Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
KTKRP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a
+421 37 641 4809
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.KHaBP FBP
profesorka CSc./PhD.
BA_1_103
+421 37 641 5805
Lucia Arpášová
upratovačka
AZ_3_57
+421 37 641 4408
Ing. Július Árvay, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_9
+421 37 641 4497
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13
+421 37 641 4369
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.KBaB FBPdocentka CSc./PhD.ARI_1_12+421 37 641 4327zelmira.balazova [at] uniag.sk
Regina Bányiová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b
+421 37 641 4719
regina.banyiova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_47
+421 37 641 4494
zuzana.barborakova [at] uniag.sk
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_116+421 37 641 5824lubomir.belej [at] uniag.sk
Bc. Henrieta BlaškovičováKMi FBPso SŠ vzdelaním
AZ_3_48
+421 37 641 4430henrieta.blaskovicova [at] uniag.sk
KTKŽP FBP
docent CSc./PhD.
AT_3_13+421 37 641 4113marek.bobko [at] uniag.sk
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.KHaBP FBP, FBPdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
SD-AB_0_8, BA_1_118
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
alica.bobkova [at] uniag.sk
Ing. Eva BocánováKTKŽP FBPupratovačka
AT_3_7b
+421 37 641 4023eva.bocanova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AT_4_19
+421 37 641 4703
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.profesorka CSc./PhD.
AT_0_4F
+421 37 641 4343
KTKRP FBP
odborný asistent CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.docentka CSc./PhD.
AT_3_11
+421 37 641 4310
Ing. Jozef Čapla, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
Ing. Silvia Čéryová, PhD.KCH FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_23
+421 37 641 4607
profesor CSc./PhD.
AT_3_9a
+421 37 641 4709
Iveta Čurgaliová
rektorát - adm.ost.pracoviská
ARI_0_8
+421 37 641 4273
Ing. Jozef Čurlej, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_1_117
+421 37 641 5825
jozef.curlej [at] uniag.sk
KHaBP FBPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
BA_1_105
+421 37 641 5826
Ing. Štefan Dráb, PhD.KTKRP FBPodborný asistent CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421
odborná asistentka CSc./PhD.AT_3_1
+421 37 641 4710
Zuzana Dzíbelováso SŠ vzdelaním57+421 37 641 4694
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.KMi FBP
docentka CSc./PhD.
AZ_3_41+421 37 641 5813
KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.BA_1_119+421 37 641 5827
KBaB FBP
profesorka CSc./PhD.
ARI_1_13
+421 37 641 4596, +421 37 641 5517
zdenka.galova [at] uniag.sk
Marcela GažováKHaBP FBPupratovačkamarcela.gazova [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.KHaBP FBP
profesor CSc./PhD.
BA_1_109
+421 37 641 4325
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17
+421 37 641 4377margita.gubova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5384katarina.gurcikova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_4_21a
+421 37 641 4809, +421 37 641 5816adriana.handzusova [at] uniag.sk
KCH FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_14
+421 37 641 4376
profesor CSc./PhD.
AT_3_10
+421 37 641 4708
peter.hascik [at] uniag.sk
Ing. Lukáš Hleba, PhD.KMi FBPodborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5811
Ing. Eva HókováKTKRP FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_4_4
+421 37 641 4429
eva.hokova [at] uniag.sk
Mgr. Barbora HolláDFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_7+421 37 641 5385
Mgr. Dominik HollýDFBP FBP
odb. zamestnanec 3 - IT
BA_0_12
+421 37 641 4869dominik.holly [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AC_1_23+421 376 414 607miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_101
+421 37 641 4277
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.KBaB FBP
profesor DrSc.
