Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Jarmila AdámekováKKI FZKI
upratovačka
1.06
+421 37 641 5234jarmila.adamekova [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
docent CSc./PhD.
Bz_1_30
+421 37 641 5804
docentka CSc./PhD.
Bz_0_14
+421 37 641 4247
alena.andrejiova [at] uniag.sk
Ing. Elena Aydin, PhD.KBaH FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZB_2_201+421 37 641 5250elena.aydin [at] uniag.sk
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445
ladislav.bakay [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
ZP_0_1.25
+421 37 641 5222
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.08
+421 37 641 5236
viliam.barek [at] uniag.sk
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.KOVV FZKIdocent CSc./PhD.Bz_1_18+421 37 641 5801slavko.bernath [at] uniag.sk
KZaKA FZKI, FZKI
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_0_121
+421 37 641 5425maria.bihunova [at] uniag.sk
Ing. Kristína Candráková, PhD.dekanát - centrum
TD_1_215
+421 37 641 5406
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_132
+421 37 641 5437
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.docent CSc./PhD.ZP_1_2.10
+421 37 641 5224
jan.cimo [at] uniag.sk
dekanát - centrumTD_0_116+421 37 641 5417
KZaKA FZKIodborný asistent CSc./PhD.
TD_0_120
+421 37 641 5427
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_0_1.02
+421 37 641 5214
dagmar.dobiasova [at] uniag.sk
KBaH FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZP_1_2.23+421 37 641 5252
Ing. Andrej Ferenc
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
Bz_0_2
+421 37 641 4262
profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_122
+421 37 641 5428
KZ FZKIupratovačka
Bz_0_12
+421 37 641 4229vladimira.froncova [at] uniag.sk
Ing. Jakub Fuska, PhD.KKI FZKIodborný asistent CSc./PhD.
ZM_0_1.13
+421 37 641 5218
jakub.fuska [at] uniag.sk
KKI FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
ZM_1_2.16
+421 37 641 5234, +421 37 641 5210
dana.gasparovicova [at] uniag.sk
Ing. Marcel Golian, PhD.KZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.Bz_0_4+421 37 641 4322
Ing. Denisa Halajová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_1_202
+421 37 641 5422
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.KKI FZKI, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
ZM_1_2.06
+421 37 641 5232
KKPaPÚ FZKI
docentka CSc./PhD.
AE_2_203, ZP_0_1.06
+421 37 641 5518, +421 37 641 5219
Ing. Jozef Halva, PhD.KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.31
+421 37 641 5223
jozef.halva [at] uniag.sk
KZ FZKIprofesorka CSc./PhD.Bz_1_24+421 37 641 4712alzbeta.hegedusova [at] uniag.sk
KBZ FZKIdocentka CSc./PhD.
TD_1_210
+421 37 641 5432
dagmar.hillova [at] uniag.sk
KBaH FZKI, FZKI
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
ZP_1_2.04
+421 37 641 5244
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_218, ZP_1_2.03+421 37 641 5410, +421 37 641 5245dusan.igaz [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.Bz_1_30+421 37 641 4713, +421 37 641 4718
upratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
docent CSc./PhD.
ZM_1_2.07+421 37 641 5231lubos.jurik [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
Bz_1_19
+421 37 641 4715
odborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.11+421 37 641 5238tatiana.kaletova [at] uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_0_12
+421 37 641 4229anna.kanianska [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
ZM_0_1.07
+421 37 641 5247
vladimir.kiss [at] uniag.sk
KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.30
+421 37 641 5242
marcel.kliment [at] uniag.sk
KBZ FZKIodborný asistent CSc./PhD.
TD_0_131
+421 37 641 5445
KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.27
+421 37 641 5213
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.docent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.docentka CSc./PhD.TD_1_214, ZP_0_1.06+421 37 641 5415, +421 37 641 5219
KZ FZKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Bz_0_5
+421 37 641 4239
maria.letkova [at] uniag.sk
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_0_124
+421 37 641 5443
KZaKA FZKI
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105+421 37 641 5424
DFZKI FZKIdekanát - centrumTD_1_218+421 376 415 410
dekanát - centrum
TD_0_114
+421 37 641 5414
andrea.matuskovicova [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mesjarovádekanát - centrum
TD_0_113
+421 376 415 412, +421 376 415 441ivana.mesjarova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
Bz_1_21
+421 37 641 5802
jan.mezey [at] uniag.sk
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.KZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.Bz_0_11
+421 37 641 4243
ivana.mezeyova [at] uniag.sk
Marta Molnárová
upratovačka
6
+421 37 641 5254
marta.molnarova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
TD_0_130
+421 37 641 5409
lubos.moravcik [at] uniag.sk
Ing. Miloslav MuchaDFZKI FZKIodb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.05
+421 37 641 5216zlatica.muchova [at] uniag.sk
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIPKKI FZKIodborná asistentka CSc./PhD.ZM_1_2.19+421 37 641 5230
Dušan Opršal
remeselník
+421 37 641 5237
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.profesorka CSc./PhD.
