július Žitný, CSc.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AT_1_17
+421 37 641 4815
julius.zitny [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Živčák, PhD.docent CSc./PhD.
AZ_5_10
+421 37 641 4821

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Agata Adamska
Externá spolupracovníčka
qadamska [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Apolen
Externý spolupracovník
Ing. Peter BaginFAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qbarak [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Zuzana Barboráková, PhD.
Externá spolupracovníčka
AZ_3_47
+421 37 641 4494
FAPZ
Externý spolupracovník
qbartak [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qbarta [at] is.uniag.sk
Simon Bavec
Externý spolupracovník
qbavec [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Dr hab. Marek Bednarczyk
Externý spolupracovník
qbednarczyk [at] is.uniag.sk
Ing. Mária Benčíková, PhD.Externá spolupracovníčka
qbencikova [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
AA_4_5
+421 37 641 4242
bezo [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Florina BlajExterná spolupracovníčka
Ing. Roman BlehaExterný spolupracovníkqbleha [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Branislav Bobček, CSc.KŠZ FAPZExterný spolupracovník
AZ_1_6
+421 37 641 4415
RNDr. Milan Bolvanský, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qbolvansky [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír Botto, CSc.
Externý spolupracovník
qbotto [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaqbrach [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qbrezovsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qbroucek [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovníkqbrozman [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Jozef Bučko, PhD.Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Petra CupperováFAPZExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Andrea Čerevková, PhD.Externá spolupracovníčka
qcerevkova [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
qcermak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qcerny [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qdaniska [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.Externá spolupracovníčka
RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
qditmarova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qdlapa [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qdobias [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Radek Doležel, CSc.Externý spolupracovník
Ing. Jarmila Dúbravská, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Eva Ďurková, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
qdvorak [at] is.uniag.sk
Dina Elisovetcaia, PhD.IOBBB FAPZExterná spolupracovníčka
qelisovetcai [at] is.uniag.sk
Ing. Štefan Engel, PhD.Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
qeva [at] is.uniag.sk
MVDr. Marián Fabiš, PhD.Externý spolupracovník
qfabis [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
doc. Dr. Ing. Eloy FernándezFAPZExterný spolupracovník
qfernandez [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qfrelich [at] is.uniag.sk
Ing. Mária Gabriela, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka
qgabriela [at] is.uniag.sk
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Jozef Garlík, PhD.FAPZExterný spolupracovník
garlik [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Géci
Externý spolupracovník
qgeci [at] is.uniag.sk
Ing. Andrea Golisová, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
qgonda [at] is.uniag.sk
Ing. František GráczExterný spolupracovník
qgracz [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Beata GrygierzecFAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qgunar [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqgyongyova [at] is.uniag.sk
Ing. Kálmán GyurickýExterný spolupracovník
Edita HallováFAPZExterná spolupracovníčka
AE_0_7
+421 37 641 5485hallovae [at] is.uniag.sk
Madara HartmaneExterná spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovník
qhasana [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qhauptvogel [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qhavlik [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externá spolupracovníčka
Bz_1_24
+421 37 641 4712
alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
heger [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Jozef HerzFAPZExterný spolupracovníkqherz [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qhetenyi [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
Externý spolupracovník
qhlusekj [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.Externá spolupracovníčkaqholeckova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Rudolf Holúbek, DrSc.FAPZExterný spolupracovníkAA_3_308
+421 37 641 4235
qholubek [at] is.uniag.sk
Ing. Peter HorňáčekFAPZExterný spolupracovník
doc. Ing. Erika Horniaková, CSc.KVZ FAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Michal Horný, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
prof. Ing. František Hrabě, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qhrabe [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qhresko [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
hrubik [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Huba, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Gabriela HvizdováFAPZ
Externá spolupracovníčka
AE_4_408
+421 37 641 4483
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka
qchrenekova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčka
qibushoska [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Ján ImrovičExterný spolupracovníkqimrovic [at] is.uniag.sk
Ivan Išigenov ValerjevičExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qivanovar [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qivanusa [at] is.uniag.sk
Magda JableckaFAPZExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.FAPZ
Externá spolupracovníčka
qjuhasova [at] is.uniag.sk
Ing. Peter JuhászExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qjurcik [at] is.uniag.sk
Siiri JurgensteinFAPZExterná spolupracovníčka
qjurgenstein [at] is.uniag.sk
KGPB FAPZExterný spolupracovník
AT_1_2
+421 37 641 4291kadlecik [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Peter Kaštier, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qkastier [at] is.uniag.sk
Ing. Miroslav Kavala, CSc.Externý spolupracovníkqkavala [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FAPZExterný spolupracovníkqkirjanov [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkiss [at] is.uniag.sk
Elena Klimova
Externá spolupracovníčka
yklimova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.Externý spolupracovníkqkocik [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Milan Kodrík, CSc.
