Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_110
+421 376 414 779
vladimira.sedlackova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
BG_1_109+421 37 641 4785zuzana.schubertova1 [at] uniag.sk
Ing. Jana Šimková
vŠ II.stupeň
BG_1_108
+421 376 414 782
jana.simkova [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
AA_4_1, BG_1_102+421 37 641 4784, +421 37 641 4789

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Dina Elisovetcaia, PhD.
Externí spolupracovnice
qelisovetcai [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovnice
qmatvieieva [at] is.uniag.sk