TD_1_211
+421 37 641 5431
docent CSc./PhD.
Bz_1_20
+421 37 641 5799
Ing. Eduard Pintér, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
Bz_1_23
+421 37 641 4714eduard.pinter [at] uniag.sk
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
ZM_1_2.04
+421 37 641 5228
jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITZP_1_2.06+421 37 641 5254livia.pustajova [at] uniag.sk
Simona RábekováKZaKA FZKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_1_201
+421 37 641 5420
simona.rabekova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_111
+421 37 641 5433
Mgr. Viera RežováDFZKI FZKI
dekanát - centrum
+421 376 415 415
Ing. Katarína Rovná, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_112
+421 37 641 5434
Zuzana SabováKOVV FZKIrektorát - adm.ost.pracoviská
Bz_1_19
+421 37 641 4721zuzana.sabova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.profesor DrSc.
TD_0_101
+421 37 641 5421jan.supuka [at] uniag.sk
KBZ FZKIodborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_110
+421 37 641 5436viera.sajbidorova [at] uniag.sk
Ing. Karol Šinka, PhD.KKPaPÚ FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
ZP_0_1.26
+421 37 641 5251
Milada ŠtancelováKKPaPÚ FZKIupratovačkaZP_0_1.04
+421 37 641 5214
milada.stancelova [at] uniag.sk
KZaKA FZKI, FZKIdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
TD_1_203
+421 37 641 5429
odborný asistent CSc./PhD.
ZB_0_7
+421 37 641 5249
andrej.tarnik [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
ZP_0_1.07
+421 37 641 5221lucia.tatosova [at] uniag.sk
remeselník
TD_0_109+420 376 415 438
Ing. Attila Tóth, PhD.KZaKA FZKI
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.profesorka CSc./PhD.
Bz_0_15
+421 37 641 4226
magdalena.valsikova-frey [at] uniag.sk
Ing. Martina Verešová, PhD.KZaKA FZKI
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_121
+421 37 641 5425
KBZ FZKIrektorát - adm.ost.pracoviská
TD_1_212
+421 37 641 5430
daniela.zelenakova [at] uniag.sk
Katarína Zrubcová
upratovačka
127
+421 37 641 5440

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.FZKIExterný spolupracovníkZB_1_109+421 37 641 5240
FZKIExterný spolupracovníkqbalko [at] is.uniag.sk
Mohammadebrahim BanihabibExterný spolupracovník
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.Externý spolupracovník
Ing. Helena BaroškováExterná spolupracovníčkaAE_4_411+421 37 641 4400helena.baroskova [at] uniag.sk
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.FZKIExterný spolupracovník
Mgr. art. Soňa BellérováKZaKA FZKIExterná spolupracovníčka
TD_0_128
+421 37 641 5448
DFZKI FZKI
Externá spolupracovníčka
qbenedikova [at] is.uniag.sk
KBaH FZKI
Externá spolupracovníčka
qbuchkina [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qeftinova [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKI
Externá spolupracovníčka
Mgr. Ivan Greguš, DiS.
Externý spolupracovník
qgregus [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qhotka [at] is.uniag.sk
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qhresko [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.FZKIExterný spolupracovníkZM_1_2.05+421 37 641 5227
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.Externá spolupracovníčkaTD_0_132+421 37 641 5436qjakabova [at] is.uniag.sk
PhDr. PaedDr. Ivan Janko, PhD.
Externý spolupracovník
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qkalisz [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.Externá spolupracovníčka
DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qkunicki [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FZKI
Externý spolupracovník
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovník
Mgr. Anna NagyováFZKIExterná spolupracovníčka
nagyova [at] is.uniag.sk
Ing. Pavel Ondr, CSc.DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
pavlik [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Pikalík, PhD.KZaKA FZKI
Externý spolupracovník
TD_1_215+421 37 641 5406xpikalik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpokluda [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKIExterný spolupracovník
qrehak [at] is.uniag.sk
Ing. Otakar Rop, PhD.DFZKI FZKIExterný spolupracovník
qrop [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKIExterná spolupracovníčka
Sami ShehataExterný spolupracovník
qshehata [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.DFZKI FZKI
Externá spolupracovníčka
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.Externý spolupracovníkqsokac [at] is.uniag.sk
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.DFZKI FZKI
Externý spolupracovník
qsarafin [at] is.uniag.sk
prof. Ing. František Špánik, CSc.KBaH FZKI
Externý spolupracovník
ZB_0_3+421 37 641 5248
Externý spolupracovník
qsurda [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqtall [at] is.uniag.sk
Ing. Yvetta Velísková, PhD.KKI FZKIExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qvitkova [at] is.uniag.sk
DFZKI FZKIExterný spolupracovník
qvrablik [at] is.uniag.sk