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Jana Kolníková, PhD.Externá spolupracovníčkaqkolnikova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Kopecký, CSc.FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
qkopernicky [at] is.uniag.sk
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.
Externý spolupracovník
qkormutak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qkottferova [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qkoubek [at] is.uniag.sk
Gabriella KovácsFAPZExterná spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Emil Kovalčík, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qkovalcik [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qkraic [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qkrajc [at] is.uniag.sk
Ing. Matej Krebs, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qkropil [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Alojz Kúbek, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qkudela [at] is.uniag.sk
Ing. Stanislav Kulich, CSc.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Alexander LakatošFAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qlanger [at] is.uniag.sk
Mario LešnikExterný spolupracovník
Ing. Peter Lešo, PhD.Externý spolupracovník
Olga LikhachevaFAPZExterná spolupracovníčka
FAPZExterná spolupracovníčka
+421 37 641 4890
Externý spolupracovník
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.KAVR FAPZExterný spolupracovníkAC_2_15+421 37 641 4383lozek [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.Externý spolupracovník
qlukaciki [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmacuhova [at] is.uniag.sk
MUDr. Daniel Magula, CSc.Externý spolupracovník
prof. Dr. Guiseppe MaioranoFAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Ľubomír Mališ, PhD.Externý spolupracovník
prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc.Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qmargetinova [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qmarsalek [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD.
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčka
qmasarovicov [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qmatousek [at] is.uniag.sk
Mgr. Stanislav MatulíkFAPZExterný spolupracovník
qmatulik [at] is.uniag.sk
Nadiia MatvieievaIOBBB FAPZ
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD.KŠZ FAPZ
Externý spolupracovník
+421 37 641 4415
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Externý spolupracovník
qmelus [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
qmercel [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Mertin, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qmertin [at] is.uniag.sk
Mariia MertvishchevaFAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkqmeszarosg [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Milan Michalec, CSc.
Externý spolupracovník
qmichalec [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
KPG FAPZExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qminarikp [at] is.uniag.sk
Ing. Silvia Mindeková, Ph.D.
Externá spolupracovníčka
qmindekova [at] is.uniag.sk
Marta MisiarzFAPZExterná spolupracovníčka
Ing. Zuzana Mlyneková, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Ing. Miroslav Müller
Externý spolupracovník
Ing. Rudolf Nádaský, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
qnadasky [at] is.uniag.sk
MVDr. Soňa Nitrayová, PhD.KVD FAPZ
Externá spolupracovníčka
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Marta Oravcová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Ing. Mária Ostrolucká, CSc.
Externá spolupracovníčka
qostrolucka [at] is.uniag.sk
Ing. Ján Paciga, PhD.
Externý spolupracovník
Anna PagáčováFAPZExterná spolupracovníčkaqpagacova [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Ivan Pavlík, PhD.
Externý spolupracovník
AT_1_16
+421 376 414 295
qpavlik [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
Dariusz PiwczynskiExterný spolupracovník
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.Externý spolupracovník
FAPZExterný spolupracovník+421 376 546 428polakp [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
MVDr. Darina Pospíšilová, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
qpospisilova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Praslička, PhD.FAPZExterný spolupracovníkqpraslicka [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovníkqprochazka [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Josef Pulkrabek, CSc.FAPZExterný spolupracovník
qpulkrabek [at] is.uniag.sk
Katarzyna PuzynskaFAPZExterná spolupracovníčkaqpuzynska [at] is.uniag.sk
Stanislaw Puzynski
Externý spolupracovník
qpuzynski [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Ing. Martina Rafajová, PhD.FAPZ
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.FAPZ
Externý spolupracovník
+421 37 641 4608
Externý spolupracovníkqrajsky [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.FAPZ
Externý spolupracovník
qrapant [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Ing. Jaroslav Remža, PhD.FAPZExterný spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčkaqristovska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Pavel Ryant, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Vladimír Řehořek, PhD.