ARI_1_14+421 37 641 4274
KTKŽP FBP
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_3_8+421 37 641 4312helena.chrenkova [at] uniag.sk
Ing. Eva Ivanišová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
AT_4_18
+421 37 641 4421eva.ivanisova [at] uniag.sk
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.BA_1_105+421 37 641 5826silvia.jakabova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.31
+421 37 641 4925
KMi FBPprofesorka CSc./PhD.AZ_3_42+421 37 641 4431
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.KFŽ FBPdocentka CSc./PhD.AT_0_8F
+421 37 641 4258
Natália KarapinováKTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AT_3_9b+421 37 641 4719natalia.karapinova [at] uniag.sk
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.KFŽ FBP, FBP
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
adriana.kolesarova [at] uniag.sk
Ing. Anna Kolesárová, PhD.KTKRP FBPodborná asistentka CSc./PhD.BA_0_18
+421 37 641 5808
anna.kolesarova [at] uniag.sk
Milada KordošováKBaB FBPupratovačka70+421 37 641 4696milada.kordosova [at] uniag.sk
Ing. Daniela Košťálová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_49/2
+421 37 641 5821
daniela.kostalova [at] uniag.sk
Ing. Anton Kováčik, PhD.KFŽ FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367
anton.kovacik [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287
jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
KHaBP FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
BA_0_6
+421 37 641 4609
Ing. Miroslav Kročko, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AT_3_4
+421 37 641 4528miroslav.krocko [at] uniag.sk
doc. Ing. Simona Kunová, PhD.KHaBP FBPdocentka CSc./PhD.BA_1_104
+421 37 641 5807
docentka CSc./PhD.
AC_1_15
+421 37 641 4353
MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.odborný asistent CSc./PhD.BA_1_106
+421 37 641 5806
lubomir.lopasovsky [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrumAT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
norbert.lukac [at] uniag.sk
vŠ II.stupeň
AC_1_21+421 37 641 5372
doc. Ing. Jana Maková, PhD.KMi FBP
docentka CSc./PhD.
AZ_3_45+421 37 641 4434
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_0_9F
+421 37 641 4286
renata.mamrakova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.docent CSc./PhD.
AT_4_2
+421 37 641 4379
jan.marecek [at] uniag.sk
Ing. Nora Maruniaková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.26
+421 37 641 4965
nora.maruniakova [at] uniag.sk
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.KFŽ FBP
profesor DrSc.
AT_0_3F
+421 37 641 4284peter.massanyi [at] uniag.sk
Ing. Zuzana Mašková, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_3_40
+421 37 641 4432
zuzana.maskova [at] uniag.sk
KMi FBPodborný asistent CSc./PhD.
AZ_3_50
+421 37 641 5810
KTKRP FBP
docentka CSc./PhD.
BA_0_7
+421 37 641 4777
andrea.mendelova [at] uniag.sk
Ing. Jaroslav Michalko, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.jaroslav.michalko [at] uniag.sk
RNDr. Juraj Miššík, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4474
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18+421 37 641 4606
Ing. Dagmar Paulisová
vŠ II.stupeň
AT_4_21a
+421 37 641 4809
KTKŽP FBPodborná asistentka CSc./PhD.AT_3_12+421 37 641 4313adriana.pavelkova [at] uniag.sk
DFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_3
+421 37 641 5524
Ing. Jana Petrová, PhD.KMi FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AZ_3_48
+421 37 641 4430
DFBP FBP
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5382
eva.pieckova [at] uniag.sk
remeselník
120
+421 37 641 4696
Ing. Dana Rajnincová, PhD.KBaB FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
82+421 37 641 4276dana.rajnincova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITAZ_3_48+421 37 641 4430
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F
+421 37 641 4896
DFBP FBPtechnická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4
+421 37 641 5383hana.schweizerova [at] uniag.sk
KBaB FBP
upratovačka
70
+421 37 641 4696
zuzana.sibillova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Slanina, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
tomas.slanina [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.AT_4_18+421 37 641 4311miriam.solgajova [at] uniag.sk
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a+421 37 641 4248
KMi FBPremeselník
AZ_3_57
+421 37 641 4408
gabriela.sulovkova [at] uniag.sk
KFŽ FBP
upratovačka
AT_0_19F+421 37 641 5817zdenka.svitacova [at] uniag.sk
Jaroslava ŠimkováKTKRP FBP
upratovačka
AT_S_22
+421 37 641 4429
KCH FBPodborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8
+421 37 641 4345marek.snirc [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AZ_3_43
+421 37 641 4435maria.strbova [at] uniag.sk
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.KMi FBPprofesorka CSc./PhD.
