Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
Marta Bystrická
remeselník
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
profesor CSc./PhD.
AC_2_16
+421 37 641 4385
Marta Kollárová
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4388marta.kollarova [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.AC_2_18
+421 37 641 4381
peter.kovacik [at] uniag.sk
Lenka Kováčovárektorát - adm.ost.pracoviská
AC_2_20
+421 37 641 4387
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462
docent CSc./PhD.
AC_2_19
+421 37 641 4380
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4388
odborná asistentka CSc./PhD.AC_2_17
+421 37 641 4386
alexandra.zapletalova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Externí spolupracovník
AC_2_15
+421 37 641 4383lozek [at] is.uniag.sk