Technická fakulta - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_203
+421 37 641 4612
KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-A_2_Vu305
+421 37 641 5781
frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
docent CSc./PhD.
AC_0_14
+421 37 641 4363
marek.angelovic [at] uniag.sk
Ing. Michal Angelovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_16
+421 37 641 4795michal.angelovic [at] uniag.sk
Zuzana Babulícovástrážnik / vrátnikVS_0_9
+421 37 641 4003
zuzana.babulicova [at] uniag.sk
Ing. Jana Bacskorovádekanát - centrumMF-B_4_Fa511
+421 37 641 5484
jana.bacskorova [at] uniag.sk
Ing. Juraj Baláži, PhD.KKaST TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690
Juraj BalkoIKCV DTF TFremeselníkSI134, SI126+421 37 641 5682, +421 37 641 5683
Agneša Balková
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_1_Ma210+421 37 641 4303
Ing. Milada Balková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_104
+421 37 641 5778milada.balkova [at] uniag.sk
upratovačka
AC_0_5
+421 37 641 4356
Juraj Beňo
strážnik / vrátnik
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
Ing. Štefan Boďo, PhD.KZSBT TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
KSaVB TF
upratovačka
klaudia.bosakova [at] uniag.sk
KF TFdocentka CSc./PhD.MF-B_2_10F+421 37 641 4711monika.bozikova [at] uniag.sk
Veronika Brezinováremeselník
Mu206
+421 37 641 5487
veronika.brezinova [at] uniag.sk
upratovačka
31
+421 37 641 5797, +421 37 641 5792
Ing. Marián Bujna, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
ODVaS TF
lektor
VS_0_30
+421 37 641 5795
lubomir.bures [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.
Vu314
+421 37 641 4722
docent CSc./PhD.MF-B_2_Va320+421 37 641 5783
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686peter.cico [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Ing. Marián Danišodb. zamestnanec 3 - okrem IT
Sa409
+421 37 641 4406
marian.danis [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.MF-B_3_Sa412
+421 37 641 5685
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.docent CSc./PhD.AC_0_13
+421 37 641 4357
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.KSaVB TF
profesor CSc./PhD.
AC_0_9
+421 37 641 4350
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TF
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
Dana Galováupratovačka
MF-B_2_Va331
+421 37 641 4750
dana.galova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITMF-B_4_Fa511+421 37 641 5484michaela.guzmicka [at] uniag.sk
Ľudovít GyuricaIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem ITSI129, SI134+421 37 641 5683, +421 37 641 5680ludovit.gyurica [at] uniag.sk
Eva Halenárováupratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
Ing. Marta Harničárová, PhD.KEAaI TFvŠ,DrSc./CSc./PhD.
Vu306
+421 37 641 5782
marta.harnicarova [at] uniag.sk
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.KF TFdocentka CSc./PhD.
MF-B_2_11
+421 37 641 4767, +421 37 641 5400
Mgr. Peter Hlaváč, PhD.KF TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316+421 37 641 4749
Rudolf Hluch
remeselník
1P4
+421 37 641 5787
rudolf.hluch [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Holota, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
helena.hraskova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
MF-B_2_Va319
+421 37 641 4764
Jozef HudecIKCV DTF TF
prevádzkový zamestnanec
VI119
+421 37 641 5675
jozef.hudec [at] uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.docent CSc./PhD.
MQ_2_213
+421 37 641 4530lubomir.hujo [at] uniag.sk
KEAaI TFodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_2_Va304
+421 37 641 4750dana.inovecka [at] uniag.sk
KDaM TFdocent CSc./PhD.
MQ_2_216
+421 37 641 4611
Mária Jančiovádekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5489
maria.janciova [at] uniag.sk
Ing. Mária JančiováKF TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_2_13
+421 37 641 4650maria.janciova1 [at] uniag.sk
DTF TF
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma222+421 37 641 5493alena.jancuskova [at] uniag.sk
Miroslava JánošíkováKKS TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.docent CSc./PhD.