AZ_3_44
+421 37 641 4433
KCH FBPodborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
odborná asistentka CSc./PhD.AT_3_2
+421 37 641 4428
Ing. Katarína Tokárová, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958katarina.tokarova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBP
profesor CSc./PhD.
AC_1_6
+421 37 641 4264jan.tomas [at] uniag.sk
KCH FBPupratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
eva.tomekova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_0_30
+421 37 641 4278
marian.tomka [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342tomas.toth [at] uniag.sk
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_4+421 37 641 5376
Ing. Eva Tvrdá, PhD.KFŽ FBPvŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_0_1.107
+421 37 641 4918, +421 37 641 4973
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.KBaB FBP
docentka CSc./PhD.
ARI_0_9
+421 37 641 4695
dana.urminska [at] uniag.sk
KHaBP FBPrektorát - adm.ost.pracoviskáBA_1_110+421 37 641 4373lubica.vanova [at] uniag.sk
KBaB FBP
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ARI_1_14
+421 37 641 4274, +421 37 641 4975
jaromir.vasicek [at] uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.docent CSc./PhD.BA_0_10
+421 37 641 4793
vladimir.vietoris [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
ARI_1_102
+421 37 641 4269martin.vivodik [at] uniag.sk
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrumAC_1_16, SD-AB_0_8
+421 37 641 4374, +421 37 641 5388
Ing. Peter Zajác, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
BA_1_108
+421 37 641 4371
dekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5386
beata.zelenakova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
BA_1_107+421 37 641 4771
KFŽ FBP
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_0_6F
+421 37 641 4282
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
docent CSc./PhD.
BA_1_115
+421 37 641 4610

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.FBP
Externý spolupracovník
Ing. Petra BarborováExterná spolupracovníčkaqbarborova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qbauerova [at] is.uniag.sk
KBaB FBP
Externá spolupracovníčka
62
+421 37 641 4686
qbelkova [at] is.uniag.sk
Ing. Ľubomír BennárExterný spolupracovník
FBPExterná spolupracovníčka
MVDr. Ján Buleca, PhD.FBPExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
AT_0_5F
+421 37 641 4582
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qbunkova [at] is.uniag.sk
FBPExterná spolupracovníčkaqburesova [at] is.uniag.sk
Mária CzakováFBP
Externá spolupracovníčka
AT_4_21a
+421 37 641 4809qczakova [at] is.uniag.sk
Ing. Iveta Čičová, PhD.Externá spolupracovníčka
Ing. Ľudmila Čuková, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qdluhosova [at] is.uniag.sk
FBP
Externý spolupracovník
Ing. Ján Durec, PhD.
Externý spolupracovník
doc. Ing. Malgorzata Dżugan, PhD.
Externá spolupracovníčka
KBaB FBPExterná spolupracovníčka
35
+421 37 641 4335
qfarkasova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčkaAT_4_3
+421 37 641 4311
Ján FráterFBP
Externý spolupracovník
120
+421 37 641 4696
FBP
Externá spolupracovníčka
qgajdosova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.Externý spolupracovník
qgatial [at] is.uniag.sk
KCH FBPExterná spolupracovníčka
qgerm [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
qgregova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.Externá spolupracovníčka
qgreifova [at] is.uniag.sk
Dr hab. Dorota GumulFBPExterná spolupracovníčka
FBPExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Karol Herian, CSc.
