Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Ing. Denisa Ackermannová
rektorát - adm.ost.pracoviská
EM_0_2+421 37 641 5603, +421 37 641 5601denisa.ackermannova [at] uniag.sk
FEŠRR, KPr FEŠRR
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
FF_0_2/2, AE_0_3
+421 37 641 5715, +421 37 641 5077
anna.bandlerova [at] uniag.sk
dekanát - centrumAE_0_2+421 37 641 5729
rektorát - adm.ost.pracoviskáFF_0_4+421 37 641 5078monika.bediova [at] uniag.sk
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
docentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566
janka.beresecka [at] uniag.sk
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
profesor DrSc.
EM_2_18
+421 37 641 5625
Ing. Zuzana Bohátová, PhD.CIP FEŠRR
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30
+421 37 641 5081
zuzana.bohatova [at] uniag.sk
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.KEP FEŠRR
docent CSc./PhD.
EM_0_4
+421 37 641 5609
Ing. Monika Bumbalová, PhD.
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_1_38+421 37 641 5656monika.bumbalova [at] uniag.sk
Ing. Michal Cifranič, PhD.KVS FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_4
+421 37 641 5657
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
Q-gar_0_4
+421 37 641 4617
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
FF_1_39+421 37 641 5075kristian.cechmanek [at] uniag.sk
Stanislav ČurgalyKPr FEŠRR
remeselník
FF_0_18
+421 37 641 5732
dekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757
veronika.dalkovicova [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
AA_3_313
+421 37 641 5569
juraj.durkovic [at] uniag.sk
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
FF_1_45/2
+421 37 641 5071
KEM FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.
EM_1_15
+421 37 641 5614
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.KRR FEŠRR
docentka CSc./PhD.
AE_6_603
+421 37 641 4563maria.fazikova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.EM_2_23
+421 37 641 5626
rektorát - adm.ost.pracoviská
FF_2_30+421 37 641 5081norbert.floris [at] uniag.sk
KRBE FEŠRRprofesor CSc./PhD.
Q-gar_0_5
+421 37 641 4620
Monika Gajdošovádekanát - centrum
AE_0_26
+421 37 641 5757
odborný asistent CSc./PhD.
MQ_0_KRBE7
+421 37 641 4622, +421 37 641 4617
KEP FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_3_32+421 37 641 5610monika.gubanova [at] uniag.sk
KEM FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_2_25
+421 37 641 5631
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.KVS FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AZ_0_1+421 37 641 5656denisa.hanackova [at] uniag.sk
KEM FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.EM_3_33
+421 37 641 5627
martin.hauptvogl [at] uniag.sk
Jaroslava Holá
upratovačka
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562
KPr FEŠRR
docentka CSc./PhD.
FF_1_49
+421 37 641 5073
zuzana.ilkova [at] uniag.sk
Zuzana Jaleczová
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AE_6_604
+421 37 641 4568
zuzana.jaleczova [at] uniag.sk
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.docentka CSc./PhD.AE_6_612+421 37 641 4567jana.jarabkova [at] uniag.sk
Zdenka Klučárovárektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_2
+421 37 641 5650zdenka.klucarova [at] uniag.sk
Etela KompasováKEM FEŠRRodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITEM_2_22+421 37 641 5623etela.kompasova [at] uniag.sk
KVS FEŠRR
upratovačka
ivana.koppanova [at] uniag.sk
KRBE FEŠRRodborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7
+421 37 641 5613
marian.kotrla [at] uniag.sk
Ing. Marián Kováčik, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
EM_3_38+421 37 641 5606marian.kovacik [at] uniag.sk
KPr FEŠRR
docentka CSc./PhD.
FF_1_45/1+421 37 641 5076
Ing. Valéria Magáthová
dekanát - centrum
AE_0_25+421 37 641 5748
KRR FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
AE_6_602
+421 37 641 4562
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
FF_1_44
+421 37 641 5072
KRR FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_608
+421 37 641 4565
katarina.melichova [at] uniag.sk
dekanát - centrumAE_0_4+421 37 641 5718georgetta.palsova [at] uniag.sk
KPr FEŠRRdocentka CSc./PhD.FF_0_2/1+421 37 641 5079
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
dekanát - centrum, odborná asistentka CSc./PhD.
