Dekanát FAPZ (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
dekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543
helena.bojdova [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_0_11
+421 37 641 5860
dekanát - centrum
AE_0_34
+421 37 641 5496
Mgr. Zuzana Ďurková
dekanát - centrum
zuzana.durkova [at] uniag.sk
Ing. Renáta Dvončová
dekanát - centrum
AE_0_7+421 37 641 5485
Andrea Oravcováupratovačka
andrea.oravcova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AE_0_33
+421 37 641 5498
zuzana.pastiakova [at] uniag.sk
Jozef Polák
odb. zamestnanec 3 - IT
AZ_0_7
+421 37 641 5499jozef.polak [at] uniag.sk
dekanát - centrum
AE_0_6
+421 37 641 5543eva.sabova [at] uniag.sk
Ing. Marta Solčanská
dekanát - centrum
AE_0_5
+421 37 641 5523