Externý spolupracovník
qherian [at] is.uniag.sk
MVDr. Ivan Holko, PhD.FBPExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qhorcin [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčkaqhudecovad [at] is.uniag.sk
FBPExterná spolupracovníčka
Ing. Jana Jančovičová
Externá spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqjarosova [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
Ing. Martin Jopčík, PhD.
Externý spolupracovník
FBP
Externý spolupracovník
qjuszczak [at] is.uniag.sk
Dr hab. Ireneusz KapustaFBP
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qklubicova [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
AT_3_2
+421 37 641 4428
qknazovicka [at] is.uniag.sk
Ing. Romana KöszagováKBaB FBP
Externá spolupracovníčka
62+421 37 641 4686qrepiska [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FBPExterná spolupracovníčkaqkozarova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
FBPExterná spolupracovníčka
FBP
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Ing. Kristína Kukurová, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
Dominika KuligExterná spolupracovníčkaqkulig [at] is.uniag.sk
Ing. Jana Libantová, CSc.Externá spolupracovníčka
+421 376 943 351
libantova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin LipkaExterný spolupracovník
Ing. Peter Lukačovič
Externý spolupracovník
qlukacovic [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
MVDr. Lenka Luptáková, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
qluptakoval [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmacuhova [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.Externý spolupracovník
qmartincak [at] is.uniag.sk
FBP
Externá spolupracovníčka
qmarekova [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Mastík, PhD.
Externý spolupracovník
AE_4_407
+421 37 641 4486
martin.mastik [at] uniag.sk
MVDr. Miloš Mašlej, PhD.FBP
Externý spolupracovník
qmaslej [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qmatusikova [at] is.uniag.sk
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qmatysiak [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Ing. Ľubomír Mendel, PhD.
Externý spolupracovník
qmendel [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qmeszarosp [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkqmihalik [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.FBPExterná spolupracovníčkaqmuchova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Zdenka Muchová, CSc.Externá spolupracovníčka
FBP
Externý spolupracovník
qnagy [at] is.uniag.sk
Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Externý spolupracovník
36
+421 37 641 4335
qnahalka [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqnedomova [at] is.uniag.sk
Ing. Slavomíra Nováková, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
Ing. Bohuš Obert, PhD.FBP
Externý spolupracovník
qobert [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
qondrejkova [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana Pakanová
Externá spolupracovníčka
qpakanova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qparkanyi [at] is.uniag.sk
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qpieckova [at] is.uniag.sk
Michal PiegzaExterný spolupracovníkqpiegza [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Beáta Piršelová, PhD.FBP
Externá spolupracovníčka
FBPExterný spolupracovník
FBPExterný spolupracovník
qpotfaj [at] is.uniag.sk
FBPExterná spolupracovníčka
qpretova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Maroš SabolčákExterný spolupracovníkqsabolcak [at] is.uniag.sk
FBPExterný spolupracovník
salaj [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Mgr. Soňa Scsuková, PhD.FBPExterná spolupracovníčka
qscsukova [at] is.uniag.sk
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
Externý spolupracovník
FBPExterná spolupracovníčka
prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc.
Externý spolupracovník
FBPExterný spolupracovník
Ing. Ľudovít Sleziak, CSc.Externý spolupracovník
qsleziak [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
qsrnkova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qstawarz [at] is.uniag.sk
Monika SterczynskaFBP
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
qsajbidor [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.FBP
Externý spolupracovník
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.Externá spolupracovníčka
qsottnikova [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
AP_0_13A
+421 37 641 4461
vladimir.tancin [at] uniag.sk
prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.FBPExterný spolupracovník
qtimko [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
AT_4_22+421 37 641 5815
Externá spolupracovníčka
qtremlova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. MVDr. Igor Valocký, CSc.
Externý spolupracovník
qvalocky [at] is.uniag.sk
Ing. Dušan Vašíček, PhD.
Externý spolupracovník
KFŽ FBP
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FBPExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qzavracky [at] is.uniag.sk
Ing. Zuzana ZemkováFBP
Externá spolupracovníčka
qzemkova [at] is.uniag.sk