Externý spolupracovník
qrehorek [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Václav Řehout, CSc.Externý spolupracovník
qrehout [at] is.uniag.sk
Svetlana SabaraikinaFAPZExterná spolupracovníčkaqsabaraikina [at] is.uniag.sk
Ilie SabouFAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsaleh [at] is.uniag.sk
Mgr. Tetiana ShevtsovaFAPZExterná spolupracovníčka
KUPH FAPZExterný spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qschlosserov [at] is.uniag.sk
Ing. Peter SchultzFAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Jozef Siget, CSc.Externý spolupracovník
doc. Ing. Jiří Skládanka, CSc.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Ing. Tomáš Sládeček, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
AT_2_6
+421 37 641 4319
qsladecek [at] is.uniag.sk
KŠCH FAPZ
Externý spolupracovník
qslamecka [at] is.uniag.sk
Ing. Pavol SlamkaFAPZExterný spolupracovníkqslamka [at] is.uniag.sk
Stanislaw Socha
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
qsolekpodwik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qsollar [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Luděk Stádník, PhD.Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FAPZ
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Ivan Stráňai, CSc.
Externý spolupracovník
MUDr. Zuzana Straussová, PhD.
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qstrok [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.Externý spolupracovník
Karolina SzpyrkaFAPZExterná spolupracovníčka
doc. Dr. Ing. Jaroslav ŠálkaFAPZ
Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
FAPZExterná spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
qsmajstrla [at] is.uniag.sk
Ing. Vladimír ŠmelkoExterný spolupracovník
Ing. Jozef Šnegoň, PhD.Externý spolupracovník
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.FAPZExterný spolupracovník
KVD FAPZ
Externý spolupracovník
AP_0_17Ab
+421 37 641 4471
stastny [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Jaroslav ŠubjakFAPZ
Externý spolupracovník
qsubjak [at] is.uniag.sk
doc. PaedDr. Vladimír Šutka, PhD.FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.Externý spolupracovníkqsvecm [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Lucyna TobojkoExterná spolupracovníčka
qtobojko [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovníkqtoma [at] is.uniag.sk
Alena Tomšik, MSc
Externá spolupracovníčka
qtomsik [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Alexander Trufanov, PhD.KUPH FAPZ
Externý spolupracovník
prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc.FAPZExterný spolupracovník
turianica [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
quhrincat [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qvajda [at] is.uniag.sk
prof. MVDr. Igor Valocký, CSc.
Externý spolupracovník
qvalocky [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
qvargova [at] is.uniag.sk
FAPZExterná spolupracovníčka
qvargovas [at] is.uniag.sk
Boglárka VásárhelyiFAPZ
Externá spolupracovníčka
FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Tomáš Vereš, PhD.FAPZ
Externý spolupracovník
Ing. Jindřich Vídenský, CSc.Externý spolupracovník
qvidensky [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Vidovič, CSc.FAPZExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qvishnevskay [at] is.uniag.sk
Zsuzsanna VitkayFAPZExterná spolupracovníčka
qvitkay [at] is.uniag.sk
Šárka VlachováFAPZ
Externá spolupracovníčka
qvlachova [at] is.uniag.sk
FAPZExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Martina Vršková, PhD.Externý spolupracovník
qvrskova [at] is.uniag.sk
Ing. Mgr. Jaroslaw WaroszewskiKUPH FAPZExterný spolupracovník
qwaroszewski [at] is.uniag.sk
FAPZ
Externý spolupracovník
AT_2_1+421 37 641 4438weis [at] is.uniag.sk
Martyna WisniewskaKPG FAPZ
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Dávid Zapletal, PhD.Externý spolupracovník
FAPZ
Externý spolupracovník
MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
Externý spolupracovník
qzert [at] is.uniag.sk
Ing. Alžbeta Žofajová, CSc.FAPZExterná spolupracovníčka