Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
odborná asistentka
AZ_2_6
+421 37 641 4315
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.profesorAZ_4_22
+421 37 641 4450
Oľga Bradáčová
uklízečka
AZ_4_28
+421 37 641 4452
Martina Brštiaková
administrativa
AZ_2_4
+421 37 641 4420
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
odborná asistentka
AZ_4_30
+421 37 641 4453
docent
AZ_4_31
+421 37 641 4444pavol.elias1 [at] uniag.sk
odborný asistent
AZ_4_24
+421 37 641 4449
docentka
AZ_2_1+421 37 641 4470jana.porhajasova [at] uniag.sk
Ing. Jana Karšňáková
výzkumná zaměstnanec
AZ_4_20+421 37 641 4452jana.karsnakova [at] uniag.sk
odborný asistent
AZ_4_26
samuel.ksinan [at] uniag.sk
výzkumný zaměstnanec
AZ_2_10
+421 37 641 4484jaroslav.kuna [at] uniag.sk
výzkumný zaměstnanec
AZ_2_14
+421 37 641 4485
marian.lences [at] uniag.sk
uklízečka
AZ_2_13
+421 37 641 4436
docentAZ_2_5+421 37 641 4422
docent
AE_0_35, AZ_2_3
+421 37 641 5497, +421 37 641 4427
odborná asistentkaAZ_2_8
+421 376 414 424
výzkumná zaměstnanec
AZ_4_21
+421 37 641 4889