Q-gar_0_6, AE_0_3+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963
odborný asistent CSc./PhD.
EM_2_21
+421 37 641 5628
KVS FEŠRR, FEŠRRdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_1, AZ_0_17
+421 37 641 5730
doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.docentka CSc./PhD.
EM_0_3
+421 37 641 5605lubica.rumanovska [at] uniag.sk
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.KVS FEŠRR, CIP FEŠRR
docentka CSc./PhD., rektorát - adm.ost.pracoviská
AZ_0_3, FF_2_30
+421 37 641 5655, +421 37 641 5080
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.KEP FEŠRR, FEŠRR
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
AE_0_3, EM_3_37
+421 37 641 5608, +421 37 641 5748
CIP FEŠRR
rektorát - adm.centrum
FF_2_30
+421 376 415 080
KRR FEŠRRodborná asistentka CSc./PhD.
AE_6_601
+421 37 641 4566veronika.svetlikova [at] uniag.sk
upratovačka
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.KEM FEŠRR
profesor CSc./PhD.
EM_1_17
+421 37 641 5634
KEP FEŠRR
odborný asistent CSc./PhD.
EM_0_5+421 37 641 5607
odborný asistent CSc./PhD.
AZ_0_5
+421 37 641 5654
KPr FEŠRRupratovačka
FF_0_18
+421 37 641 5732maria.vargova [at] uniag.sk
KEM FEŠRR
odborná asistentka CSc./PhD.
EM_2_24
+421 37 641 5630

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Aikumis AbdibekovaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
Abzal AbdramanovExterný spolupracovník
yabdramanov [at] is.uniag.sk
Gulnura AkhmetkerimovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
qakhmetkerim [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Keunimjay AllanazarovExterný spolupracovník
qallanazarov [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovník
Laura AlzhanovaFEŠRR
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qarepbaev [at] is.uniag.sk
Aybek Arifjanov
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
qasensioalma [at] is.uniag.sk
Burkhon Avutkhonov
Externý spolupracovník
Ing. Eva Balážová, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
AZ_0_3
+421 37 641 5655
Externá spolupracovníčka
qbatyrbekova [at] is.uniag.sk
Kuatbay BekanovExterný spolupracovník
qbekanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Anna Belajová, PhD.FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qbelajova [at] is.uniag.sk
Ing. Ján BeňadikExterný spolupracovník
RNDr. Magdaléna BezákováFEŠRR
Externá spolupracovníčka
Fabian BloechlFEŠRRExterný spolupracovník
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
qbodik [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qborissova [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
Dragan BrkovicFEŠRR
Externý spolupracovník
qbrkovic [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovníkxbullap [at] is.uniag.sk
Oleksandr BurliaiFEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovníkqdavid [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qdudova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qtabot [at] is.uniag.sk
Ing. András Fazekaš, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.Externý spolupracovník
Ing. Ružena Gabašová, PhD.
Externá spolupracovníčka
qgabasova [at] is.uniag.sk
Ing. Andrej GábrišExterný spolupracovník
RNDr. Peter Gajdoš, CSc.