MQ_2_215
+421 37 641 4114ivan.janosko [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AC_0_1+421 37 641 4796jan.jobbagy [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.KZSBT TFdocentka CSc./PhD.MQ_1_102+421 37 641 5694ingrid.karandusovska [at] uniag.sk
dekanát - centrum
MF-B_1_Ma203
+421 37 641 5588
drahomira.karasova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
MF-B_1_Ma216
+421 37 641 4403
Veronika KolečániováKF TF
upratovačka
MF-B_2_13
+421 37 641 4650
vŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_1_204
+421 37 641 5408
Eva KondeováKKS TFupratovačkaMF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
eva.kondeova [at] uniag.sk
KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa411
+421 37 641 4402
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TF
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MQ_2_209
+421 37 641 5776
jan.kosiba [at] uniag.sk
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.KKaST TF
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa419
+421 37 641 5689, +421 37 641 5698
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417
+421 37 641 5687
ivan.kovac [at] uniag.sk
Lýdia Kováčováupratovačka
lydia.kovacova [at] uniag.sk
RNDr. Peter Kováčodb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_1_111
+421 37 641 5693peter.kovac1 [at] uniag.sk
KSaVB TFodborný asistent CSc./PhD.
AC_0_15
+421 37 641 4368
koloman.kristof [at] uniag.sk
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.KF TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_8
+421 37 641 4879
lubomir.kubik [at] uniag.sk
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa518
+421 37 641 4106marian.kucera [at] uniag.sk
KZSBT TFodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5677
odborná asistentka CSc./PhD.
MF-B_2_9
+421 37 641 4725
daniela.kunecova [at] uniag.sk
Juraj Lacina
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
juraj.lacina [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.docentka CSc./PhD.MQ_1_106
+421 37 641 5777
jana.lendelova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va305+421 37 641 4760
Ing. Miroslav Macák, PhD.KSaVB TF
odborný asistent CSc./PhD.
AC_0_8
+421 37 641 4798miroslav.macak [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.AC_0_19+421 37 641 4362juraj.maga [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_2_202
+421 37 641 4618
Ing. Vlastimil Malý, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa512+421 37 641 4109vlastimil.maly [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI119
+421 37 641 5675
jozef.mesaros [at] uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.KZSBT TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678stefan.mihina [at] uniag.sk
Marta Mihinováso SŠ vzdelanímMQ_2_206
+421 37 641 4875
odb. zamestnanec 3 - okrem ITMQ_0_11+421 37 641 4797
odb. zamestnanec 3 - okrem ITVI119
+421 37 641 5675
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.KKaST TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_24
+421 37 641 4308
Júlia MišečkováKKaST TF
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_3_24
+421 37 641 4305
julia.miseckova [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.KDaM TF
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_208+421 37 641 4613miroslav.mojzis [at] uniag.sk
KF TFodborný asistent CSc./PhD.MF-B_2_Va316+421 37 641 4749
KEAaI TF
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
marieta.okenkova [at] uniag.sk
KEAaI TF
docent CSc./PhD.
MF-B_2_Va318+421 37 641 4766martin.olejar [at] uniag.sk
Ing. Dušan Páleš, CSc.KKS TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
profesorka CSc./PhD.
MF-B_2_Va321
+421 37 641 4765
Ing. Miroslava PapováIKCV DTF TF
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
MF-B_1_Ma218
+421 37 641 4761miroslava.papova [at] uniag.sk
KEAaI TFodborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va322
+421 37 641 4407stanislav.paulovic [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486stefan.pogran [at] uniag.sk
Ing. Pavel Polák, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101pavel.polak [at] uniag.sk
Ing. Miroslav Prístavka, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa414
+421 37 641 4105
miroslav.pristavka [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
VI123
+421 37 641 5780
juraj.rac [at] uniag.sk
KSaVB TFprofesor CSc./PhD.
AC_0_10
+421 37 641 4425
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.KKS TF
docent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670jozef.redl [at] uniag.sk
KKS TFprofesor CSc./PhD.MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100
KZSBT TF
odborná asistentka CSc./PhD.
