Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Marta Bystrickáremeselníkmarta.bystricka [at] uniag.sk
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.profesor CSc./PhD.AC_2_16+421 37 641 4385ladislav.ducsay [at] uniag.sk
Marta Kollárováso SŠ vzdelaním+421 37 641 4388marta.kollarova [at] uniag.sk
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.profesor CSc./PhD.AC_2_18+421 37 641 4381peter.kovacik [at] uniag.sk
Lenka Kováčovárektorát - adm.ost.pracoviskáAC_2_20+421 37 641 4387lenka.kovacova [at] uniag.sk
Darina Pechováso SŠ vzdelaním+421 37 641 4462darina.pechova [at] uniag.sk
doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.docent CSc./PhD.AC_2_19+421 37 641 4380ladislav.varga [at] uniag.sk
Ing. Andrea VlčkovávŠ II.stupeň+421 37 641 4388andrea.vlckova [at] uniag.sk
Ing. Alexandra Zapletalová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AC_2_17+421 37 641 4386alexandra.zapletalova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.Externý spolupracovníkAC_2_15+421 37 641 4383lozek [at] is.uniag.sk