Externý spolupracovník
qgajdosp [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčkaqgalarzavill [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
AE_8_19
+421 37 641 4595
lubomir.gurcik [at] uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
qhalada [at] is.uniag.sk
KRR FEŠRRExterný spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qhamalova [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.Externá spolupracovníčka
Dr.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčkaAS_2_205+421 376 414 135monika.hudakova [at] uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
qotohudec [at] is.uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.KVS FEŠRR
Externý spolupracovník
ZM_1_2.05
+421 37 641 5227
Externá spolupracovníčka
qhybska [at] is.uniag.sk
PhDr. Danica IlievováFEŠRR
Externá spolupracovníčka
ilievova [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qivanickova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. JUDr. Martin Janků, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Ing. Maroš JenisExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
qjurani [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.FEŠRRExterná spolupracovníčka
Q-gar_0_2
+421 37 641 5616jurekova [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
qkazkenova [at] is.uniag.sk
Zdeněk KekenFEŠRR
Externý spolupracovník
qkeken [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkocik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qkollar [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
qkostkova [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qkovacovak1 [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externý spolupracovník
Ing. Miloslav KramárFEŠRRExterný spolupracovník
doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qlallemand [at] is.uniag.sk
Ing. Marek Lietava, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
AE_6_608
+421 37 641 4565
xlietava [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.FEŠRRExterná spolupracovníčka
Rasuljon MamajanovExterný spolupracovníkqmamajanov [at] is.uniag.sk
Nizamatdin Mamutov
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
AE_4_407
+421 37 641 4486
martin.mastik [at] uniag.sk
Externý spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčkaqmertlova [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KEP FEŠRRExterná spolupracovníčka
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
+421 37 641 4692, +421 37 641 4949danka.moravcikova [at] uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.Externý spolupracovník
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Dilmurod Nasimov
Externý spolupracovník
qnasimov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Jana Naščáková, PhD.
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Externá spolupracovníčka
Gulmira Nurmanbekova
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externý spolupracovník
qorynkhanov [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.KVS FEŠRRExterná spolupracovníčkaqpapcunova [at] is.uniag.sk
Dr. Lucas Parsch
Externý spolupracovník
qparsch [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qpaucirova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
qpecus [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
prof. Dr. Edward Pierzgalski, PhD.FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovníkqplesnik [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Lena Aglaja Barbara PriesemannFEŠRRExterná spolupracovníčka
Omar Prieto Santamarta
Externý spolupracovník
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.Externý spolupracovník
AS_0_01
+421 37 641 5893
Bojan RantasaFEŠRRExterný spolupracovník
Zebokhon RasulovaFEŠRRExterná spolupracovníčka
qrasulova [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.FEŠRRExterný spolupracovník
Sanobar ReymovaExterná spolupracovníčka
qreymova [at] is.uniag.sk
Polat ReymovFEŠRRExterný spolupracovník
qreymov [at] is.uniag.sk
Ing. Temurbek ReymovFEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
qrivellieaim [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.KRR FEŠRR
Externá spolupracovníčka
AE_0_1, AZ_0_17+421 37 641 5730olga.rohacikova [at] uniag.sk
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.FEŠRRExterný spolupracovník
qroznovsky [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterná spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Walter SeherExterný spolupracovník
Nurzikhan SeitkaliExterná spolupracovníčka
Shakhimardan ShaniyazovExterný spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
Gabriel SpechtExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
xstrnal [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
sviba [at] is.uniag.sk
Ing. Bohumír ŠabíkFEŠRRExterný spolupracovník
qsabik [at] is.uniag.sk
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.FEŠRR
Externý spolupracovník
qsarapatka [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.FEŠRRExterný spolupracovník
qskvarenina [at] is.uniag.sk
prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qsujan [at] is.uniag.sk
RNDr. Jozef Takáč, PhD.
Externý spolupracovník
qtakacj [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
FEŠRRExterná spolupracovníčka
Externý spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qvachal [at] is.uniag.sk
Ing. Michaela Vajová, PhD.Externá spolupracovníčka
qvajova [at] is.uniag.sk
FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc.FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
Externý spolupracovník
FEŠRRExterný spolupracovník
FEŠRR
Externý spolupracovník
qyeleuov [at] is.uniag.sk
Svetlana Yerekeyeva
Externá spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
Gulnara YunussovaExterná spolupracovníčka
FEŠRRExterný spolupracovníkqzharlygasso [at] is.uniag.sk
Zaida Zhokusheva
Externá spolupracovníčka
qzhokusheva [at] is.uniag.sk
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qzlinska [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.FEŠRRExterná spolupracovníčka
FEŠRR
Externá spolupracovníčka
qzarska [at] is.uniag.sk