MQ_1_114
+421 37 641 5695
timea.szaboova [at] uniag.sk
upratovačka
marta.srankova [at] uniag.sk
KDaM TFupratovačka
MQ_0_003
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.KDaM TF
profesor CSc./PhD.
MF-B_1_Ma205
+421 37 641 5522, +421 37 641 4115zdenko.tkac [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
Ing. Ladislav Tóth, PhD.KEAaI TF
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317
+421 37 641 4763
ladislav.toth1 [at] uniag.sk
Ing. Juraj Tulík, PhD.KDaM TFodborný asistent CSc./PhD.
MQ_2_204
+421 37 641 4531juraj.tulik [at] uniag.sk
Darina Uramová
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_0_2
+421 37 641 4360
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AC_0_17
+421 37 641 4359
olga.urbanovicova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_2_Va317+421 37 641 4763
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.KEAaI TFdocent CSc./PhD.Vu306
+421 37 641 5782
jan.valicek [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MQ_2_214
+421 37 641 4756
Ing. Božena VitázkováIKCV DTF TF
vŠ II.stupeň
MF-B_1_Ma218+421 37 641 4358bozena.vitazkova [at] uniag.sk
Libor VozárIKCV DTF TFodb. zamestnanec 3 - okrem IT
MQ_0_11
+421 37 641 4797
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.KF TF, TFdocentka CSc./PhD., dekanát - centrumMF-B_2_12
+421 37 641 5486, +421 37 641 4716
DTF TF
dekanát - centrum
Mu205
+421 37 641 5589
KKaST TF, ODVaS TF
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa418, VS_0_10
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
MF-B_3_1P3
+421 37 641 5784jozef.zarnovsky [at] uniag.sk
KZSBT TF
docent CSc./PhD.
MQ_1_103
+421 37 641 5692
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.KKaST TFdocent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa415
+421 37 641 4104
jan.zitnansky [at] uniag.sk
Eva ŽňavováKKaST TFupratovačkaSu406+421 37 641 5684

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
Externý spolupracovník
qadamovsky [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
Externý spolupracovník
bajla [at] is.uniag.sk
Ing. Lukasz Bak, PhD.KEAaI TF
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
AE_4_411
+421 37 641 4400
baroskova [at] is.uniag.sk
TFExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
MF-B_2_Va318
+421 37 641 4766
brachtyr [at] is.uniag.sk
Lukáš Dlabal
Externý spolupracovník
Štefan DrahošTFExterný spolupracovník
TF
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Jozef GolianTF
Externý spolupracovník
SI134, MF-D1
+421 37 641 5683, +421 37 641 5699
golian [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
Externý spolupracovníkMF-B_3_Sa411
+421 37 641 4275
hrubec [at] is.uniag.sk
Affan Othman Hussein, MScKSaVB TFExterný spolupracovník
qhussain [at] is.uniag.sk
TF
Externý spolupracovník
qjurca [at] is.uniag.sk
Abraham KabuteyTF
Externý spolupracovník
qkabutey [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkichi [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.
Externý spolupracovník
qkoprda [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavel Máchal, prof.h.c., CSc.TFExterný spolupracovník
qmachal [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.Externý spolupracovník
qmarecek [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AC_0_9
+421 37 641 4366
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Ján Paško, CSc.Externý spolupracovník
doc. Ing. Ján Piszczalka, PhD.
Externý spolupracovník
TF
Externý spolupracovník
MF-B_4_Fa516
+421 37 641 5668
prsan [at] is.uniag.sk
DTF TFExterný spolupracovník
qrokosz [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qruzbarsky [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Šesták, CSc.Externý spolupracovník
qsestak [at] is.uniag.sk
TFExterná spolupracovníčkaqsestakova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ondrej Takáč, PhD.KEAaI TF
Externý spolupracovník
qtakac [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
+421 37 641 4723
Externý spolupracovník
qtoth [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jozef Turza, CSc.Externý spolupracovník
Externý spolupracovníkVu306
+421 37 641 5782